Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/5303/luat-so-38-2013-qh13-cua-quoc-hoi-luat-viec-lam.aspx

http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/3936/nghi-dinh-so-28-2015-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-viec-lam-ve-bao-hiem-that-.aspx

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Điều 17http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/3936/nghi-dinh-so-28-2015-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-viec-lam-ve-bao-hiem-that-.aspxvề hướng dẫn luật việc làm

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

Như vậy, pháp luật cho phép người lao động được 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại đại phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp của bạn, bạn làm việc tại Hà Nội, nay về quê Nam Định sinh sống, thì bạn hoàn toàn có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tai Nam Định.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

- Đơn xin đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu do Bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội quy định.

- Bản chính hoặc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động, quyết định sa thải, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ quy định tại Điều 50http://vanban.luatminhkhue.vn/xem-vb/5303/luat-so-38-2013-qh13-cua-quoc-hoi-luat-viec-lam.aspx về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Như vậy, trợ cấp thất nghiệp sẽ chi trả cho bạn theo tháng, không phải chi trả 1 lần. Vì trợ cấp thất nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ người lao động trong thời gian họ chưa tìm kiếm được việc làm. Nếu chưa hết thời hạn để hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bạn đã tìm được việc làm mới, thì bạn sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp nữa.

Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ hưởng trơ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại Nam Định và hưởng trợ cấp thất nghiệp theo tháng, không phải hưởng trợ cấp 1 lần.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

 

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?