Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý: 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

Luật việc làm năm 2013

Nghị định 28/2015/NĐ-CP: Hướng dẫn luật việc làm

 Quyết định 959/QĐ-BHXH thu bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế 2015

01/VBHN-VPQH : Văn bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế. 

II. Luật sư tư vấn:

Chào luật sự Công ty chúng tôi hiện không đóng tiền bào hiểm kịp thời nên không có thề BHYT cho người lao động. Người lao động tự đi khám chửa bệnh thì Cty phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ theo chứng từ phải không?. hay chỉ thanh toán theo danh mục qui định của BHYT? Xin cám ơn

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định:

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

"Điều 9. Chi phí y tế

1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, người sử dụng lao động phải thanh toán chi phí y tế đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp.

2. Đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế thì người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều này, khuyến khích người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế cho những trường hợp người lao động bị tai nạn, bệnh tật khác có liên quan đến lao động."

Như vậy công ty có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối với người lao động tự đi khám chữa bệnh thì có quyền yêu cầu người sử dụng lao động nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp như sau:

THÔNG TƯ 41/2014/TTLT-BYT-BTC

"Điều 14. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT bao gồm:

1. Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

2. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Điều 8 Thông tư này."

Tôi đóng tiền BHYT bắt đầu từ tháng 11 năm 2015 (đồng nghĩa là tôi cũng bị công ty trừ lương từ tháng 11/2015) nhưng mãi đến ngày 15/9/2016 tôi mới nhận được thẻ BHYT, tôi có thắc mắc thì được cấp trên trả lời là do hồ sơ thiếu nên phải làm lại một số giấy tờ. Vậy luật sư tư vấn giúp tôi nếu sau này tôi nghỉ việc thì bảo hiển sẽ được tính như thế nào ? Xin cảm ơn

Việc bạn được chậm nhận thẻ BHYT có khả năng do lỗi của công ty bạn. Sau khi nghỉ việc thì bạn có thể được hưởng các chế độ : Trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần.

Tôi là sĩ quan Quân đội. Theo quy định tôi được BH Quân đội làm miễn phí thẻ BHYT cho thân nhân. Vậy nhưng nhà trường nơi con tôi hoc vẫn bắt cháu phải mua bảo hiểm học sinh. Xin hỏi như vậy là đúng hay sai?

01/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất luật bảo hiểm y tế. quy định tại điều 13 khoản 2 như sau:

"2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này."

"Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);.....

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;...

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;......

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này."

Như vậy cháu nhà bạn sẽ được tham gia bảo hiểm y tế theo diện là thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này cụ thể là thân nhân của sĩ quan quân đội.

Chào luật sư, vợ tôi là người dân tộc thiểu số.Hiện nay vợ tôi chuyển khẩu về nhà chồng thì có được cấp bhyt nữa không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Vợ bạn chuyển hộ khẩu nhưng không làm thủ tục thay đổi dân tộc nên vợ bạn vẫn được hưởng chế độ bhyt do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến

Tôi là quân nhân, đã ra công tác được 10 năm, hằng năm tôi vẫn làm thẻ bhyt cho bố tôi, đến năm 2016 là 10 năm liền nhưng chưa được cấp thẻ bhyt có 5 năm tham gia bhyt liên tục, vậy xin tư vấn làm thủ tục như thế nào để được cấp thẻ 5 năm liên tục cho bố tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 có quy định:

“d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng”.

Như vậy, nếu bố bạn đang tham gia bảo hiểm y tế thì bố bạn sẽ làm thủ tục cấp đổi thẻ. Hồ sơ cấp đổi thẻ BHYT do điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục bao gồm: 

+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) hoặc Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS , 01 bản) đối với hồ sơ do đơn vị nộp.

+) Thẻ BHYT cũ còn giá trị.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Nơi nộp hồ sơ đổi thẻ BHYT: người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.

Xin tư vấn giúp tôi. Tôi chưa hiểu lắm về cụm từ "Cùng chi trả" trong điều kiện "khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có tổng số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở". Cho tôi hỏi số tiền "cùng chi trả" đấy có phải là tổng số tiền mà tôi đã phải chi trả cho những lần khám bệnh đúng tuyến trước đấy của mình trong 1 năm. Và nếu như từ đầu năm 2016 đến nay tôi đã chỉ trả vượt mức thì sang đầu năm 2017 tôi đi khám có được hưởng 100% chi phí khám bệnh và được quỹ BHYT hoàn lại phần vượt mức của năm 2016 không. Thưa VP luật.

"Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến"

Tổng số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở chỉ áp dụng trong năm dương lịch đó

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện, mức hưởng và thủ tục hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến, chuyển tuyến, vượt tuyến

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư  số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm y tế trực tuyến miễn phí