Vậy, trường hợp như trên, chúng tôi phải tiến hành hoạt động nào để thu hút nhà đầu tư. Hình thức này được gọi là gì? có phải là đấu thầu hay ko? nếu không phải,

Xin Luật sư cho biết đây là loại hình kinh doanh gì, chúng tôi phải làm thủ tục như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời:

Đối với trường hợp bạn nêu, theo tôi việc đầu tiên là Cơ quan bạn sẽ tổ chức tìm kiếm và lựa chọn đối tác kinh doanh (Nhà đầu tư) nhằm vừa đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, vừa chấp thuận các yêu cầu của Cơ quan bạn đưa ra đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Việc tìm kiếm và lưa chọn đối tác này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật đấu thầu, tuy nhiên cách thực hiện của nó có vài bước tương tự như đấu thầu, chẳng hạn như: đăng tin tìm đối tác; đánh giá và lựa chọn đối tác, ký kết hợp đồng, vv….

Sau khi tìm được đối tác kinh doanh phù hợp, bên phía bạn và đối tác kinh doanh sẽ cùng nhau ký kết một Hợp đồng hợp tác kinh doanh (thuật ngữ pháp lý gọi là hợp đồng BCC).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh thông thường có các nội dung chủ yếu: Loại hình kinh doanh, Hình thức góp vốn, Quyền và nghĩa vụ của các bên, Cách thức phân chia lơi nhuận, Thời hạn hợp đồng, Luật áp dụng và điều khoản giải quyết tranh chấp (nếu có).

Trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa các bên, Cơ quan bạn sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Dược. Về nguyên tắc, Cơ quan bạn sẽ là người chịu trách nhiệm trước Cơ quan quản lý Nhà nước đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh trên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đấu thầu