HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 01-KT/HĐNN7

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

TẶNGDANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO 14 ĐƠN VỊ VÀ 8 CÁN BỘ, CHIẾNSĨ THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 100 của Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Tặng danh hiệu Anh hùng lực vũtrang nhân dân cho 14 đơn vị và 8 cán bộ, chiến sĩ, có danh sách dưới đây,thuộc lực lượng Công an nhân dân đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong côngcuộc chống Mỹ, cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hộichủ nghĩa.

A. ĐƠN VỊ

1. Lực lượng công an nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh.

2. Lực lượng công an nhân dân tỉnhHậu Giang.

3. Đội trinh sát vũ trang Cần Thơ,công an tỉnh Hậu Giang.

4. Đội trinh sát vũ trang SócTrăng, công an tỉnh Hậu Giang.

5. Ban an ninh huyện Mỹ Xuyên, côngan tỉnh Hậu Giang.

6. Ban an ninh huyện Phụng Hiệp,công an tỉnh Hậu Giang.

7. Ban an ninh thị xã Cà Mau, côngan tỉnh Minh Hải.

8. Ban an ninh thị xã Bạc Liêu,công an tỉnh Minh Hải.

9. Ban an ninh huyện Giá Rai, côngan tỉnh Minh Hải.

10. Ban an nình huyện Châu Thành,công an tỉnh Minh Hải.

11. Đội trinh sát vũ trang huyện MộĐức, công an tỉnh Nghĩa Bình.

12. Đội trinh sát vũ trang huyệnPhù Cát, công an tỉnh Nghĩa Bình.

13. Phân trại cải tạo núi Cấm,thuộc trại cải tạo An Giang, công an tỉnh An Giang.

14. Đội chống gián điệp biệt kích,Cục chống gián điệp, Bộ Nội vụ.

B. CÁN BỘ, CHIẾN SĨ

1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hai, sinh năm1929, nhân viên Ban bảo vệ xí nghiệp liên hiệp bột mì Bình Đông, thành phố HồChí Minh.

Quê quán: Chợ lớn, trú quán số24/7/1 Nguyễn Nhược Thi, phường 19, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Liệt sĩ Ngô Trọng Thiên, sinhnăm 1951, trưởng ban công an huyện Hoài Nhơn, công an tỉnh Nghĩa Bình.

Quê quán: xã Tam Quan Nam,huyện Hoài Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình.

3. Liệt sĩ Phạm Văn Nhờ (tức MườiNhờ), sinh năm 1939, đội trưởng C2012 đơn vị bảo vệ tỉnh Ủy Cần Thơ, công antỉnh Hậu Giang.

Quê quán: xã Long Bình, huyện LongMỹ, tỉnh Hậu Giang.

4. Liệt sĩ Dương Văn Diệp ( tức TưBằng), sinh năm 1939, đội trưởng đội trinh sát vũ trang tỉnh Sóc Trăng, công antỉnh Hậu Giang.

Quê quán: xã Thạnh Hòa, huyện GiáRai, tỉnh Minh hải.

5. Liệt sĩ Trần Văn Việt, sinh năm1953, thiếu úy cảnh sát bảo vệ công an thành phố Cần Thơ, công an tỉnh HậuGiang.

Quê quán: xã Phú Hiệp, huyện PhúTân, tỉnh Minh Hải.

6. Liệt sĩ Nguyễn Tài Hải, sinh năm1952, trung úy, phó trưởng công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, công anthành phố Hà Nội.

Quê quán: làng Vạn Phúc, quận BaĐình, thành phố Hà Nội.

7. Đồng chí Lê Văn Lên,sinh năm1936, đội trưởng đội bảo vệ thành ủy Sài Gòn – Gia Định, nay là phó trưởng côngan huyện Củ Chi, công an thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: xã An Nhơn Tây, huyện CủChi, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Đồng chí Hồ Văn Tắng, sinh năm1933, đội trưởng đội an ninh vũ trang nay là đội trưởng đội bảo vệ A5 thuộc Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: xã Tân Thạnh Tây, huyệnCủ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Trường Chinh