Luật sư tư vấn:

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Theo đó hai bên khi muốn kết hôn thì cần đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

"1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính."

Các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định cấm các hành vi sau đây:

"a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;"

Bên cạnh đó, bạn phải tuân thủ các quy định trong quy chế ngành công an. Cụ thể bạn phải là đối tượng không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

- Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

- Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành...;

- Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

- Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Theo như bạn trình bày ông ngoại bạn là người Hoa, theo quy chế trên bạn không đủ điều kiện để kết hôn với người trong ngành công an. Tuy nhiên, việc điều tra lý lịch để kết hôn với người trong ngành công an còn tùy thuộc vào từng địa phương. Do đó để biết chính xác thông tin này thì bạn nên hỏi rõ tại đơn vị người yêu bạn đang công tác.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập