Theo đó, việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu - gọi chung là viết, đặt biển hiệu, tại trụ sở, nơi kinh doanh của công ty có thể thể hiện bằng nhiều hình thức như : Bảng, biển, hộp đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác … Tuy nhiên phải tuân theo những quy định sau :

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp gọi số: 1900.6162

 

1. Về mặt mỹ quan : chữ nước ngoài ghi ở dưới và nhỏ hơn chữ Việt Nam:- Biển hiệu công ty phải bảo đảm vẻ mỹ quan. (Tuy nhiên, thế nào là “mỹ quan” hoặc ngược lại thế nào là “không mỹ quan” thì qui chế chưa qui định rõ).

- Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam. Trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài thì phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ Việt Nam.
 

2. Vị trí biển hiệu :

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ được viết và đặt 1 biển hiệu ngang và không quá 2 biển hiệu dọc.
 

3. Nội dung biển hiệu: phải ghi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính:

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

Nội dung biển hiệu của doanh nghiệp phải thể hiện những nội dung sau:

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có) – thường là đối với cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

- Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Nam đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Loại hình của doanh nghiệp. Ghi rõ : công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần hay hợp tác xã …

- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính – áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Địa chỉ giao dịch, số điện thoại.

- Biểu tượng (logo, nếu có) phải “đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền” (!) và diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu.

- Trên biển hiệu không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Tham khảo: Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------------

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại