Vậy xin hỏi tôi có quyền được hưởng thừa kế đối với phần tài sản như nhà, đất mà bố tôi để lại không? Nhưng trước khi chết bố tôi đã lập di chúc hợp pháp. 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật Minh Khuê.

Quyền được hưởng thừa kế của con riêng ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005 

Nội dụng tư vấn:

Trong trường hợp của bạn trước khi chết ba bạn có để lại di chúc hợp pháp nên việc chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo di nguyện của ba bạn trước khi chết, bạn sẽ được hưởng di sản của ba bạn để lại nếu trong di chúc ba bạn chỉ định bạn là người được hưởng thừa kế. Tuy nhiên pháp luật cũng quy định các trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc nghĩa là kể cả trong di chúc để lại không có chỉ định họ được hưởng thừa kế thì họ vẫn được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật:

"Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Căn cứ vào quy định trên nếu trong trường hợp ba bạn để lại di chúc mà di chúc đó không chỉ định bạn là người được hưởng thừa kế thì bạn vẫn được hưởng phần di sản  bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu bạn là người chưa thành niên( người dưới 18 tuổi ), hoặc trường hợp bạn đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.