Đối tượng tác động của tội phạm quy định tại Điều 306 là súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.

Theo quy định tại luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trỢ:

* Súng săn là súng được chê tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, bao gồm: Súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này.

* Vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm: Dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu.

* Vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để luyện tập, thi đấu thể thao, bao gồm:

+ Súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay và đạn sử dụng cho các loại súng này;

+ Vũ khí thô sơ dùng để luyện tập, thi đấu thể thao.