CHỦ TỊCH NƯỚC
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 100/TTr-CP ngày 05/7/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 21 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NAUY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-CTN ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 19/02/1976 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Kirkegata 30A, 6007 Alesund
Giới tính: Nữ
2. Bùi Văn Riếp, sinh ngày 13/4/1957 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Nedregate 5 - 1777 Halden - Norge

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

Giới tính: Nam
3. Nguyễn Văn Phước, sinh ngày 20/12/1971 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Halvdansgata 2, 2004 Lillestram
Giới tính: Nam
4. Vũ Đình Hạnh, sinh ngày 08/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Ring Gata 144b, 2318 Hamar Norge
Giới tính: Nam
5. Bùi Thị Oanh, sinh ngày 20/3/1980 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Anne Grimdalens vei 4A 4317 Sandnes
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất

6. Trần Thị Hoang, sinh ngày 10/9/1979 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Lobergsveien 47B 5055 Bergen
Giới tính: Nữ
7. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 01/11/1991 tại Hồng Kông
Hiện trú tại: Smalgangen 27 0188 Oslo
Giới tính: Nữ
8. Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 20/12/1990 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Christiesgt 23C 0568 Oslo
Giới tính: Nam
9. Nguyễn Quốc Huân, sinh ngày 13/6/1986 tại Hải Phòng

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Hiện trú tại: Alnagata11, 0192 Oslo
Giới tính: Nam
10. Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh ngày 21/01/1979 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Dag Hammasskjolds vei 107 5144 Fyllingsdalen
Giới tính: Nữ
11. Nguyễn Minh Phước, sinh ngày 10/5/1986 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Rubina Ranas Gata 5 0190 Oslo
Giới tính: Nam
12. Đào Thị Hồng Thanh, sinh ngày 10/10/1985 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Skippe Gata 2 6005 Alesund

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Giới tính: Nữ
13. Phan Trung Hiếu, sinh ngày 10/8/1994 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Ringkollen 8B 3227 Sandefjord
Giới tính: Nam
14. Quách Thị Cẩm, sinh ngày 06/3/1982 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: Tyttebertua 4 1412 Sofiemyr
Giới tính: Nữ
15. Lâm Khánh Linh, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Tante Ulrikke 63 0984 Oslo
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

16. Lê Thị Hồng Thạch, sinh ngày 08/01/1975 tại Thừa Thiên Huế
Hiện trú tại: Rektorsaeland 10B, 4340 Bryne
Giới tính: Nữ
17. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 28/10/1970 tại Bình Định
Hiện trú tại: Austemara 2 5337 Rong - Bergen Norge
Giới tính: Nữ
18. Trần Thị Mau, sinh ngày 06/4/1982 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: Dronningensgate 47 - 3262 Larvik Norge
Giới tính: Nữ
19. Nguyễn Thị Kiều Nga, sinh ngày 27/02/1957 tại Long An

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

Hiện trú tại: Haakonsvegen 35B, 5519 Haugesund
Giới tính: Nữ
20. Trà Thị Hiền, sinh ngày 14/10/1985 tại Bình Định
Hiện trú tại: Berglyveien 46b 1262 Oslo
21. Nguyễn Hoàng Bích Vy, sinh ngày 16/6/1977 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Statsrad Lhlensvei 90A 2010 Strommen
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?