UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH PHỐI HỢP HƯỞNG ỨNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-BVHTTDL ngày12/3/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trìnhkích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013;

Xét Tờ trình số 132/TTr-SVHTTDL ngày01/7/2013 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phối hợp hưởngứng tham gia Chương trình kích cầu du lịch năm 2013.

(Kèm theo Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày01/7/2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốtnội dung Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, SởCông thương, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Tổng Biêntập Báo Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
- DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-SVHTTDL

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

HƯỞNG ỨNG THAMGIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND , ngày 17/7/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH:

Hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịchgắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013 đã được ban hànhtheo Quyết định số 984/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thểthao và Du lịch nhằm gắn kết phát triển du lịch với phát triển thương mại dịchvụ, kích cầu tiêu thụ hàng hoá nội địa, đặc biệt là hàng hoá được sản xuất tạiđịa phương, góp phần khắc phục những khó khăn kinh tế trong nước, hỗ trợ cácngành thương mại dịch vụ phát triển, thúc đẩy nhận thức về du lịch như mộtngành kinh tế quan trọng và tạo đà tăng trưởng du lịch bền vững trong các nămtiếp theo (sau đây được gọi tắt là chương trình kích cầu du lịch).

Thông qua nội dung chương trình kích cầu du lịchcũng nhằm thu hút sự tham gia chủ động và tích cực của các đơn vị kinh doanh dulịch trên các lĩnh vực như lữ hành, lưu trú, ăn uống, vận chuyển, các siêu thị,các nhà hàng ăn uống, . . . kích thích nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế, gópphần đạt mục tiêu về khách du lịch là Vĩnh Long đón 920.000 lượt du khách đếntham quan năm 2013.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Nội dung:

a) Đẩy mạnh thu hút khách quốc tế và nội địa:

Các đơn vị tham gia cung cấp miễn phí các dịchvụ sẵn có của đơn vị, đồng thời giảm giá một số dịch vụ cho đoàn khách du lịchvào mùa thấp điểm

b) Phát động chiến dịch bán hàng giảm giá vàomùa thấp điểm:

Tổ chức các chương trình, sự kiện bán hàng giảmgiá tại các địa phương, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các hoạt độngkhuyến mại cho khách hàng trong mùa thấp điểm của ngành du lịch.

c) Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự:

Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tham quandu lịch, các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông khách dulịch; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các địa điểm tập trung đông khách du lịchnhất là làm sạch môi trường với trọng tâm là xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tạicác điểm tham quan du lịch, các di tích, các nhà hàng, quán ăn, trạm dừng châncó phục vụ khách du lịch, làm sạch nhà vệ sinh công cộng.

2. Đối tượng tham gia:

- Các đơn vị thương mại, các đơn vị kinh doanhlữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, các điểm tham quan, . . .

- Các đơn vị phối hợp: Sở Công thương; Sở Tàinguyên Môi trường; Công an tỉnh; Hiệp hội du lịch; các cơ quan thông tin đạichúng.

3. Quyền lợi của các đơn vị tham gia:

- Được hưởng các ưu đãi của Nhà nước dành chodoanh nghiệp tham gia Chương trình kích cầu du lịch này;

- Được ưu tiên giảm chi phí vé máy bay của cáchãng hàng không tham gia chương trình và một phần kinh phí tham dự các hội chợ,sự kiện, chương trình roadshow tại nước ngoài do Bộ Văn hoá, Thể thao và Dulịch và Tổng cục Du lịch tổ chức;

- Được ưu tiên giảm kinh phí tham gia gian hàngtại các Hội chợ du lịch quốc tế do Tổng cục Du lịch tổ chức và các sự kiện dulịch trong nước;

- Được giới thiệu miễn phí trên trang Web củaChương trình kích cầu du lịch 2013 và trang Web chính thức của Du lịch Việt Namvà được quảng bá hình ảnh chung trên Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, báo Côngthương, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và các phương tiệnthông tin đại chúng khác;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Thực hiện quảng bá, xúc tiến điểm đến, giớithiệu sản phẩm du lịch với thời điểm cao điểm tập trung trong sự kiện Diễn đànHợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long 2013 do Vĩnh Long đăng cai tổ chức(MDEC Vĩnh Long 2013).

- Vận động và lựa chọn một số doanh nghiệp vớidịch vụ đạt chất lượng tham gia chương trình và có giám sát việc cam kết thựchiện của các doanh nghiệp khi đăng ký tham gia chương trình; kiểm tra việc xâydựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm tham quan du lịch, các di tích, . . .

- Xây dựng các ấn phẩm giới thiệu quảng bá điểmđến (bản đồ du lịch, video clip về hoạt động du lịch của tỉnh, tờ rơi, …..)thông qua các hội chợ, hội thảo chuyên ngành trong tỉnh, trong nước và quốc tếnhư Hội chợ Triển lãm lữ hành quốc tế Việt Nam (I.T.E) tại Tp. Hồ Chí Minh;MDEC - Vĩnh Long 2013, . . .

2. Sở Công thương:

Có kế hoạch triển khai chiến dịch bán hàng giảmgiá, Chương trình “Tuần lễ hàng Việt” và cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng và quàlưu niệm từ sản phẩm thủ công truyền thống tại địa phương. Tổ chức đăng ký chocác doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn tham gia Chiến dịch bán hàng giảm giá.

Vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầutrên các trục lộ chính tham gia chương trình kích cầu này với việc xây dựng cácnhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch đến với địa phương. Ngoài ra cũngtăng cường công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh việc niêm yết giá và bántheo giá niêm yết.

3. Sở Tài nguyên Môi trường:

Phối hợp tổ chức Chiến dịch làm sạch môi trườngdu lịch với một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luậtliên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch như: Luật Bảo vệ môitrường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản dưới luật;

- Tổ chức hướng dẫn, phát động phong trào BVMTtrong toàn tỉnh thông qua các lễ kỷ niệm môi trường trong năm như: Ngày Môitrường thế giới 5/6; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, . . .

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cáchoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về BVMT cho các tầng lớp nhândân trong tỉnh, nhất là xây dựng nếp sống văn minh, sạch sẽ tại nơi công cộng,không xả rác, đổ nước ra đường, phố, đảm bảo vệ sinh môi trường.

4. Hiệp hội du lịch:

Chủ động có kế hoạch khích lệ các thành viêntham gia Chương trình kích cầu du lịch theo kế hoạch chung.

5. Các doanh nghiệp tham gia chương trình:

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trìnhkích cầu du lịch năm 2013 nghiêm túc thực hiện cam kết, tránh tình trạng bớtxén chất lượng dịch vụ hoặc bán hàng không đúng giá khuyến mại; hưởng ứng thamgia tích cực bằng các hành động cụ thể trong việc triển khai Chiến dịch xâydựng nhà vệ sinh tiêu chuẩn du lịch. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm cam kết,không thực hiện đúng những yêu cầu tham gia chương trình sẽ bị loại khỏi danhsách tham gia chương trình và bị thông báo trên các phương tiện thông tin đạichúng và cơ quan thuế để không được hưởng ưu đãi của Nhà nước (nếu có) khi thamgia chương trình.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng:

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, BáoVĩnh Long, các đài truyền thanh địa phương thường xuyên đưa tin trong quá trìnhtổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa vào các ngàynghỉ, các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện của ngành du lịch được tổ chứctrong năm 2013.

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Kinh phí:

Kinh phí triển khai chương trình kích cầu dulịch năm 2013 được huy động từ chương trình xúc tiến du lịch, từ nguồn chithường xuyên của đơn vị tham gia chương trình trên cơ sở lồng ghép với các hoạtđộng, nhiệm vụ thường xuyên trong năm. Ngoài ra, cần huy động thêm các nguồnkinh phí xã hội hoá từ tài trợ bên ngoài và từ các doanh nghiệp tham gia chươngtrình.

2. Thời gian thực hiện:

- Chương trình kích cầu du lịch được thực hiệntrong năm 2013, trong đó trọng điểm tập trung vào quí III và quí IV năm 2013.

- Quí I và quí II năm 2013: Xây dựng kế hoạchtrình phê duyệt.

- Quí III và quí IV năm 2013, triển khai thựchiện nội dung chương trình, tiếp nhận đăng ký tham gia của các địa phương,doanh nghiệp, nắm tình hình để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chươngtrình./.

Q. GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hưởng