Thế nhưng họ chỉ đưa 15 triệu đồng. Số tiền còn lại con tôi vẫn chưa được thi hành. Ngoài số tiền điều trị nói trên, con tôi có được bồi thường các thiệt hại liên quan hay không ?
Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, con ông có thể nộp đơn (kèm bản án) hoặc trực tiếp đến cơ quan thi hành nêu rõ thông tin liên quan và nội dung yêu cầu thi hành án để nơi đây ra quyết định buộc họ thi hành bản án.

Nếu phần thiệt hại về sức khỏe chưa được giải quyết trong vụ án hình sự đó, con ông có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo thủ tục tố tụng dân sự. (Điều 5, Điều 7 Pháp lệnh thi hành án , Điều 28 Bộ luật Tố tụng Hình sự , Điều 161 Bố tụng Dân sự )
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự