Từ đó đến nay gia đình tôi cũng có mấy lần làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng nhưng không có hồi âm gì. Nay điện lực Nam Định có di chuyển trạm biến áp đến nơi khác và lấy thửa đất nêu trên để xây dựng văn phòng thu tiền điện. Xin luật sư tư vấn giùm tôi trường hợp của gia đình tôi với ạ. Xin chân thành cảm ơn Luật sư !

Người gửi: N.Đ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty luật Minh khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013;

Quyết định số 201-CP ngày 01/7/1980 quy định về thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trên cả nước;

Luật khiếu nại năm 2011;

Nội dung:

Theo khoản c Điều 3 Mục V Quyết định 201-CP ngày 1/7/1980 quy định:

"c) Nếu việc thu hồi không phải là do lỗi của người sử dụng đất hoặc bị trưng dụng đất thì giải quyết như sau:

- Trường hợp người có đất bị thu hồi hoặc bị trưng dụng cần phải có đất để sử dụng thì được cấp đất khác.

- Nếu trên khoảnh đất bị thu hồi hoặc bị trưng dụng có nhà cửa, công trình xây dựng khác, hoặc trồng cây lâu năm hoặc trồng cây ngắn ngày chưa kịp thu hoạch đã phải phá bỏ, thì được bồi thường thích đáng. Tổng cục Quản lý ruộng đất cùng Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ quy định khoản tiền bồi thường này. Trong khi chờ văn bản quy định chung, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời quy định cho địa phương."

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn có quyền được cấp đất khác hoặc bồi thường thích đáng. Khi phát hiện không được bồi thường, gia đình bạn đã khiếu nại nhiều lần nhưng không được. Theo quy định của Luật khiếu nại 2011, trình tự khiếu nại được quy định tại Điều 7 như sau:

"Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính".

Khi giải quyết khiếu nại của gia đình bạn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ do gia đình bạn cung cấp và hồ sơ địa chính được lưu trữ cũng như xác minh lại hiện trạng sử dụng đất để xác định các quyền lợi mà gia đình bạn được hưởng, nếu không được trả lời, gia đình bạn có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật đất đai.