QUYếT ĐịNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 11/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/01/2002của Chính phủ về quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ, các cơ quan ngang Bộ,

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chứcbộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Theo đề nghị của Vụtrường Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 05/1999/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/1999 và Quyết định số 20/2000/QĐ-BGDĐT của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởngVụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộcBộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởngcác cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, cáccơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY CHẾ

TUYỂNSINH HỆ CHÍNH QUY TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

(Banhành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BGDĐT
ngày 18/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hình thức tuyển sinh

1. Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp bao gồm các hình thức:

- Cử tuyển

- Tuyển thẳng

- Xét tuyển

- Thi tuyển.

2. Hàng năm, các trường có chỉ tiêu đào tạo tiến hành tổchức tuyển sinh để tuyển chọn học sinh vào học hệ chính quy của trường.

a. Việc cử tuyển được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-UBDTMN ngày 26 tháng 02 năm 2001 về việc hướng dẫncử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển vànhững văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Việc tuyển thẳng được áp dụng cho những đối tượng sau:

b.1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiếnsĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở hoặctương đương tùy theo đối tượng tuyển sinh của trường.

b.2. Người đã dự thi và trúng tuyển vào trung học chuyênnghiệp nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanhniên xung phong tập trung, nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũmà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được cấp từtrung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội Thanh niên xung phong giới thiệu thì đượcnhận vào học tại trường trước đây đã dự thi.

b.3. Thí sinh là thành viên trong các đội tuyển quốc gia đãdự thi Olympic quốc tế (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học,...) đã tốt nghiệp trunghọc phổ thông, trung học cơ sở hoặc tương đương được nhận vào học trung họcchuyên nghiệp, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở sẽ đượcbảo lưu xem xét sau khi đã tốt nghiệp.

Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phùhợp với môn thí sinh đã dự thi quốc tế

b.4. Các vận động viên là thành viên của đội tuyển quốc giađã tham gia thi đấu trong các giải quốc tế là vận động viên cấp 1 trở lên đãtốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở hoặc tương đương được nhận vàohọc trung học chuyên nghiệp thể dục thể thao.

Thời hạn được tính để hưởng ưu tiên đối với các thành viênđội tuyển quốc gia đã thi đấu quốc tế và những vận động viên được phong đẳngcấp thể dục thể thao không quá 5 năm tính đến ngày dự thi vào trung học chuyênnghiệp thể dục thể thao.

b.5. Học sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung họcphổ thông, trung học cơ sở hoặc tương đương, đạt giải chính thức trong các cuộcthi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc hoặc quốc tế được tuyển thẳngvào trung học chuyên nghiệp học các ngành tương ứng tại các trường nghệ thuật(nếu nhà trường có đào tạo ngành đó).

Thời hạn được tính để hưởng ưu tiên không quá 5 năm kể từngày đạt giải thưởng đến ngày dự thi vào trung học chuyên nghiệp.

b.6. Học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳthi quốc gia chọn học sinh giỏi trung học phổ thông (theo chương trình lớp 12)sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào học trung họcchuyên nghiệp.

Kết quả thi quốc gia chọn học sinh giỏi theo chương trìnhlớp 12 của những học sinh đang học lớp 11 được bảo lưu cho kỳ thi tuyển sinhtrung học chuyên nghiệp năm kế tiếp.

b.7. Những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trunghọc cơ sở có hạnh kiểm xếp loại khá trở lên và điểm tổng kết của 2 môn Toán vàVăn năm cuối cấp đạt từ 6,5 điểm trở lên, thuộc một trong các đối tượng sauđây:

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người làliệt sĩ.

- Học sinh có bố và mẹ là thương binh, bệnh binh mà mộttrong hai người mất sức lao động trên 81%.

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu thường trú vàhiện đang sinh sống, học tập tại khu vực 1, vùng đặc biệt khó khăn, ít nhất là3 năm tính đến ngày dự thi.

b.8. Việc tuyển thẳng theo mục b3, b5, b6 điểm b khoản 2Điều 1 Quy chế này tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:

- Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp trung họcphổ thông, trung học cơ sở.

- Học sinh đạt một hay nhiều giải trong kỳ thi học sinh giỏichỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất của mình.

- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia chọn học sinhgiỏi được xét tuyển thẳng vào học các ngành có môn thi tuyển sinh trùng với mônđạt giải.

- Đối với những trường có yêu cầu sơ tuyển (các trường thuộckhối Quốc phòng, Công an...) chỉ những người đạt yêu cầu sơ tuyển mới thuộcdiện xem xét để tuyển thẳng.

- Đối với các ngành năng khiếu, thí sinh thuộc diện tuyểnthẳng nếu đạt các yêu cầu sơ tuyển, được miễn thi các môn văn hóa, nhưng phảidự thi các môn năng khiếu và phải đạt điểm năng khiếu do trường quy định mớithuộc diện trúng tuyển.

- Tổng số thí sinh được tuyển thẳng vào trung học chuyên nghiệpcủa một trường hoặc một ngành của từng trường quy định tại điểm b khoản 2 Điều1 Quy chế này không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu số hồ sơ đăng kýtuyển thắng lớn hơn 20% thì ưu tiên tuyển đối tượng quy định từ điểm b1 đếnđiểm b6 của khoản này. Đối tượng được quy định ở điểm b7 khoản này sẽ lấy thứtự cho những ai có tổng điểm thi tốt nghiệp cao hơn.

- Học sinh thuộc diện tuyển thẳng nếu dự thi vào trung họcchuyên nghiệp được cộng thêm 02 điểm.

Hàng năm, các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm hồ sơđăng ký tuyển thẳng theo mẫu tại Phụ lục 1 (kèm theo Quy chế này), nộp cho SởGiáo dục và Đào tạo nơi mình cư trú trước ngày 15 tháng 7. Sở Giáo dục và Đàotạo tổng hợp danh sách gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Trung học chuyênnghiệp và dạy nghề) trước ngày 25 tháng 7. Sau ngày 10 tháng 8, thí sinh đến SởGiáo dục và Đào tạo nơi mình cư trú để xem kết quả và liên hệ với trường mà thísinh được chấp nhận.

c. Các trường có số thí sinh đăng ký dự thi không vượt quá150% chỉ tiêu được giao sau khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ chủ quản(đối với các trường Trung ương) hoặcSở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường địa phương) được phép áp dụng hìnhthức xét tuyển.

- Việc xét tuyển phải được tiến hành công khai, trên cơ sởtổng điểm hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở trùngvới môn thi tuyển sinh của trường. Nếu việc xét tuyển trên chưa xác định đượcthì dựa vào điểm bình quân các môn trong học bạ lớp cuối cấp tùy theo đối tượngtuyển của từng trường.

- Trong trường hợp vẫn chưa tuyển đủ số lượng thì được phéptuyển thêm số thí sinh không đỗ đại học, cao đẳng có nguyện vọng theo học tạitrường mà điểm thi vào đại học, cao đẳng không có điểm không (0) sau khi có sựđồng ý của cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thứ tự tuyển chọn đượclấy trên cơ sở tổng điểm thi đại học, cao đẳng từ cao xuống thấp theo khốingành tương ứng.

d. Việc thi tuyển sinh do Hiệu trưởng các trường chịu tráchnhiệm tổ chức thực hiện ở cả 4 khâu: tổ chức kỳ thi; ra đề thi; chấm thi vàphúc khảo; tuyển chọn và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường theo đúngcác quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quản lý và chỉ đạo công táctuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước, chỉ đạothống nhất toàn diện đối với công tác tuyển sinh trung học chuyên nghiệp trongtoàn quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Xây dựng và ban hành các văn bản quyphạm pháp luật, in và phát hành các tài liệu, biểu mẫu thống nhất phục vụ côngtác tuyển sinh.

Hàng năm, ba tháng trước ngày thi tuyển sinh, Bộ Giáo dục vàĐào tạo công bố công khai các chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, vùng tuyển,đối tượng tuyển, môn thi, lịch thi.

Các Vụ chức năng và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, cácBộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệmvụ Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các trường thực hiện đúng các quy định vềtuyển sinh.

Điều 3. Thanh tra tuyển sinh

Thanh tra tuyển sinh thực hiện theo "Quy định về tổchức và hoạt động thanh tra các kỳ thi theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo"ban hành theo Quyết định số 20/1998/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/1998 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương thành lập các đoàn thanh tra tuyển sinh (hoặccử cán bộ thanh tra tuyển sinh) tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế này.

Khi có những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo xem xét và quyết định.

Điều 4. Điều kiện đăng ký dự thi

1. Mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đốivới người nước ngoài có quy định riêng) nếu có đủ các điều kiện sau đây đềuđược dự thi vào trung học chuyên nghiệp:

a. Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở hoặctương đương tùy theo đối tượng tuyển của trường;

b. Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tạiThông tư liên Bộ Y tế - Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của BộGiáo dục và Đào tạo;

c. Trong độ tuổi quy định đối với những ngành có quy địnhhạn chế tuổi (các trường thuộc khối Quốc phòng, Công an, Kiểm sát, một số ngànhnăng khiếu);

d. Đạt được các yêu cầu trong kỳ thi sơ tuyển, nếu dự thivào các trường có quy định sơ tuyển;

e. Trước khi dự thi có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyểnquy định, nếu dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển;

f. Nộp đủ, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dựthi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g. Có mặt tại trường đã đăng ký dự thi đúng thời gian quyđịnh ghi trong giấy báo dự thi, nộp đầy đủ lệ phí dự thi;

h. Quân nhân và công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự thi vàonhững trường do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp cóthẩm quyền cho phép đi học;

Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo luậtđịnh, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự thitheo nguyện vọng cá nhân.

2. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những ngườithuộc một trong các diện dưới đây không được dự thi:

a. Không chấp hành nghiêm chỉnh Luật nghĩa vụ quân sự; cóhành vi phạm pháp đang bị truy tố hoặc đang trong thời gian thi hành án.

b. Những người bị tước quyền dự thi hoặc bị kỷ luật buộcthôi học chưa được 2 năm (tính từ năm bị tước quyền dự thi hoặc ngày ký quyếtđịnh kỷ luật đến ngày dự thi).

c. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học,cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chưa được Hiệu trưởng cho phép dự thi, cán bộcông chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước chưa được Thủ trưởng cơ quancho phép đi học.

Điều 5. Điều kiện trúng tuyển

Những thí sinh có đủ các điều kiện đã nêu ở Điều 4 của Quychế này, nếu thi đạt điểm tuyển vào trường đã dự thi quy định cho từng đốitượng, theo từng khu vực của từng ngành (nếu trường tuyển theo ngành), không cómôn nào bị điểm không (0) thì trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào trường đã dựthi.

Điều 6. Tuyển sinh đi học trung họcchuyên nghiệp ở nước ngoài

Việc tuyển sinh đi học trung học chuyên nghiệp ở nước ngoàiđược tiến hành theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7. Chính sách và đối tượng ưu tiêntrong tuyển sinh

1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng

a. Nhóm ưu tiên 1.

- Thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách nhưthương binh; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học; quân nhân hoànthành nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân đã chuyển ngành, phục viên, xuất ngũmà trong thời gian tại ngũ đã chiến đấu, công tác tốt từ 12 tháng trở lên tạicác vùng biên giới, hải đảo.

- Con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh mất sức lao độngtừ 81% trở lên; con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức laođộng từ 81% trở lên; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lựclượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số Việt Nam.

- Công nhân ưu tú trực tiếp sản xuất đã làm việc 5 năm,trong đó có 2 năm liền là chiến sĩ thi đua được từ cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, ngành trở lên công nhận và cấp bằng khen.

- Công dân Việt Nam không phải là người dân tộc ít người(người Kinh, Hoa...) có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên và học phổ thông tạinơi có hộ khẩu thường trú (tính đến ngày dự thi) tại vùng cao, vùng sâu khu vực1.

b. Nhóm ưu tiên 2:

- Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ hoặc thanh niên xungphong được cử đi học; quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ đã cóthời gian tại ngũ từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày dự thi); con thương bệnhbinh mất sức lao động dưới 81%; con của người được hưởng chính sách như thươngbinh mất sức lao động dưới 81%;

- Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tếđược tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệnhân; người được cấp bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam hoặc danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh; giáo viên chưa có bằng trung học chuyên nghiệp sư phạm đã tham giagiảng dạy 3 năm (tính đến ngày dự thi) thi vào trung học chuyên nghiệp khối Sưphạm; y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên khối Y dược có bằng sơ cấp đã có thờigian làm việc 3 năm (tính đến ngày dự thi) thi vào trung học chuyên nghiệp khốiY dược; người lao động có bằng tốt nghiệp đào tạo nghề hệ chính quy đã có thờigian làm việc 3 năm (tính đến ngày dự thi) thi vào trung học chuyên nghiệp(ngành tương ứng).

- Công dân Việt Nam không phải là người thiểu số, có hộ khẩuthường trú 3 năm trở lên (tính đến ngày dự thi) tại khu vực 1 nhưng không thuộcvùng cao, vùng sâu.

- Học sinh không thuộc các đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2 cóhộ khẩu thường trú tại khu vực 2 nhưng ở xã, thị trấn (không ở phường, xã củacác thành phố, thị xã và các huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trungương) thuộc nhóm khu vực 2 - nông thôn.

c. Thời hạn được hưởng chế độ ưu tiên đối với một số đốitượng

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên đối với quân nhân phụcviên, xuất ngũ, công an nhân dân chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày kýquyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởngchế độ ưu tiên cao nhất.

2. Các khu vực ưu tiên trong tuyển sinh

Thí sinh đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú từ 3 nămtrở lên (tính đến ngày dự thi) tại khu vực nào thì tính theo khu vực đó. Họcsinh các lớp chuyên, học sinh các trường, lớp dự bị được tính theo hộ khẩu gốctrước khi đến học tại các trường, lớp này. Riêng quân nhân, công an nhân dânđược cử đi dự thi đóng quân tại khu vực nào thì tính theo khu vực đó.

Các khu vực được quy định như sau:

- Khu vực 1: Gồm các huyện, xã miền núi, vùng cao, vùng xaxôi hẻo lánh, vùng sâu, hải đảo và các thôn, bản, xã thuộc vùng có điều kiệnkinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

- Khu vực 2: Gồm các tỉnh, huyện, xã trung du và đồng bằng,ngoại thành các thành phố trực thuộc Trung ương. Khu vực này được chia thành 2nhóm:

a. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các phường, xã, thịtrấn thuộc thành phố không trực thuộc Trung ương; tại các phường xã, thị trấnthuộc các thị xã và các xã, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành của các thànhphố trực thuộc Trung ương.

b. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn khôngthuộc nhóm ghi ở điểm a nói trên thì thuộc nhóm khu vực 2 - nông thôn

- Khu vực 3: Gồm các quận nội thành của các thành phố trựcthuộc Trung ương.

Các khu vực tuyển sinh, hàng năm sẽ được Bộ Giáo dục và Đàotạo công bố chi tiết.

3. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh

a. Điểm chênh lệch giữa hai đối tượng ưu tiên và khu vựctuyển sinh kế tiếp nhau không quá 2 điểm.

b. Đối với các trường hoặc các khóa đào tạo có địa chỉ sửdụng, có thể định điểm xét tuyển theo tỉnh, huyện với mức chênh lệch điểm giữacác tỉnh, huyện lớn hơn mức quy định tại điểm a khoản này để tuyển đủ số lượng.

c. Điểm xét tuyển đối với thí sinh diện khu vực 2 - nôngthôn thấp hơn so với thí sinh là học sinh phổ thông ở khu vực 2 nhưng cao hơnđối với thí sinh là người Kinh ở miền núi.

Điều 8. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dựthi, chuyển và nhận giấy báo thi

1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Thí sinh căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh được Bộ Giáo dục vàĐào tạo thông báo hàng năm để ghi nguyện vọng đăng ký dự thi vào trường (hoặcvào ngành học của trường đối với những trường tuyển theo ngành) phù hợp với khảnăng và điều kiện của mình.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi vào một hoặc nhiều trườngtheo mẫu hồ sơ đăng ký dự thi thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải cóxác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, cơ quan nơi cư trú hoặc học tập, côngtác.

2. Thủ tục nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi và chuyển, nhậngiấy báo thi

Việc nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi, chuyển và nhận giấybáo thi được thực hiện theo những phương thức sau:

a. Thông qua hệ thống tuyển sinh theo trình tự sau:

Thí sinh -> Sở Giáo dục và Đào tạo -> Trường -> SởGiáo dục và Đào tạo -> Thí sinh.

b. Thí sinh trực tiếp đến trường nộp phiếu đăng ký dự thi,lệ phí đăng ký dự thi và trực tiếp nhận giấy báo thi của trường.

Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, nếu có sự thay đổi về giađình hoặc bản thân, thí sinh có trách nhiệm bổ sung và khi tới dự thi nộp đầy đủ các giấy tờ bổ sunghợp pháp để làm cơ sở thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển chọn và các chếđộ khác.

Sau ngày thi các trường không giải quyết việc thay đổi đốitượng và khu vực ưu tiên cho thí sinh đã dự thi.

Sau khi đã lập xong danh sách phòng thi và in giấy báo thi,các trường không được nhận tiếp hồ sơ đăng ký dự thi.

CHƯƠNG II
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHÓM CỦA CÁC TRƯỜNG
TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Điều 9. Tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh trường

Để điều hành mọi công việc liên quan đến công tác tuyểnsinh, hàng năm tại các trường có chỉ tiêu tuyển sinh, Hiệu trưởng ra quyết địnhthành lập Hội đồng tuyển sinh.

1. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh

- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệutrưởng ủy quyền,

- Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng đào tạo.

- Uỷ viên thường trực: Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng đào tạo.

- Các ủy viên: Một số trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng banvà tổ trưởng chuyên môn.

Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, emruột) dự thi vào trường năm đó không được tham gia Hội đồng tuyển sinh.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng tuyển sinh trường

Hội đồng tuyển sinh trường Trung ương đặt dưới sự chỉ đạothống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh trường địa phươngđặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh có quyền hạn và trách nhiệm tổ chức thựchiện tốt các khâu: ra đề thi, tổ chức kỳ thi, chấm thi và phúc khảo, tuyển chọnvà triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường; thu và sử dụng lệ phí đăng ký dựthi, lệ phí dự thi; tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷluật và báo cáo kịp thời công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và cácBộ, ngành (đối với các trường Trung ương), Uỷ ban nhân dân hoặc Sở Giáo dục vàĐào tạo (đối với các trường địa phương).

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinhtrường

- Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tácliên quan đến tuyển sinh theo quy định tại Quy chế này.

- Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho Hội đồngtuyển sinh trường bao gồm: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi,Ban phúc khảo.... Tùy hoàn cảnh cụ thể của từng trường, Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường có thể thành lập Ban cơ sở vật chất hoặc chỉ định một nhóm cán bộđể phụ trách công tác cơ sở vật chất cho kỳ tuyển sinh của trường. Các ban nàychịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường.

- Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinhđúng Quy chế này.

- Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường giúp Chủ tịch Hộiđồng tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ và thay thế Chủ tịch Hội đồng tuyển sinhgiải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ủy quyền.

Điều 10. Tổ chức, quyền hạn và tráchnhiệm của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh trường

1. Thành phần Ban thư ký Hộiđồng tuyển sinh

- Trưởng ban: Do ủy viênthường trực Hội đồng tuyển sinh trường kiêm nhiệm.

- Các ủy viên: Một số cán bộ Phòng đào tạo và giáo viên.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban thư ký Hội đồng tuyểnsinh

- Nhận bài thi từ Ban coi thi; kiểm kê và bảo quản bài thi.

- Thực hiện việc dồn túi, đánh số phách và rọc phách bài thitheo quy định tại Điều 19 của Quy chế này.

- Bàn giao bài thi của thí sinh cho Ban chấm thi và thựchiện các công tác nghiệp vụ quy định tại Điều 25 của Quy chế này.

- Quản lý các giấy tờ, biên bản liên quan tới bài thi. Lậpbiên bản xử lý điểm bài thi vi phạm quy chế.

- Làm báo cáo tình hình chấm thi trình Chủ tịch Hội đồngtuyển sinh xem xét.

- Dự kiến phương án điểm tuyển chọn trình Chủ tịch Hội đồngtuyển sinh xem xét.

- Gửi giấy báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

Ban Thư ký Hội đông tuyển sinh chỉ được tiến hành công việcliên quan đến bài thi khi có mặt ít nhất từ 2 ủy viên của Ban trở lên.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban thư ký Hội đồngtuyển sinh

- Lựa chọn những cán bộ trong trường có ý thức tổ chức kỷluật, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tác phong làm việc cẩn thận, cóý thức bảo mật và không có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dựthi vào trường năm đó để trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét raquyết định cử vào Ban thư ký.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh điềuhành công tác của Ban thư ký.

Điều 11. Tổ chức, quyền hạn và tráchnhiệm của Ban đề thi

1. Thành phần Ban đề thi

- Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường kiêm nhiệm.

- Uỷ viên thường trực do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hoặcTrưởng Ban đề thi chỉ định.

- Tùy theo số lượng môn thi của trường, Trưởng Ban đề thichỉ định mỗi môn thi một Trưởng môn thi.

Giúp việc Ban đề thi có 1 - 2 cán bộ làm nhiệm vụ đánh máy,in, đóng gói đề thi. Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, emruột) dự thi vào trường năm đó không được là thành viên Ban đề thi hoặc cán bộgiúp việc Ban đề thi.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban đề thi

- Giúp chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xác định yêu cầura đề thi, in, đóng gói, bảo quản và sử dụng đề thi theo đúng Quy chế này.

- Ban đề thi làm việc theo nguyên tắc độc lập và trực tiếpgiữa Trưởng Ban đề thi với từng Trưởng môn thi, không làm việc tập thể toànBan.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban đề thi

- Lựa chọn người tham gia công tác đề thi và nêu yêu cầubiên soạn đề thi.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác đề thi theođúng các quy trình làm đề thi tại Điều 17 của Quy chế này.

- Xét duyệt, quyết định chọn đề chính thức, dự bị và xử lýcác tình huống cấp bách và bất thường về đề thi trong kỳ tuyển sinh.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng tuyển sinh trườngvề chất lượng chuyên môn và quy trình bảo mật đề thi cùng toàn bộ các khâu côngtác liên quan đến đề thi.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của ủy viên thường trực Ban đềthi:

- Nghiên cứu nắm vững các quy định về công tác đề thi, chuẩnbị sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo cần thiết để giúp Trưởng Ban đề thiđiều hành công tác đề thi.

- Lập kế hoạch và lịch duyệt đề thi, ghi biên bản xét duyệtđề thi và phản biện đề thi trong các buổi làm việc giữa Trưởng Ban đề thi vớitừng Trưởng môn thi.

- Lập kế hoạch và trực tiếp tổ chức in, đóng gói, bảo quản,phân phối và sử dụng đề thi cho các điểm thi, phòng thi.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng môn thi

Nắm vững và quán triệt đầy đủ yêu cầu của việc ra đề thitheo Điều 11 của Quy chế này.

- Nghiên cứu các đề đã được giới thiệu để chọn lọc chỉnh lý,tổ hợp và biên soạn đề thi mới đáp ứng các yêu cầu của đề thi tuyển sinh. Dựkiến phương án chọn đề chính thức và dự bị (kể cả đáp án và thang điểm) đểtrình Trưởng Ban đề thi xem xét quyết định.

- Giúp Trưởng Ban đề thi theo dõi, giải đáp và xử lý các vấnđề liên quan đến đề thi do mình phụ trách trong các buổi thi.

- Trưởng môn thi tham gia quyết định chọn đề chính thức chokỳ thi.

Điều 12. Tổ chức, quyền hạn và tráchnhiệm của Ban coi thi

1. Thành phần Ban coi thi

- Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường kiêm nhiệm.

- Uỷ viên thường trực do Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyểnsinh trường kiêm nhiệm.

- Các ủy viên bao gồm một số lãnh đạo các phòng (Tổ chức cánbộ, Đào tạo, Công tác học sinh, Tài vụ, Bảo vệ, Hành chính tổng hợp, Quản trị,Ban ký túc xá...) một số trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn, cán bộ coi thi, trật tựviên, cán bộ y tế, công an (nơi cần thiết có thể thêm một số cán bộ kiểm soátquân sự).

- Nếu trường có nhiều điểm thi thì ở mỗi điểm thi Chủ tịchHội đồng tuyển sinh chỉ định một ủy viên của Ban làm Trưởng điểm thi.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban coi thi

Điều hành toàn bộ công tác coi thi từ việc bố trí lực lượngcoi thi, giám sát phòng thi, bảo vệ phòng thi, tổ chức coi thi, thu bài đếnviệc bàn giao bài thi theo đúng Quy chế tuyển sinh, bảo đảm an toàn cho kỳ thivà bài thi của thí sinh.

Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, emruột) dự thi vào trường năm đó không được là thành viên Ban coi thi.

Trong trường hợp thiếu cán bộ coi thi, Ban coi thi được phépmời giáo viên các trường khác, cán bộ đang công tác tại các cơ quan chủ quảncấp trên của trường làm cán bộ coi thi nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bảncủa trường hoặc cơ quan quản lý cán bộ, giáo viên.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban coi thi

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công tác coi thi tạitrường, quyết định danh sách thành viên Ban coi thi, danh sách cán bộ coi thi,cán bộ giám sát thi, trật tự viên, cán bộ y tế, công an, kiểm soát quân sự,nhân viên phục vụ tại các điểm thi.

- Quyết định xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thitheo đúng Quy chế này.

- Uỷ viên thường trực Ban coi thi có trách nhiệm giúp TrưởngBan coi thi thực hiện nhiệm vụ.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng điểm thi

- Thay mặt Trưởng Ban coi thi điều hành toàn bộ công tác coithi tại điểm thi được giao.

- Phân công cán bộ giám sát phòng thi.

- Xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi. Nếu tìnhhình phức tạp phải báo cáo ngay cho Trưởng Ban coi thi giải quyết.

- Trước mỗi buổi thi, tổ chức bốc thăm để phân công cán bộcoi thi.

Điều 13. Tổ chức, quyền hạn và tráchnhiệm của Ban chấm thi

1. Thành phần Ban chấm thi

- Trưởng ban do Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường kiêm nhiệm.

- Uỷ viên thường trực do Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyểnsinh trường kiêm nhiệm.

- Các ủy viên gồm: Các Trưởng môn chấm thi và các cán bộchấm thi.

Danh sách các ủy viên và lịch chấm thi phải được giữ bí mật.Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự thi vào trườngnăm đó không được là thành viên Ban chấm thi.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban chấm thi

Thực hiện toàn bộ công tác chấm thi theo đúng Quy chế này.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban chấm thi

- Lựa chọn và đề cử các thành viên Ban chấm thi để Chủ tịchHội đồng tuyển sinh quyết định.

- Điều hành cộng tác chấm thi. Chịu trách nhiệm trước Hộiđồng tuyển sinh trường về chất lượng, tiến độ và quy trình chấm thi.

- Trong trường hợp thiếu cán bộ chấm thi, Trưởng Ban chấmthi được phép mời cán bộ, giáo viên của các trường khác tham gia chấm thi. Hợpđồng giữa Ban chấm thi và cá nhân được mời phải có xác nhận của trường hoặc cơquan chủ quản.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của ủy viên thường trực Ban chấmthi

Thay mặt Trưởng Ban chấm thi điều hành toàn bộ công tác chấmthi khi được ủy quyền.

5. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng môn chấm thi

- Lựa chọn và giới thiếu cán bộ chấm thi để Trưởng Ban chấmthi ra quyết định.

- Trước khi chấm, tổ chức cho cán bộ chấm thi thuộc bộ mônnghiên cứu đáp án, thang điểm và chấm chung từ 3 - 5 bài thi, sau đó họp thảoluận, rút kinh nghiệm. Triển khai kế hoạch chấm thi và chịu trách nhiệm trướcTrưởng Ban chấm thi về việc chấm các bài thi thuộc môn mình phụ trách.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng chấm từng bài ngay từvòng chấm đầu, kịp thời uốn nắn, sửa chữa các sai sót của cán bộ chấm thi. Nếuphát hiện bài thi có nghi vấn cần báo cáo Trưởng Ban chấm thi biết để tổ chứckiểm tra môn thi khác của thí sinh và cho tiến hành chấm chung bài thi đó.

- Kiến nghị Trưởng Ban chấm thi thay đổi hoặc đình chỉ việcchấm thi đối với những cán bộ chấm thi thiếu trách nhiệm, vi phạm Quy chế hoặcchấm sai sót nhiều.

Cán bộ chấm thi phải là những người có tinh thần trách nhiệmcao, vô tư, trung thực, có trình độ chuyên môn tốt và đang trực tiếp giảng dạyđúng môn được phân công chấm.

Những giáo viên đang trong thời kỳ tập sự không được thamgia chấm thi. Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chi, em ruột) dựthi vào trường nào thì không được làm cán bộ chấm thi tại trường đó. Thành viênBan thư ký không được tham gia chấm thi.

Điều 14. Tổ chức, quyền hạn và tráchnhiệm của Ban phúc khảo

1. Thành phần của Ban phúc khảo

- Trưởng ban do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ tráchđào tạo đảm nhiệm.

- Các ủy viên: Một số cán bộ giáo viên có trình độ của cácbộ môn. Danh sách các ủy viên và lịch làm việc của Ban phải được giữ bí mật.Những người tham gia Ban phúc khảo không được có người thân (vợ, chồng, con,anh, chị, em ruột) thi vào trường năm đó. Các cán bộ đã tham gia Ban chấm thikhông được tham gia Ban phúc khảo.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban phúc khảo

Khi có đơn khiếu nại của thí sinh, Ban phúc khảo có nhiệm vụchỉ đạo:

- Kiểm tra các sai sót như: Cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bàithi của người này sang người khác

- Chấm lại các bài mà thí sinh cho rằng có sai, sót so vớithang điểm chính thức.

- Chấm bài thi thất lạc nay tìm thấy.

- Chấm bài mới thi bổ sung của thí sinh thiếu điểm do saisót của Hội đồng tuyển sinh. Trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyếtđịnh điểm bài thi sau khi đã chấm lại.

CHƯƠNG III
QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

MỤC 1.CÔNG TÁC CHUẨN BÀI CHO KỲ THI

Điều 15. Quy định về môn thi, thời gianthi và phòng thi. Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi vàgửi giấy báo thi cho thí sinh

1. Số môn thi tuyển sinh là 2môn. Môn thi do Hiệu trưởng nhà trường quyết định sau khi có sự đồng ý bằng vănbản của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được công bố công khai trước kỳ thi 3 tháng.Môn thi tuyển sinh (trừ các môn năng khiếu) phải là các môn học trong chươngtrình bậc trung học. Thí sinh phải thi đủ số môn thi do trường quy định, nếukhông sẽ không thuộc diện tuyển chọn.

2. Thời gian quy định cho kỳ thi tuyển sinh trung học chuyênnghiệp là 3 ngày: ngày đầu làm thủ tục dự thi, ngày thứ hai làm bài thi và ngàycuồi cùng dự trữ cho trường hợp cần thiết. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi từ90 phút đến 150 phút.

Lịch thi từng ngày do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định.

3. Trước kỳ thi chậm nhất 1 tuần, Hội đổng tuyển sinh trườngphải tổ chức các điểm thi và chuẩn bị đủ số phòng thi cần thiết. Mỗi phòng thiphải có đủ bàn, ghế, phấn, bảng, đảm bảo thông thoáng và đủ ánh sáng. Khoảngcách giữa hai thí sinh liền kề nhau phải từ 1,2 m trở lên. Vị trí phòng thiphải an toàn, yên tĩnh. Mỗi phòng thi phải có hai cán bộ coi thi.

4. Hiệu trưởng (hoặc Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) giao chophòng Đào tạo (hoặc Ban thư ký) tổ chức nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăngký dự thi và gửi giấy báo thi cho thí sinh theo quy định tại Điều 8 của Quy chếnày, đồng thời chỉ đạo các bộ phận triển khai hoạt động.

Điều 16. Yêu cầu về nội dung đề thituyển sinh

Đề thi vào trung học chuyện nghiệp phải đạt được các yêu cầuvề kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành củathí sinh trong phạm vi chương trình trung học phổ thông, trung học cơ sở đốivới từng hệ tuyển, chủ yếu là chương trình lớp cuối cấp, phù hợp với trình độ chung của thí sinh dự thi,đúng với chương trình.

Đề thi phải đạt được yêu cầu phân loại được trình độ học lựccủa thí sinh và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi.

Nội dung đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặtchẽ, rõ ràng, không sai sót.

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và Trưởng Ban đề thi của trườngchịu trách nhiệm về cách ra đề thi và nội dung đề thi của trường mình.

Điều 17. Quy trình ra đề thi

1. Biên soạn và giới thiệu đề

Tùy theo tình hình cụ thể của từng trường, đối với mỗi mônthi, Trưởng Ban đề thi chỉ định một số giáo viên có tinh thần trách nhiệm caovà có trình độ chuyên môn giỏi tham gia giới thiệu đề thi.

Việc biên soạn đề thi phải căn cứ vào yêu cầu về nội dung đềthi tuyển sinh, đối tượng, trình độ thí sinh dự thi, những yêu cầu cụ thể kháccủa Trưởng Ban đề thi để biên soạn và giới thiệu đề cùng đáp án và thang điểmchi tiết.

Trong thời hạn quy định của Trưởng Ban đề thi, người giớithiệu đề phải nộp bản gốc cho Trưởng Ban đề thi. Không được đánh máy, sao chépthành nhiều bản, không lưu giữ riêng và không đem nội dung đề đã giới thiệu đểphụ đạo hoặc luyện thi.

2. Lựa chọn và hoàn chỉnh đề.

Trên cơ sở những đề đã được giới thiệu, Trưởng môn thi cóthể kiến nghị chọn nguyên hai, ba đề nào đó hoặc lựa chọn các câu hỏi từ nhữngđề khác nhau để tổ hợp thành hai, ba đề mới.Sau đó, biên soạn đáp án và thang điểm chi tiết cho từng đề rồi trìnhTrưởng Ban đề thi xem xét để quyết định.

Trước ngày thi môn đầu tiên, tại địa điểm cách ly với môitrường bên ngoài, Trưởng Ban đề thi làm việc trực tiếp và độc lập lần lượt vớitừng Trưởng môn thi với sự có mặt của ủy viên thường trực Ban đề thi.

Trưởng Ban đề thi có thể thay đổi thứ tự các câu hỏi, thaycâu này bằng câu khác hoặc yêu cầu Trưởng môn thi biên soạn lại. Căn cứ vào ýkiến của Trưởng Ban đề thi, Trưởng môn thi hoàn chỉnh lại các đề dự kiến kèmtheo đáp án và thang điểm chi tiết, ký tênvào bản gốc và giao cho Trưởng Ban đề thi.

3. Lựa chọn và phản biện đề thi

Trưởng Ban đề thi phải tổ chức phản biện đề; mỗi môn thiphải có một người phản biện; người phản biện cần có kinh nghiệm và trình độchuyên môn.

Người phản biện phải trực tiếp giải chi tiết đề thi trongmột thời gian xác định. Trong quá trình giải đề thi không được trao đổi, tiếpxúc với người ra đề; không mang theo tài liệu, đáp án và thang điểm. Ý kiến phản biện cần có những nội dungsau đây:

- Mức độ thỏa mãn yêu cầu về nội dung đề thi theo Điều 16của Quy chế này;

- Nhận xét về đáp án, thang điểm, mức độ khó, dễ của đề vànhững sai sót khác;

- Những kiến nghị của người phản biện.

Sau khi nhận được văn bản phản biện, Trưởng môn thi phải họpvới người ra đề, người phản biện để thống nhất ý kiến hoặc sửa đổi, bổ sungnhững điều cần thiết trước khi báo cáo với Trưởng Ban đề thi.

Sau khi hiệu đính lần cuối đề, đáp án, thang điểm với sự gópý của người biên soạn và phản biện đề thi của từng môn, Trưởng môn thi ký tênvào bản gốc và giao cho Trưởng Ban đề thi.

Trưởng Ban đề thi tự đánh số các đề thi và quyết định chọnmột trong số đề dự kiến làm đề chính thức, các đề còn lại làm đề dự bị, đồngthời quyết định thang điểm cho từng phần của đề thi chính thức và dự bị.

Toàn bộ đề thi do các giáo viên giới thiệu, đề dự kiến doTrưởng môn thi biên soạn đề thi chính thức, đề dự bị, đáp án, thang điểm và cáctài liệu liên quan do chính Trưởng Ban đề thi cất giữ theo chế độ bảo mật.

4. Đánh máy, in, đóng gói, bảo quản, phân phối, sử dụng đềthi

Việc đánh máy, in, đóng gói, bảo quản, phân phối, sử dụng đềthi được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban đề thi.

a) Đánh máy và in đề thi.

- Các thành viên tham gia vào quá trình đánh máy và in đềthi không được mang theo bất kỳ phương tiện liên lạc và lưu giữ thông tin nào.

- Máy tính sử dụng để đánh máy đề thi không được nối mạng.

- Trưởng môn thi trực tiếp đánh máy hoặc trực tiếp kiểm trađề sau khi người khác đánh máy. Trưởng Ban đề thi chỉ định những cán bộ cónghiệp vụ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao đánh máy và in đề thi.

- Trước khi đánh máy hoặc in đề thi phải thu dọn mọi giấytờ, tài liệu cũ.

- Đề thi phải được đánh máy và in rõ ràng, chính xác, sạch,đẹp, đúng quy cách, đúng số bản ấn định, không thừa, thiếu, không dùng giấy inhỏng của đề thi khác. Các đề thi in hỏng và bản gốc đề thi phải nộp cho TrưởngBan để thi quản lý.

- Trưởng môn thi và Trưởng Ban đề thi nhất thiết phải kiểmtra kỹ bản đánh máy rồi cả hai người cùng ký duyệt trước khi in đề.

- Trong quá trình in, sao chụp, Trưởng môn thi phải kiểm trasố lượng, chất lượng bản in, loại bỏ tờ in mờ, in hỏng, xấu, bẩn, rách hay tờtrắng. Khi phải in đề thi ở cả hai mặt giấy, phải in đúng đầu đuôi và kiểm trađề phòng in sót.

- Đánh máy hoặc in, sao chụp từng đề một. Chỉ được tiếp tụcđánh máy hoặc in đề khác sau khi đã kiểm tra khu vực đánh máy, in, thu dọn vàgiao cho Trưởng Ban đề thi mọi giấy tờ liên quan đến đề vừa làm trước đó.

- Tuyệt đối không đánh máy hoặc in đáp án đề thi trước khithi.

b) Đóng gói đề thi.

Uỷ viên thường trực Ban đề thi nắm vững số lượng thí sinhcủa từng khối, ngành, địa điểm thi của trường để phân phối đề thi, ghi tên địađiểm thi, phòng thi và số lượng đề thi vào từng phong bì, sau đó giao cho ngườiphụ trách đóng gói hoặc tự mình trực tiếp cho đề thi vào từng phong bì.

- Người đóng gói đề thi phải bảo đảm đúng số lượng đề thi,đúng môn thi ghi ở phong bì đề thi, đủ số lượng đề thi cho từng điểm thi, từngphòng thi không có tờ trắng, tờ hỏng.

- Phong bì đề thi được dán kín, chặt, không bong mép, có đủnhãn và dấu niêm phong (nửa dấu in vào nhãn, nửa dấu in vào phong bì).

- Sau khi đóng gói xong từng đề thi, ủy viên thường trực Banđề thi kiểm tra đủ số lượng phong bì đã đóng gói và bàn giao cho Trưởng ban đềthi quản lý, kể cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại.

c) Bảo quản và phân phối đề thi.

Đề thi phải bảo quản trong hòm, tủ, hay két sắt, có khoáchắc chắn, niêm phong kỹ và có người bảo vệ thường xuyên. Chìa khóa hòm, tủ haykét sắt do Trưởng Ban đề thi giữ.

- Lịch phân phối đề thi từng buổi cho các điểm thi do TrưởngBan đề thi quy định. Khi giao nhận đề thi phải có biên bản. Khi đưa đề thi đến cácđiểm thi phải có công an bảo vệ.

d) Sử dụng đề thi chính thức và dự bị.

- Phong bì đựng đề thi chính thức chỉ được mở để sử dụng tạiphòng thi đúng ngày, giờ và môn thi do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy địnhthống nhất cho mỗi kỳ thi và được dùng để đối chiếu, kiểm tra đề đã phát chothí sinh hoặc chép lên bảng.

- Đề thi dự bị chỉ được sử dụng trong trường hợp đề thichính thức bị lộ, khi có đủ bằng chứng xác thực và có kết luận chính thức củaHội đồng tuyển sinh trường và Sở Công an địa phương theo quy định tại Điều 23của Quy chế này.

Điều 18. Bảo mật đề thi

- Trưởng Ban đề thi chỉ chọn những người đáng tin cậy thamgia làm đề thi. Không chọn những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị,em ruột) dự thi vào trường năm đó tham gia làm đề thi. Danh sách những ngườitham gia làm đề thi phải được giữ bí mật cho đến khi kết thúc các buổi thi.

- Nơi làm đề thi phải an toàn kín đáo, biệt lập, xa hàng ràovà được bảo vệ nghiêm mật suốt thời gian làm đề thi. Các cửa sổ phải được niêmphong kỹ. Có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Người làm việctrong khu vực có phù hiệu riêng và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép.

- Tất cả mọi người tham gia làm đề thi từ khi tiếp xúc vớiđề thi đều phải hoàn toàn cách ly với môi trường bên ngoài dưới mọi hình thức.Trong trường hợp cần thiết, chỉ có Trưởng Ban đề thi mới được liên hệ với Chủtịch Hội đồng tuyển sinh bằng điện thoại dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ.

- Cán bộ tham gia biên soạn, phản biện đề thi và người phụcvụ Ban đề thi tại nơi làm đề chỉ ra khỏi khu vực cách ly sau khi đã thi được2/3 thời gian môn thi cuối cùng.

- Trưởng môn thi và các cán bộ làm đề phải thường trực trongsuốt thời gian thí sinh làm bài để xử lý các vấn đề liên quan đến đề thi domình phụ trách.

Điều 19. Sử dụng phần mềm tuyển sinhtrung học chuyên nghiệp

Các trường nhất thiết phải sử dụng phần mềm tuyển sinh trunghọc chuyên nghiệp thống nhất trong các khâu sau:

1. Đánh số báodanh và lập danh sách thí sinh dự thi.

2. Lập danh sách phòng thi căn cứ tên thí sinh theo vần A,B, C... theo ngành. Tuyệt đối không xếp phòng thi theo cách gom học sinh từngđịa phương vào các số thứ tự gần nhau.

3. In giấy báo thi cho từng thí sinh (có thể kết hợp dùnglàm thẻ dự thi).

4. Lập các biểu mẫu thống kê về số lượng thí sinh đăng ký dựthi theo ngành, tỉnh và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày thi một tuần.

5. Lập biểu mẫu chấm thi bao gồm bản hướng dẫn dồn túi, bảnđối chiếu số báo danh - phách và biên bản chấm thi.

a) Bản hướng dẫn dồn túi là tài liệu để Ban thư ký Hội đồngtuyển sinh trường dồn các bài thi vàocác túi chấm thi. Mỗi môn thi, mỗi ngành được dồn túi theo các quy luật khácnhau đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Trong mỗi môn thi, ngành, quy luật dồn túi do máy tính tựđộng thực hiện. Mỗi túi chấm thi không dồn quá 50 bài. Trong mỗi túi không dồntrọn vẹn bài của một phòng thi.

- Khi in xong các bản hướng dẫn dồn túi của mỗi môn, ngànhphải được đưa vào từng phong bì, ghi rõ tên môn thi ở bên ngoài và niêm phongbảo mật.

b) Bản đối chiếu số báo danh - phách là tài liệu để Ban thưký Hội đồng tuyển sinh trường đánh số phách vào bài thi của thí sinh.

- Căn cứ vào bản hướng dẫn dồn túi, Ban thư ký tiến hànhđánh số phách của từng môn, và từng ngành qua từng túi ở nơi biệt lập. Số pháchphải đánh bắt đầu từ một số ngẫu nhiên do máy tính thực hiện tự động.

- Khi in xong các bản đối chiếu số báo danh - phách của mỗimôn thi, ngành thi phải được đưa vào từng phong bì, ghi rõ tên môn thi ở bênngoài và niêm phong bảo mật.

c) Biên bản chấm thi (biểu số 4) là tài liệu để cán bộ chấmthi ghi kết quả chấm thi từng bài sau khi đã chấm hai lần độc lập và đã thốngnhất kết quả.

Điểm bài thi phải ghi cả phần chữ và số. Nếu có sửa chữa,Trưởng môn chấm thi phải ký tên và đóng dấu.

Bản hướng dẫn dồn túi, bản đối chiếu số báo danh - phách,biên bản chấm thi và tất cả các tài liệu, phương tiện lưu giữ thông tin có liênquan như đĩa mềm, ổ cứng, chương trình... do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinhtrường cất giữ theo chế độ bảo mật.

6. Sau khi có kết quả chấm thi, thống kê điểm bài thi theođối tượng, khu vực, ngành học để làm điểmtuyển chọn.

7. In phiếu báo điểm cho từng thí sinh. Trường hợp thí sinhmất giấy báo điểm và có đơn xin xác nhận thì Trưởng Ban thư ký tự tra sổ điểm,làm giấy xác nhận rồi trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ký.

MỤC 2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI

Điều 20. Làm thủ tục dự thi cho thí sinh.

Trước ngày thi, Ban thư ký hoàn thành danh sách thí sinh củatừng phòng thi để dán trước mỗi phòng thi. Mỗi phòng thi phải có một danh sáchsố báo danh kèm theo ảnh (DSA) của thí sinh để trao cho cán bộ coi thi đốichiếu kiểm tra trong các buổi thi.

Theo đúng lịch đã công bố, trong ngày đầu tiên của kỳ thi,Ban thư ký phân công cán bộ phổ biến Quy chế, hướng dẫn thí sinh đến phòng thi,thu lệ phí dự thi của thí sinh, bổ sung, điều chỉnh những sai sót nếu có tronghồ sơ của thí sinh.

Những bổ sung và điều chỉnh này, cán bộ tuyển sinh củatrường phải ghi xác nhận vào tờ phiếu đăng ký dự thi số 2 và cập nhật vào máytính.

Điều 21. Nhiệm vụ và trách nhiệm củacán bộ coi thi và của các thành viên khác trong Ban coi thi

1. Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi không được làm nhiệm vụ tại địa điểm thi nơicó người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự thi. Không được sử dụngcác phương tiện thông tin liên lạc trong phòng thi; không được giúp đỡ thí sinhlàm bài dưới bất kỳ hình thức nào; không được làm việc riêng; không được hútthuốc trong khi coi thi; phải có mặt đúng giờ và thường xuyên tại phòng thi đểlàm nhiệm vụ theo trình tự sau:

- Ghi số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh. Sau mỗi buổithi thay đổi vị trí của thí sinh.

- Khi có hiệu lệnh, một cán bộ coi thi gọi tên thí sinh vàophòng thi, người thứ hai kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi,hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định. Tuyệt đối không để thí sinh mang vàophòng thi các tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định tại Điều 22 của Quychế này. Sử dụng thẻ dự thi, DSA để đối chiếu, nhận diện thí sinh.

- Ký tên vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh. Hướng dẫnthí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ các mục cầnthiết vào giấy thi, giấy nháp trước khi làm bài.

- Khi có hiệu lệnh, một cán bộ coi thi đi nhận đề, một cánbộ coi thi nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi.

- Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi nhận đề mang vào phòngthi, giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau cònnguyên nhãn niêm phong.

- Bóc phong bì đựng đề thi và phát đề thi đã in sẵn cho từngthí sinh (trước khi phát đề cần kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặclẫn đề khác, giấy trắng cần báo ngay cho Trưởng điểm thi xử lý) .

- Nếu phải chép đề thì một cán bộ coi thi vừa đọc vừa chépđề lên bảng, người thứ hai bao quát chung. Tiếp đó người thứ hai vừa đọc vừakiểm tra lại, người kia bao quát chung. Chỉ đọc vừa đủ nghe, chép rõ ràng,chính xác và đúng nguyên văn đề thi, tuyệt đối không tóm tắt hoặc thêm, bớt.Sau đó trao đề thi cho thí sinh truyền tay nhau tự kiểm tra. Trưởng điểm thiphải tới từng phòng thi kiểm tra lại việc chép đề.

- Cán bộ coi thi phải bảo vệ đề thi trong khi thi, không đểlọt đề thi ra ngoài phòng thi. Cán bộ coi thi và những người làm nhiệm vụ kỳthi không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thíchđề thi cho thí sinh.

- Khi thí sinh bắt đầu làm bài, một cán bộ coi thi đối chiếulại ảnh trong thẻ dự thi để nhận diện thí sinh, người kia bao quát chung. Tronggiờ làm bài, một người bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, một người bao quáttừ cuối phòng lên đầu phòng cho đến hết giờ thi. Cán bộ coi thi không đứng gầnthí sinh khi họ đang làm bài.

- Khi có thí sinh hỏi điều gì, cán bộ coi thi chỉ được trảlời công khai trong phạm vi quy định.

- Chỉ cho thí sinh rời phòng thi sớm nhất là sau 2/3 thờigian làm bài của môn thi. Nếu có thí sinh bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầuchính đáng nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì cán bộ coi thi phảibáo cho cán bộ giám sát phòng thi để kịp thời báo cáo cho Trưởng điểm thi giảiquyết.

- Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì cán bộ coi thi phảilập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báocáo ngay Trưởng điểm thi hoặc Trưởng Ban coi thi giải quyết

- 15 phút trước khi hết giờ làm bài, thông báo cho thí sinhbiết.

- Khi có hiệu lệnh kết thúc buổi thi phải yêu cầu thí sinhngừng làm bài và thu bài của tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã bị thi hành kỷluật. Một cán bộ coi thi vừa bao quát phòng thi vừa gọi tên từng thí sinh lênnộp bài, còn người kia nhận bài thi của thí sinh. Khi nhận bài phải đếm đủ sốtờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tênvào bản danh sách theo dõi thí sinh. Khi nào thu xong toàn bộ bài thi mới chophép thí sinh rời phòng thi.

- Các cán bộ coi thi kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự sốbáo danh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của thísinh. Bàn giao bài thi cho ủy viên Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh trường ngaysau mỗi buổi thi. Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra công khai và đối chiếu sốbài và số tờ của từng bài kèm theo bản theo dõi thí sinh và các biên bản xử lýkỷ luật cùng tang vật (nếu có).

- Sau khi bàn giao xong, từng túi đựng bài thi được các ủyviên Ban thư ký niêm phong tại chỗ. Mỗi túi dán 3 niêm phong vào chính giữa 3mép dán. Trên mỗi nhãn phải đóng dấu niêm phong vào bên phải và bên trái củamỗi nhãn (một nửa dấu in trên nhãn, một nửa dấu in trên túi bài thi). Uỷ viênBan thư ký nhận bàn giao và hai cán bộ coi thi ghi rõ họ tên và ký tên trênnhãn niêm phong.

Tuyệt đối không được để nhầm lẫn, mất bài thi.

2. Cán bộ giám sát phòng thi

Cán bộ giám sát phòng thi thay mặt Trưởng điểm thi thườngxuyên giám sát cán bộ coi thi, trật tự viên và thí sinh; kiểm tra và nhắc nhởcán bộ coi thi triệt để thu giữ các tài liệu và phương tiện kỹ thuật do thísinh mang trái phép vào phòng thi; lập biên bản xử lý kỷ luật đối với cán bộcoi thi và thí sinh vi phạm Quy chế này.

3. Trật tự viên, công an viên (và kiểm soát viên là quânnhân nếu có)

- Người được phân công bảo vệ khu vực nào chỉ có trách nhiệmgiữ gìn trật tự an ninh tại khu vực đó, không hoạt động sang các khu vực khác.

- Không để bất kỳ người nào không có trách nhiệm vào khu vựcthi và đến gần phòng thi; không bỏ vị trí; không tiếp khách trong khi làm nhiệmvụ; không được đi vào phòng thi; không trao đổi liên hệ với thí sinh.

- Kịp thời báo cáo cho trưởng điểm thi về các tình huống xảyra trong lúc thi để kịp thời xử lý.

- Riêng cán bộ công an được cử đến hỗ trợ các Hội đồng tuyểnsinh còn có nhiệm vụ áp tải, bảo vệ an toàn đề thi và bài thi.

4. Cán bộ y tế

- Có mặt thưởng xuyên trong suốt kỳ thi tại địa điểm do Hộiđồng tuyển sinh quy định để xử lý các trường hợp thí sinh đau ốm.

- Khi Trưởng điểm thi thông báo có thí sinh đau ốm bấtthường trong lúc đang thi, cán bộ y tế phải đến ngay để kịp thời điều trị hoặccho đi bệnh viện cấp cứu nếu cần thiết.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để cónhững hành vi vi phạm Quy chế này.

Điều 22. Nhiệm vụ và trách nhiệm củathí sinh trong kỳ thi

1. Trước khi thi một ngày (trừ các trường năng khiếu có quyđịnh riêng) thí sinh có mặt tại trường đã đăng ký dự thi để làm thủ tục đăng kýdự thi:

- Xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối vớicác thí sinh vừa dự kỳ thi tốt nghiệp) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp (đối vớinhững thí sinh đã tốt nghiệp những năm học trước).

- Nộp lệ phí dự thi.

- Nhận thẻ dự thi (nếu phiếu báo thi không kiêm thẻ dự thi).

- Nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm,đối tượng ưu tiên... thí sinh phải báo cáo Hội đồng tuyển sinh trường để điềuchỉnh ngay. Trường hợp bị mất thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thísinh phải báo cáo và làm cam đoan để Trưởng điểm thi xem xét theo ủy nhiệm củaTrưởng Ban coi thi.

2. Thí sinh phải có mặt tại điểm thi đúng ngày giờ quy định.Nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thì không được dự thi. Thísinh phải thi đủ số môn do trường đã quy định mới được xem xét tuyển chọn.

3. Khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân thủ theo các quyđịnh sau đây:

- Trình thẻ dự thi cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi.

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, com pa,tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử cá nhân không có phím chữ cái, giấythấm chưa dùng, giấy nháp (nếu trường không phát giấy nháp). Giấy nháp phải cóchữ ký của cán bộ coi thi mới được quyền sử dụng.

- Không được mang theo vào phòng thi giấy than, bút xóa, cáctài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyềntin, ghi âm và các vật dụng khác. Không được hút thuốc và sử dụng các chất kíchthích khác trong phòng thi.

- Ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấythi, giấy nháp trước khi làm bài và nhất thiết phải yêu cầu cả hai cán bộ coithi ký tên vào giấy thi cùng giấy nháp.

- Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, khôngđánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng 2 thứ mực, bút chì,mực đỏ vào bài thi (trừ hình tròn vẽ bằng com pa được dùng bút chì). Các phầnviết hỏng phải dùng thước gạch chéo.

- Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vigian lận.

- Nếu cần hỏi cán bộ coi thi điều gì phải hỏi công khai.Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thườngphải báo cáo cán bộ coi thi xử lý theo Điều 21 của Quy chế này.

- Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài cho cán bộcoi thi. Không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp bài, thísinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sáchtheo dõi thí sinh. Không được nộp giấy nháp thay cho giấy thi.

- Thí sinh có quyền phát hiện, tố giác những hiện tượng viphạm Quy chế tuyển sinh để hội đồng tuyển sinh xử lý kịp thời.

Điều 23. Xử lý các trường hợp ra đề thisai, in sai, chép sai đề thi lên bảng hoặc lộ đề thi

1. Khi phát hiện có sai sót,cán bộ coi thi phải cùng với Trưởng điểm thi làm biên bản và báo cáo kịp thờivới Trưởng Ban đề thi và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét ra quyếtđịnh xử lý.

Tùy theo tính chất và mức độ nặng hay nhẹ, tùy theo sai sótxảy ra ở một hay nhiều câu của đề thi, ở một phòng thi, nhiều phòng thi hay tấtcả các phòng thi, tùy theo thời gian phát hiện sớm hay muộn, Chủ tịch Hội đồngtuyển sinh trường phải cân nhắc và quyết định xử lý theo một trong các phươngán sau đây:

- Ra lệnh sửa chữa kịp thời các sai sót và thông báo cho thísinh biết nhưng không kéo dài thời gian làm bài.

- Ra lệnh sửa chữa, thông báo cho thí sinh biết và kéo dàithời gian làm bài cho thí sinh.

- Không sửa chữa, cứ để thí sinh làm bài, nhưng phải xử lýkhi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm cho thích hợp).

- Tổ chức thi lại.

2. Trong trường hợp bị lộ đề thi, Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường quyết định đình chỉ môn thi đã bị lộ, thông báo cho thí sinh biết.Các buổi thi khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch thi. Môn thi bị lộ đề được thi ngay sau buổi thi cuối cùng.

Sau khi thi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường làm việc vớiSở Công an địa phương để xác minh, kết luận nguyên nhân lộ đề, người làm lộ đềvà những người có liên quan, tiến hành truy cứu trách nhiệm và báo cáo Bộ Giáodục và Đào tạo.

MỤC 3.CÔNG TÁC CHẤM THI

Điều 24. Khu vực chấm thi

Khu vực chấm thi bao gồm nơi chấm thi và nơi bảo quản bàithi. Nơi chấm thi và nơi bảo quản bàithi cần được bố trí gần nhau, biệt lập với bên ngoài liên tục có người bảo vệsuốt ngày đêm, có đủ phương tiện phòng chữa cháy, bảo mật và bảo quản bài thi.

Cửa được khóa bằng 2 khóa khác nhau, Trưởng môn chấm thi giữchìa của một khóa, chìa của một khóa khác giao cho ủy viên Ban thư ký giữ. Cửachỉ được mở khi có mặt cả hai người giữ chìa khóa.

Tuyệt đối không được mang bất cứ tài liệu, giấy tờ riêng vàcác phương tiện thông tin liên lạc vào khu vực chấm thi.

Điều 25. Quy trình chấm thi

Trưởng ban chấm thi phê duyệt phiếu chấm riêng cho từng mônđược thiết kế phù hợp với đáp án và thang điểm chi tiết.

Trước khi thực hiện quy trình chấm hai vòng độc lập, Trưởngmôn chấm thi tập trung cán bộ chấm thi để chấm theo như quy định tài khoản 5Điều 13 Quy chế này. Nghiêm cấm sử dụng các loại bút xóa khi chấm thi.

1. Lần chấm thứnhất

Sau khi đánh số phách, rọc phách và ghép phiếu chấm, Ban thưký cùng Trưởng môn chấm thi tổ chức cho cán bộ chấm thi bốc thăm túi bài thi vàghi ký hiệu túi bài mà cán bộ chấm thi đã bốc thăm vào danh sách nhận bài chấm.Cán bộ chấm thi kiểm tra số lượng bài, số tờ và số phách trong từng bài đồngthời ký vào danh sách bốc thăm trước khichấm. Chỉ chấm những bài hợp lệ. Không chấm những bài làm trên giấy khác vớigiấy dùng cho kỳ thi đó, bài làm trên giấy nháp, bài có hai thứ chữ khác nhauhoặc có viết vẽ bậy, bài có đánh dấu, bài viết hai thứ mực.

Khi chấm lần thứ nhất, cán bộ chấm thi gạch chéo tất cảnhững phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết và tuyệt đối khôngghi gì vào bài làm của thí sinh. Điểmthành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm củatừng bài thi đồng thời cán bộ chấm thi ghi rõ họ tên và chữ ký của mình vàotừng phiếu đó.

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao trực tiếp túi bàithi và tất cả phiếu chấm cho Ban thư ký.

2. Lần chấm thứ 2

Sau khi chấm xong lần thứ nhất, Ban thư ký giữ tập phiếuchấm và cùng Trưởng môn chấm thi tiếp tục cho cán bộ chấm thi bốc thăm túi bàithi để chấm lần thứ hai và làm tương tự như lần chấm thứ nhất nhưng phải có biện pháp để túi bài thi khôngtrở lại đúng người chấm lần đầu.

Người chấm thi lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm củathí sinh. Ghi điểm thành phần, điểm toàn bài và ký, ghi rõ họ tên vào bài làmcủa thí sinh.

Chấm xong túi nào, cán bộ chấm thi giao trực tiếp túi ấy choBan thư ký.

Điều 26. Quy định thang điểm và xử lýđiểm khi chấm

1. Thang điểm

Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm lẻđến 0,25 điểm. Nếu điểm toàn bài có điểm lẻ 0,25 thì quy tròn thành 0,5. Nếuđiểm toàn bài có điểm lẻ 0,75 thì quy tròn thành 1,0.

Riêng các môn năng khiếu có thể theo thang điểm khác, nhưngđiểm toàn bài phải quy về thang điểm 10 bậc rồi sau đó nhân với hệ số quy định.Cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thựchiện.

Cán bộ chấm thi cho điểm đúng theo thang điểm và đáp ánchính thức đã được Trưởng Ban chấm thi phê duyệt nhưng không quy tròn điểm tạicác lần chấm. Những bài làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với cáchgiải trong đáp án thì thưởng thêm điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đềnghị và do Trưởng môn chấm thi trình Trưởng Ban chấm thi quyết định, nhưng điểmthưởng không quá 1 (một) điểm cho mỗi bài.

2. Xử lý kết quả chấm và làm biên bản chấm thi

Ban Thư ký so sánh kết quả hai lần chấm độc lập và xử lý nhưsau:

a) Nếu 2 cán bộ chấm cho điểm giống nhau, thì giao túi bàithi cho hai cán bộ chấm túi đó thống nhất việc quy tròn điểm, ghi điểm vào bàithi, biểu số 4 rồi cùng ký tên xác nhận vào bài thi và biểu số 4.

Trường hợp điểm toàn bài giống nhau hoặc lệch nhau 0,25 điểmnhưng điểm thành phần lệch nhau thì hai cán bộ chấm thi cùng kiểm tra và thốngnhất lại điểm đúng theo đáp án quy định.

b) Nếu kết quả hai lần chấm lệch nhau từ 0,5 điểm trở lênthì rút bài thi đó cùng phiếu chấm lần thứ nhất rồi giao cho Trưởng môn chấmthi tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp vào bài làm của thí sinh bằng mầu mựckhác.

Nếu kết quả của hai trong ba lần chấm giống nhau thì lấyđiểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của ba lần chấm lệch nhau thìTrưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm cuốicùng. Trưởng môn chấm thi quy tròn điểm, ghi điểm vào bài thi, Biểu số 4 rồi kýtên xác nhận vào bài thi và Biểu số 4.

Những bài cộng điểm sai phải sửa lại ngay.

Các trường có hợp đồng vớitrường khác chấm hoặc tổ chức chấm chéo thì tự thỏa thuận về kế hoạch và chiphí nhưng vẫn phải thực hiện đúng những quy định về chấm thi của Quy chế này.

Điều 27. Quản lýđiểm bài thi trước khi công bố điểm tuyển chọn

Trước khi công bố điểm tuyểnchọn, tất cả các tài liệu liên quan đến điểm bài thi đều phải được niêm phongdo Trưởng Ban thư ký trực tiếp bảo quản.

Nghiêm cấm việc hồi phách lênđiểm hoặc lộ điểm trước khi công bố điểm tuyển chọn.

MỤC 4.PHÚC KHẢO VÀ THẨM TRA VIỆC PHÚC KHẢO

Điều 28. Tổ chứcphúc khảo và giải quyết khiếu nại về điểm thi

1. Thời gian phúc khảo

Sau khi công bố điểm thi, Hộiđồng tuyển sinh chỉ nhận đơn khiếu nại về điểm thi của thí sinh trong thời hạn15 ngày kể từ ngày công bố điểm và phải trả lời đương sự chậm nhất là 20 ngàykể từ ngày nhận đơn (trừ những môn năng khiếu). Thí sinh nộp đơn xin phúc khảophải đóng lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểmtheo Quy chế này thì Hội đồng tuyển sinh hoàn lại khoản lệ phí phúc khảo chothí sinh.

2. Tổ chức phúc khảo

a) Việc tổ chức phúc khảo tiếnhành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng Ban phúc khảo.Khu vực làm việc của Ban phúc khảo do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quy định vàcũng được bảo vệ như khu vực chấm thi.

b) Trước khi bàn giao bài thicho Ban phúc khảo, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh tiến hành các việc sau:

- Tra cứu Biểu số 3 để từ số báodanh tìm ra số phách bài thi. Rút bài thi, đối chiếu với danh sách theo dõi thísinh để kiểm tra đối chiếu số tờ giấy thi.

- Kiểm tra sơ bộ tình trạng bàithi, đối chiếu những phần thí sinh xin chấm lại trong bài và trong đơn. Cộnglại điểm thành phần, đối chiếu với điểm đã công bố để phát hiện các hiện tượngsai sót hoặc xô phách. Nếu phát hiện có sự bất thường thì lập biên bản báo cáoChủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định.

- Tập hợp các bài của một mônvào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài và số tờ của từng bài hiện có trongtúi và bàn giao cho Ban phúc khảo. Việc giao nhận theo đúng quy định như khichấm đợt đầu.

- Trong khi tiến hành công việcphải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối đảm bảo bí mật về quan hệ giữasố báo danh và số phách, nguồn gốc bài thi, không được ghép đầu phách.

- Việc phúc khảo do 2 cán bộ chấm thực hiện độc lập trựctiếp lên bài làm của thí sinh bằng mực có mầu khác.

c) Điểm các bài thi sau khi phúc khảo được Ban thư ký xử lýnhư sau:

- Nếu kết quả hai lần chấm cho điểm giống nhau thì giao bàithi cho Trưởng Ban phúc khảo quy tròn điểm, ghi điểm vào bài thi ký tên xácnhận điểm chính thức.

- Nếu kết quả hai lần chấm có sựlệch nhau thì rút bài thi đó giao cho Trưởng Ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứba trực tiếp vào bài làm của thí sinh bằng mầu mực khác.

- Nếu kết quả của hai trong balần chấm giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quảcủa ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng Ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng củaba lần chấm làm điểm cuối cùng. Trưởng Ban phúc khảo quy tròn điểm rồi ký tênxác nhận vào bài thi.

Trong trường hợp sau khi phúckhảo mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (hoặc ngượclại) thì Hội đồng tuyển sinh phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấmthi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo đối với tất cả các bài thi của thí sinh cósự điều chỉnh điểm. Nếu Hội đồng tuyển sinh trường khẳng định chấm đợt đầu saitới mức nói trên thì Hội đồng tuyển sinh trường công bố công khai danh sách cánbộ chấm thi đợt đầu để rút kinh nghiệm hoặc thấy có biểu hiện tiêu cực thì xửlý theo Điều 35 của Quy chế này.

Điểm phúc khảo sau khi đối thoạigiữa hai cặp chấm và được Trưởng Ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

3. Điều chỉnh điểm bài thi

Sau khi công bố điểm thi nếuphát hiện có sự nhầm lẫn hay sai sót về điểm bài thi, Ban phúc khảo phải xemxét và điều chỉnh điểm bài thi (lên hoặc xuống) trong các trường hợp sau:

Cộng hoặc ghi điểm vào biên bản chấm thi không chính xác.

- Thất lạc bài thi nay tìm thấy hoặc thiếu bài thi do lỗicủa Hội đồng tuyển sinh trường đã được bổ sung và chấm xong.

- Điểm sau khi phúc khảo đã được Chủ tịch Hội đồng tuyểnsinh trường ký xác nhận là điểm chính thức.

Điểm được điều chỉnh do Trưởng Ban phúc khảo trình Chủ tịchHội đồng tuyển sinh trường quyết định, sau đó báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo(hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường địa phương) và thông báo chothí sinh.

Điều 29. Thẩm tra kết quả phúc khảo

Sau khi nhận được báo cáo kết quả phúc khảo của Hội đồngtuyển sinh trường, nếu thấy cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hộiđồng thẩm tra kết quả phúc khảo. Hội đồng thẩm tra của Bộ do Vụ trưởng Vụ Trunghọc chuyên nghiệp và dạy nghề làm Chủ tịch và một số thành viên là cán bộ, giáoviên có trình độ chuyên môn giỏi không công tác tại trường có bài thi cần thẩmtra.

Hội đồng thẩm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyềnquyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi sau khi đã tham khảo ý kiếncủa Hội đồng tuyển sinh trường.

CHƯƠNG IV
TUYỂN CHỌN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Điều 30. Quy định về việc xây dựng điểmtuyển chọn

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao và đã được Bộ Giáo dụcvà Đào tạo công bố, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng, cử tuyển; căn cứthống kê điểm do máy tính cung cấp đối với các đối tượng và khu vực dự thi; căncứ quy định khung điểm ưu tiên, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh dự kiến một sốphương án tuyển chọn theo bảng mẫu thống nhất tại Phụ lục 2 của Quy chế này đểtrình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét. Những trường tuyển sinh theongành phải xây dựng bảng điểm tuyển riêng cho từng ngành.

Trong điều kiện thí sinh dự thi vào nhiều trường, các trườngđược phép xây dựng điểm tuyển chọn thí sinh vào học hệ chính quy với tỷ lệ dựphòng thích hợp và không được vượt quá 30% chỉ tiêu.

Khi số thí sinh trúng tuyển đợt 1 đến trường không đủ, nhàtrường tuyển bổ sung bằng cách hạ điểm tuyển chọn 0,5 điểm, 1 điểm, 1,5 điểm...đồng loạt cho tất cả các đối tượng và khu vực dự thi cho đủ số lượng thí sinhcần tuyển.

Nếu việc hạ điểm tuyển chọn đồng loạt cho tất cả các đốitượng và khu vực dự thi ở mức điểm nào đó dẫn đến vượt quá số lượng thì nhàtrường có thể hạ điểm tuyển riêng cho từng đối tượng và khu vực dự thi theo thứtự ưu tiên sau đây: khu vực 1 ưu tiên 1, khu vực 1 ưu tiên 2, khu vực 2 ưu tiên1, khu vực 2 ưu tiên 2, khu vực 3 ưu tiên 1, khu vực 3 ưu tiên 2....

Đối với những ngành khó tuyển của những trường tuyển sinhtheo ngành, sau khi đã xác định điểm tuyển chọn ở mức điểm cho phép theo yêucầu đào tạo của nhà trường mà vẫn còn thiếu số lượng, nhà trường được phép lấythí sinh dự thi vào trường mình không trúng tuyển vào những ngành khác nhưngđạt điểm quy định và tự nguyện vào học ngành còn thiếu số lượng. Nếu số ngườiđạt đủ điểm quy định chuyển ngành lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo điểm thi từ caoxuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo một quy trình công khai.

Điều 31. Xác định điểm tuyển chọn vàbáo điểm cho thí sinh

Căn cứ bảng điểm tuyển chọn do Ban thư ký Hội đồng tuyểnsinh dự kiến, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm tuyển chọnsao cho số thí sinh trúng tuyển đến trường nhập học không vượt quá chỉ tiêuđược giao. Nếu định điểm tuyển chọn không hợp lý dẫn đến vượt quá nhiều so vớichỉ tiêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu Hội đồng tuyển sinh định lại điểmtuyển chọn. Trước khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ký duyệt điểm tuyểnchọn cần báo cáo xin ý kiến cơ quan chủ quản (đối với các trường Trung ương),Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường địa phương) và Bộ Giáo dục và Đàotạo (Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề).

Trường hợp thí sinh bị thiếu điểm môn thi do lỗi của Hộiđồng tuyển sinh trường làm thất lạc bài thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinhtrường có trách nhiệm thông báo cho Bộ, ngành chủ quản (đối với các trườngTrung ương), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường địa phương) và thí sinhbiết quyết định tổ chức thi bổ sung, thời gian thi bổ sung. Chi phí cho việcthí sinh đi lại, dự thi bổ sung do Hội đồng tuyển sinh trường chịu trách nhiệm.Thí sinh không dự thi bổ sung thì không được xem xét tuyển chọn.

Trường hợp thí sinh thiếu điểm môn thi do lỗi của Hội đồngtuyển sinh trường nhưng tổng số điểm các môn còn lại bằng hoặc cao hơn điểmtuyển chọn vào trường đã dự thi đối với khu vực dự thi của thí sinh đó thì Chủtịch Hội đồng tuyển sinh trường báo điểm trúng tuyển cho thí sinh đó mà khôngcần tổ chức thi bổ sung.

Điều 32. Triệu tập thí sính trúng tuyểnđến trường

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường trực tiếp xét duyệtdanh sách thí sinh trúng tuyển vào trường và ký giấy triệu tập thí sinh tớitrường. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ những điều kiện cần thiết để thí sinhlàm thủ tục nhập học.

2. Trước khi được nhập học chính thức, thí sinh phải qua kỳkiểm tra sức khỏe toàn diện do trường tổ chức. Việc khám sức khỏe phải theođúng hướng dẫn của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Giấy khám sức khỏedo Hội đồng khám sức khỏe của trường cấp và được bổ sung vào hồ sơ quản lý họcsinh.

3. Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp những giấy tờsau đây:

a) Học bạ.

b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những ngườitrúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc xuất trình bằng tốt nghiệp (và nộpbản sao) đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước. Những người mới nộpgiấy chứng nhận tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bằng tốt nghiệp chínhđể đối chiếu.

c) Giấy khai sinh.

d) Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như:chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh, chứng nhận được hưởng chính sách nhưthương binh của bố, mẹ hoặc bản thân, hộ khẩu thường trú của thí sinh...

Các giấy tờ nói ở điểm a, b, c, d trên đây các trường cầnthu nhận bản sao hợp lệ.

e) Giấy báo trúng tuyển.

f) Hồ sơ trúng tuyển (theo mẫu in sẵn của Bộ Giáo dục và Đàotạo).

4. Những thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày khôngcó lý do chính đáng kể từ ngày khai giảng thì không được tiếp nhận. Nếu đếnchậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên cáctrường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc cho bảo lưu điểm để vào họcnăm sau không phải thi lại.

5. Những thí sinh trúng tuyển nhưng địa phương giữ lại khôngcho đi học có quyền khiếu nại lên đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ có Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới có quyền ký quyết định giữ học sinh,nhưng phải giải thích cho đương sự rõ lý do và căn cứ pháp luật của quyết địnhđó.

Những trường hợp địa phương hoặc trường giải quyết chưa đúngmà học sinh có đơn khiếu nại, sau khi đã cùng các cơ quan có thẩm quyền ở Trungương và địa phương xem xét, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cuối cùngvề việc học tập của học sinh.

Điều 33. Kiểm tra kết quả thi và hồ sơcủa thí sinh trúng tuyển

Sau kỳ thi tuyển sinh, các trường phải tiến hành kiểm trakết quả thi của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường mình về tính hợppháp của tất cả các bài thi của từng thí sinh; việc thực hiện Quy chế này ở tấtcả các khâu: công tác chấm thi, so sánh điểm trên bài thi với điểm ghi ở biênbản chấm thi, sổ điểm và giấy báo điểm. Nếu phát hiện thấy các trường hợp viphạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệutrưởng có biện pháp xác minh, xử lý theo Quy chế này.

Trong quá trình thu nhận hồ sơ hoặc trong thời gian học sinhđang theo học tại trường, nếu phát hiện hồ sơ giả mạo thì báo cáo lãnh đạotrường xử lý theo Quy chế này.

CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 34. Khen thưởng

Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Chủ tịch Hội đồngtuyển sinh trường khen thưởng hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố khen thưởng.

Quỹ khen thưởng lấy trong kinh phí tuyển sinh.

Điều 35. Xử lý cán bộ tuyển sinh viphạm quy chế

1. Những người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi viphạm Quy chế này (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi tuyểnsinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ nặng nhẹ, sẽ bị cơ quan quản lý kiểmđiểm và thi hành kỷ luật thích đáng theo các hình thức kỷ luật được quy địnhtrong Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Cụ thể:

a) Khiển trách: áp dụng đối với những người phạm lỗi nhẹtrong khi thi hành nhiệm vụ.

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với những người vi phạm một trongcác lỗi sau đây:

- Sửa chữa làm sai lệch hồ sơ của thí sinh.

- Ra đề thi không đúng với chương trình hoặc ra đề thi vượtquá phạm vi chương trình của đối tượng đầu vào.

- Cố ý để cho thí sinh tự do quay cóp , mang và sử dụng tàiliệu hoặc các phương tiện thu, phát, truyền tin, ghi âm... tại phòng thi, bị cán bộ giám sát phòng thi hoặc cán bộ thanh tratuyển sinh phát hiện.

- Chép đề thi lên bảng có sai sót nhưng không kiểm tra pháthiện sửa chữa kịp thời.

- Làm mất bài thi trong khi thu bài, di chuyển hoặc chấm bàithi.

- Chấm thi hay cộng điểm bài thi có nhiều sai sót

- Để lộ điểm thi của thí sinh trước khi Hội đồng tuyển sinhtrường chính thức công bố điểm tuyển chọn.

c. Tùy theo mức độ vi phạm có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch,cách chức (nếu là cán bộ công chức), buộc thôi học (nếu là sinh viên đi coithi) đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Ra đề thi sai.

- Tham gia vào các hành động tiêu cực như: đưa đề thi rangoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi.

- Trực tiếp giải bài rồi hướng dẫn cho cá nhân hoặc tập thểthí sinh lúc đang thi.

- Gian lận khi chấm thi. Cho điểm không đúng quy định, vượtkhung hoặc hạ điểm của thí sinh.

2. Buộc thôi việc hoặc truy tố trước pháp luật áp dụng đốivới người vi phạm một trong các lỗi sau đây trong quá trình làm đề thi, coithi, thu bài, bảo quản, kiểm kê, rọc phách, bàn giao bài thi, chấm thi, ghiđiểm vào biên bản chấm thi, làm sổ điểm triệu tập thí sinh trúng tuyển đã:

- Làm lộ đề thi, mua, bán đề thi.

- Sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh.

- Tự ý chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặctrong bảng điểm.

- Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh.

- Man trá trong việc tuyển chọn và triệu tập thí sinh trúngtuyển (kể cả những hành vi sửa chữa học bạ, gian lận trong việc tính điểmthưởng, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở để đưa thísinh vào diện tuyển thẳng hoặc diện trúng tuyển).

Đối với các hành vi phạm pháp khác, tùy theo tính chất, mứcđộ và ảnh hưởng tác hại mà xử lý theo các hình thức đã nêu ở trên.

Trong trường hợp đề thi bị lộ thì Hiệu trưởng, Chủ tịch Hộiđồng tuyển sinh và các Trưởng ban hữu quan sẽ bị thi hành kỷ luật từ hình thứckhiển trách, cảnh cáo, đến buộc thôi việc, truy cứu trách nhiệm hình sự tùy hậuquả, tác hại và mức độ liên quan.

3. Những cán bộ, sinh viên, học sinh các trường đại học, caođẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở tuy khôngtham gia công tác tuyển sinh nhưng nếu có các hành động tiêu cực như: thi hộ,tổ chức lấy đề thi ra ngoài, đưa bài giải vào cho thí sinh, gây rối làm mấttrật tự tại khu vực thi, để lộ điểm thi của thí sinh trước khi Hội đồng tuyểnsinh trường công bố chính thức điểm tuyển chọn, sẽ bị xử lý kỷ luật từ hìnhthức cảnh cáo đến buộc thôi việc (nếu là cán bộ công chức), đình chỉ học tập cóthời hạn hoặc buộc thôi học (nếu là học sinh, sinh viên).

Những hình thức kỷ luật nói trên do Hiệu trưởng hoặc Chủtịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định, nếu người vi phạm thuộc quyền quảnlý của nhà trường hoặc lập biên bản đề nghị cơ quan Công an địa phương, Sở Giáodục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp xử lý, nếu người vi phạmkhông thuộc quyền quản lý của nhà trường. Trong những ngày thi và chấm thi, nếucác tổ thanh tra tuyển sinh được thành lập theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đàotạo phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế rõ ràng thì lập biên bản tạichỗ và đề nghị Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xử lý theo Quy chế này.

4. Chỉ tịch Hội đồng tuyển sinh trường và cán bộ có liênquan thuộc Ban đề thi, Ban chấm thi của trường hoặc giáo viên của trường nhậnlàm đề thi tuyển sinh và chấm thi cho trường khác, nếu vi phạm quy định hiệnhành về ra đề thi, chấm thi đều bị xử lý theo các hình thức tương ứng.

Điều 36. Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế

Đối với những thí sinh viphạm Quy chế này phải lập biên bản và tùy theo mức độ nặng nhẹ để xử lý kỷ luậttheo các hình thức sau đây:

1. Khiển trách: áp dụng đốivới các thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài của bạn; trao đổi, thảo luận với bạn (hình thức này do cán bộ coi thiquyết định). Thí sinh bị khiển trách trong môn thi nào sẽ bị trừ 25% số điểmthi của môn thi đó.

2. Cảnh cáo: áp dụng đối với các thí sinh vi phạm một trongcác lỗi sau đây:

- Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫntiếp tục vi phạm Quy chế.

- Mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia rượuhoặc các vật dụng gây nguy hại khác.

- Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn.

- Chép bài của người khác những bài thi đã có kết luận làgiống nhau thì xử lý như nhau. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng tỏmình thực sự bị quay cóp thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường có thể xem xétgiảm từ mức cảnh cáo xuống mức khiển trách.

Người bị cảnh cáo trong môn thi nào thì sẽ bị trừ 50% sốđiểm của môn đó.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi lập biên bản,thu tang vật và quyết định.

3. Đình chỉ thi: áp dụng đối với các thí sinh vi phạm mộttrong các lỗi sau đây:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong thời gian thi môn đóvẫn tiếp tục vi phạm Quy chế.

- Sau khi đã bóc đề thi bị phát hiện vẫn còn mang theongười: tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm.

- Đưa đề thi ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòngthi.

- Viết khẩu hiệu, viết vẽ bậy lên bài thi.

- Có hành vi giằng giật bài thi của thí sinh khác.

- Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳthi hay đe dọa thí sinh khác.

Hình thức đình chỉ thi do cán bộ coi thi lập biên bản, thutang vật và do Trưởng điểm thi quyết định

Thí sinh bị kỷluật đình chỉ thi trong khi thi môn nào sẽ bị điểm không (0) môn đó và phải rakhỏi phòng thi ngay sau khi môn thi đã tiến hành được 2/3 thời gian đồng thờikhông được thi môn tiếp theo; không được dự thi kế tiếp trong năm đó tại cáctrường khác.

4. Hủy bỏ kết quả tuyển sinh vào trường ngay trong năm đó vàtước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong 2 năm tiếp theo,trong trường hợp nghiêm trọng có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy tốtrước pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

- Man khai hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo khu vựchoặc theo đối tượng trong tuyển sinh.

- Sử dụng văn bằng tốt nghiệp giả.

- Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức.

- Có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thísinh khác.

Hình thức kỷ luật này do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyếtđịnh.

Đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất vàmức độ vi phạm, Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường vận dụngxử lý kỷ luật theo các hình thức đã nêu ở Điều này.

Biên bản xử lý kỷ luật thí sinh phải được công bố cho thísinh biết và phải có chữ ký của thí sinh và hai cán bộ coi thi. Nếu thí sinhkhông chịu ký tên vào biên bản thì biên bản vẫn có giá trị. Nếu giữa cán bộ coithi và Trưởng điểm thi không nhất trí về cách xử lý thì ghi rõ ý kiến hai bênvào biên bản để báo cáo Trưởng Ban coi thi quyết định.

Điều 37. Xử lý các trường hợp đặc biệtphát hiện được trong khi chấm thi

Ban Thư ký, Ban chấm thi có trách nhiệm phát hiện và báo cáoTrưởng Ban chấm thi những bài có biểu hiện vi phạm quy chế cần xử lý, ngay cảkhi không có biên bản của Ban coi thi. Sau khi Trưởng Ban chấm thi đã xem xétvà kết luận về các trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy định dưới đây:

1. Trừ 50% số điểm toàn bài đối với những bài thi có hiện tượng đánh dấu một cách rõ ràng và được haicán bộ chấm thi xác nhận.

2. Cho điểm (0) đối với những bài thi có bài làm giống hệtnhau; bài làm trên giấy nháp, giấy không đúng quy định, nhầu nát hoặc có vếtgấp khác thường, nộp hai bài cho một môn thi.

Riêng đối với những bài thi bị thí sinh khác giằng xé nhàunát nếu có xác nhận của hai cán bộ coi thi thì tổ chức chấm riêng hoặc tổ chứcthi lại cho thí sinh đó trong trường hợp cần thiết.

3. Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:

- Viết khẩu hiệu, viết vẽ bậy trên bài thi.

- Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức: sửachữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đãnộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

CHƯƠNG VI
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ

Điều 38. Chế độ báo cáo

Sau kỳ tuyển sinh, các trường có trách nhiệm gửi Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo các báo cáo sau:

- Báo cáo nhanh với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tuyểnsinh (theo mẫu in sẵn), đề thi, đáp án của mỗi môn thi ngay sau buổi thi cuốicùng.

- Tháng 11 hàng năm các trường gửi báo cáo về Bộ Giáo dục vàĐào tạo tình hình và kết quả tuyển sinh, sổ điểm, danh sách thí sinh trúngtuyển trong kỳ thi năm đó (theo mẫu thống nhất và bằng đĩa mềm); dự kiến kếhoạch tuyển sinh năm sau.

- Sổ điểm và danh sách của các thí sinh trúng tuyển sau khiHội đồng tuyển sinh trường công bố điểm tuyển chọn cho các Sở Giáo dục và Đàotạo có thí sinh đã dự thi trúng tuyển vào trường trong kỳ thi tuyển sinh nămđó.

Điều 39. Chế độ lưu giữ

Tất cả các bài thi tuyển sinh và các tài liệu về kỳ thituyển sinh trường phải bảo quản lưu giữ trong thời hạn học sinh học tại trường.Hết khóa đào tạo Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét hủy.


CỘNGHÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpĐộclập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG
TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CỬ TUYỂN

Kínhgửi trường:...........................................................................

1. Họ và tên thísinh:......................................... Nam(nữ)...........................

2. Ngày tháng năm sinh:...................................Nơi sinh.............................

3. Năm lớp 12 (lớp 9) là học sinh trường:....................................................

4. Hộ khẩu thường trú:.................................................................................

5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông(trung học cơ sở) khóa ngày.... tháng.....năm........... tại trường........................ Huyện (Quận).................

Tỉnh (Thành phố)..........................................................................................

6. Thuộc đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 5a, 5b.

7. Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 (lớp 9):.................................Xếp loại học lực lớp 12 (lớp 9).................. Tốt nghiệp trung học phổthông (trung học cơ sở) loại ...........

Tôi xin cam đoan về những lời khai trên là đúng sự thật. Nếusai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo Quy chế tuyển sinh trung học chuyênnghiệp hiện hành.

Ngày..... tháng...... năm 200....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpUỷ ban nhân dân tỉnh (thành)

.................................

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày.... tháng.... năm 200.....

Kínhgửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ XÉT CỬ TUYỂN VÀO
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Năm học..................................

STT

Họ và tên

Ngày tháng

năm sinh

Giới

Dân

tộc

Hộ khẩu

thường trú

Họ tên, nghề nghiệp

chỗ ở của bố

Họ tên, nghề

nghiệp, chỗ ở của mẹ

Tốt nghiệp (THCS)

(THPT)

Năm tốt

nghiệp

Xếp loại năm cuôi cấp

Đăng ký cử tuyển vào

trường (ghi rõ

ngành)

Kết quả xét duyệt của Uỷ

ban nhân dân tỉnh

Ghi

chú

Hạnh kiểm

Học lực

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Người lập biểu

(Ký tên - ghi rõ họ tên)

TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh

(Thành)..................

(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý: Mục "Dân tộc" ghi đúng 1 trong số 54 dântộc


PHỤ LỤC 1

nh

4x6


CỘNGHÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập Tự do - Hạnh phúc

Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO
HỌC TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

1. Họ và tên thí sinh:....................................Nam (nữ) .................................

2. Ngày tháng năm sinh............................... Nơisinh ...................................

3. Là học sinh củatrường:..............................................................................

4. Hộ khẩu thường trú:..................................................................................

5. Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông(trung học cơ sở) tổ chức ngày.... tháng..... năm................tạitrường......................................................

Huyện (Quận)........................... Tỉnh (Thành phố).........................................

6. Thuộc đối tượng tuyển thẳng: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7,h (thuộc diện tuyển thẳng nào khoanh tròn vào ký tự đó) .

7. Xếp loại hạnh kiểm lóp 12 (lóp 9):....... xếp loại họclực lớp 12:..............

Tốt nghiệp trung học phổ thông (trung học cơ sở)loại:.......... Tổng điểm thi tốt nghiệp: .............................

Nguyện vọng được tuyển thẳng vào trường (ghi theo thứ tự ưutiên của nguyện vọng):

1. Tên trường:................................... Mãtrường:..........................................

Ngànhhọc:....................................................................................................

2. Tên trường:................................... Mã trường:........................................

Ngànhhọc:....................................................................................................

(Thí sinh cho phiếu đăng ký này vào một túi đựng hồ sơ cùnggiấy chứng nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, giấy khai sinh sau đó nộp cho SởGiáo dục và Đào tạo nơi mình cư trú).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếusai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo Quy chế tuyển sinh trung học chuyênnghiệp hiện hành.

Xác nhận của Hiệu trưởng trường...................

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày..... tháng.... năm 200.....

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 2

Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpHỘI ĐỒNG TS THCN

TRƯỜNG...................

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày...... tháng..... năm 200.....

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM TUYỂN CHỌN (ĐTC) KỲ THI
TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NĂM 200...........

Ngành:................................

(Nếutrường tuyển chọn theo ngành)

Chỉ tiêu được giao: .........................................................................................

Số được tuyển thẳng:.....................................................................................

Số cử tuyển:...................................................................................................

Số người đạt điểm tuyển qua kỳ thi:..............................................................

Tỷ lệ tuyển dư (%):.......................................................................................

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh trung học chuyên nghiệp hiệnhành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm tuyển chọn nămhọc............................ như sau:

KV3

KV2

KV1

Cộng

Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpQuyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpHSPT

Điểm tuyển chọn

Số người đạt ĐTC

Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpQuyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpQuyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpQuyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệpĐối tượng 9

Điểm tuyển chọn

(KV2-NT)

Số người đạt ĐTC

T2

Điểm tuyển chọn

Số người đạt ĐTC

T1

Điểm tuyển chọn

Số người đạt ĐTC

Tổng số người đạt ĐTC

Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ý kiến của cơ quan chủ quản (Bộ ngành, Sở GD và ĐT)

Chủ tịch HĐTS trường
(Ký tên và đóng dấu)