Chuyện là thôn Đình có họp dân để làm đường Bê Tông tại thôn tiền là dân đóng góp. Và yêu cầu toàn bộ hộ khẩu thường trú tại thôn đình đóng. Nhưng vì lý do nhà e ở 2 chỗ ở khác hoàn toàn nhau. Nên bố mẹ e xin đóng góp dưới thôn Đình là 50% về khẩu đóng tiền và còn lại khi nào chỗ ở e hiện tại có làm đường Bê tông nhà e cũng xin đóng 50% như vậy. Để có lợi ích sát sườn nhưng Xóm Đình nhất định không nghe và muốn bắt nhà e đóng hết do vậy bố mẹ em xuống Xã để xin chuyển khẩu về thôn Trại thì họ bảo là chưa đóng tiền Bê Tông Xóm Đình không Hoàn thành được nhiệm vụ đóng tiền tại thôn thì Xã không chuyển cho. Vậy em xin ý kiến là như vậy đúng hay sai ạ.

Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự công ty Luật Minh Khuê.

Quy định về chuyển hộ khẩu thường trú ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013

Nội dung tư vấn:

Luật cư trú 2013 quy định về điều kiện đăng kí thường trú như sau:

"Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản."

Như vậy bạn có chỗ ở hợp pháp ở thôn Trại thì bạn có quyền đăng kí thường trú tại thông trại xã Thanh vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, việc công xã nói bạn chưa nộp tiền bê tông ở thôn Đình nên không cho chuyển là không có cơ sở pháp lý. 

Điều 28 Luật cư trú 2013 có quy định về chuyển hộ khẩu trong trường hợp công dân chuyển đi trong phạm vi xã như sau:

“ Điều 28. Giấy chuyển hộ khẩu

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

6. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

c) Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

d) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;

đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.”

Như vậy, ở trường hợp này theo điểm a khoản 6 điều 28 của Luật cư trú là bạn chuyển đi trong phạm vi xã Thanh Vân nên bạn không cần phải làm thủ tục chuyển khẩu. Hộ khẩu cũ vẫn có giá trị không phải thay đổi. Trong trường hợp này bạn chỉ cần làm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, theo Khoản 4 Điều 29 Luật cư trú 2006 như sau:

"Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới."

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.