NÔNG THỊ NHUNG – Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Nông Thị Nhung giúp việc cho luật sư tư vấn pháp luật, hiện đang công tác tại Phòng hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Nông Thị Nhung tham gia, hỗ trợ hướng dẫn giải đáp các thắc mắc của khách hàng trực tiếp tại văn phòng, qua điện thoại, email,...

Lĩnh vực hành nghề chính: Hướng dẫn khách hàng hiểu về vấn đề pháp lý về lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu Tư, Đất đai, Hôn nhân và gia đình, Lao động, Kinh doanh thương mại, Hình sự, Thuế, Bảo hiểm, hành chính ......

NÔNG THỊ NHUNG – Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Trình độ học vấn: Trình độ học vấn:

  • 2011 – 2015: Cử nhân - Trường đại học Luật Hà Nội.
  • 2019 - 2021: Tham gia lớp đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp

Kinh nghiệm làm việc:

* 2013 - 2015: Làm chuyên viên hỗ trợ pháp lý Tại công ty Luật TNHH Minh Khuê. Nhiệm vụ chính:

- Hướng dẫn khách hiểu hiểu và áp dụng pháp luật qua tổng đài, qua thư tư vấn, tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng các vấn đề hôn nhân, dân sự, hình sự, lao động, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng....

- Giúp việc cho Luật sư về các vấn đề như: Rà soát, xây dựng mới hợp đồng, văn bản theo yêu cầu khách hàng: Hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thi công công trình…

- Giúp việc cho Luật sư Thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: Ly hôn, đăng ký nhãn hiệu, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

- Nghiên cứu hồ sơ của khách và đưa phương án giải quyết như về vấn đề lao động, đất đai.

- Giúp việc cho Luật sư :Tham gia hướng dẫn kỹ năng tư vấn cho sinh viên, cộng tác viên học việc tại công ty.

- Giúp việc cho Luật sự nghiên cứu, đưa ra những quy định của pháp luât liên quan đến các hồ sơ tranh tụng.

- Giúp việc cho Luật sư : Thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu của khách hàng như: thành lập doanh nghiệp; thủ tục về đăng ký đất đai; hôn nhân gia đình; ...

*2016 -2017: Làm nhân viên phòng pháp chế tại Công ty CP Sông Đà 9

Nhiệm vụ chính:

- Kiểm tra/tư vấn bản thảo các hợp đồng từ các phòng ban khác, đề xuất ý kiến và thảo luận để hoàn thiện hợp đồng. Đối với các hợp đồng có đề xuất sửa đổi các điều khoản chung từ đối tác hoặc các hợp đồng phức tạp, mẫu hợp đồng mới, gửi cho các cấp quản lý để xem xét/ phê duyệt.
- Phối hợp với phòng Kế toán để kiểm tra các điều khoản thanh toán và/hoặc thuế hợp đồng nước ngoài liên quan đến việc tư vấn hợp đồng.
- Đề xuất với các nhà quản lý để có thêm luật sư tư vấn chuyên nghiệp thuê ngoài nếu cần

- Nghiên cứu, soạn thảo dự thảo xây dựng ,sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

- Đề xuất dự thảo kế hoạch xây dựng ban hành các quy định quản lý nội bộ của công ty.

- Đưa ra ý kiến góp ý dự thảo văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Làm việc nhóm để đưa ra ý kiến thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của công ty trong các lĩnh vực, quy định của quy chế quản lý nội bộ của công ty; các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư… liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty về xây dựng, đấu thầu, bất động sản

- Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban lãnh đạo.

- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu…

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

- Chủ động xử lý và tham mưu cho ban lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế...

- Tư vấn, chuẩn bị, làm các hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh về quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3.

- Lập các bộ hồ sơ pháp lý, chứng từ cho Công ty và các cơ sở đại diện kinh doanh, đảm bảo không vi phạm pháp luật khi có đoàn kiểm tra, thanh tra.

- Kiểm tra chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch…

- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết các tranh chấp trên tiêu chí tuân thủ tối đa luật pháp hiện hành.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.

- Các công việc khác theo sự phân công công việc của cấp trên.

NÔNG THỊ NHUNG – Chuyên viên hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê

*2017-2019: Làm chuyên viên pháp chế tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Bằng Thịnh.

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng, rà soát điều lệ, nội quy, quy chế Công ty; Sửa đổi và ban hành nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp với pháp luật.

- Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp visa cho ban lãnh đạo và người lao động, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; thực hiện thủ tục đổi bằng lái xe cho người nước ngoài;

- Làm thủ tục cấp mã số mã vạch cho hàng hóa của công ty, đăng ký nhãn hiệu cho công ty, hướng dẫn giám sát thủ tục thông quan hàng hóa của công ty….

- Soạn thảo các văn bản, nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Ban lãnh đạo Công ty;

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản; kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban lãnh đạo.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự của Công ty theo quy chế.

- Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp trước Ban lãnh đạo đối với các công việc được giao.

- Thực hiện các công việc văn phòng khác…

- Cùng quản lý tham gia bàn bác, thỏa thuận để ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Thay mặt công ty làm việc với các cơ quan chức năng như: Công an kinh tế, Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội, thuế....

- Tìm hiểu và tiến hành làm tem mác cho công ty, để hàng hóa công ty có thể được lưu thông trên thị trường.

- Tiến hành đòi nợ, nhắc nhở khách hàng của công ty thực hiện đúng hợp đồng mua bán hàng hóa đã ký kết với công ty.

- Làm thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa cho ban lãnh đạo.

- Tiến hành hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, xin xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động...

- Liên hệ với công an xã/phường để thực hiện thủ tục tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

- Tư vấn về vấn đề chuyển nhượng vốn góp của công ty cho người nước ngoài khác.

- Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của công ty.

- Tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan
- Soạn thảo, chỉnh sửa và kiểm soát về mặt pháp lý các Tờ trình, quyết định, thông báo, văn bản, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận… của Công ty;
- Phối hợp với các phòng, ban có liên quan để rà soát và hoàn thiện các Quy trình, Quy chế nội bộ; soạn thảo và thẩm định pháp lý các văn bản, quyết định hành chính, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của DCG và các công ty con.
- Giải quyết các khiếu nại phát sinh, từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa Công ty với đối tác hoặc bên thứ ba;
- Hỗ trợ các đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và tham gia hoạt động tố tụng của Công ty;
- Thực hiện góp ý và/hoặc tham gia xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các chính sách của Công ty theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền
- Làm thư ký tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty.
- Tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo và các Phòng, Ban về phương án xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và quan hệ giữa Công ty với các cổ đông, đối tác, khách hàng;

Mục tiêu nghề nghiệp: Trở thành một luật sư giỏi và bản thân Luôn luôn trau dồi kiến thức và học hỏi không ngừng.

Tôi rất thích câu nói: “Đã là luật sư thì cần có 3 cái túi: một cái túi đựng đầy giấy tờ; một đựng đầy tiền và cái túi thứ ba chứa sự nhẫn nại.” Ở câu nói này, tôi quan tâm nhất đó là cái túi thứ ba, chính là sự nhẫn nại. Là một luật sư rất cần thiết sự nhẫn nại, nếu bản thân không có thì buộc phải học, phải rèn luyện để có được sự nhẫn nại. Nhẫn nại để nghe và hiểu khách hàng của mình, nhẫn nại để tìm ra và giải quyết sự việc tốt nhất và có lợi nhất cho khách hàng.

Tôi hy vọng tại Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê - cùng với sự phát triển của công ty, tôi có thể phát triển để trở thành một luật sư chuyên nghiệp, mang lại dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ:

Công ty luật TNHH Minh Khuê được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 01020881/TP/ĐKHdo Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo luật luật sư số 65/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012;

Tên gọi đầy đủ của Công ty luật:

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: MINH KHUE LAW COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: MKLAW FIRM

Địa chỉ trụ sở: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 39916057

>> Xem thêm: Tuyển chuyên viên tư vấn pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật

Email: [email protected] Website: http://www.luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn Nông Thị Nhung - Phòng hỗ trợ khách hang - Công ty Luật TNHH Minh Khuê!

>> Xem thêm: Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn