Việc thu đoàn phí công đoàn, kế toán không thu qua hình thức trừ theo lương, mà bắt đóng tiền mặt hàng tháng, như vậy là đúng hay sai? Tháng 1 năm 2016, tôi gia nhập tổ chức công đoàn và đóng tiền đoàn phí công đoàn đầy đủ, nhưng đến tháng 3 năm 2016, tôi được trả lương theo hợp đồng giao khoán công việc (không đóng các loại bảo hiểm), tổ chức công đoàn không thu tiền đoàn phí công đoàn của tôi nữa. Như vậy, tôi còn được là đoàn viên công đoàn không, cuối năm có được hưởng quyền lợi của 1 đoàn viên công đoàn không. Tôi có nhu cầu đóng đoàn phí nhưng tổ chức công đoàn nói, không có hệ số lương nên không biết thu bao nhiêu cho phù hợp, như thế là đúng hay sai ạ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất về phương thức đóng đoàn phí.

Theo Điểm 2 Hướng dẫn 258/HD-TLĐ  quy định:

"2- Phương thức đóng đoàn phí.

Đoàn phí do đoàn viên công đoàn đóng hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn) hoặc thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên công đoàn".

Ta thấy, hình thức đóng đoàn phí có thế thông qua thu tiền hoặc trừ vào lương hàng tháng tùy thuộc vào sự thỏa thuận của đoàn viên công đoàn. 

Đơn vị bạn thực hiện chi trả lương qua tài khoản ATM. Việc thu đoàn phí công đoàn, kế toán không thu qua hình thức trừ theo lương, mà bắt đóng tiền mặt hàng tháng. Việc thu đoàn phí như trên của đơn vị bạn có thể phù hợp với quy định pháp luật khi đã có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên công đoàn.

Thứ hai về vấn đề thu đoàn phí khi không có hệ số lương.

Theo Điểm 1.3 và 1.4  Hướng dẫn 258/HD-TLĐ  quy định:  Đối tượng, mức đóng và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí.

"1.3- Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

1.4- Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp đặc biệt khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thu nhập của đoàn viên thấp đóng đoàn phí theo mức ấn định, nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước".

Theo quy định của pháp luật ta thấy: Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định hay  Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí vẫn là đối tượng đóng đoàn phí. 

Tháng 1 năm 2016, bạn gia nhập tổ chức công đoàn và đóng tiền đoàn phí công đoàn đầy đủ. Đến tháng 3 năm 2016, bạn được trả lương theo hợp đồng giao khoán công việc (không đóng các loại bảo hiểm), tổ chức công đoàn không thu tiền đoàn phí công đoàn bạn nữa. Như vậy, hành vi này là trái với quy định của pháp luật vị bạn vẫn thuộc đối tượng đóng đoàn phí và vẫn là có tư cách là đoàn viên công đoàn.

Bạn có nhu cầu đóng đoàn phí nhưng tổ chức công đoàn nói, không có hệ số lương nên không biết thu bao nhiêu cho phù hợp. Đoàn viên khó xác định tiền lương đóng đoàn phí vẫn thuộc đối tượng đóng đoàn phí. Đối tượng này đóng đoàn phí theo mức ấn định, nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê