CHỦ TỊCH NƯỚC
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------------------
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X- kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 95/TTr-CP ngày 01/7/2011,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 20 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

>> Xem thêm:  Không đăng ký quốc tịch trước 1/7/2014, giờ đăng ký được không ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

DANH SÁCH
NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TP HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-CTN ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Tek Suy Hên, sinh ngày 15/02/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Huỳnh Đức Hưng
Hiện trú tại. B10 đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8
2. Tạ Kiên Nghiệp, sinh ngày 22/12/1966 tại Campuchia

>> Xem thêm:  Quốc tịch Đài Loan và những vấn đề liên quan?

Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Tạ Kiên Nghiệp
Hiện trú tại: 205/26 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10
3. Diệp Phân, sinh ngày 01/01/1955 tại Campuchia
Giới tính : Nữ
Tên gọi Việt Nam: Diệp Phân
Hiện trú tại: 242/53 đường Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11
4. Ngô Gệch Hoa, sinh ngày 15/12/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Ngô Gệch Hoa

>> Xem thêm:  Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ?

Hiện trú tại: 120 lô D chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3
5. Tạ Kuôn, sinh ngày 06/11/1960 tại Campuchia
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Tạ Kuôn
Hiện trú tại: 372A chung cư Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8
6. Khau Chinh Phung, sinh ngày 01/01/1956 tại Campuchia
Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Trương Mỹ Vân
Hiện trú tại: 42 lô M, cư xá Phú Lâm C, phường An Lạc A, quận Bình Tân
7. Hà Po Liên, sinh ngày 01/01/1953 tại Campuchia

>> Xem thêm:  Đăng ký quốc tịch nước ngoài cho con sinh tại Việt Nam?

Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Hà Quốc Lương
Hiện trú tại: 280/126 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4
8. Lý Seng, sinh ngày 02/9/1967 tại Campuchia
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Lý Sến
Hiện trú tại: A22/10 đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8
9. Viên Vy An, sinh ngày 30/4/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Viên Vy An

>> Xem thêm:  Hồ sơ và thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những gi ? giấy tờ để chứng minh khả năng Tiếng Việt là những gì ?

Hiện trú tại: 37 lô E Lò Gốm, phường 7, quận 6
10 Trần Vục Hưng, sinh ngày 01/01/1955 tại Campuchia
Giới tính : Nữ
Tên gọi Việt Nam: Trần Ngọc Phương
Hiện trú tại: 120 lô D chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3
11. Ngô Gệch Hồng, sinh ngày 20/5/1973 tại Campuchia
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Ngô Gệch Hồng
Hiện trú tại: 120 lô D chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3
12. Ngô Gệch Heng, sinh ngày 11/8/1975 tại Campuchia

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nhập quốc tịch

Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Ngô Gệch Heng
Hiện trú tại: 120 lô D chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3
13. Hong Thay Kheng, sinh ngày 15/8/1944 tại Campuchia
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Thái Khánh
Hiện trú tại: 96 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
14. Ngô Văn Cuôn, sinh ngày 10/10/1941 tại Campuchia
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Ngô Văn Cuôn

>> Xem thêm:  Thủ tục nhập quốc tịch cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Hiện trú tại: 1352/2 đường Ba tháng Hai, phường 2, quận 11
15. Nguyễn Thị Muỗi, sinh ngày 28/3/1953 tại Campuchia
Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Muỗi
Hiện trú tại: 178/56 đường Hậu Giang, phường 6, quận 6
16. Phúc Long Ngạ, sinh ngày 10/8/1946 tại Campuchia
Giới tính: Nam
Tên gọi Việt Nam: Phúc Long Ngạ
Hiện trú tại: 104/346A đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8
17. Ngô Liên, sinh ngày 01/01/1951 tại Campuchia

>> Xem thêm:  Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục xin trở lại Quốc tịch Việt Nam

Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Ngô Liên
Hiện trú tại: 9/45 đường Lê Đại Hình, phường 4, quận 11
18. Chau Ky, sinh ngày 19/4/1972 tại Campuchia Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Châu Tú Kỳ
Hiện trú tại: 1019 đường Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5
19. Trần Tố Khanh, sinh ngày 01/01/1950 tại Campuchia
Giới tính: Nữ
Tên gọi Việt Nam: Trần Tố Khanh
Hiện trú tại: 268/2 ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn về vấn đề xin nhập quốc tịch

20. Trần Quyên Khanh, sinh ngày 01/01/1959 tại Campuchia
Giới tính : Nữ
Tên gọi Việt Nam: Trần Quyên Khanh
Hiện trú tại: 268/2 ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

>> Xem thêm:  Quốc tịch và luật quốc tịch Việt Nam