Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Nội dung tư vấn:

Là công ty cổ phần, Chủ tịch HĐQT chuyên trách làm việc tại công ty, Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Hỏi : Những văn bản ban hành như Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chia lương,..... thuộc thẩm quyền ai ký ? (Chủ tịch HĐQT hay Giám đốc)

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty cổ phần được quy định tại điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

" Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng mới năm 2020

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị."

Chủ tịch hội đồng quản trị thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây theo quy định của luật doanh nghiệp 2014:

" Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."

Để xem xét ai có thẩm quyền ký kết trong trường hợp này thì căn cứ thêm vào điều lệ công ty của mình và hợp đồng lao động với giám đốc (trường hợp giám đốc được thuê về ) để xác định thẩm quyền của giám đốc trong trường hợp này. Nếu không có sự hạn chế thì những vấn đề về tiền lương của người lao động sẽ do giám đốc ký kết theo quy định tại điểm e khoản 3 điều 157 trên.

Chào luật sư, tôi có một thắc mắc muốn hỏi, hiện tôi là giám đốc của một công ty, nhưng làm việc tại công ty khác, tôi có văn bản ủy quyền toàn bộ quyền hạn và trách nhiệm của tôi cho phó giám đốc, sau đó, vị phó giám đốc này thực hiện các giao dịch gây thiệt hại cho công ty, và thiếu nợ ngân hàng, và có dính dáng đến pháp luật, xin luật sư cho biết trách nhiệm của tôi trong vấn đề này, Xin cảm ơn!

 Để xác định trách nhiệm của bạn trong trường hợp này thì cần làm rõ những việc mà phó giám đốc làm có nằm trong phạm vi ủy quyền mà bạn đã ủy quyền cho họ hay không. 

Trường hợp thứ nhất là nằm trong phạm vi ủy quyền và việc họ thực hiện không trái với quy định của pháp luật và của điều lệ công ty, Thì bạn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ những việc mà người phó giám đốc đấy làm theo quy định tại điều 586 Bộ luật dân sự 2005 như sau:

" Điều 586. Nghĩa vụ của bên ủy quyền

Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền;"

Trường hợp thứ hai là việc họ làm nằm ngoài phạm vi ủy quyền, trái với quy định của pháp luật và điều lệ công ty bạn thì trách nhiệm đặt ra như sau:

" Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện."

Theo đó nếu bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những việc mà người phó giám đốc thực hiện vượt quá phạm vi ủy quyền, trừ trường hợp những việc mà bạn biết mà không phản đối.

Xin chào. Khi mới thành lập công ty TNHH thì người đứng đầu không phải là anh B (do anh B đang là công chức đã nhờ Anh A đứng tên làm giám đốc) sau khi doanh nghiệp thành lập anh A làm giấy ủy quyền toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty cho anh B. Vậy xin hỏi trong trường hợp này người đứng đầu công ty là ai.

 Nếu đây là công ty TNHH 1 thành viên thì anh A được xác định là chủ sở hữu của công ty, anh B chỉ được cọi là người đại diện theo ủy quyền của công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.