BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 573-NN/PTLN-CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 1996

QUY CHẾ TẠM THỜI

CỦABỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 573-NN/PTLN-CV NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM1996 VỀ KIỂM TRA NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN GỖ CÓ NGUỒN GỐC TỪ CAMPUCHIA

Căn cứ ý kiến của Thủ tướngChính phủ tại văn bản 525/KTTH ngày 30/1/1996 về nhập khẩu gỗ từ Campuchia;
Sau khi đã tham khảo ý kiến các ngành và UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Tổng công ty Lâm sản Việt Nam;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về kiểm tra gỗ nhậpkhẩu; vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ Campuchia như sau:

I- QUY ĐỊNH KIỂM TRA GỖ

1. Quy địnhchung

Các doanh nghiệp có hoạt động nhậpgỗ, vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ Campuchia phải có các giấy tờ sau :

1.1. Giấy phép hoặc văn bản chophép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại.

1.2. Gỗ tròn có dấu búa của LâmnghiệpCampuchia.

1.3. Lý lịch gỗ do Campuchia lập.

1.4. Xác nhận hoàn thành thủ tụccủa Hải quan cửa khẩu Campuchia.

1.5. Tờ khai nhập khẩu của cơquan Hải quan Việt Nam.

1.6. Hợp đồng mua bán gỗ.

2. Kiểm tra gỗ nhập khẩu khi quabiên giới

a) Đối với gỗ tròn : Kiểm tra thựctế về số lượng lóng, loại gỗ, dấu búa tròn Lâm nghiệp Campuchia ở đầu mỗi lónggỗ. Được phép kiểm tra khối lượng bằng phương pháp đo mẫu ngẫu nhiên. Khối lượngđo mẫu không dưới 20% tổng số lô gỗ. Đo kích thước từng lóng, chiều dài tính đếndm, đường kính đường giữa lóng tính đến cm. Nếu lóng có mặt cắt ngang hình elíphoặc lóng không đều thì đo đường kính hai đầu lấy bình quân. Được phép trừ vỏvà phần không sử dụng được (vỏ, u, bướu, mục, nứt...). Khối lượng gỗ được phépsai số 10% giữa số kiểm tra và số ghi trong lý lịch. Nếu khối lượng kiểm tra vượtquá 10% so với hồ sơ, hoặc thừa số lóng, hoặc lóng gỗ không có dấu búa Lâm nghiệpCampuchia theo quy định, thì phần sai số và số lóng thừa, số lóng không có dấubúa sẽ xử lý hành chính và do Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu quyết định.

b) Đối với gỗ xẻ : Nếu gỗ xẻđóng trong Container hoặc đóng thành kiện, thì kiểm tra số kiện hoặc container.Nếu gỗ xẻ hộp để rời thì đo và đếm số hộp, loại gỗ, kích thước cũng theo phươngpháp đo mẫu ngẫu nhiên. Khối lượng gỗ được phép sai số 10% giữa số kiểm tra vàsố ghi trong lý lịch. Nếu khối lượng thực tế vượt quá 10% so với hồ sơ, thì phầnsai số sẽ xử lý hành chính và do Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu quyết định.

c) Kết quả kiểm tra :

Sau khi kiểm tra, các nhón côngtác ở cửa khẩu có biên bản xác nhận số gỗ thực tế nhập về số lượng lóng (hoặc hộp),loại gỗ, khối lượng, sai số giữa thực tế kiểm tra và hồ sơ, kết luận xử lý nếucó, kèm theo với thủ tục Hải quan Việt Nam. Khối lượng gỗ thực tế đã kiểm tralà căn cứ để tính thuế nhập khẩu, lệ phí giao thông và lưu thông tiêu thụ.

II- QUY ĐỊNH THỦ TỤC KIỂMSOÁT BIÊN PHÒNG HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM NHIỆM VỤ NHẬP KHẨU GỖ,VẬN CHUYỂN GỖ

1. Gỗ và phương tiện thuộc cácdoanh nghiệp Việt Nam và Campuchia được cấp phép xuất nhập khẩu gỗ, dịch vụ vậnchuyển gỗ, phải chấp hành đầy đủ nguyên tắc, thể lệ, thủ tục xuất - nhập, hiệpđịnh biên giới, quy chế biên giới và các văn bản khác có liên quan.

Riêng về lĩnh vực nhập khẩu gỗ,vận chuyển gỗ, còn phải chấp hành các quyết định sau:

- Các cửa khẩu nhập gỗ : Thực hiệntheo văn bản số 1997/KTTH ngày 27/4/1996 của Văn phòng Chính phủ.

- Gỗ và phương tiện phải đi đúngtuyến đường và cửa khẩu quy định trong giấy phép. Phải xuất trình giấy tờ hợp lệvà chịu sự kiểm soát của lực lượng biên phòng, Hải quan làm nhiệm vụ tại cửa khẩu.

- Nếu các doanh nghiệp Campuchiacó nhu cầu thuê người, phương tiện của các doanh nghiệp Việt Nam vận chuyển gỗ,phải có hợp đồng, thoả thuận. Phải có xác nhận của cấp có thẩm quyền phía Campuchiabảo đảm an toàn lao động và phương tiện cho phía Việt Nam. Đồng thời phải tổ chứcthành đoàn, cung cấp danh sách và các số liệu cần thiết trước khi qua lại cho đồnbiên phòng và Hải quan cửa khẩu để có cơ sở đối chứng khi kiểm soát.

2. Các quy định cụ thể do cácngành hữu quan hướng dẫn thực hiện.

3. Chấp hành quy chế biên giới :

- Nghiêm cấm chở người qua lạibiên giới không có giấy tờ hợp lệ theo quy định.

- Nghiêm cấm chuyên chở các loạihàng hoá bất hợp pháp ngoài gỗ và lâm sản theo giấy phép.

- Nghiêm cấm tiến hành các hoạtđộng gây mất trật tự trị an ở khu vực biên giới.

- Không được tập kết gỗ đã nhậpkhẩu tại khuvực biên giới, cửa khẩu theo quy định của biên phòng.

4. Về giao thông vận tải:

Thực hiện theo các quy định củaUỷ ban nhân dân tỉnh và thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải trong việc xử lýquá khổ, quá tải và thu lệ phí đường biên giới.

5. Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề phát sinh tổ công tác liên ngành của địa phương tổng hợp và phản ánhkịp thời cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét xử lý.

Nguyễn Văn Đẳng

(Đã ký)