BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 19-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2002

QUY ĐỊNH

VỀ NHỮNG ĐIỀUĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng vàgiữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nâng caosức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

I- Những điều đảng viên không được làm.

1- Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điềulệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm những việc mà pháp luật Nhà nướckhông cho phép công dân, cán bộ, công chức làm.

2- Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật củaĐảng và Nhà nước nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tuyên truyền, tánphát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát tài liệu (bài viết, bàinói, tờ rơi, băng ghi hình, băng ghi âm, đưa lên Internet...) để truyền bánhững quan điểm trái với đường lối của Đảng.

3- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn thư tố cáonặc danh, mạo danh; viết, ký tên tập thể vào đơn thư tố cáo. Tổ chức, tham giakích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu kiện.

4- Tổ chức, tham gia các hoạt động bè phái, gâymất đoàn kết, chia rẽ, cục bộ.

5- Đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giátuỳ tiện, vô tổ chức đối với người khác; đe doạ, trấn áp, trù dập người tố cáo,phê bình, góp ý trái với ý kiến mình.

6- Tổ chức, tham gia mít tinh, biểu tình khichưa được cấp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép.

7- Không chấp hành sự phân công, điều động củatổ chức đảng; tự ý ứng cử, hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức Nhànước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp khi chưa được tổ chức đảng có thẩmquyền giới thiệu hoặc cho phép đối với những chức danh phải do cấp uỷ giớithiệu người ra ứng cử.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơnvị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, thamnhũng, buôn lậu, lãng phí và các tiêu cực khác.

9- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai quyđịnh của Đảng và Nhà nước trong những việc như : quản lý nhà, đất, quỹ, thuế;cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, giấy phép xây dựng; cấp, sử dụng, chứng thực,xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu,giao, nhận dự án; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và lao động...

10- Can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chức đểbản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà sai quy định.ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

11- Vì lợi ích cục bộ hoặc vụ lợi cá nhân mà chủtrì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các quyết định, quy định trái vớichính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

12- Nhận hoặc yêu cầu cấp dưới, các tổ chức hoặccá nhân đóng góp tiền của để giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhânhoặc tập thể của mình.

13- Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhậnhoa hồng trái quy định của Nhà nước.

14- Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sắmtrang thiết bị nội thất, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượtquá định mức và sử dụng không đúng chế độ quy định của Nhà nước.

15- Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà tráiquy định của Nhà nước; để xây dựng các công trình vui chơi, giải trí cho cánhân và một số ít người.

16- Tự mình hoặc để người trong gia đình đi dulịch, tham quan, học tập ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phí của Nhà nước,tập thể hoặc bằng nguồn tài trợ của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưađược phép của cơ quan có thẩm quyền.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc, số đề, cá cược;uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

18- Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề đồngcốt, thầy cúng, thầy bói; lập đền, miếu trái phép, tham gia tà đạo...).

19- Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinhnhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác...nhằm mục đích vụ lợi.

II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.

1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫnthực hiện Quy định này và giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi tình hình thựchiện.

Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chứcthực hiện và trong các báo cáo định kỳ với cấp uỷ cấp trên phải báo cáo tìnhhình thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần bổ sung,sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

2- Đảng viên vi phạm quy định này là vi phạm kỷluật Đảng. Nếu vi phạm đến mức phải xử lý thì thẩm tra, xác minh, kết luận, xửlý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhànước.

3- Quy định này thay thế Quy định số 55-QĐ/TW,ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị khoá VIII về những điều đảng viên không đượclàm, có hiệu lực từ ngày ký, áp dụng với tất cả đảng viên, được phổ biến đếnchi bộ để thực hiện.

Phan Diễn

(Đã ký)