Vậy khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng I là 3.100.000 đồng/ tháng thì Doanh nghiệp có phải trả cho người lao động thêm 7% này nữa không? Vì sao?

Tôi nghĩ rằng, vào năm 2014 khi mới tuyển dụng, doanh nghiệp đã đào tạo người lao động, thì doanh nghiệp chỉ phải trả 7% này 1 lần duy nhất, còn các năm sau sẽ không phải trả 7% này nữa. Như vậy có đúng luật hay không?

Kính mong các Luật sư tư vấn để Doanh nghiệp áp dụng đúng luật!

Trân trọng cảm ơn!

Người giửi: Van Anh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn mức lương tối thiểu theo luật, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có cho thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại điều 3 và điều 5 Nghị định 103/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải trả cho người lao động đã qua học nghề cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng. Do 7% được tính dựa trên mức lương tối thiểu vì vậy khi Chính phủ tăng mức lương tối thiểu thì doanh nghiệp cũng phải trả thêm 7% này cho người lao động đã qua học nghề:

"Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.150.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV."

"Điều 5. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này."

Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề khi tham gia lao động cho doanh nghiệp thì mỗi tháng khi nhận lương doanh nghiệp phải trả thêm mức 7% này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê