CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳhọp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 170/TTr-CP ngày 24/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đốivới 82 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèmtheo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Cao Anna, sinh ngày 12.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Elbgan Str. 81a, 22523 Hamburg

Giới tính: Nữ

2. Lê Quốc Dũng, sinh ngày 30.11.1992 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Thaerstr.25, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

3. Trần Lê Quỳnh Trúc, sinh ngày 04.7.2004 tạiĐức

Hiện trú tại: Borkheider Str.5, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Lương Đức Hoàng, sinh ngày 11.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Am Bahnhof 20, 24768 Rendsburg

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 27.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Steinstr.17, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 19.3.1994 tạiĐức

Hiện trú tại: Steinstr.17, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

7. Hoàng Mỹ Linh, sinh ngày 09.3.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Storkower Str.15, 10409 Berlin

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Công Thành, sinh ngày 08.8.2001 tại HàNội

Hiện trú tại: Rudolf-Breitscheid-Str.1, 18069Rostock

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Bích Huyền, sinh ngày 16.11.1994 tạiĐức

Hiện trú tại: Marshof 9, 30827 Garbsen

Giới tính: Nữ

10. Trần Đại David, sinh ngày 06.01.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Franziskusstr.51, 48432 Rheine

Giới tính: Nam

11. Trần Sáng Kevin, sinh ngày 12.5.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Franziskusstr.51, 48432 Rheine

Giới tính: Nam

12. Trần Minh Dương, sinh ngày 08.8.1960 tạiThái Bình

Hiện trú tại: Franziskusstr.51, 48432 Rheine

Giới tính: Nam

13. Trịnh Đào Trang, sinh ngày 12.9.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Emmentaler Str.21, 13407 Berlin

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Kim Liên Stefanie, sinh ngày28.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Obere Augustinergasse 2, 78462Konstanz

Giới tính: Nữ

15. Bạch Hoài Mi, sinh ngày 10.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchstr.4,01814 Bad Schandau

Giới tính: Nữ

16. Trần Văn Kim Phụng Tina, sinh ngày16.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Eichwasenring 38, 72654Neckartenzlingen

Giới tính: Nữ

17. Đinh Ngọc Mai Ca, sinh ngày 01.8.1983 tạiCần Thơ

Hiện trú tại: Am Kleinen Dahlen 14, 21077 Hamburg

Giới tính: Nữ

18. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 24.12.1988 tại HảiPhòng

Hiện trú tại: Zeissstr.8a, 91058 Erlangen

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 25.5.1990 tại HàNội

Hiện trú tại: Lessingstr.40, 97688 Bad Kissingen

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Trọng Hiếu, sinh ngày 04.7.1992 tạiĐức

Hiện trú tại: Lessingstr.40, 97688 Bad Kissingen

Giới tính: Nam

21. Đoàn Thị Hà Ngọc, sinh ngày 01.01.1981tại HàNội

Hiện trú tại: Marienthaler Str.109, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

22. Dương Văn Hào, sinh ngày 14.10.1939 tại KiênGiang

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Str.12, 33615Bielefeld

Giới tính: Nam

23. Hoa Hoài Nam, sinh ngày 19.5.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goldbacher Str.64, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nam

24. Bùi Tiểu Phương, sinh ngày 29.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Sonnen Hoehe 6, 22395 Hamburg

Giới tính: Nữ

25. Đặng Phương Linh, sinh ngày 18.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Cainsdorfer Haupstr.1, 08064Zwickau

Giới tính: Nữ

26. Đặng Quang Diệu, sinh ngày 06.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Cainsdorfer Haupstr.1, 08064Zwickau

Giới tính: Nam

27. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 09.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Berl 4, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Minh Huyền, sinh ngày 05.12.1991 tạiĐức

Hiện trú tại: Dora-Stock-Str.10, 01217 Dresden

Giới tính: Nữ

29. Ngô Bích Hà, sinh ngày 23.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hellersdorfer Str.197, 12627 Berlin

Giới tính: Nữ

30. Cao Thùy Dương, sinh ngày 26.12.1986 tại HảiPhòng

Hiện trú tại: Elbgaustr.19, 22523 Hamburg

Giới tính: Nữ

31. Đặng Khánh Linh, sinh ngày 29.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Helgolandstr.19, 01097 Dresden

Giới tính: Nữ

32. Dang Zinching, sinh ngày 23.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Konrad-Adenauer-Str.57, 67663Kaiserslautern

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 01.10.1980 tạiHà Nội

Hiện trú tại: In den Sonnengaerten 7, 71638Ludwigsburg

Giới tính: Nữ

34. Lưu Tuấn Nhã, sinh ngày 30.10.1982 tại ĐồngNai

Hiện trú tại: In den Sonnengaerten 7, 71638Ludwigsburg

Giới tính: Nam

35. Lưu Định Trí Louis, sinh ngày 04.6.2010 tạiĐức

Hiện trú tại: In den Sonnengaerten 7, 71638Ludwigsburg

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Thị Khánh Hòa, sinh ngày 09.10.1981tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kirchenstr.39,23743 Groemitz

Giới tính: Nữ

37. Lê Thị Mai Phương, sinh ngày 17.01.1996 tạiĐức

Hiện trú tại: Sachsenallee 9E, 08371 Glauchau

Giới tính: Nữ

38. Đặng Vũ Hoàng, sinh ngày 05.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Stettiner Str.7, 13357 Berlin

Giới tính: Nam

39. Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 06.4.1988 tại NinhBình

Hiện trú tại: Hans-Boekler Str.1, 25746 Heide

Giới tính: Nam

40. Hoàng Anh, sinh ngày 25.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Feuergraben 18, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

41. Ngô Hoài Nam, sinh ngày 04.01.1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Coppistr.10, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

42. Đỗ Thành Trung, sinh ngày 24.9.1980 tại HảiDương

Hiện trú tại: Schwansenstr.8, 22049 Hamburg

Giới tính: Nam

43. Bùi Phương Thảo, sinh ngày 10.10.1982 tại HàNội

Hiện trú tại: Schwansenstr.8, 22049 Hamburg

Giới tính: Nữ

44. Lê Đức Anh, sinh ngày 06.11.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Waldschmidtstr.28, 35576 Wetzlar

Giới tính: Nam

45. Vũ Hà Ngân, sinh ngày 03.7.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Antoniusstr.12 A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

46. Ngô Phương Thảo, sinh ngày 03.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bollersdorfer Weg 6, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

47. Ngô Tuấn Anh, sinh ngày 30.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bollersdorfer Weg 6, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

48. Đặng Vũ Hoàng, sinh ngày 01.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Muehlenstr.9, 26892 Doerpen

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Ngọc Thúy Vy, sinh ngày 24.01.1983tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Holunderweg 1, 99102 Klettbach

Giới tính: Nữ

50. Phan Anh Tuấn, sinh ngày 29.03.1986 tại HàNội

Hiện trú tại: Ernst-Buschmann-Str.18, 33330Guetersloh

Giới tính: Nam

51. Hoa Anh Đào, sinh ngày 27.7.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Golbacher Str.64, 74564 Crailsheim

Giới tính: Nữ

52. Hoàng Ánh Đức Hiền, sinh ngày 02.10.1996 tạiĐức

Hiện trú tại: Bleichstr.35, 75173 Pforzheim

Giới tính: Nữ

53. Ngô Lam, sinh ngày 02.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schrotebogen 28, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Thị Thu Lễ, sinh ngày 10.10.1981 tạiKhánh Hòa

Hiện trú tại: Stellbringweg 20, 21035 Hamburg

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 27.8.1985 tại Đức

Hiện trú tại: Steffensweg 213, 28219 Bremen

Giới tính: Nam

56. Trần Quỳnh Mai, sinh ngày 03.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Einsteinstr.185/3, 81677 Muenchen

Giới tính: Nữ

57. Mai Thị Huệ, sinh ngày 16.12.1967 tại NamĐịnh

Hiện trú tại: Kreinbarg 2, 24114 Kiel

Giới tính: Nữ

58. Trần Đức Thành, sinh ngày 30.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Tippelstr.10, 45529 Hattingen

Giới tính: Nam

59. Hứa Đức Anh, sinh ngày 26.02.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Up´n Kamp 25, 27419 Sittensen

Giới tính: Nam

60. Lê Thị Đức Xuân, sinh ngày 27.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Eichenweg 13, 70771Leinfelden-Echterdingen

Giới tính: Nữ

61. Lê Đức Thắng, sinh ngày 14.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Eichenweg 13, 70771Leinfelden-Echterdingen

Giới tính: Nam

62. Vũ Thị Định, sinh ngày 25.12.1972 tại TháiBình

Hiện trú tại: Weser Str.20A, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

63. Hoàng Ngọc Bích, sinh ngày 28.6.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Weser Str.20A, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

64. Đặng Trần Tuyết Mai, sinh ngày 21.5.1993 tạiĐức

Hiện trú tại: Alte Str.87, 27432 Bremervoerde

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 02.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hagenmaehderstr.25, 86391Stadtbergen

Giới tính: Nam

66. Vũ Johann Thiện, sinh ngày 09.3.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenhof 13, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 26.10.1988 tại HàNam

Hiện trú tại: Ernst-Lehmann-Str.2, 39106Magdeburg

Giới tính: Nam

68. Văn Tất Hà, sinh ngày 20.4.1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Distelfalterstr.40, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

69. Lương Dương Tùng, sinh ngày 21.02.1981 tạiHà Nội

Hiện trú tại: Mundenheimer Str.5, 67061Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nam

70. Phạm Thị Mai Chinh, sinh ngày 07.12.1991 tạiĐức

Hiện trú tại: Manitiusstr.20, 12047 Berlin

Giới tính: Nữ

71. Vũ Anh Việt, sinh ngày 17.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bachstr.6, 10555 Berlin

Giới tính: Nữ

72. Phạm Nguyễn Bảo Thy, sinh ngày 25.7.1996 tạiĐồng Nai

Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen 23, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 21.12.1995 tạiĐức

Hiện trú tại: August-Bebel-Str.10, 02991 LautaOT Laubusch

Giới tính: Nam

74. Mai Lê Quang Trung, sinh ngày 02.3.1996 tạiĐức

Hiện trú tại: Georg-Palitzsch-Str.27, 01239Dresden

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 07.11.1975tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Bischof-Fischer-Str.131, 73430Aalen

Giới tính: Nữ

76. Tôn Thất Hùng Lâm, sinh ngày 08.3.2001 tạiĐức

Hiện trú tại: Bischof-Fischer-Str.131, 73430Aalen

Giới tính: Nam

77. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 17.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Clara-Zetkin-Str.07, 01796 Pirna

Giới tính: Nam

78. Mac Kah-Shing, sinh ngày 06.11.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Im Hasenbuehl 5, 71101 Schoenaich

Giới tính: Nam

79. Mac Kah Yan, sinh ngày 31.10.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Im Hasenbuehl 5, 71101 Schoenaich

Giới tính: Nữ

80. Trần Thị Hồng Loan, sinh ngày 20.5.1969 tạiHà Nội

Hiện trú tại: Caspar Voght Str 71, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

81. Hoàng Lena, sinh ngày 06.5.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Caspar Voght Str 71, 20535 Hamburg

Giới tính: Nữ

82. Hoàng Mika, sinh ngày 06.5.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Caspar Voght Str 71, 20535Hamburg./.

Giới tính: Nam