Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế Giá trị gia tăng

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

2. Nội dung phân tích:

Bạn có thể đọc một số bài viết tham khảo giúp cho việc làm bài khóa luận như:

Tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng 

- www.tapchitaichinh.vn/Hoi-dap-chinh-sach/Thao-go-vuong-mac-ve-hoan-thue-gia-tri-gia-tang/58713.tctc

Tháo gỡ vướng mắc thuế GTGT

- www.misa.com.vn/tabid/91/newsid/46913/-Thao-go-vuong-mac-thue-GTGT-.aspx

Hướng dẫn vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của các dự án đầu tư

- www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1370562?pers_id=2177014&item_id=142580501&p_details=1

Giải pháp về thuế gỡ rối cho doanh nghiệp

-dangkykinhdoanh.gov.vn/NewsandUpdates/tabid/91/ArticleID/875/S%E1%BA%BD-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-29-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-v%E1%BB%81-thu%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%83-g%E1%BB%A1-kh%C3%B3-cho-doanh-nghi%E1%BB%87p.aspx

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật MInh Khuê