ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2005/QĐ .UBNDT

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/VBAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhQuảng cáo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tintỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động quảng cáotrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành,đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị căn cứ Quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Thành Hiệp

QUY ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓCTRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 02/2005/QĐ .UBNDT, ngày 17/01/2005của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Quy định chungvề hoạt động quảng cáo.

1. Hoạt động quảng cáo trên địabàn tỉnh Sóc Trăng phải tuân thủ quy định của Pháp lệnh quảng cáo và quy địnhpháp luật hiện hành về quảng cáo.

2. Việc cấp phép thực hiện quảngcáo, cơ quan thẩm quyền, chức năng chỉ xem xét cấp phép dựa trên cơ sở quyhoạch quảng cáo trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Quy định này đượcáp dụng cho hình thức, phương tiện hoạt động quảng cáo như sau:

1. Quảng cáo ngoài trời: gồm panô,hộp đèn, trụ đèn, trụ điện thoại, sân vận động, màn hình điện tử và các loạihình quảng cáo ngoài trời khác.

2. Quảng cáo trên quần áo, mũ, túixách, dù che và các hàng hóa khác.

3. Quảng cáo trên vật thể trên không,trên bộ, dưới nước, người chào hàng giới thiệu sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa. Quảngcáo cho nhà tài trợ trong các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thiđấu thể thao và các cuộc thi khác. Quảng cáo trong các hoạt động triển lãm, hộichợ, tại nhà thi đấu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, nhà hàng, quán ăn, quángiải khát.

4. Quảng cáo trên xuất bản phẩm,văn hóa phẩm, tặng phẩm, bao bì, băng rôn, cờ phướn.

5. Quảng cáo trên băng âm thanh,băng hình, đĩa âm thanh, đĩa hình.

6. Quảng cáo trên báo chí gồm báoin, báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng thông tin máy tính và trên các phươngtiện thông tin khác.

7. Quảng cáo trên các phương tiệnvà hình thức khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tổ chức, cá nhânhoạt động quảng cáo phải bảo đảm:

1. Chỉ được thực hiện các loạihình quảng cáo theo Quy định tại Điều 1 khi có giấy phép thực hiện quảng cáo domột trong các cơ quan sau đây cấp:

- Bộ Văn hóa Thông tin.

- Sở Văn hóa Thông tin.

2. Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ quảngcáo phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảngcáo do phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện, thị và tương đương cấp, chỉ đượchoạt động trong phạm vi tỉnh Sóc Trăng.

Điều4. Quy định về khu vực cấm quảng cáo

Cấm quảng cáo ở các vị trí, địa điểm, khu vực sauđây:

1. Nơi đặt tượng đài, nơi dành riêng cho việc cổđộng chính trị và các mục đích kinh tế xã hội khác; nơi niêm yết các văn bảncủa Nhà nước, trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, cơquan ngoại giao, lễ tân của Nhà nước, bảo tàng, di tích lịch sử, khu quân sự,khu đặt bia tưởng niệm; đình, đền, chùa, nhà thờ, thánh thất, nghĩa trang liệtsĩ, nghĩa trang nhân dân.

2. Quảng cáo thương mại đặt tại trường học, bệnhviện.

3. Quảng cáo ngoài trời bằng panô bao quanh mặttiền các công trình, trên sân thượng, nóc nhà, chợ, các công trình kiến trúclịch sử văn hóa, tại các đầu cầu, giao lộ, vòng xoay, khu vực trung tâm tỉnh,làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan.

4. Đặt trước, đặt phía trên che khuất các quảng cáocó trước mà chưa hết hạn, che khuất mặt đứng của công trình kiến trúc, làm thayđổi cảnh quan kiến trúc công trình, ảnh hưởng mỹ quan, kiến trúc đô thị.

5. Treo, dựng, giăng, mắc ngang qua đường giaothông (ngoại trừ treo băng rôn quảng cáo cổ động chính trị) giữa các vòng xoay,trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; an toàn lưới điện, antoàn phòng cháy chữa cháy, hành lang an toàn đê bao và các hình thức quảng cáovi phạm trật tự, an toàn xã hội khác; che khuất tầm nhìn của người tham giagiao thông, che khuất biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông.

6. Tán phát ngoài đường các loại tờ gấp, tờ rờiquảng cáo.

Tờ gấp, tờ rời quảng cáo chỉ được phát tại nơi bán,trưng bày và giới thiệu sản phẩm, treo dán tại những vị trí đã được quy hoạch.

7. Băng rôn, áp phích, cờ dây, dù, bạt, cờ, phướn,mô hình có nội dung quảng cáo khuyến mãi, giới thiệu mặt hàng, giới thiệu dịchvụ treo, dán, đặt tại các địa điểm không phải là nơi kinh doanh, hội chợ triểnlãm, giới thiệu hàng hóa.

8. Dùng hình ảnh minh họa quảngcáo, trưng bày cho quần lót, áo lót, băng vệ sinh, tã lót trẻ em ở nơi cộngcộng hoặc mặt tiền nơi sản xuất, kinh doanh và trên phương tiện khác.

9. Quảng cáo trên các phươngtiện vận tải, vận chuyển hành khách công cộng.

Điều 5. Quy định cấm trong nội dung, hình thức quảng cáo

Cấm thực hiện quảng cáo có nội dung, hình thức sauđây:

1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật Nhà nước, phươnghại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội.

2. Quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, vănhóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca hoặcgiai điệu Quốc ca, hình ảnh người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, hình ảnhđồng tiền Việt Nam, hình ảnh biển báo giao thông để quảng cáo.

4. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệtchủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

5. Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự, uy tínhoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

6. Quảng cáo gian dối, quảng cáo sản phẩm hàng hóachưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép thực hiện tại thời điểm quảngcáo.

7. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cấmkinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

8. Đăng hoặc đóng kèm ở trang bìa 1 của báo in,phát quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, hình hiệu của Đài Phát thanh, Đài Truyềnhình.

9. Quảng cáo cho báo chí, tác phẩm, chương trìnhnghệ thuật chưa được phép phát hành hoặc công diễn.

10. Dùng loa phóng thanh quảngcáo trên các phương tiện di động.

11. Quảng cáo sản phẩm không phù hợp với việc họctập, giảng dạy trên tập, vở học sinh.

12. In, vẽ quảng cáo trực tiếp lên tường nhà, tườngrào.

Điều 6. Quy định về kích thước, số lượng, thời gian quảng cáo

1. Các phương tiện quảng cáo cố định mà pháp luậtquy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước cóthẩm quyền.

2. Tỷ lệ quảng cáo in trên bạt, chữ đèn nê-ông ốpsát vách tường nhà không vượt quá 30% diện tích tường.

3. Kích thước hộp đèn, bảngquảng cáo treo gắn tại các cửa hàng, quán, nơi kinh doanh tối đa 1,2m x 8m. Mỗiđịa điểm chỉ được treo, gắn một hộp đèn hoặc một bảng quảng cáo.

4. Bảng hiệu đặt tại các địađiểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải xin phép nhưng nội dung thể hiệnphải theo đúng quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP , ngày 12/12/1995của Chính phủ; đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, kích thước tối đa 1,2m x 8m.Mỗi địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chỉ treo, gắn một bảng hiệu.

5. Băng rôn, cờ nheo, cờ phướng… có nội dung quảngcáo hội chợ, triển lãm, chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tàitrợ hoạt động xã hội, từ thiện. Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa,dịch vụ có mục đích sinh lời, không được dùng màu cờ Tổ quốc làm nền cho quảngcáo. Đơn vị quảng cáo phải bảo đảm thực hiện đúng nội dung, địa điểm, thời gianđã quy định trong giấy phép. Trong thời gian thực hiện quảng cáo đơn vị quảngcáo có trách nhiệm theo dõi, kịp thời chỉnh sửa khi băng rôn bị đứt dây treo,xiêu ngã hoặc xảy ra rơi, rớt chữ; đồng thời phải tự tháo dỡ khi hết thời hạnquảng cáo, kích thước tối đa 1,2m x 8m.

Điều 7. Quy định về thủ tục hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo

1. Đơn xin phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu).

2. Hợp đồng giữa người kinh doanh dịch vụ quảng cáovới người cho thuê phương tiện quảng cáo.

3. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa,giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên gọi, biểu tượng (chỉ nộp mộtlần).

4. Sơ đồ vị trí quảng cáo và ảnh chụp vị trí quảngcáo (chỉ nộp một lần).

5. Ma-két nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhậncủa người quảng cáo hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

6. Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền vềxây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trờimà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.

7. Giấy phép của Sở Giao thông Vận tải hoặc UBNDhuyện, thị nếu quảng cáo dựng trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông.

8. Giấy phép thực hiện nội dung quảng cáo của cáccơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định.

9. Tùy theo sản phẩm và phương tiện quảng cáo, đơnvị thực hiện quảng cáo phải bổ sung vào hồ sơ các giấy tờ có liên quan khác.

Điều 8. Thẩm quyền cấp giấy phép, trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ,thời gian thực hiện quảng cáo.

1. Sở Văn hóa Thông tin là cơ quan có thẩm quyềnxem xét, cấp giấy phép quảng cáo cho mọi đối tượng xin phép thực hiện quảng cáo.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Văn hóa Thôngtin (Phòng Quản lý Nghiệp vụ).

- Chậm nhất 03 ngày đối với quảng cáo có thời hạn03 tháng trở lại.

- Chậm nhất 07 ngày đối với quảng cáo có thời hạntrên 03 tháng.

3. Nếu không cấp phép thì cơ quan có thẩm quyềnphải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.

4. Giấy phép thực hiện quảng cáo có giá trị tối đalà 01 năm. Sau 30 ngày kể từ ngày ký, nếu tổ chức, cá nhân được cấp giấy phépmà không thực hiện quảng cáo thì giấy phép không còn giá trị; nếu muốn tiếp tụcthực hiện phải được sự đồng ý của cơ quan cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Điều 9. Quy định về an toàn đối với công trình quảng cáo

Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các loại phươngtiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đảm bảo an toàn về các mặt: kết cấuxây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn về điện, an toàn giao thông, chế độbảo trì trong suốt thời gian giấy phép thực hiện quảng cáo còn hiệu lực. Ngoàira, các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo chịu trách nhiệm trước pháp luậtđối với mọi sự cố do phương tiện quảng cáo của mình gây ra.

Điều 10. Quy định về quảng cáo hàng hóa sản xuất ở nước ngoài mà ngườiquảng cáo không phải pháp nhân Việt Nam

Hàng hóa sản xuất ở nước ngoài mà người quảng cáokhông phải pháp nhân Việt Nam muốn được quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăngphải có các điều kiện sau:

1. Đã được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Có hợp đồng quảng cáo với người kinh doanh dịchvụ quảng cáo được phép hoạt động tại tỉnh Sóc Trăng.

3. Hồ sơ, thủ tục xin phép thực hiện quảng cáo phảituân theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.

Điều 11. Quy định quảng cáo trên ấn phẩm và báo chí

1. Các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động xuấtbản kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên ấn phẩm thực hiện theo Luật Xuất bản,Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Các cơ quan báo chí kinh doanh dịch vụ quảng cáothực hiện theo Luật báo chí, Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản pháp luật kháccó liên quan.

Điều 12. Quy định quảng cáo bằng phương tiện màn hình điện tử.

1. Địa điểm lắp đặt màn hình điện tử phải được UBNDtỉnh duyệt quy hoạch và cho phép.

2. Chỉ phát hình và thuyết minh bằng chữ, khôngđược phát âm thanh.

3. Phải đảm bảo 20% thời lượng phát hình dành choviệc thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị và phải được Sở Văn hóa Thôngtin thẩm định nội dung.

Điều 13. Cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo

1. Sở Văn hóa Thông tin là cơ quan chuyên môn giúpUBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo.

2. Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thương mại Dulịch, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Giáo dục Đào tạo,Cục thuế, Công an tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động quảngcáo trên địa bàn tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện chứcnăng quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn; phối hợp với các Banngành có liên quan tổ chức kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt độngquảng cáo trên địa bàn quản lý.

Chương III

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THỰCHIỆN QUẢNG CÁO

Điều 14. Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trênđịa bàn tỉnh Sóc Trăng nộp lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quyđịnh tại Thông tư số 67/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính.

2. Sở Văn hóa Thông tin tổ chức thu lệ phí cấp giấyphép thực hiện quảng cáo và quản lý, sử dụng theo quy định tại Thông tư số67/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝVI PHẠM

Điều 15. Thanh tra chuyên ngành Văn hóa Thông tin, các Sở ngành có liênquan và UBND huyện, thị chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quyđịnh này và các quy định của các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt độngquảng cáo, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 16. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam khi thựchiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có hành vi vi phạm pháp luật về quảngcáo và vi phạm nội dung quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽbị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hạithì phải bồi thường theo quy định.

Điều 17. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định về việccấp, thu hồi giấy phép thực hiện quảng cáo, cản trở hoạt động quảng cáo đúngpháp luật của tổ chức, cá nhân; sách nhiễu hoặc có hành vi vi phạm quy định củaPháp lệnh quảng cáo, vi phạm quy định này và các quy định khác của pháp luật cóliên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạthành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồithường theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnhSóc Trăng phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định này, các quy định của Pháp lệnhquảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 19. Giấy phép thực hiện quảng cáo được cấp trước khi quy định nàycó hiệu lực thi hành, thì vẫn được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi tronggiấy phép.

Điều 20. Giao Sở Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với các Sở ngànhhướng dẫn UBND huyện, thị thực hiện quy hoạch quảng cáo tại địa phương theo hướngkhông được thực hiện quảng cáo ngoài trời bao quanh mặt tiền các công trình,trên nóc nhà, chợ, công trình kiến trúc lịch sử văn hóa, đầu cầu, giao lộ vòngxoay, khu vực trung tâm huyện, thị làm ảnh hưởng mỹ quan, kiến trúc đô thị, antoàn giao thông.

Điều 21. Sở Văn hóa Thông tin phối hợp với các Sở ngành có liên quanvà UBND huyện, thị thực hiện tốt Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp.