Kính chào công ty luật Minh Khuê. Hiện tại em đang có nội dung trong hợp đồng lao động cần sửa đổi, vì không muốn phải ký lại hợp đồng lao động nên đang tính tới phương án là lập phụ lục hợp đồng lao động. Xin luật sư giải đáp giúp em các lưu ý khi xác lập và ký kết phụ lục hợp đồng. Nếu được, luật sư có thể cho em tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng nhất ạ. Rất mong nhận được tư vấn từ luật sư. Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Thanh Nhã - Hải Phòng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động năm 2019

2. Phụ lục hợp đồng là gì?

Các bên tham gia hợp đồng lao động đôi khi ký thêm phụ lục hợp đồng với mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết hợp đồng. Dưới đây là những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Sổ lao động là gì ? Phân tích đặc điểm của sổ lao động

Tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

"Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.”

Theo đó, phụ lục của hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động được giao kết giữa các bên.

Phụ lục hợp đồng lao động được các bên ký kết nhằm mục đích để sửa đổi, bổ sung hoặc được dùng để quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động.

3. Phân loại phụ lục hợp đồng lao động

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019, có thể phân phụ lục hợp đồng thành 02 loại theo mục đích sử dụng như sau:

Một là, phụ lục quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động

Phụ lục này được ký nhằm quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động. Ví dụ như các nội dung liên quan công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, thời hạn,…

Phụ lục quy định chi tiết có thể được lập cùng lúc với hợp đồng lao động hoặc được lập trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động.

Hai là, phụ lục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hợp đồng lao động

Phụ lục này được ký nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động như: điều chỉnh tiền lương, phụ cấp hoặc chế độ phúc lợi khác; thay đổi vị trí, chức danh công việc;…

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Loại phụ lục này thường được lập trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động.

4. Lưu ý về nội dung của phụ lục hợp đồng lao động

Cũng theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật này, phụ lục của hợp đồng lao động cần đảm bảo những nội dung sau:

Thứ nhất, phụ lục không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Đây là một quy định hoàn toàn mới của Bộ luật Lao động năm 2019. Trước đây, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP cho phép các bên tiến hành ký phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động nhưng không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết.

Tuy nhiên, từ năm 2021, các bên phải thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn đã thỏa thuận, chứ không được thỏa thuận sửa đổi bằng phụ lục hợp đồng.

Thứ hai, phụ lục quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động phải đảm bảo không dẫn đến cách hiểu khác với nội dung trong hợp đồng đó.

Nếu gây nhầm lẫn hoặc tạo ra cách hiểu khác thì thực hiện theo nội dung hợp đồng lao động được giao kết lúc đầu.

Thứ ba, phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

5. Có cần báo trước khi ký phụ lục hợp đồng không?

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Như đã phân tích ở mục 3, có hai loại phụ lục hợp đồng lao động: Phụ lục quy định chi tiết một số nội dung và phụ lục sửa đổi, bổ sung một số nội dung hợp đồng lao động

Trong đó, phụ lục quy định chi tiết nội dung hợp đồng sẽ do các bên tự thỏa thuận và ký kết, Bộ luật Lao động năm 2019 không đặt ra thời gian báo trước.

Tuy nhiên đối với phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, tại Điều 33 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định cụ thể như sau:

"Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới."

Theo đó, trước khi ký phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, bên yêu cầu sửa đổi phải báo trước 03 ngày về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho bên còn lại biết để thống nhất thỏa thuận.

6. Được ký phụ lục hợp đồng lao động mấy lần?

Pháp luật lao động hiện hành không quy định giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng lao động.

Về nội dung này trước đây, theo quy định Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, phụ lục hợp đồng chỉ được ký một lần để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

"Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.”

Tuy nhiên, hiện hành theo quy định mới tại Bộ luật Lao động năm 2019, phụ lục không còn được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động. Do đó, không còn giới hạn đối với số lần ký đối với bất kì trường hợp ký phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết hay sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động.

7. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng nhất năm 2021

Phụ lục hợp đồng lao động được các bên lập ra nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung của hợp đồng lao động. Gần đây Luật Minh Khuê nhận được rất nhiều yêu cầu từ quý khách hàng cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng lao động để tham khảo và sử dụng. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Luật Minh Khuê cung cấp tới bạn đọc và quý khách hàng các mẫu phụ lục hợp đồng lao động đơn giản, thông dụng nhất hiện nay:

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

Hôm nay, tại………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay quyết định cho về hưu ?

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………….. Fax:…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông (bà):……………… Chức vụ:…………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………..

Cấp ngày:……………………………. Nơi cấp: ……………………………………………..

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Ông (bà): ………………………………… Quốc tịch: ……………………………………..

Ngày sinh: ……………………………. Giới tính: ………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): …………………………. Tại: ……………………………………

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày…….tháng……..năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thời gian thực hiện:

>> Xem thêm:  Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định mới nhất của luật lao động hiện nay ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2021

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: 188/PLHĐLĐ-ABC

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần ABC, số 1 đường X, quận Y, thành phố Z.

>> Xem thêm:  Các trường hợp không được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động ?

Chúng tôi gồm có:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Địa chỉ: Số 1 đường A, quận C, thành phố H

Điện thoại: 024.1234.1xx Fax: 024.1234.1xx

Mã số thuế: 010xxxxxx

Số tài khoản: 139832xxx tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Đại diện bởi Ông (bà): Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: ………………………..

>> Xem thêm:  Thủ tục yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 00127…………………

Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): Lê Thị Thanh T Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: ……………….. Giới tính: Nữ

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 0011950058xx

Cấp ngày: ………….. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Xóm S, Xã V, Huyện T, Thành phố H

Căn cứ Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC ngày 01 tháng 01 năm 2020 và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

>> Xem thêm:  Khi nào được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giá trị pháp lý của hợp đồng lao động ?

Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC như sau:

– Tăng mức lương chính thức: Mức lương mới: 8.500.000 đồng/tháng.

– Bổ sung thêm phụ cấp đi lại và điện thoại: 500.000 đồng/tháng.

2. Thời gian thực hiện:

Những nội dung thay đổi nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/5/2021.

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số 08/HĐLĐ-ABC ngày 01 tháng 01 năm 2020, được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

A

Nguyễn Văn A

ĐẠI DIỆN BÊN B

B

Lê Thị Thanh T

Như vậy, Bộ luật lao động năm 2019 đã có sửa đổi cơ bản quan trọng về phụ lục hợp đồng so với quy định tại bộ luật lao động cũ năm 2012. Quý khách hàng cần đặc biệt lưu ý những sửa đổi này để hạn chế những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp và thuận lợi trong quản lý nhân sự. Hy vọng, bài viết sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quý khách hàng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung "Phụ lục hợp đồng lao động là gì? Lưu ý khi xác lập và ký phụ luc hợp đồng lao động".

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài Luật Minh Khuê điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Câu hỏi thường gặp về phụ lục hợp đồng lao động

Câu hỏi: Phụ lục hợp đồng lao động được ký mấy lần?

Trả lời:

Pháp luật lao động hiện hành không giới hạn về số lượng và số lần lập và ký phụ lục hợp đồng lao động.

Câu hỏi: Khi nào cần lập và ký phụ lục hợp đồng lao động?

Trả lời:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Câu hỏi: Thay đổi về thời hạn hợp đồng lao động có được dùng phụ lục hợp đồng không?

Trả lời:

Không, theo quy định hiện hành của Bộ luật  lao động năm 2019: Phụ lục không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.