>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  1900.0159 

2. Đối tượng áp dụng của Luật sở hữu trí tuệ 2005

Điều 2 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:     

 Luật sở hữu trí tuệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật sở hữu trí tuệ và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tham khảo:

>> Tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

>> Tải luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009

Trân trọng./.
 
PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Bảo vệ quyền SHTT

--------------------------------- 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến Uy Tín, Chuyên Nghiệp