Sau đó tôi đã thỏa thuận bồi thường với người dân và thu hồi được 7000 m2 thì UBND cấp huyện không ký quyết định cho thuê đất với doanh nghiệp tôi mà yêu cầu tôi phải chuyển nhượng 2000 m2 dôi dư cho người khác thì mới giao đất theo đúng dự án đã xin trước đó

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thẩm quyền cho thuê đất

Căn cứ vào điều 59 Luật đất đai 2013:

"Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền".

Vậy theo quy định nêu trên, bạn xin thuê 7000 m2 nhưng UBND cấp huyện nơi có đất chỉ phê duyệt dự án 5000 m2 đất, vậy xét theo quy định nêu trên bạn cần hiểu rõ 2 nội dung:

Một là, nếu bạn có nhu cầu kinh doanh trên 7000 m2 đất thì bạn cần xin văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi xin thuê đất tại UBND cấp tỉnh, sau khi có văn bản chấp thuận thì UBND cấp huyện mới có thể ra quyết định cho thuê cả 7000 m2 đất với trường hợp của bạn được.

>> Xem thêm:  Tư vấn điều kiện, thời gian, thủ tục thuê đất làm trang trại ?

Hai là, UBND cấp huyện chỉ có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất với diện tích là 0,5 ha tức 5000 m2 vì vậy nên UBND cấp huyện mới yêu cầu bạn phải chuyển nhượng lại 2000 m2 đất nông nghiệp cho chủ thể khác, điều này vừa khớp với chủ trương đã được phê duyệt trước đó, vừa đúng thẩm quyền của UBND cấp huyện teo quy định nêu trên.

Thủ tục xin văn bản chấp thuận cho thuê đất của UBND cấp tỉnh

Thủ tục xin văn bản chấp thuận thuê đất phi nông nghiệp do UBND từng tỉnh ban hành, tuy nhiên bạn có thể tham khảo bộ hồ sơ sau:

Nhà đầu tư nộp 02 bộ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Nội dung hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin thuê đất; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đất đã được xác định.

- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư có công nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức, cá nhân không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án đầu tư nước ngoài thì phải kèm theo 01 bộ hồ sơ dự án (bản sao có công chứng).

- Bản kê khai và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai của đơn vị xin giao đất, thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được giao, cho thuê trước đó.

- Trường hợp thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng sản thì phải có đơn xin thăm dò, khai thác khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực xin thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ (đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh); Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Môi trường.

>> Xem thêm:  Căn cứ để thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và vì vi phạm pháp luật về đất đai ?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho việc thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp như thế nào ?