>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

QUY TRÌNH TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG TRÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Thưa Quý khách hàng!

Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp việc thay đổi nội dung trên ĐKKD để phù hợp với hoạt động trên thực tế của doanh nghiệp là điều thường xuyên diễn ra. Việc thay đổi các nội dung này bao gồm rất nhiều các đầu mục hồ sơ có tính chất phức tạp khác nhau. SUNLAW FIRM hiện đang cung ứng dịch vụ tư vấn thay đổi các nội dung trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn Chúng tôi xin đưa ra quy trình tư vấn cho dịch vụ pháp lý này, rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

 

BƯỚC 1: GỬI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN TỚI KHÁCH HÀNG

Để nắm bắt chính xác thông tin về dự định thay đổi các nội dung trên ĐKKD của công ty, chúng tôi sẽ gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin qua hệ thống Email của quý khách, Quý khách vui lòng điền các thông tin theo yêu cầu và gửi lại vào hòm thư [email protected] trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ nắm bắt thông tin dựa trên tài liệu mà khách hàng cung cấp  và đặt một lịch gặp tư vấn trực tiếp để giải quyết mọi vấn đề của khách hàng.

Nội dung phiếu yêu cầu cung cấp thông tin thành lập doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

Kính gửi:        Ông/bà....................................... Chức vụ:.................................

                        Công ty:...................................................................................

                        Điện thoại: ...................................Fax:....................................

                        Email:............................................Web:...................................

 

V/v: Đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

________________________________________________________________________________

 

PHẦN I: THÔNG TIN  KHÁCH HÀNG MUỐN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

1. Thay đổi tên công ty (đề nghị ghi đầy đủ, chính xác)

Tên tiếng Việt:.......................................................................................................

Tên tiếng Anh:......................................................................................................

Tên viết tắt:.........................................................................................................

2. Thay đổi trụ sở chính của công ty.

Địa chỉ:................................................................................................................

...........................................................................................................................

Số điện thoại: .................Số Fax:...........................................................................

Email:......................................Website:...............................................................

3. Thay đổi vốn điều lệ:

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

Bằng số:................................Bằng chữ:...............................................................

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh mgành nghề đăng kí kinh doanh (Khách hàng bổ sung những ngành nghề kinh doanh mới – Tham khảo Quyết định 10.2007, chỉ lấy mã ngành cấp 4)

-       

-

-

-

-

-

-

5. Thay đổi thành viên/cổ đông công ty do chuyển nhượng vốn (Tất cả các thành viên mới  foto công chứng CMND hoặc hộ chiếu)

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

1. Thành viên thứ nhất:

Họ tên:...................................................................................................................

Ngày sinh:...............................................................................................................

Giới tính:........................................................... Dân tộc:........................................

Số CMND:...........................Ngày cấp:....................... .Nơi cấp:...............................

Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP  hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

.............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

............................................................................................................................

Số vốn góp:..........................................................chiếm tỷ lệ:..............tổng số vốn điều lệ

2. Thành viên thứ hai:

Họ tên:.................................................................................................................

Ngày sinh:.............................................................................................................

Giới tính:........................................................... Dân tộc:.....................................

Số CMND:...........................Ngày cấp:....................... .Nơi cấp:.............................

Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP  hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Số vốn góp:..........................................................chiếm tỷ lệ:..............tổng số vốn điều lệ

3. Thành viên thứ ba:

Họ tên:................................................................................................................

Ngày sinh:..........................................................................................................

Giới tính:........................................................... Dân tộc:..................................

Số CMND:...........................Ngày cấp:....................... .Nơi cấp:..........................

Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP  hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Số vốn góp:.........................................................chiếm tỷ lệ:..............tổng số vốn điều lệ

 

6. Mở chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh, nhà máy:

Tên tiếng Việt:.....................................................................................................

Tên tiếng Anh:......................................................................................................

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tên viết tắt:.........................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

.........................................................................................................................

Số điện thoại: .................Số Fax:..........................................................................

            Thông tin người đứng đầu:

Họ tên:...............................................................................................................

Ngày sinh:...........................................................................................................

Giới tính:........................................................... Dân tộc:...................................

Số CMND:...........................Ngày cấp:....................... .Nơi cấp:..........................

Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP  hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, TP hoặc thôn, đội, xã, huyện, tỉnh)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Số vốn góp:.........................................................chiếm tỷ lệ:..............tổng số vốn điều lệ

 

7. Nội dung thay đổi khác (Khách hàng liệt kê những nội dung khác muốn thay đổi trên đăng ký kinh doanh:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

Lưu ý: Tất cả các thành viên vì một lí do nào đó mà không có chứng minh nhân dân thì có thể thay thế bằng hộ chiếu)

Kính mong Quý Công ty cung cấp kịp thời toàn bộ các thông tin, tài liệu nêu trên để chúng tôi có thể tiến hành phần công việc của mình. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm những thông tin hoặc tài liệu khác nhằm phục vụ cho nội dung công việc thì Công ty luật Minh Khuê  sẽ liệt kê tiếp bằng văn bản cụ thể và đề nghị Quý Công ty cung cấp bổ sung sau.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty!

 

Hà Nội, ngày …… tháng ……năm 20….

 

 

________________________________

LÊ MINH TRƯỜNG

Luật sư/Giám đốc

BƯỚC 2: GỬI BẢN HỢP ĐỒNG DỰ THẢO VÀ BAO GIÁ CHI TIẾT THEO HỢP ĐỒNG

            Sau khi tiếp nhận thông tin và giải đáp sơ bộ cho khách hàng, chúng tôi sẽ gửi ngay cho quý khách bản hợp đồng tư vấn dịch vụ thay đổi ĐKKD và báo giá chi tiết theo vụ việc của Quý khách.

2.1 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD CỦA CÔNNG TY

SỐ: ………/20…./SUNLAW-………/TLDN

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD CỦA CÔNNG TY (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày ………..tháng ……… năm 2011, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

 

1.      BÊN A: CÔNG TY ................................... (Khách hàng)

Địa chỉ:  ………………………………………..……………….

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Đại diện: Ông/Bà ………………………………….......……….

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ (MKLAW FIRM)

Địa chỉ: Phòng  802, Tòa nhà VNT TOWER, số 19,  đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 39916057                             Fax :     (+84-4) 39916057                                

Email: [email protected]                        Website: www.luatminhkhue.vn

Người đại diện: Lê Minh Trường                    Chức vụ: Giám đốc

XÉT RẰNG:

-        Khách hàng có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục trên.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

-      MKLAW FIRM là một Công ty tư vấn luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp. Minh Khuê có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành thủ tục thay đổi ĐKKD công ty.

-         Do vậy, trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ MKLAW FIRM dịch vụ tư vấn pháp luật về thay đổi ĐKKD của công ty có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi tư vấn, Phương thức tư vấn và Thời hạn tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc sau đây:

             - Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng trước khi tiến hành thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty.

             - Soạn thảo hồ sơ và thay mặt Khách hàng tiến hành tiến hành thủ tục thay đổi ĐKKD của công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

             -  Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký Mã số thuế tại cơ quan thuế.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

             - Tư vấn cho Khách hàng về thủ tục khắc dấu pháp nhân cho công ty tại cơ quan công an (trong trường hợp phải đổi con dấu).

              2.2 Phương thức tư vấn:

             - Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

             - Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho Khách hàng.

             - Thay mặt Khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

            2.3 Thời hạn tư vấn:

             - Thời hạn soạn bộ hồ sơ để thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa MKLAW FIRM và Khách hàng có hiệu lực và Khách hàng đã cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của MKLAW FIRM.

            - Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hồ sơ thay đổi ĐKKD công ty được nộp đủ và hợp lệ tại cơ quan chức năng.

Điều 3. Phí tư vấn và Phương thức thanh toán

            Phí tư vấn: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là ……….000VNĐ (bằng chữ: …………….. đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

              Phương thức thanh toán phí tư vấn:

             Thời hạn thanh toán phí tư vấn:

Phí tư vấn sẽ được Khách hàng thanh toán cho MKLAW FIRM thành (02) hai đợt như sau:

            Thanh toán đợt 1: Khách hàng sẽ thanh toán cho MKLAW FIRM số tiền là:…….000 VNĐ (bằng chữ: ……………..đồng) Tại ngày hai bên ký kết Hợp đồng này.

             Thanh toán đợt cuối:  Khách hàng sẽ thanh toán cho MKLAW FIRM số tiền còn lại là …………..VNĐ (bằng chữ: ……………).

            Cách thức thanh toán:

      Bằng tiền mặt tại MKLAW FIRM.

             Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

            4.1 Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

            - Cung cấp cho MKLAW FIRM đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của MKLAW FIRM. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Công ty luật Minh Khuê.

             -  Thanh toán cho MKLAW FIRM phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

             - Phối hợp kịp thời với MKLAW FIRM trong việc tiến hành thủ tục.

             - Yêu cầu MKLAW FIRM thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về MKLAW FIRM theo quy định tại Hợp đồng này.

             4.1Quyền và nghĩa vụ của Sunlaw:

             - Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này.

             - Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Khách hàng Phí tư vấn.

             - Bàn giao cho Khách hàng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới với điều kiện Khách hàng tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với MKLAW FIRM trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Khách hàng theo quy định của pháp luật.

             -  Báo trước cho người đại diện của Khách hàng có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

             -  Yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 5. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

             - Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

            - Mọi bất đồng, tranh chấp giữa hai bên của Hợp đồng, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự hòa giải giữa hai bên, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

             - Toàn văn Hợp đồng này bao gồm: văn bản Hợp đồng này, các Phụ lục gia hạn Hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) và các văn bản khác đính kèm văn bản Hợp đồng này.

           - Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản nào của văn bản Hợp đồng này đều phải được người đại diện hợp pháp của hai bên lập thành văn bản dưới hình thức một Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phải được ký kết theo thẩm quyền, trình tự như ký kết văn bản Hợp đồng này.

           - Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu hợp pháp vào văn bản Hợp đồng này và kết thúc khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc có hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không được sự chấp thuận của Sunlaw.

             - Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

CÔNG TY ......                                                          CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

 

 

 

2.2 BẢN BÁO GIÁ CHI TIẾT THEO HỢP ĐỒNG

 

 

 

BẢN CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ xin kính gửi tới quý Khách hàng bản báo giá dịch vụ: 

Chi tiết như sau:

STT

Giá

Hồ sơ yêu cầu

Áp dụng với

1

2.500.000

+ Bản gốc ĐKKD cũ;

+ Bản gốc Đăng ký thuế;

+ Bản gốc giấy chứng nhận mẫu dấu;

+ Dấu pháp nhân (đổi dấu);

+ Hồ sơ do MKLAW FIRM soạn;

(*) Đối với doanh nghiệp đã thay đổi đăng ký kinh doanh hợp nhất mã thuế và mã số đăng ký kinh doanh thành mã số doanh nghiệp. Trường hợp này doanh nghiệp chỉ cần thay đổi ĐKKD không cần thay đổi con dấu.

(*) Đối với doanh nghiệp chưa thay đổi ĐKKD,  mã số ĐKKD và mã số thuế vẫn tách rời nhau. Trường hợp này doanh nghiệp phải thay đổi cả đăng ký kinh doanh và đổi lại con dấu pháp nhân (theo quy định mới).

Thời hạn thay đổi ĐKKD :

-          Thời hạn thay đổi đăng ký kinh doanh là 5 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng ký hồ sơ thay đổi;

-          5 ngày sau khi có  ĐKKD mới, khác hàng sẽ đổi dấu pháp nhân tại phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội.

Lưu ý :

-         Phí trên là phí trọn gói nhưng chưa bao gồm 10 % VAT ;

-         MKLAW FIRM hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian trên theo yêu cầu của khách hàng, chi phí tăng thêm do khách hàng chi trả.

Hình thức thanh toán:

Tiền mặt

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

 

Chuyển khoản

 

Công ty .................– Số tài khoản : 0711002123848 – Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thanh Xuân.

Để có thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng hợp đồng Công ty  Luật TNHH Minh Khuê – Điện thoại: 043 991 6057

Hà Nội, ngày …/…/20….

Công ty luật TNHH Minh Khuê

 

 

 

 

LÊ MINH TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC

 

BƯỚC 3. TƯ VẤN TRỰC TIẾP – KÝ HỢP ĐỒNG - SOẠN THẢO HỒ SƠ

            Sau khi đã thống nhất được các nội dung cơ bản trên hợp đồng, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng tại văn phòng giao dịch của công ty, trụ sở của khách hàng hoặc một địa điệm khác theo yêu cầu của Quý khách.

            Mọi yêu cầu của Quý khách hàng sẽ được chúng tôi phục vụ!

            Mong nhận được sự hợp tác của Quý khách!

            Trân trọng./.

 

 

            Luật sư: LÊ MINH TRƯỜNG  - Chức vụ: GIÁM ĐỐC