Thưa luật sư .em nghĩ việc được hơn 3 tháng rồi nhưng chưa đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp, vậy sau này em có được hưởng không ạ (em vẫn chưa có việc làm) em xin cảm ơn ạ!

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật việc làm 2013

- nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 1 điều 46 luật việc làm 2013 thì Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập

Đồng thời căn cứ theo khoản 6 điều 18 nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 18.Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 

"...
6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

..."

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Vì vậy, sau khi hết thời hạn 3 tháng mà anh vẫn chưa làm thủ tục để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thwo quy định

Luật sư cho em hỏi ạ: em làm việc ở công ty A 3 năm có đóng bảo hiểm thất nghiệp đến 30/6 e nghỉ việc ở công ty A. Ngày 1/8 e được công ty A trả sổ bảo hiểm. Ngày 2/8 e vào làm ở công ty B. E muốn hỏi là nếu e làm ở công ty B thì bảo hiểm thất nghiệp của e có được đóng nối không ạ? Với nếu e làm ở công ty B thêm 3 năm và có được đóng nối thì lúc e nghỉ việc công ty B và sau đó e ko có việc làm thì e có được hưởng 6 năm e đóng bảo hiểm không ạ?

Cơ sở pháp lý:

- Luật việc làm 2013

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo khoản 6 điều 18 nghị định 28/2015/NĐ-CP 

"...

6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc sở Lao động - Thương binh và xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Như vậy, Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết đinh hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng bạn không đến nhận tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xin luật sư cho tôi hỏi tôi đã đóng bảo hiểm và rút bảo hiểm ở công ty cũ được 1 năm thì không đi làm nữa. Đến tháng 3 tôi có đi làm tại 1 công ty được 2 tháng( đã đóng BHXH 1 tháng) nhưng tôi nghỉ ngang và tôi chưa nộp sổ cũng như chốt sổ tại công ty này. Đến tháng 5 tôi đi làm tại công ty mới cho đến nay thì tôi xin nghỉ vi công việc nặng nhọc tôi không làm được vì đang có e bé (công ty này đã đóng bảo hiểm cho tôi được 2 tháng). Cho tôi hỏi giờ tôi nộp sổ BHXH của tôi vào công ty này thì có chốt sổ được không và tôi có lãnh được BHTN không khi tôi không nộp sổ và chốt sổ tại công ty tôi làm 2 tháng. Tôi xin cảm ơn

 Cơ sở pháp luật:

- Luật việc làm 2013

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp:

a. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2020

b. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn)

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng)

c. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

d. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

Như vậy, bạn có thể căn cứ vào những quy định trên và tính bảo hiểm thất nghiệp cho mình

Cho em hỏi. Nếu người lao động vào làm việc trong công ty đủ đủ 12 tháng thì xin nghỉ việc . Công ty đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được 10 tháng, còn 2 tháng đầu tiên do người lao động đang trong thời gian thử việc nên Công ty không tham gia. Vậy cho em xin hỏi 2 tháng này có được tính để chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi họ nghỉ việc hay không

 Cơ sở pháp lý:

- Luật việc làm 2013

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

căn cứ theo điều

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

>> Xem thêm:  Hưởng trợ cấp thai sản có được hưởng luôn về trợ cấp thất nghiệp không ?

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

như vậy,điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng trở lên thì bạn mới được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, ( 2 tháng thử việc đó không được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp )

Cho e hỏi vấn đề về BHTN. E đang hưởng chế độ thất nghiệp 3 tháng. Mới ký nhận tháng đầu tiên. Nếu tháng sau e có việc, e nộp Sổ BHXH, vậy 2 tháng thất nghiệp còn lại của e sẽ được giải quyết như thế nào?. Thông qua quy định mấy của luật BHTN. E xin cám ơn ạ.

 Căn cứ khoản 6 điều 18 nghị định 28/2015/NĐ-CP thì Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc sở Lao động- thương binh và xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động. Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Như vậy, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bạn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp thep khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định

Chào luật sư.Tôi xin thôi việc từ ngày 01 tháng 04 /2016 nhưng đến ngày 15 tháng 08/2016 công ty mới đưa sổ bảo hiểm xã hội (vì công ty không có tiền đóng cho người lao động ) , vậy tiền bảo hiểm thất nghiệp của tôi có bị mất không, tôi không có nhu cầu làm việc nữa thì tôi có được lảnh tiền bảo hiểm thất nghiệp đó có được không. Xin cám ơn luật sư.

>> Xem thêm:  Thủ tục đóng bảo hiểm lao động lần đầu cho người lao động ?

Cơ sở pháp lý:

- nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện;trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm:  Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất là bao nhiêu ?

 như vậy, thời gian từ ngày 01/04/2016 đến 15/08/2016 thời hạn đã hơn 3 tháng nên bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa.

Traan trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hỏi về bảo hiểm thất nghiệp khi công ty làm mất sổ BHXH ?