BỘ GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1118/QĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌCSINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

- Căn cứ Nghị định số 87/HĐBT ngày 9/6/1987 của Hội đồng Bộ trưởng qui định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục;

- Theo đề nghị của ôngViện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, ông Vụ trưởng Vụ Giáodục phổ thông, ông Vụ trưởng Vụ tổ chức và cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hànhquy định về quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỷ luật học sinh cáctrường phổ thông.

Điều 2: Quy định nàyáp dụng cho học sinh tất cả các trường phổ thông trong cả nước kểtừ ngày ký và ban hành. Những quy định cũ trái với quy định nàyđều bãi bỏ

Điều 3: Ông Chánh vănphòng, các ông Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Giáo dục,các ông Giám đốc Sở Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤCPhạm Minh Hạc

QUY ĐỊNH

VỀQUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔTHÔNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ ngày 2 tháng 12 năm 1987của Bộ Giáo dục)

“Quy định về quyền hạn,nhiệm vụ, khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông” đượcban hành nhằm mục đích mở rộng dân chủ trong nhà trường, nâng cao ýthức tự chủ, tự giáo dục của mỗi học sinh, khuyến khích học sinhtích cực học tập và rèn luyện, đưa các hoạt động của học sinh vàonề nếp, kỷ cương. Tất cả học sinh trong trường phổ thông phải luônluôn cố gắng, chăm chỉ học tập, lao động và rèn luyện để trở thànhngười công dân tốt, người lao động mới phát triển toàn diện theo mụctiêu đào tạo mà Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI đã chỉ ravà được Bộ Giáo dục cụ thể hóa trong văn bản về muc tiêu và kếhoạch đào tạo của trường phổ thông.

Học sinh phổ thông có nhữngquyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

I. Quyền hạn của họcsinh.

1. Được xã hội, nhà trường,gia đình tôn trọng, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục theo những quy địnhhiện hành của Nhà Nước và của Bộ giáo dục.

2. Được học tập, lao động,rèn luyện theo những quy định của Đảng và Nhà nước; theo mục tiêu vàkế hoạch đào tạo và những quy định khác của BộGiáo dục để trởthành con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người công dân, người laođộng, người chiến sĩ tốt, phát triển toàn diện, có các phẩm chấtvà năng lực cần thiết để tham gia xây dựng và báo vệ Tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa.

3. Được quyền làm chủ, độclập và sáng tạo trong các hoạt động học tập, lao động, rèn luyệnnhằm thực hiện tốt mục tiêu và kế hoạch đào tạo.

Được tạo điều kiện thuậnlợi để học tập, lao động, rèn luyện, vui chơi giải trí nhằm pháttriển trí tuệ, năng khiếu, thể lực và trau dồi đạo đức.

4. Được quyền tham gia các côngviệc chung của lớp, của trường, thảo luận và đóng góp ý kiến vàocác mặt công tác, về khen thưởng, về kỷ luật học sinh, được quyềnkhiếu nại về các viêc làm sai; được trả lời về các việc đã khiếunại hoặc các vấn đề đã nêu lên; được biết các thông tin cần thiếtvề các việc có liên quan trực tiếp đến mình (khen thưởng, kỷ luật,thi, chọn nghề )

5. Được tạo điều kiện thuậnlợi phấn đấu gia nhập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ĐoànThanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh và thực hiện tốt nhiệm vụ đội viên,đoàn viên theo điều lệ của các tổ chức đó. Học sinh phổ thông đượcĐội thiếu niên tiền phon Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh Niên Cộng sản HồChí Minh bảo vệ quyền lợi theo đúng Điều lệ của Đội Thiếu niên,Đoàn Thanh niên và pháp luật Nhà nước.

6. Được quyền ứng cử vàbầu cử trong các tổ chức của học sinh mà mình là thành viên.

7. Được quyền đóng góp ýkiến với giáo viên, với Ban Giám hiệu Nhà trường, với các cấp quảnlý giáo dục và các cơ quan, các tổ chức khác.

8. Được xin nhập học, chuyểntrường theo những quy định của các cấp quản lý giáo dục.

9. Học sinh dân tộc ítngười, học sinh là con liệt sĩ, thương binh, học sinh có tật, học sinhcó năng khiếu được đặc biệt quan tâm chăm sóc, giáo dục và đượchưởng các ưu tiên theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Học sinh được quyền thamgia các bảo hiểm xã hội.

II. Nhiệm vụ của họcsinh.

Những nhiệm vụ chung củahọc sinh các trường phổ thông:

1. Học sinh phổ thông trongđộ tuổi thiếu niên và nhi đồng phải tự giác, nghiêm chỉnh thực hiện5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng:

• Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

• Học tập tốt, lao động tốt

• Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

• Giữ gìn vệ sinh thật tốt

• Khiêm tốn, thật thà, dũngcảm

2. Học sinh phổ thông trong độ tuổithanh niên phải tự giác, nghiêm chỉnh thực hiện 5 điều Bác hồ dạy thanh niên:

- Phải luôn nâng cao chí khí cáchmạng “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nàocũng hoàn thành, khó khăn nàocũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, không sợ gian khổ hy sinh, hăng háithi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu.

Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượngvà trí tuệ cuả tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủnghĩa tự do.

- Luôn luôn trau dồi đạo đức cáchmạng, khiêm tốn và giản dị, chống kiêu căng tự mãn, chống lãng phí xa hoa. Thựchành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

- Ra sức học tập nâng cao trình độchính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiềucho Tổ quốc, cho nhân dân.

- Luôn luôn chú ý dìu dắt và giáodục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.

3. Học sinh phổ thông phải thực hiệnnghĩa vụ của một thành viên trong gia đình, phường, xã, địa phương và nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

A. Nhiệm vụ của học sinh phổ thôngcấp I.

1. Đi học đều, đúng giờ. Nghỉ họcphải xin phép. Giữ trật tự và chú ý nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài. Tự họcbài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Khi kiểm tra không nhắc bài cho bạn, khôngchép bài của bạn.

2. Tham gia đầy đủ và làm tốt nhiệmvụ trực nhật. Lao động tập thể, chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ gia đình.

3. Giữ gìn sách giáo khoa, bàn ghếvà các tài sản khác của lớp của trường. Giữ gìn đồ dùng của mình, của bạn. Bảovệ và chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vật có ích. Không viết, vẽ lên sách giáokhoa, lên bàn, lên tường. Không trèo cây, bẻ cành, hái hoa nơi công cộng.

4. Luôn giữ gìn thân thể và quầnáo sạch sẽ, không uống nước lã, không đi chân đất đến trường. Hăng hái tập thể dụchàng ngày, tham gia các trò chơi vui khỏe, các hoạt động văn nghệ.

Không vứt rác, làm bẩn lớp học, sântrường, những nơi công cộng.

5. Tích cực tham gia các sinh hoạtcủa tập thể lớp, của Sao, của đội. Làm tốt các việc được giao.

6. Đoàn kết và giúp đỡ bạn. Nhườngnhịn và chăm sóc em nhỏ. Thật thà trong học tập, sinh hoạt.

Không nói dối, không nói tục,chửi bậy, không bắt nạt bạn học và trẻ nhỏ.

7. Kính trọng, vâng lời thầy giáo,cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường, anh chị em phụ trách. Kính trọng, vânglời, giúp đỡ ông bà, bố mẹ, anh chị, người già, người tàn tật, người có khókhăn. Chào hỏi, nói năng lễ phép với mọi người. Tôn trọng người nước ngoài.

Cảm ơn người giúp đỡ mình. Xin lỗikhi làm phiền người khác.

8. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu vềhọc tập lao động và rèn luyện của thầy giáo, cô giáo. Tuân theo kỷ luật của trường,lớp, đội.

Thực hiện đúng các quy tắc đi lạitrên đường phố, các quy định nơi công cộng.

B. Nhiệm vụ của học sinh phổ thôngcấp II.

Trên cơ sở thực hiện tốt nhữngnhiệm vụ của học sinh phổ thông cấp I, học sinh phổ thông cấp II có những nhiệmvụ sau:

1. Tự giác học tập tốt ở lớp, ở nhà.Trong lớp chú ý nghe giảng và tích cực tham gia vào bài học. Giữ gìn trật tựtrong lớp. Học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Không “quay cóp”. Nắm vữngvà vận dụng kiến thức vào đời sống.

2. Tham gia đầy đủ các hoạt độnglao động, sinh hoạt hướng nghiệp, chuẩn bị nghề. Đảm bảo kỷ luật và an toàn laođộng. Giúp đỡ bố mẹ trong công việc gia đình.

3. Quý trọng mọi sản phẩm lao động,bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. Tiết kiệm thời gian và tiền của. Tuyệt đốikhông phá hoại, không lấy cắp tài sản chung hoặc của riêng của người khác.

4. Giữu vệ sinh cá nhân thật tốt.đầu tóc, quần áo luôn sạch sẽ, gọn gàng. Không đi chân đất đến trường, khônghút thuốc.

Góp phần chủ động làm sạch đẹp trường,lớp và giữ vệ sinh nơi công cộng.

5. Tích cực luyện tập thể dục, thểthao theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Hăng hái tham gia các hoạt động vuikhỏe, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Không xem, không nghe, không lưu truyền vănhóa phẩm phản đông, đồi trụy.

6. Tham gia tích cực vào các hoạtđộng tập thể, hoạt động công ích của trường, lớp, Đội, Đoàn. Hoàn thành tốt cácviệc được giao.Phấn đấu trở thành đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,Đội viên gương mẫu, Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn viên tíchcực.

7. Trung thực, khiêm tốn, đoàn kếtgiúp đỡ bạn. Thẳng thắn đấu tranh xây dựng tập thể, mạnh dạn đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu cực trong lớp, trong trường, ngoài trường.

8. Tích cực tham gia phong trào “Nóilời hay làm việc tốt”. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhânviên nhà trường, bố mẹ và người lớn tuổi. Giúp đỡ người già, người tàn tật,người có khó khăn. Làm gương tốt cho các em nhỏ noi theo. Cấm nói tục, chửibậy, gây gỗ đánh nhau.

9. Thực hiện tốt các yêu cầu về họctập và rèn luyện của thầy giáo, cô giáo. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiệnnghị quyết của tập thể, kỷ luật của nhà trường.

10. Tuân theo pháp luật, những quyđịnh về bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích văn hóa, lịch sử và danh lam thắngcảnh. Thực hiện các quy tắc sinh hoạt nơi công cộng.Tham gia bảo vệ trật tự vàan toàn xã hội.

C. Nhiệm vụ của học sinh phổ thôngtrung học.

Trên cơ sở thực hiện tốt những nhiệmvụ của học sinh phổ thông cấp I và cấp II. Học sinh phổ thông trung học cónhững nhiệm vụ sau:

1. Chăm chỉ, tự giác học tập để nắmvững hệ thống kiến thức cơ bản. Trau dồi phương pháp học tập và khả năng tự học,tự mở rộng kiến thức của mình. Trung thực trong học tập, không “quay cóp”.

Tích cực vận dụng kiến thức vào laođộng sản xuất và đời sống.

2. Tích cực tham gia lao động côngích, lao động sản xuất, hướng nghiệp, học nghề. Giữ kỷ luật, an toàn trong thựchành kỹ thuật và lao động. Chăm chỉ lao động giúp gia đình. Sẵn sàng tham gialao động theo yêu cầu xã hội.

3. Giữ gìn và bảo vệ và tài sản xãhội chủ nghĩa. Thực hành tiết kiệm, không lãng phí, không đua đòi ăn diện. Tíchcực đấu tranh chống hành vi phá hoại hoặc lấy cắp tài sản chung.

4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệsinh chung thật tốt. Tích cực luyện tập thể dục, thể thao. Không uống rượu, khônguống thuốc.Nghiêm túc luyện tập quân sự. Sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

5. Tích cực tham gia hoạt động tậpthể, hoạt động chính trị- xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thường xuyên tìmhiểu các sự kiện chính trị trong nước và trên thế giới. Sử dụng thời gian hợplý và có ích. Không xem, không nghe, không lưu truyền và không làm theo văn hóaphẩm phản động, đồi trụy.

6. Đoàn kết, đấu tranh xây dựng tậpthể học sinh xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp củatập thể. đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên tíchcực.

7. Sống trung thực, thẳng thắng,khiêm tốn, chân thành và tôn trọng bạn bè. Xây dựng tình bạn nam, nữ trong sángvà lành mạnh. Văn minh lịch sự trong giao tiếp với mọi người. Không gây gỗ,đánh nhau.

8. Kính trọng và biết ơn thầy giáo,cô giáo, ông bà, bố mẹ và anh chị anh em. Tôn trọng và quan tâm với mọi người.Làmgương cho các em nhỏ noi theo. Tuyệt đối không có hành vi xúc phạm tới thầy giáo,cô giáo và các người khác.

9. Nghiêm túc thực hiện những yêucầu về học tập và rèn luyện. Tuân theo kỷ luật của nhà trường. Tôn trọng và bảovệ danh dự của nhà trường, của thầy giáo, cô giáo và tập thể học sinh.

10. Triệt để chấp hành chủ trươngcủa đảng chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tự giác thực hiện các quy tắcsinh hoạt nơi công cộng. Tham gia bảo vệ và trật tự an toàn xã hội.

III. Khen thưởng - kỷ luật.

A. KHEN THƯỞNG:

Những học sinh thực hiện tốt nhiệmvụ hoặc có những hành động đặc biệt dũng cảm, những việc làm tốt đáng nêu gươngsẽ được khen thưởng với các mức độ sau:

1. Khen trước lớp:Là hình thức khen do giáo viên chủ nhiệm quyết định và thực hiện đối với các họcsinh có những thành tích xuất sắc về từng việc, có ảnh hưởng tốt trong lớp.

+ Thưởng phiếu khen: Là hìnhthức khen do GVCN các lớp 1, lớp 2 thực hiện đối với học sinh chăm ngoan, hănghái làm nhiều việc tốt, học tập đạt kết quả cao, tiến bộ nhanh trong học tập,trong sửa chữa những nhược điểm, thiếu sót về hành vi, nếp sống.

+ Ghi tên vào bảng danh dự của lớp:Là hình thức khen do GVCN các lớp cấp I thực hiện 2 tháng 1 lần đối với các họcsinh đạt kết quả xếp loại các mặt giáo dục cao nhất lớp. Những học sinh cóthành tích nổi bật đáng nêu gương cho cảc lớp về từng mặt giáo dục cũng có thể đượcghi tên vào bảng danh dự.

2. Khen trước toàn trường:Là hình thức do hiệu trưởng quyết định và thực hiện đối với các học sinh có thànhtích xuất sắc về từng việc cụ thể có ảnh hưởng tốt trong trường. Những học sinhcó thành tích xuất sắc về từng mặt giáo dục trong một học kỳ hay cả năm họcnhưng không đủ tiêu chuẩn để được công nhận là học sinh khá, giỏi cũng có thểđược hiệu trưởng khen trước toàn trường.

Khen trước toàn trường có thể đượchiệu trưởng biểu dương bằng lời, hoặc vừa được biểu dương bằng lời, vừa đượccấp giấy khen.

3. Tặng danh hiệu “Họcsinh khá”: Là hình thức khen do hiệu trưởng quyết định và cấp giấy khencho các học sinh được xếp loại các mặt giáo dục từ khá trở lên trong một học kỳhoặc cả năm học. Tùy theo khả năng, trường hoặc lớp có thể trao tặng phần thưởng.

4. Tặng danh hiệu “Học sinhgiỏi”: Là hình thức khen do hiệu trưởng quyết định và cấp giấy khen vàtrao tặng phần thưởng cho các học sinh được xếp loại các mặt giáo dục đạt loạitốt hoặc giỏi trong 1 học kỳ hoặc cả năm học.

5. Ghi tên vào bảng danh dựcủa trường: Là hình thức khen do hiệu trưởng quyết định và thực hiện vàocuối học kỳ, cuối năm học. Những học sinh tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng vàrèn luyện đạo đức, lao động, thể dục thể thao, những học sinh đặc biệt tích cựctham gia hoạt động tập thể, công tác xã hội sẽ được ghi tên vào bảng danh dựcủa trường.

6. Tặng danh hiệu “Học sinhxuất sắc”: Là hình thức khen do hiệu trưởng và hội đồng giáo dục nhàtrường xét chọn và đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp trên cấp giấy khen hoặcbằng khen và tặng phần thưởng cho các học sinh liên tục đạt danh hiệu học sinhgiỏi trong 1 cấp học hay bậc học. Hình thức khen thưởng này chỉ thực hiện đốivới học sinh các lớp cuối cấp học, bậc học. Danh sách học sinh các trường phổthông cơ sở được đề nghị lên Sở giáo dục tặng danh hiệu “Học sinh xuất sắc” phảido các PGD tập hợp, xét chọn và đề nghị. Danh sách học sinh phổ thông các cấpđược đề nghị lên BGD tặng danh hiệu “Học sinh xuất sắc” phải do các SGD tập hợp,xét chọn và đề nghị.

Tặng huy hiệu vàng, huy hiệu bạc:Là hình thức khen thưởng do BGD trao cho những học sinh tốt nghiệp phổ thông cơsở, phổ thông trung học đạt kết quả xuất sắc.

7. Tặng danh hiệu “Lớp họctiên tiến: Là hình thức khen thưởng do PGD xét chọn và quyết định côngnhận cho các lớp phổ thông cơ sở hăng hái thi đua học tập và rèn luyện, tích cựctham gia quản lý các hoạt động của lớp, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ sau mỗinăm học.

8. Tặng danh hiệu “Tập thểhọc sinh xã hội chủ nghĩa”: Là hình thức khen thưởng do SGD và đoàn thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (thành phố) xét chọn, quyết định công nhận vàtặng cờ cho các lớp của trường PTTH đạt thành tích cao trong việc xây dựng tậpthể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện sau mỗi nămhọc.

9. Khen thưởng đặc biệt:

a) Học sinh phổ thông các cấp đoạtgiải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hóa, các bộ môn thểthao trong “Hội khỏe Phù Đổng”, các bộ môn kỹ thuật trong các hội thi “Khéo taykỹ thuật”, trong các “Hội diễn nghệ thuật” các cấp sẽ dược các cơ quan quản lígiáo dục tương ứng cấp giấy khen, bằng khen và phần thưởng.

b) Tất cả học sinh trong đội tuyểnquốc gia đi dự thi học sinh giỏi trong các kì thi quốc tế sẽ được BGD cấp bằngkhen và phần thưởng.

c) Những học sinh có thành tích đặcbiệt, đột xuất (ví dụ như dũng cảm cứu người bị nạn, dũng cảm đấu tranh bảo vệtài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống tiêu cực, chống thiên tai, địch họa,sáng chế, phát minh trong khoa học kỹ thuật...) thì tùy theo ý nghĩa và tácdụng của hành động, hiệu trưởng nhà trường sẽ khen thưởng hay đề nghị cơ quanquản lí giáo dục cấp trên (PGD, SGD, BGD)

d) Những học sinh tiêu biểu của huyện,tỉnh, thành phố sẽ được PGD, SGD đề nghị UBND huyện, UBND Tỉnh (Thành phố, đặckhu, bộ trưởng BGD ) cấp giấy khen, bằng khen và phần thưởng.

Những học sinh tiêu biểu của cả nướcsẽ được BGD đề nghị Hội đồng Bộ Trưởng cấp giấy khen, bằng khen và phần thưởng.

B. KỶ LUẬT:

Những học sinh nào có vi phạm vàcó khuyết điểm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong văn bản này,có hành vi thiếu đạo đức trong quan hệ với mọi người,hoạc vi phạm những chuẩnmực đạo đức xã hội sẽ bị kỷ luật. Tùy theo mức độ và phạm vi ảnh hưởng của khuyếtđiểm, học sinh sẽ phải nhận một trong các hình thức kỷ luật sau:

1. Khiển trách trước lớp:Là hình thức kỷ luật do GVCN quyết định và thực hiện đối với những học sinh phạmcác khuyết điểm: Lười biếng trong học tập, lao động và rèn luyện, ý thức tổ chứcvà kỷ luật kém, có thái độ kém văn hóa hoặc hành vi thiếu đạo đức với thầy giáocô giáo, đối với bạn bè, đối với cha mẹ và người xung quanh... có tác hại đến danhdự và uy tín của lớp, bị GV đuổi ra khỏi lớp một tiết học để hiệu trưởng giáo dục.

2. Khiển trách trước hội đồngkỷ luật nhà trường: Là hình thức kỷ luật do hiệu trưởng và hội đồng kỷluật nhà trường quyết định và thực hiện đối với những học sinh mắc những khuyếtđiểm trên 1 cách có hệ thống, có mức độ nghiêm trọng hơn, hoặc phạm khuyết điểmdù chỉ 1 lần nhưng có mức độ nghiêm trọng như: đánh nhau, ăn cắp, xúc phạm tớithầy giáo, cô giáo, có ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của trường.

3. Cảnh cáo trước toàn trường:Là hình thức kỷ luật do hội đồng kỷ luật nhà trường quy định đề nghị HT quyếtđịnh và thực hiện đối với những học sinh tái phạm những khuyết điểm đã bị khiểntrách trước hội đồng kỷ luật, hoặc mắc khuyết điểm lần đầu nhưng có mức độnghiêm trọng như: đánh nhau có tổ chức, ăn cắp, gian dối trong học tập, laođộng và sinh hoạt 1 cách có hệ thống,có ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danhdự của nhà trường.

4. Đuổi học 1 tuần lễ:Là hình thức kỷ luật do hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị, HT quyết định và thựchiện, có báo cáo lên cơ quan quản lý giáo dục cấp trên để biết. Đuổi học 1 tuầnlễ đối với những học sinh vi phạm các khuyết điểm: đã bị cảnh cáo trước toàntrường nhưng không bị hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu tớinhững học sinh khác, hoặc phạm khuyết điểm lần đầu nhưng có mức độ nghiêm trọng,làm tổn thương tới danh dự của nhà trường, của thầy giáo, cô giáo và tập thểhọc sinh.

5. Đuổi 1 năm học:Là hình thức kỷ luật do hội đồng kỷ luật đề nghị, HT quyết định và thực hiện saukhi được cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý trường học duyệty. Hình thức kỷ luật này được thông báo cho chính quyền địa phương nơi học sinhcư trú biết để giáo dục. Đuổi 1 năm học đối với những học sinh phạm các khuyếtđiểm: tái phạm khuyết điểm nhiều lần sau khi bị đuổi học 1 tuần lễ, hoặc mắckhuyết điểm lần đầu nhưng gây tác hại nghiêm trọng như phạm tội hình sự, dùngvũ khí đánh nhau có tổ chức... có ảnh hưởng xấu tới những học sinh khác, làmtổn thương nghiêm trọng tới danh dự của nhà trường, của tập thể giáo viên, họcsinh. Những học sinh phạm pháp phải chịu trách nhiệm hình sự trước cơ quan hànhpháp Nhà nước.

Tất cả các hình thức kỷ luật kể trênđều được nhà trường thông báo cho gia đình biết để giáo dục.

Các hình thức kỷ luật: cảnh cáo trướctoàn trường, đuổi học 1 tuần lễ, đuổi 1 năm học phải ghi vào học bạ của họcsinh chịu kỷ luật.