ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHỢ VĂN MINH, GIAN HÀNG VĂN MINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căncứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Quy định về pháttriển và quản lý chợ;

Theođề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-BCĐ ngày 30 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêuchuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ” tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này trên địabàn tỉnh.

Điều4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ” tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

TIÊU CHUẨN

CHỢ VĂN MINH

(DÀNH CHO CHỢ XÂY DỰNG KIÊN CỐ VÀ BÁN KIÊN CỐ)
(Ban hành kèm theo quyết định số 05/2012/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 01 năm 2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

Tiêuchuẩn 1.

1.Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chínhphủ Quy định về phát triển và quản lý chợ.

2. Vănphòng làm việc của Ban quản lý, Tổ quản lý chợ sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; cóbảng hiệu, cờ Tổ quốc treo đúng quy định. Phân công cán bộ - nhân viên trực đểtiếp dân, giải quyết công việc hàng ngày; khi làm việc phải đeo bảng tên, tháiđộ hòa nhã, lịch sự, có nội quy chợ với đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Cánbộ - nhân viên Ban quản lý chợ, tiểu thương thực hiện tốt nội quy, quy chế dânchủ, chủ trương chính sách, pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

4.Niêm yết giá (trừ hàng tự sản tự tiêu), cân đúng, cân đủ. Đảm bảo chất lượnghàng hóa, không mua bán hàng kém phẩm chất, hàng gian, hàng giả, hàng cấm.

5. Cócân đối chứng (cân đúng) trong chợ để khách hàng kiểm tra trọng lượng sau khimua hàng.

6.100% tiểu thương đăng ký thực hiện tiêu chuẩn gian hàng văn minh và được côngnhận 80% trở lên.

Tiêuchuẩn 2.

1.Hàng hóa kinh doanh phải được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, thông thoáng theongành hàng, nhóm hàng, không bố trí gần nhau các loại hàng hóa có ảnh hưởng xấuđến nhau, không chiếm lối đi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.Không để xảy ra hiện tượng mất vệ sinh: Rác, nước ứ đọng tại nơi mua bán. Nhàvệ sinh sạch sẽ bảo đảm vệ sinh môi trường. Có thùng rác riêng cho mỗi khu vựcvà gian hàng, thùng rác phải có nắp đậy.

3.Không mua bán hàng rong trong chợ để tránh gây mất trật tự. Không có người ănxin trong chợ.

Tiêuchuẩn 3.

1.Công tác an ninh trật tự tốt, có biện pháp phòng, chống và giảm thiểu các hànhvi móc túi, cướp giật, rọc giỏ, lường gạt khách hàng.

2.Thực hiện chế độ trực bảo vệ thường xuyên trong và ngoài giờ làm việc. Phòngchống ma túy và các tệ nạn xã hội.

3.Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Không để xảy ra hiện tượng buôn bán lấnchiếm lòng, lề đường và sử dụng vỉa hè làm bãi giữ xe. Tổ chức giữ xe cho kháchtheo đúng giá đã niêm yết, không được để tình trạng chạy xe trong chợ.

4.Chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ. Lực lượng bảo vệ thườngxuyên luyện tập các phương án chữa cháy và trang bị đầy đủ các phương tiện,dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Người kinh doanh phải có ý thức phòng chống cháy.Không đốt nhang, đèn cầy, đèn dầu và giấy vàng bạc trong mỗi gian hàng./.

TIÊU CHUẨN

GIAN HÀNG VĂN MINH

(DÀNH CHO GIAN HÀNG TRONG CHỢ KIÊN CỐ VÀ BÁN KIÊN CỐ)

(Ban hành kèm theo quyết định số 05/2012/QĐ-UBND , ngày 17tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Muabán đúng nơi quy định, đúng mặt hàng, không lấn chiếm diện tích đường dành choxe chữa cháy ra vào thuận tiện khi có hỏa hoạn xảy ra.

2. Chấphành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nộiquy của Ban quản lý chợ, nộp đủ thuế và lệ phí hoa chi đúng kỳ hạn. Không tàngtrữ, mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng dễ gây cháy nổ như: ga, xăng, dầu…

3.Gian hàng sạch đẹp, đảm bảo môi trường vệ sinh, đảm bảo thông thoáng khống lấnchiếm lối đi của khách hàng.

Thựchiện tốt việc phòng cháy, chữa cháy. Không nấu nướng, đốt nhang, giấy vàng bạc,đèn dầu và đèn cầy ở mỗi gian hàng. Khi ra về phải cúp toàn bộ hệ thống điện.

4.Tiếp xúc khách hàng nhã nhặn, lịch sự, không văng tục chửi thề. Cân đong, đo,đếm chính xác, không nói thách. Niêm yết giá và bán đúng giá quy định (Trừ hàngtự sản, tự tiêu).

5. Giữgìn đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau với các gian hàng lân cận và khuvực xung quanh./.