- thời hạn thuê đất là: 50 năm ( 2002 – 2052);

- phương thức thanh toán tiền thuê đất: thanh toán hàng năm;nay được ubnd tỉnh đồng tháp quyết định cho chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê với diện tích: 30. 206m2. Vậy: công ty chúng tôi có phải ký hợp đồng thuê đất mới không. Hay vẫn sử dụng hợp đồng thuê đất cũ (hđ số: 11/hđ-tđ) và ký bổ sung phụ lục hợp đồng về phương thức thanh toán 01 lần cho cả thời gian thuê còn lại. Trường hợp sở tài nguyên và môi trường đồng tháp không đồng ý ký bổ sung phụ lục hợp đồng thì công ty phải xử lý ra sao.

Người gửi : N.Q.C

Luật sư trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015 

2. Nội dung tư vấn:

Quy định của pháp luật về "Phụ lục hợp đồng" được quy định tại điều 403, bộ luật dân sự 2015. Điều luật quy định:

Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng nên có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục của hợp đồng phù hợp với nội dung của hợp đồng và không được trái với nội dung của hợp đồng, không được tách khỏi hợp đồng chính và có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. Phụ lục hợp đồng được xây dựng và xác lập kèm theo hợp đồng nên nội dung của phụ lục cũng là nội dung của hợp đồng, bị rằng buộc và được thực hiện như các nội dung khác của hợp đồng không thể tách rời. Tuy nhiên, phụ lục hợp đồng không phải là hợp đồng phụ.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2020

Trường hợp phụ lục hợp đồng có nội dung khác với nội dung của hợp đồng chính và được các bên ký kết sau khi hợp đồng có hiệu lực mà không thỏa thuận rõ đây là nội dung hai bên chấp nhận hoặc là nội dung sửa đổi trong hợp đồng thì đương nhiên coi là trường hợp có thỏa thuận khác và được coi là các bên đã chấp nhận phụ lục hay không.

Tức, trong phụ lục phải nêu rõ điều khoản sửa đổi bổ sung cụ thể, có ký kết rõ ràng, tuy không phải là hợp đồng phụ nhưng phụ lục có hiệu lực như hợp đồng. Bạn có thể bổ sung những thỏa thuận sau này vào phụ lục và có ký kết cụ thể, và không cần thiết phải lập một hợp đồng mới.

Về mẫu phụ lục hợp đồng, bạn có thể tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

......................, ngày … tháng… năm….

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................
 

-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...


-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên........................................................................................
 

Chúng tôi gồm có.


BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

 

CÔNG TY…………………………………………..

 

Đại diên         : Ông Nguyễn Văn A

 

Chức vụ         : .....................

 

Địa chỉ           : ………………..

 

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

 

Mã số thuế     :……………….

 

Số tài khoản  :………………..

 
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

 

CÔNG TY…………………………………………………..

 

Đại diên         : Nguyễn Văn B

 

Chức vụ         : ....................

 

Địa chỉ           : ……………….

 

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

 

Mã số thuế     :……………….

 

Số tài khoản  :………………..


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về …………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1.
  …………………..…………………..…………………..…………………..…………..…

 

2.…………………..…………………..…………………..…………………..…………..….
 

3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
 

4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………

 

5. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………......

 

        5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ .......


        5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký…..........

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 

 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê