ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 30 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUYĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỈA HÈ THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 06 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực anninh và trật tự, an toàn xã hội;
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủquy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định tạm thời về quản lý và sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện CầnGiờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, TrưởngPhòng Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị huyện, Chủ tịch Ủy bannhân dân thị trấn Cần Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ SỬDỤNG VỈA HÈ THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vỉa hè là phần đường phố dành chongười đi bộ, là không gian được giới hạn bởi lề đường và các công trình xây dựnghợp pháp, phục vụ cho người đi bộ và bố trí một số công trình đô thị (hệ thốngđiện, cấp nước, thoát nước, điện thoại, biển hiệu giao thông, nhà chờ xe buýt,trụ cứu hỏa, thảm cỏ xanh phục vụ cộng đồng đô thị,…) bề rộng vỉa hè tính từđường biên bó vỉa đến đường biên các công trình xây dựng hợp pháp (gọi tắt làlộ giới).

Điều 2. Vỉa hè do Nhà nước quản lý.Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây hư hại. Mọi tổ chức, cá nhântrong trường hợp có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè đều phải xin phép cơ quancó thẩm quyền (quy định tại Điều 4) và phải nộp phí sử dụng theo quy định.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân sau khi hết thờihạn được phép sử dụng tạm thời vỉa hè phải tự tháo dỡ, sửa chữa, khôi phục ngaynguyên trạng phần hư hại (nếu có).

Điều 4. Phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thammưu cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè đểlàm rào chắn, phá dỡ, xây dựng, sửa chữa công trình, đào vỉa hè để thi công cáccông trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, điện, điện thoại,…), cấp giấyphép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức một số dịch vụ kinh doanh nhỏ (giữ xe,sửa xe 2 bánh,…) tại một số khu vực, tuyến đường được Ủy ban nhân dân huyện phêduyệt.

Việc cấp giấy phép sử dụng tạmthời vỉa hè được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận, phải đảm bảo khoảng cáchnhất định dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 (Một mét năm) mét. Nghiêm cấmviệc cấp phép sử dụng vỉa hè đối với lề đường có chiều rộng dưới 3 (Ba) mét.

Chương 2:

CHO PHÉP SỬ DỤNG MỘT PHẦN VỈA HÈ

Điều 5. Cho phép tổ chức, cá nhân được sửdụng một phần vỉa hè trước mặt tiền nhà để sinh hoạt, buôn bán kinh doanh, để xehai bánh (có vạch sơn phân làn cho phép sử dụng). Cụ thể như sau:

+ Đối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn ba mét khôngcho phép sử dụng lề đường mà để dành riêng cho người đi bộ.

+ Đối với vỉa hè có bề rộng từ ba đến dưới bốnmét cho phép sử dụng một phần vỉa hè, phần còn lại dành riêng cho người đi bộtối thiểu là 1,5 (Một mét năm) mét.

+ Đối với vỉa hè có bề rộng từ bốn mét trở lêncho phép sử dụng một phần vỉa hè là 2 mét (tính từ mép trong của vỉa hè - phầngiáp với mặt tiền nhà ra ngoài).

Việc sử dụng một phần vỉa hè phải đảm bảo:

- Thông thoáng cho người đi bộ;

- Để xe hai bánh, sinh hoạt, buôn bán kinh doanhkhông vi phạm ngoài vị trí cho phép;

- Không làm hư hỏng mặt vỉa hè;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan chungcủa đường phố;

- Không gây cản trở lưu thông,tầm nhìn.

Chương 3:

NGHIÊM CẤM VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG VỈA HÈ

Điều 6. Nghiêm cấm đối với một trong các hànhvi vi phạm giữ gìn vệ sinh vỉa hè và vi phạm giữ gìn trật tự, an toàn giaothông như sau:

a) Không để dụng cụ đựng chất thải của súc vật,vật thải khác ra vỉa hè;

b) Để nông, lâm, hải sản trên vỉa hè ngoài phạmvi cho phép;

c) Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạtđộng thể thao khác trái phép trên vỉa hè;

d) Buộc súc vật vào hàng cây trên vỉa hè hoặcvào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ khác.

Điều 7. Nghiêm cấm đối với một trong các hànhvi vi phạm sau:

a) Để vật liệu phế thải, vật chướng ngại trênvỉa hè;

b) Để vật che khuất biển báo giao thông;

c) Xây, đặt bục bệ trái phép trên vỉa hè;

d) Chiếm dụng vỉa hè để đặt biển hiệu, bảngquảng cáo, làm mái che, các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông, làmmất mỹ quan đường phố.

Điều 8. Nghiêm cấm đối với một trong các hànhvi xâm phạm nếp sống văn minh và giữ gìn vệ sinh trật tự như sau:

a) Vứt rác, xác súc vật chết, đồ bẩn, các phếliệu, phóng uế, thả súc vật gây chướng ngại trên vỉa hè.

b) Đổ nướchoặc để nước chảy ra vỉa hè, đổ chất lỏng độc hại, nước thải chứa hóa chất, cácchất không hòa tan, hôi thối, dầu mỡ ra hè phố; đun nấu, đốt rác trên vỉa hè.

c) Trộn vữa, ximăng, bê tông trực tiếp trên vỉahè.

d) Phơi quần áo trên trụ điện, gốc cây.

e) Căng bạt, võng, dựng lều để ăn, ngủ, đánh bàitrên vỉa hè.

g) Để ứ đọng rác hữu cơ lâu ngày, bùn đất trànra vỉa hè.

h) Tự ý tháo gỡ những công trình công cộng trênvỉa hè.

i) Đổ rác vào hố ga, hệ thống thoát nước côngcộng.

Điều 9. Nghiêm cấm các hành vi gây hưhại, làm thay đổi nguyên trạng vỉa hè dưới đây:

a) Tự ý tháo dỡ nắp cống trên vỉa hè; làm hưhỏng, mất tác dụng của hệ thống thoát nước công trình đường bộ; Tự ý tháo dỡgạch vỉa hè làm hư hại vỉa hè.

b) Chiếm dụng vỉa hè: làm bãi đậu xe, trông giữxe, rửa xe, sửa chữa xe; làm mặt bằng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa; đặt sạphàng để kinh doanh; buôn bán vật liệu xây dựng, trưng bày bàn ghế ra lề đườngngoài phạm vi cho phép;

c) Lắp đặt,treo biển, băng rôn, panô, đèn quảng cáo trên gốc cây, tường rào, các côngtrình xây dựng căng ngang đường trái phép, làm che khuất không gian lòng, lềđường.

d) Tự ý làm rào chắn lấn lề đường vỉa hè.

e) Để tồn đọng đồ phế thải trên lề đường vỉa hèquá khối lượng và thời gian quy định của giấy phép.

g) Xây bậc tạo dốc từ lề đường xuống lòng đường.

Điều 10. Nghiêm cấm các hành vi khác, cụ thể:

a) Sử dụng giấy phép tạm thời sử dụng lòng lềđường vỉa hè quá hạn;

b) Sử dụng quá diện tích lề đường vỉa hè chophép;

c) Vi phạm có tình tiết tăng nặng có thể bị thuhồi giấy phép sử dụng lề đường vỉa hè nếu vi phạm quy định tại khoản b Điều này.

Điều 11. Vi phạm các quy định trên đây,tùy theo hành vi và tính chất, người vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

a) Phạt tiền theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CPngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiao thông đường bộ và Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toànxã hội.

b) Buộc tháo gỡ, hủy bỏ, giải tỏa những chướngngại vật, công trình đã lấn chiếm, người vi phạm chịu mọi phí tổn thu hồi, giảitỏa;

c) Buộc phải sửa chữa, khôi phục lại nguyêntrạng ban đầu;

d) Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm đãgây ra;

e) Phải khắc phục các hành vi viphạm và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trưởng Phòng Quản lý Đô thị có tráchnhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện,Đội Quản lý trật tự đô thị và Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh chọn thốngnhất các tuyến đường tạm thời cho phép sử dụng vỉa hè, thời gian sử dụng vỉahè, các tuyến đường không cho phép sử dụng vỉa hè và các tuyến đường cho sử dụngmột phần vỉa hè. Đồng thời xây dựng kế hoạch kẻ vạch phân làn (phần cho phép sửdụng để xe hai bánh, sinh hoạt, buôn bán kinh doanh và phần dành riêng chongười đi bộ), đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

Điều 13. Cơ quan tham mưu cấp giấy phépsử dụng vỉa hè, nếu cấp sai thẩm quyền hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, khôngthực hiện đúng chức trách thì tùy mức độ và tính chất vi phạm có thể bị thi hànhkỷ luật theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức hoặc bị truy tố trước pháp luật vàphải bồi thường thiệt hại vật chất đã gây ra.

Điều 14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thịtrấn Cần Thạnh, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Trưởng Công an huyện, Đội trưởngĐội Quản lý trật tự đô thị và Tổ Quản lý trật tự đô thị thị trấn Cần Thạnh chịutrách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý sử dụng vỉa hètrên địa bàn thị trấn Cần Thạnh, thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, sắp xếp chongười buôn bán nhỏ theo quy định.

Điều 15. Giao Trưởng Phòng Quản lý Đôthị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh, Đội trưởng Đội Quản lý trậttự đô thị theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định tạm thời này và có báo cáotháng, quý cho Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 16. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời này,giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh thông qua Tổ thực hiện quy chếdân chủ cơ sở, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, phối hợp Phòng Quảnlý Đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện thống nhất tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân huyện xem xét quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp