Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

 Quy định pháp luật giao thông về xử lý vi phạm ở thành phố trực thuộc trung ương

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

câu hỏi về luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện nay, nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt  đang có hiệu lực thi hành.

+) Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
+) Nghị định này thay thế các Nghị định sau đây:
- Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

>> Xem thêm:  Hợp đồng mượn xe máy có bắt buộc công chứng không ? Thủ tục đòi lại tài sản cho mượn

- Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt;
- Nghị định số 156/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt.

Trước đây, khi nghị định 171/2012/NĐ-CP chưa có hiệu lực thì nghị định 71/2012/NĐ-CP được áp dụng và có quy định về việc  được thực hiện thí điểm Quy định tại Mục 7 Chương II trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng đối với khu vực nội thành của các thành phố là đô thị loại đặc biệt kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Nhưng hiện nay, nghị định 71/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi nghị định 171/2013/NĐ-CP áp dụng cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, các thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có Hà Nội đều áp dụng nghị định 171/2013/NĐ-CP mà không có văn bản nào quy định riêng đối với Hà Nội. Cùng với nghị định 171/2013/NĐ-CP có rất nhiều văn bản khác điều chỉnh lĩnh vực giao thông. Để tham khảo, bạn có thể vào http://vanban.luatminhkhue.vn/ để tham khảo thêm. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Để được hỗ trợ thêm, bạn vui lòng gọi vào tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:  1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật giao thông - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bị xử phạt thế nào ?