Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Em và chồng đồng thuận ly hôn, trong thời gian chung sống tụi em có mua một chiếc xe hơi nhưng ly hôn chồng em sẽ lấy và anh đồng ý tiếp tục góp, với lại anh có mượn người bạn số tiền 800 triệu, lúc mượn em không biết. Chỉ có mình anh ký, sau đó người này đòi em phải cùng ký tên, người đứng ra mượn vẫn là tên anh, em chỉ ký bên dưới bên dưới, nhưng anh vẫn đồng ý với em là sẽ nhận trả phần này, tóm lại tất cả các khoản nợ anh sẽ tự trả hết, không liên quan em.

Cho em hỏi giờ em phải làm gì để sau khi ly hôn tất cả nợ không liên quan em nữa

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật hôn nhân và gia đình 2014;

Luật công chứng 2014;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Điều 59 Luật hôn hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình thì bị phạt như thế nào ? Nguyên tắc bảo vệ chế độ hôn nhân ?

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

>> Xem thêm:  Xin mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2021 ? Hướng dẫn thủ tục ly hôn nhanh ?

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Theo khoản 2 của Điều luật này. Việc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Trong trường hợp của quý khách, hai vợ chồng quý khách đã thỏa thuận được về việc phân chia tài sản cũng như nghĩa vụ thực hiện các khoản nợ chung thì thực hiện theo sự thỏa thuận đó.

Vì vậy, nếu người chồng đã đồng ý việc tự chi trả các khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Để đảm bảo các khoản nợ này sau này không liên quan đến quý khách. Qúy khách nên cùng chồng lập biên bản thỏa thuận, thỏa thuận việc phân chia tài sản và nghĩa vụ trả nợ, phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Biên bản này nên được lập và công chứng tại văn phòng công chứng.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn bản cập nhật mới nhất năm 2021 ? Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

Qúy khách có thể tham khảo mẫu biên bản phân chia tài sản sau:

Mẫu số 1:

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Tại Phòng Công chứng số ..... thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:

Ông:…………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ............................................cấp ngày ............................

Nơi cấp:…………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)…

Bà: ………………………………………………………………

Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân số: ............................................cấp ngày ..........................

Nơi cấp:……………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số ... ngày ... do Uỷ ban nhân dân... cấp.

Nay vì lý do (ghi rõ lý do chia tài sản)……………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1

PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu....

ĐIỀU 2

PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng động sản, quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)....

ĐIỀU 3

PHẦN TÀI SẢN CÒN LẠI KHÔNG CHIA

Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có) kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).

ĐIỀU 4

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;

7. Các cam đoan khác ...

8. Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày……………………………………

Hà Nội, ngày….. tháng….năm………

Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 02:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG[1]

Chúng tôi ký tên dưới đây :

  • Vợ :

Ngày, tháng, năm sinh :

Chứng minh nhân dân số :............................. do...................................

cấp ngày........................... tháng.......................... năm...........................

Địa chỉ thường trú :......................................................................

Chồng :

Ngày, tháng, năm sinh :

Chứng minh nhân dân số :............................................... do..................

cấp ngày........................... tháng.................... năm..................................

Địa chỉ thường trú :.......................................................................

.........................................................................

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ....................... đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số : do cấp ngày

Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau :

1. Căn nhà tọa lạc tại số : ... đường ... phường (xã) ... quận (huyện) ... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

.....................................................................................................

2. Căn nhà tọa lạc tại số : ... đường ... phường (xã) ... quận (huyện) ... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­ ... đường ... phường (xã) ... quận (huyện) ... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Nay vì lý do : Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác :.............

bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau :

1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :...........................................

Theo như miêu tả dưới đây :

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :

+ Loại :...............................................

+ Cấu trúc :................................................

+ Diện tích khuôn viên :.................................................

+ Diện tích xây dựng :..................................................

+ Diện tích sử dụng :.................................................

+ Diện tích trong lộ giới :.................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày ...) được chia cho Ông (Bà) :........................................

(b) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :..........................................

Theo như miêu tả dưới đây :...................................................

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :

+ Loại :..............................................

+ Cấu trúc :..............................................

+ Diện tích khuôn viên :.............................................

+ Diện tích xây dựng :...............................................

+ Diện tích sử dụng :...............................................

+ Diện tích trong lộ giới :................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý Đô thị quận (Phòng Xây dựng và giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày………………….) được chia cho Ông (Bà) :.......

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số………TP.HCM chứng nhận :

Một phần (toàn bộ) căn nhà số : .............................. hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà) : Ông (Bà) :……………………………. có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)………………………số tiền chênh lệch trị giá nhà là :……………Ông (Bà)………………………….được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày…………………………………………

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng …… năm……..

(Ngày……….tháng……năm 200….)

Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngoài ra, đối với khoản nợ mà có chữ ký của quý khách, vợ chồng quý khách và người cho vay nên thỏa thuận hủy bỏ giấy vay nợ đó và thay bằng một giao dịch khác chỉ có chữ ký của người chồng. Để đảm bảo bên vay biết và đồng ý việc người chồng đứng ra trả nợ cũng như tự chịu trách nhiệm toàn bộ với khoản nợ này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn ly hôn”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục thuận tình ly hôn tại tòa án mới nhất năm 2021

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ chung về trả nợ, quyền nuôi con sau khi ly hôn mới 2021 ?