Trả lời:

Theo quy định tại điều 65 của luật Đầu tư, nhà đầu tư khi tạm ngừng dự án đầu tư phải thông báo cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để xác nhận làm cơ sở cho việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng dự án.

Theo quy định tại điều 67 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm dừng dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án.

Như vậy, cơ quan quản lý đầu tư phải ra văn bản xác nhận về thời gian tạm ngừng dự án.

Nếu nhà đầu tư không thông báo việc tạm ngừng, giãn tiến độ thì trước hết không có cơ sở để áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong thời hạn tạm ngừng dự án; trường hợp quá 12 tháng không triển khai, mà không có lý do chứng đáng thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 64 của Luật đầu tư và Điều 68 Nghị định 108/2006/NĐ-CP

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến, gọi:  1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê