Điều kiện mua, bán nhà ở

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (VNĐCƠNN) tham gia các giao dịch về mua bán, tặng cho, thừa kế nhà ở tại Việt Nam phải thuộc diện được sở hữu nhà ở (SHNƠ) tại VN và có đủ điều kiện theo quy định; phải thực hiện việc mua bán, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở theo đúng các quy định. Những người không thuộc quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở hoặc những người thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 126 của Luật Nhà ở, nhưng đang có SHNƠ tại VN, nếu được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.

Người VNĐCƠNN, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia ký kết hợp đồng thuê nhà ở tại VN phải có đủ điều kiện được thuê nhà ở tại VN và hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người thuê theo quy định của Luật Nhà ở.

.Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Điều kiện sở hữu nhà ở của người VNĐCƠNN

Người VNĐCƠNN được SHNƠ tại VN thông qua một trong các hình thức: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; Mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở.

Người VNĐCƠNN đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền SHNƠ đối với nhà ở đó. Thời hạn được SHNƠ là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền SHNƠ. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì Nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền SHNƠ cho chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư được quyền bán nhà ở này cho tổ chức, cá nhân trong nước và người VNĐCƠNN thuộc diện được SHNƠ tại VN. Chủ đầu tư có trách nhiệm thay mặt cho người mua nhà làm thủ tục để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền SHNƠ cho người mua nhà. Chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Người VNĐCƠNN thuộc các đối tượng sau đây thì được mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở như người VN ở trong nước (không hạn chế về số lượng nhà ở được sở hữu):

- Người VNĐCƠNN về đầu tư lâu dài tại VN là người trực tiếp hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Người VNĐCƠNN có công đóng góp với đất nước, gồm: Người được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng ngày 29-6-2005; người có thành tích đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước được Chủ tịch nước, Chính phủ tặng huân chương, huy chương; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành ở Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp của ngành, bộ; người tham gia vào Ban chấp hành (BCH) của các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp tỉnh trở lên được các tổ chức chính trị – xã hội đó xác nhận; người được bầu vào BCH Trung ương Hội, người là nòng cốt trong các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ trong nước thông quan Ủy ban về người VN ở nước ngoài và người có những đóng góp và giúp đỡ tích cực cho các cơ quan đại diện hoặc các hoạt động đối ngoại của VN ở nước ngoài xác nhận.

- Nhà hoạt động văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại VN nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, gồm: Nhà văn hóa, nhà khoa học được phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật của VN hoặc của nước ngoài; chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các đối tượng nêu tại điểm này phải được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mời về VN làm chuyên gia, cộng tác viên khoa học, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, có xác nhận của lãnh đạo cơ quan mời.

- Người VNĐCƠNN được phép về sống ổn định tại VN là người có đơn đề nghị về sinh sống ổn định tại VN, được cấp có thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao VN chấp thuận.

Người VNĐCƠNN không thuộc diện quy định trên mà đã về VN cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên trong cùng thời gian cư trú tại VN được sở hữu một căn nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.

Người VNĐCƠNN không thuộc diện được SHNƠ tại VN hoặc được sở hữu hạn chế về số lượng nhà ở tại VN, nếu được tặng cho, được thừa kế nhà ở, thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.

Sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được SHNƠ tại VN thông qua hình thức đầu tư xây dựng nhà để cho thuê. Thời hạn được SHNƠ là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền SHNƠ.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì Nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền SHNƠ cho chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành việc xây dựng theo dự án, chủ đầu tư được quyền bán nhà ở này cho tổ chức, cá nhân trong nước và người VNĐCƠNN thuộc diện được SHNƠ tại VN. Chủ đầu tư có trách nhiệm thay mặt người mua làm thủ tục theo quy định để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền SHNƠ cho người mua nhà. Chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân nước ngoài nếu được tặng cho, được thừa kế nhà ở thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó theo qui định.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về cho thuê nhà ở, cho thuê nhà để kinh doanh trực tuyến qua tổng đài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VNĐCƠNN khi được tặng cho, thừa kế nhà ở tại VN không được sở hữu mà chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó, bao gồm: Tổ chức, cá nhân nước ngoài; Người VNĐCƠNN được phép về VN cư trú có thời hạn dưới sáu tháng; Người VNĐCƠNN thuộc diện chỉ được sở hữu một căn nhà ở và hiện đang có SHNƠ tại VN. Tổ chức, cá nhân được tặng cho, được thừa kế nhà ở vừa nêu được quyền trực tiếp bán hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân theo qui định của pháp luật về dân sự khi đã có các giấy tờ sau:

- Giấy tờ về tặng cho, thừa kế nhà ở theo qui định tại Điều 93 của Luật Nhà ở.

- Giấy chứng nhận quyền SHNƠ theo quy định của Luật Nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền SHNƠ và quyền sử dụng đất ở, hoặc Giấy chứng nhận quyền SHNƠ theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15-7-2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền SHNƠ, quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc giấy chứng nhận QSDĐ đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở của bên tặng cho, bên để thừa kế.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân bán thì phải có giấy ủy quyền theo qui định pháp luật. Nếu người được tặng cho, thừa kế nhà ở chuyển tiền bán nhà ở ra nước ngoài thì phải chấp hành các qui định của pháp luật VN về chuyển tiền ra nước ngoài.
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cho thuê nhà có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ?