Tuy nhiên, người công tác trong ngành Công an lại không bị quy định về thời hạn này. Xin hỏi tại sao có sự khác nhau như vậy?

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời :
1. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP hướng dẫn quản lý các loại xe quân sự và người điều khiển xe quân sự khi tham gia giao thông do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng ban hành

- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

2. Nội dung tư vấn:

Luật Minh Khuê xin tư vấn cụ thể quy định của pháp luật về vấn đề này nư sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng, công chức quốc phòng có giấy phép lái xe quân sự khi thôi phục vụ trong quân đội được đổi sang giấy phép lái xe dân sự, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng đã có Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP ngày 9/12/2003 hướng dẫn về quản lý các loại xe quân sự và người điều khiển xe quân sự khi tham gia giao thông.

Khoản b Điều 4.4.2 Mục 4.4 Chương IV Thông tư liên tịch nêu trên quy định “Quân nhân, công nhân viên quốc phòng, công chức quốc phòng có giấy phép lái xe quân sự hợp lệ khi thôi phục vụ trong quân đội, còn đủ điều kiện về độ tuổi và sức khỏe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và Bộ luật Lao động được đổi sang giấy phép lái xe dân sự cùng hạng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi phục vụ trong quân đội”.

Như vậy, việc quy định đổi giấy phép lái xe từ quân sự sang dân sự trong thời gian 6 tháng tại Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải là trên cơ sở yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng như đã nêu trong Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BGTVT-BQP.

Trân trong./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự