ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1066/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

n cứLuật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

n cứNghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủvề quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

n cứThông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của BộXây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

n cứ Quyết định số 268/QĐ -UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBNDtỉnh về việc phê duyệtnhiệm vụ Quy hoạchchung xây dựng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2030;

n cứThông báo số 60/TB-TU ngày 30/01/2016 thông báo ý kiếncủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm,tỉnh Hưng Yên đến năm2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tạiTờ trình số 39/T Tr-SXD ngày 31/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyệnVăn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dungchủ yếu sau:

I. TÊN VÀ MỤC TIÊUDỰ ÁN

1. Têndự án

Quy hoạch chung xây dựng huyện VănLâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầmnhìn đến năm 2030.

2. Mục tiêu

- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, địnhhướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện kếhoạch phát triển tổng thể kinh tế- xã hội của huyện Văn Lâm đến năm 2020.

- Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm theohướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vựcbao gồm: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và nôngthôn gắn với vùng Thủ đô và vùng tỉnhHưng Yên.

- Khai thác tiềmnăng thế mạnh về vị trí địa lý, pháttriển toàn huyện theo hướng bền vững, có hệ thống hạ tầng, dịch vụ tương đối đồng bộ, hiện đại, xây dựngthị trấn Như Quỳnhthành đô thị loại IV.

- Làm căn cứđể tiếp nhận, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạchđược duyệt.

II. VỊ TRÍ, PHẠMVI VÀ RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

Quy hoạch chungxây dựng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yênđến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đượclập trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Văn Lâm.

Vị trí cụ thể như sau:

Phía Bắc giáphuyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Phía Nam giáp huyện Mỹ Hào và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Phía Đông giáphuyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Phía Tây giáp huyệnGia Lâm, thành phố Hà Nội.

III. QUY MÔ DÂN SỐ VÀ ĐẤT ĐAI

1. Quy mô dân số

Dân số hiện trạng năm 2015 huyện Văn Lâm là 12,08 vạn người. Dự báo tính toán đến năm 2020 khoảng 15,7 vạn người, đến năm 2030 khoảng 19,32 vạn người.

2. Quy mô đất đai

Được nghiên cứutrên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính huyện Văn Lâm với tổngdiện tích khoảng 7.443ha.

Cơ cấu các loại đất đến năm 2020, định hướng đếnnăm 2030 được phân bổ cụ thể như sau:

Phân kỳ sử dụngđất được phân bổ như sau:

STT

Hạng mục sử dụng đất

Năm 2020

Năm 2030

Diện tích (ha)

Chỉ tiêu (m2/ng)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (ha)

Chỉ tiêu (m2/ng)

Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích tự nhiên khu vực quy hoạch

7.443,3

7.443,3

A

Đất khu vực phát triển đô thị

4.304

100

4.304

100

I

Đất dân dụng

1.839,7

168,6

42,75

2.244,2

166,7

52,15

II

Đất ngoài dân dụng

2.463,8

57,25

2.059,4

47,85

B

Đất khu vực nông thôn

3.139,8

100

3.139,8

100

Các chỉ tiêu và dự báo nhu cầu đấtxây dựng: Đất dân dụng, đất ngoài dân dụng, đất khác được thống nhất như trong Tờ trình số 39/T Tr-SXD ngày 31/5/2016của Sở Xây dựng và trong thuyết minh đồ án.

IV. QUY HOẠCH KHÔNGGIAN VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG

Trên cơ sở các tiềm năng hiện có, định hướng phát triểnđô thị Văn Lâm theo các trục giao thông đối ngoại có ảnh hưởng lớnđến sự phát triển về không gian đô thị như: Trục Bắc Nam theo tuyến đường Quốc lộ 39A (trục kinh tế Bắc Nam) và tỉnh lộ 380; trục Đông Tây theo tuyến Quốc lộ 5 và tỉnh lộ 385. Đây là các tuyếngiao thông liên vùng, có điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹthuật, môi sinh môi trườngtốt, hình thành các trung tâm thương mại - dịch vụ cấpvùng nhằm khai thác tối đa năng lựcgiao thương cho khu vực.

- Khu hành chính huyện: Giữ nguyên khu hành chính hiện hữu của huyện Văn Lâm thuộc thị trấn Như Quỳnh. Tiếp tục mở rộng,cải tạo khu vực này dọc theo TL385 vớidiện tích 28,8ha. Xây dựng bổ sung cơ quan công sởcủa huyện, các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu cấp huyện, cải tạo kiến trúc đô thị cho các nhóm dân cư hiệnhữu. Định hướng chỉnh trang kiến trúc đô thị,đáp ứng điều kiện của một khu trungtâm hành chính, công cộng của huyện đến năm 2030.

- Khu công cộng, hạ tầng xã hội Tập trung: Dự kiến bố trí các trungtâm chuyên ngành xã hội như: văn hóa, y tế, giáo dục vàcác công trình hạ tầng xã hội khác phục vụ sinh hoạt cộngđồng. Vị trí dự kiến tại các khu vựctrung tâm, thị trấn, khu đô thị mớivà các trung tâm cụm xã.

- Khu vực phát triển đô thị: Đẩy nhanh việc hìnhthành và đầu tưxây dựng các khu đô thị và các dự án đô thị đã được chấp thuận trên địa bàn huyện Văn Lâm như: Khu đôthị Đại An, khu nhà ở vàdịch vụ đô thị - công nghiệp Như Quỳnh,khu dân cư mới Ngọc Đà, khu nhà ở Vic - Trọng Nhân, khu dân cư Trưng Trắc - Đình Dù, Khu chợ và nhà ở thương mại Như Quỳnh ... định hướng phát triển các khu đô thị mới (Khu đôthị mới phía Bắc Như Quỳnh; khu đô thị mới phía Đông NamNhư Quỳnh; Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Minh Hải; Khu đô thị sinh thái Việt Hưng). Các đô thị cũ cảitạo chỉnh trang và nông thôn đô thị hóa và được phân bố theo các vị thếphát triển khác nhau. Tính chất phát triển là khu đô thị thương mại - dịch vụ, trong đó có các phân khu chức năng: Các khu ở mới, các khu ở cũ cải tạo chỉnhtrang, các khu công trình công cộng cấp phường và các khu khác như cây xanh, TDTT.

- Giữ nguyên các khu, cụm công nghiệp hiện có và tuân thủ quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt. Xây dựng mới các cụm công nghiệptheo quy hoạch nhằm di chuyển các hộsản xuất nhỏ lẻ trong các khu vực làng xóm vào sản xuất tập trung. Các khu, cụm công nghiệp được định hướng sảnxuất đa ngành, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

- Phát triển cácquỹ đất dịch vụ tập trung gắn với đô thị, các khu vực có tiềm năng giao lưunhư trung tâm đô thị, dọc theo các trục phát triển và các khu dịch vụkết hợp phát triển nông nghiệp kỹthuật cao theo quy mô khá lớn, xây dựng vàphát triển theo mô hình BussinessPark.

- Đẩy mạnh pháttriển các khu sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấucây trồng kỹ thuật cao, hình thành các khu canh tác nôngnghiệp kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái vàcác khu sản xuất nông nghiệp thuần túy tại các xã Chỉ Đạo, Việt Hưng và Lương Tài đảm bảo đến năm 2020 đạt 2.700ha theo phânkhai của tỉnh. Định hướng sử dụng quỹđất dự trữ phát triển vào sản xuất nông nghiệp.

- Các khu dân cư nông thôn hiện hữu được định hướng phát triển theomô hình nông thôn mới gắn với các vùng canh tác nông nghiệp chuyên môn hóavới tổng diện tích đến năm 2020 và 2030 là 591,4ha. Phát triển một khu dân cư nông thôn gắn với dịch vụ tại xã Việt Hưng liền kề vớikhu di tích chùa Nôm, có diện tích tự nhiên là 118,5ha.

- Công viên câyxanh tập trung được xây dựng ở cáctrung tâm đô thị gồm: thị trấn Như Quỳnh, các khu đôthị mới ở Đình Dù, Lạc Đạo, Minh Hải kết hợp với khu bảo tồn và phát huy giá trị Chùa Làng Nôm.

- Các khu chức năng phân tán khác như: Khu vực quân sự, chợ đầu mối, nghĩa trang, khu xử lý rác thải, bến xe...vv được bố trí theo yêu cầucủa từng khu vực trong khu vực quy hoạch, đảm bảo nhu cầu sử dụng.

V. QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Giao thông

a) Giao thông đối ngoại

Đường vành đai 4Hà Nội: Tuân thủ hướng tuyến, quy môcủa dự án đã được thiết kế kỹ thuật. Tuyến này đã thiết kế đạt tiêu chuẩn đường caotốc loại A, vận tốc thiết kế 100km/h; tổng chiều rộng mặt cắt ngang 120m.

Đường vành đai3,5 Hà Nội: Là tuyến đường dự kiến cấp 1 theo quy hoạch giao thông tỉnh và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên, là tuyến đường vành đai trong quy hoạch chung Hà Nội. Tuyến dự kiến vượt sông Hồng bằng cầu Ngọc Hồi. Tuyến được thiếtkế đạt tiêu chuẩnđường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km, tổng chiều rộng mặt cắt ngang 94,5 m.

Quốc lộ 5A có lộ giới 45m theo quy hoạch giao thông quốc gia.

Đường trục kinh tế Bắc Nam: Giữ nguyên hướng tuyếnhiện có, lộ giới theo quy hoạch được duyệt 74m.

b) Giao thông đô thị

Đường đô thị: Được tổ chức thành hệ thống liên hoànbao gồm các tuyến đường trong khu vực nội thị. Cấu trúc mạng lưới dạng ô cờ kếthợp tam giác. Tổ chức mạng lưới đường chính có cấu trúc hướng tâm các cực pháttriển, mật độ giao thông vùng trung tâm cao hơn các khu vực khác.

Đường trục chính đô thị: Bao gồm các tuyến xuyêntâm, liên kết các cực phát triển của đô thị. Mặt cắt đường được thiết kế từ 28- 33m gồm 4 - 6 làn xe chạy, dải phân cách giữa rộng 1m - 2m, vỉa hè rộng từ 4m- 5m. Vận tốc thiết kế 60 - 80km/h.

Đường khu vực: Có vai trò kết nối giao thông giữacác khu chức năng với các đường trục chính đô thị. Đường khu vực được thiết kếvới các mặt cắt từ 15,5m - 19,5m, vận tốc thiết kế từ 40 - 60km/h.

c) Giao thông ngoài đô thị

Gồm các tuyến trục chính của vùng sản xuất nôngnghiệp và dân cư nông thôn, trong các cơ sở kinh tế tập trung như khu công nghiệp,thương mại, dịch vụ, du lịch… Tiêu chuẩn thiết kế điển hình cho các tuyến đườngnày là đường cấp III và cấp IV đồng bằng, có dải hành lang an toàn, trồng câyxanh hai bên.

d) Đường thủy

Tuyến sông đào Bắc Hưng Hải: Là tuyến vận tải đườngthủy nội tỉnh có thể lưu thông với các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng. Đề xuất cải tạo,nạo vét luồng lạch, nâng cấp kỹ thuật toàn tuyến đạt tiêu chuẩn sông cấp IV, đảmbảo cho tàu có trọng tải 200 tấn có thể lưu thông, giải quyết một phần nhu cầuvận chuyển hàng hóa của khu vực.

e) Đường sắt

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng: Nâng cấp, cải tạothành đường sắt đôi khổ 1435mm.

Tuyến đường sắt nội tỉnh (Lạc Đạo - Hưng Yên): Tuânthủ hướng tuyến và quy mô theo quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh.

g) Công trình đầu mối giao thông

Bến xe: Xây dựng mới 01 bến xe tổng hợp (cấp 1)giáp nút giao giữa huyện lộ 13 và tỉnh lộ 385, là đầu mối giao thông vận chuyểnhành khách và hàng hóa của huyện. Xây dựng mới 01 bến xe (cấp 2) tạo thôn ĐồngXá, xã Đại Đồng phục vụ nhu cầu nội huyện.

Ga đường sắt, cảng cạn: Quy hoạch khu cảng cạn trênđịa phận xã Đại Đồng (khoảng 67,9ha), gắn với ga đường sắt Hà Nội - Hải Phòngnhằm đáp ứng nhu cầu vận tải cho các khu công nghiệp và là đầu mối hàng hóaphía Đông Hà Nội.

2. San nền tiêu thủy

a) Phương án san nền

Cao độ nền xây dựng trong huyện được xác định theoyêu cầu đảm bảo cao độ khống chế, độ dốc đảm bảo thoát nước trung bình 0,05%.Căn cứ điều kiện hiện trạng và biến đổi thủy văn khu vực, xác định cao độ nềnxây dựng khống chế >=4m, hướng dốc về các sông, kênh tiêu trong khu vực.

b) Thoát nước mưa

Phương án quy hoạch: Đối với khu vực phát triển đôthị cũ đã có hệ thống thoát nước chung thì cần giải pháp thoát nước chung gồm:Cải tạo, nạo vét khơi thông dòng chảy tới các điểm xả ra nguồn, tại các điểm xảphải có các giếng tách nước thải để thu gom nước thải về trạm xử lý. Tại cáckhu vực đô thị mới hoặc các khu chưa có hệ thống thoát nước, thì cần có giảipháp thoát nước mưa riêng. Đối với các khu công nghiệp: Xây dựng hệ thống thoátnước mưa riêng. Đối với khu vực nông thôn: Thoát nước chung ra các sông, kênhtiêu trong khu vực.

Các lưu vực thoát nước chính: Lưu vực 1 bao gồm cáckhu vực phía Bắc đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, nước mưa của lưu vực này đượcthoát ra sông Cẩm Giàng (đoạn tiếp nối sông Như Quỳnh). Lưu vực 2 bao gồm cáckhu vực phía Nam đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, nước mưa của lưu vực này đượcthoát ra sông Bần và sông Bắc Hưng Hải.

Củng cố, tu bổ đê Bắc Hưng Hải đoạn qua huyện VănLâm và đắp tôn cao các bờ vùng nội đồng. Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm hiện cóvà xây dựng mới 02 trạm bơm là trạm bơm tiêu Trai Túc tiêu cho 382ha hướng tiêura sông Bắc Hưng Hải và trạm bơm tưới tiêu kết hợp Cầu Gáy có nhiệm vụ tưới cho300ha, tiêu cho 350ha nguồn lấy nước và tiêu nước là sông Lương Tài.

3. Cấp nước

Tổng nhu cầu dùng nước tính toán đến năm 2020 là34.526 m3/ngđ, đến năm 2030 là 59.864 m3/ngđ.

Nguồn nước: Hiện tại nguồn nước sạch trong huyện đượccấp từ nhà máy nước Như Quỳnh công suất 2.000m3/ng.đ, nhà máy nướcxã Trưng Trắc công suất 1.500 m3/ng.đ, nhà máy nước Chỉ Đạo công suất1.500 m3/ng.đ và trạm cấp nước Lương Tài công suất 1.000 m3/ng.đ.Với công suất trên chỉ đảm bảo cấp nước cho khu vực đô thị và khu công nghiệphiện tại, do vậy để đảm bảo yêu cầu cấp nước trong tương lai dự kiến nâng cấpcông suất các trạm cấp nước này theo từng giai đoạn.

Nâng cấp công suất nhà máy cấp nước Như Quỳnh từ2.000 m3/ngđ lên 17.200 m3/ngđ vào năm 2020, đến năm 2030là 31.000 m3/ngđ. Nâng cấp công suất nhà máy cấp nước Trưng Trắc từ1.500 m3/ngđ lên 10.000 m3/ngđ vào năm 2020, đến năm 2030là 20.000 m3/ngđ. Nâng cấp công suất nhà máy cấp nước Chỉ Đạo từ1.500 m3/ngđ lên 6.300 m3/ngđ vào năm 2020, đến năm 2030là 8.000 m3/ngđ.

Mạng đường ống hiện trạng: Cải tạo mạng lưới đường ốngtại thị trấn Như Quỳnh đã xuống cấp do sử dụng lâu năm, đồng thời đấu nối với mạngđường ống quy hoạch mới để đảm bảo cấp nước được liên tục khi xảy ra sự cố. Quyhoạch mạng đường ống vận chuyển khép kín cho toàn huyện và 04 nhà máy cấp nướctrong huyện (nhà máy nước Như Quỳnh, Trưng Trắc, Chỉ Đạo, Lương Tài) sẽ đấu nốivào mạng này, đảm bảo việc cung cấp nước trong huyện được liên tục.

4. Cấp điện sinh hoạt

Tổng nhu cầu dùng điện của toàn huyện Văn Lâm tínhđến năm 2020 khoảng 50,64 MVA, đến năm 2030 khoảng 68,55 MVA. Nguồn cấp điệncho huyện dự kiến từ các trạm biến áp hiện có. Cụ thể:

+ Trạm 220kV Phố Nối: 220/110/22kV công suất2x250MVA.

+ Trạm 110kV Giai Phạm: 110/22kV công suất(2x63)MVA.

+ Trạm 110/35/22kV Lạc Đạo công suất (1x125+2x63)MVA.

Định hướng phát triển mạng lưới điện: Xây dựng thêmtrạm biến áp 110/22KV Tân Quang với công suất dự kiến (1x63)MVA

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a) Phương án thoát nước thải

Hệ thống thoát nước thải trong huyện được quy hoạchtheo cấu trúc phân tán cho từng khu vực để thuận tiện cho việc quản lý và đầutư theo từng giai đoạn phát triển. Đối với các khu đã có hệ thống thoát nướcchung, xây dựng hệ thống cống bao, giếng tách nước thu gom nước thải về trạm xửlý kết hợp với nâng cấp cải tạo đường cống. Đối với các dự án đã và đang thựchiện trong huyện, hệ thống thoát nước thải phải đấu nối với hệ thống thoát nướcthải quy hoạch để thuận tiện trong quản lý và kiểm soát về môi trường. Đối vớicác khu vực xây dựng mới, mở rộng hoặc chưa có hệ thống thoát nước, xây dựng hệthống thoát nước riêng dẫn nước thải về trạm xử lý. Đối với các khu công nghiệp:Xây dựng hệ thống thoát nước riêng và các trạm xử lý nước thải cục bộ trongkhu. Các xã xây dựng hệ thống thoát nước chung. Nước thải của khu dân cư, cáccông trình công cộng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của từng công trình sẽ đượcthoát ra các hồ sinh học trước khi xả ra sông, kênh mương trong khu vực.

Tổng lưu lượng nước thải theo tính toán đến năm2020 khoảng 13.650 m3/ng.đ, đến năm 2030 khoảng 25.250 m3/ng.đ.Xây dựng 05 trạm xử lý nước thải, trạm số 1 tại xã Lạc Đạo, trạm số 2 tại xãTân Quang, trạm số 3 tại xã Lạc Hồng, trạm số 4 tại xã Minh Hải, trạm số 5 tạixã Việt Hưng

- Lưu vực thoát nước thải:

Lưu vực 1: Bao gồm các diện tích phía Tây Bắc đườngvành đai 4, được thu gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 1.

Lưu vực 2: Bao gồm các diện tích phía Tây Nam QL5,được thu gom và thoát về trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 2.

Lưu vực 3: Bao gồm diện tích phía Tây Nam của huyện,được chia cắt bởi đường Vành đai 4, QL 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đượcthu gom và thoát về trạm xử lý nước thải số 3.

Lưu vực 4: Bao gồm diện tích phía Đông Nam của huyện,được chia cắt bởi đường vành đai 4 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, được thugom và thoát về trạm xử lý nước thải số 4.

Lưu vực 5: Bao gồm diện tích phía Đông Bắc của huyện,được chia cắt bởi đường vành đai 4 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, được thugom và thoát về trạm xử lý nước thải số 5.

- Xử lý nước thải công nghiệp: Ngoài KCN Phố Nối Ađã có trạm xử lý nước thải có công suất 4.000m3/ngđ, có thể đáp ứngnhu cầu xử lý nước thải của khu đến năm 2020, xây dựng mới 04 trạm xử lý tạikhu công nghiệp Như Quỳnh A, các cụm công nghiệp: Như Quỳnh, Tân Quang, Lạc Đạo.

b) Vệ sinh môi trường

Chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt, tiêu chuẩntính toán cho 01 người: 0,8 (kg/người-ngày) với tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 90%.Định hướng sẽ thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt trong huyện về khu xử lý rác tậptrung tại xã Đại Đồng. Chất thải rắn công nghiệp cần tận thu các phế liệu đểtái chế, nhằm làm giảm khối lượng chất thải rắn cần vận chuyển và xử lý. Khốilượng phụ thuộc vào từng khu công nghiệp. Vì vậy định hướng sẽ phải bố trí khuxử lý riêng, theo các công tác quy hoạch xây dựng bước sau quy hoạch xây dựngchung.

Nghĩa trang: Từng bước gắn với giải pháp công viênhóa cho các nghĩa trang đã có trong đô thị. Các nghĩa trang tại khu vực cácthôn, xã cần phải được phân loại, phải ngừng chôn lấp đối với các khu không đạtcác tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, có ảnh hưởng đến các chương trình kế hoạchphát triển của các địa phương. Dự kiến xây dựng thêm 01 nghĩa trang tập trung tạixã Việt Hưng có quy mô khoảng 10ha.

VI. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦUVÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giai đoạn đầu ưu tiên tập trung giải quyết các vấnđề cấp bách trong đô thị phục vụ công tác cải tạo, phát triển, cải thiện điềukiện môi trường đô thị, cụ thể:

- Đẩy mạnh và hoàn thành các dự án KCN Phố Nối A mởrộng, KCN Đại Đồng. Xây dựng và đưa vào hoạt động các khu dịch vụ tập trung,xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động Trung tâm chế biến và phân phối sản phẩmcông nghiệp tại xã Việt Hưng.

- Đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng đô thị -nông thôn: Khu nhà ở và dịch vụ công nghiệp Như Quỳnh (59,1ha), khu dân cư mớithị trấn Như Quỳnh (10,8ha), khu dân cư mới Ngọc Đà (6,7ha), khu nhà ở Vic- TrọngNhân (13,2ha).

- Thúc đẩy xây dựng nhanh đường vành đai 3,5; vànhđai 4, trục kinh tế Bắc Nam và các công trình gia tăng năng lực lao động giữahai khu vực Bắc và Nam đường QL5A, TL385. Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 387,380, các trục chính liên xã. Xây dựng các tuyến trục chính đô thị, liên hệ cáckhu phát triển và xuyên tâm đô thị.

- Tiếp tục hoàn thành các dự án cải tạo xây dựngtrung tâm hiện hữu của huyện hiện nay trong diện tích khoảng 36ha. Tiếp tục xâydựng khu TDTT tại thị trấn Như Quỳnh khoảng 17,4ha. Cải tạo, nâng cấp côngtrình y tế, giáo dục cấp huyện, xã thị trấn thuộc khu vực dự kiến phát triển đôthị đến năm 2020.

Điều 2. Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở,ngành liên quan triển khai công bố quy hoạch, cắm mốc giới ngoài thực địa theoquy định; tổ chức lập quy hoạch phân khu cho các khu dự kiến phát triển mớitheo quy định hiện hành; quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạchvà Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty Điện lực Hưng Yên; Chủ tịch UBNDhuyện Văn Lâm và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- CV: TNMT, GTTL;
- Lưu: Văn thư, KT1Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Minh Ngọc