8 cách nhanh chóng vượt qua áp lực trong công việc

8 cách nhanh chóng vượt qua áp lực trong công việc

Căng thẳng, lo lắng là một phần khó tránh khỏi trong cuộc sống, nó sẽ là một mối nguy hiểm đến sức khỏe và hoạt động sống của chúng ta nếu chúng ta không có phương pháp quản lý căng thẳng, stress kịp thời. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn quản lý stress tại nơi làm việc.

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là gì ? Công thức tính chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa ?

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là khái niệm kinh tế chính trị Marx-Lenin chỉ về phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất và giá cả sức lao ...

Sản xuất hàng hóa là gì ? Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Con người trong thời đại thế kỉ này luôn luôn gắn với trao đổi và mua ...

Sản xuất hàng hóa là gì ? Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Con người trong thời đại thế kỉ này luôn luôn gắn với trao đổi và mua bán hàng hóa. Vậy sản xuất hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại dựa trên những ...