1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật dân sự 2015.

2. Luật sư tư vấn

Theo quy định tại điều 562 Bộ luật dân sự 2015 thì ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo đó, bên được ủy quyền chỉ được phép thay mặt bên được ủy quyền thực hiện một số công việc do bên ủy quyền cho phép trong thời hạn ủy quyền mà hai bên thỏa thuận. Cụ thể, điều 565 Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể về nghĩa vụ của bên được ủy quyền như sau:

Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Như vậy, theo quy định trên thì việc cô bạn có được phép rút tiền trong sổ tiết kiện của bạn hay không phụ thuộc vào phạm vi ủy quyền của bạn như thế nào? Nếu trong trường hợp phạm vi ủy quyền của bạn không cho phép cô được thay mặt bạn rút tiền trong sổ tiết kiện thì cô bạn không thể thực hiện được quyền này. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê