Vậy giờ mỗi tháng doanh nghiệp kê khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường tại Quảng Ninh hay Hải Phòng và mức thuế suất, giá tính thuế, phí là bao nhiêu ?

Rất mong nhận được sự tư vấn, giúp đỡ từ Qúy cơ quan!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật về thuế của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn pháp luật về thuế tài nguyên

Tư vấn pháp luật về thuế tài nguyên, phí tại nguyên gọi: 1900.6162

 

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý:

- Luật thuế tài nguyên năm 2009

- Biểu mức thuế suất tài nguyên, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hộị

>> Xem thêm:  Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho cá nhân, doanh nghiệp

Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

2. Giải quyết tình huống:

Câu hỏi của quý công ty chúng tôi xin trả lời như sau: 

Mức thuế suất.

Theo biểu mức thuế suất tài nguyên, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hộị với cát chịu mức thế suât là 11%.

Giá tính thuế

Theo quy định tại Điều 6 luật thuế tài nguyên thì giá trình thuế được quy định:

1. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau:

a) Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quy định;

>> Xem thêm:  Dịch vụ viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

b) Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân;

b) Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao; trường hợp chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá tính thuế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

c) Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu;

d) Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá bán tại điểm giao nhận. Điểm giao nhận là điểm được thoả thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí.

Phí bảo vệ môi trường:

Theo điều 4 Nghị định 74/2011 có quy định mức phí bảo vệ môt trường với cát là từ 5000-7000 vnd /m3

Nơi nộp thuế.

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử

Trường hợp đơn vị thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyờn thay cho đơn vị khai thác tài nguyên thỡ nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho chi cục thuế quản lý địa phương có tài nguyên khai thác.

Như vậy, thì công ty phải nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế tại QUẢNG NINH.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn luật thuế và kế toán thuế uy tín cho doanh nghiệp