Biên bản kiểm tra thị trường của đối tượng kiểm tra chấp hành đúng luật được quy định như thế nào? Quy định đó được thể hiện ở đâu? Cửa hàng tôi sau khi được cơ quan quản lý thị trường kiểm tra thì cho kết luật là đảm bảo theo quy định. Vậy biên bản kiểm tra cửa hàng tôi sẽ được thể hiện như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cảm ơn.

Biên bản kiểm tra của đối tượng kiểm tra chấp hành đúng quy định được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh quản lý thị trường 2016, theo đó:

 Trường hợp đối tượng kiểm tra chấp hành đúng quy định pháp luật thì biên bản kiểm tra ghi rõ nội dung chấp hành đúng quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân;

Trên đây là quy định về biên bản kiểm tra thị trường của đối tượng kiểm tra chấp hành đúng quy định. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Pháp lệnh quản lý thị trường 2016.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập