CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 579/TTr-CP ngày 06/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 604 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 123/QĐ-CTN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 24/9/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2 số 324, đoạn 1 đường Mộc San, khóm 027, phường Hoa Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8 xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 15/4/1994 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 26-4 đường Nhân Ái, khóm 006, thôn Quang Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

3.

Bùi Thị Ngọc Nguyên, sinh ngày 25/3/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 50-1 ngõ 1 phố Diên Cát, khóm 013, phường An Khang, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Phú, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

4.

Phan Thị Trúc, sinh ngày 20/11/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 212-8 đường Thượng Liêu, khóm 016, phường Thượng Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

5.

Trần Thị Lẹ, sinh ngày 20/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 180 phố Cương Sơn Trung, khóm 011, phường Thụy Tường, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

6.

Trương Thị Bé Ba, sinh ngày 17/9/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 152 phố Tam Thương, khóm 025, phường Nhất Giáp, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Phú, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 27/12/1977 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 17 ngách 100 ngõ 21 đường Văn Hồ, khóm 013, phường Tây Liêu, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 10/9/1969 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 149 đường Nhân Thọ, khóm 001, phường Nhân Thọ, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

9.

Phan Thanh Như Nguyện, sinh ngày 28/6/1983 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 11-2, ngách 1, ngõ 70, đoạn 1, đường Du Viên, khóm 019, phường Thụy Tỉnh, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 175 Phương Đài, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

10.

Trương Thị Mỹ Linh, sinh ngày 05/12/1993 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 120-4, đường Lâm Tây, khóm 003, phường Lâm Hưng, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Thị Kim Nương, sinh ngày 14/4/1994 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 41, đường Đông Hải 5, khóm 013, thôn Đông Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

12.

Tạ Thị Mai, sinh ngày 15/3/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7-16, đường Khê Mỹ, khóm 012, thôn Đại Mỹ, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 7, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

13.

Phan Thị Thủy Tiên, sinh ngày 20/02/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2-4, ngõ 117, đường Vĩnh Thuận, khóm 015, phường Chính Linh, quận Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 04/5/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7-5, số 102, đường Quốc Phong 3, khóm 033, phường Long Phụng, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

15.

Trần Băng Sơn, sinh ngày 15/4/1999 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 4-1, số 2, ngõ 31, đường Minh Phong, khóm 028, thôn Đức Thành, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nam

16.

Đỗ Thị Bích Vân, sinh ngày 06/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2 ngõ 202 đường Trung Phong, khóm 026, phường Tân Phú, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Quới A, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Thị Thanh Trân, sinh ngày 19/10/1992 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 353 đường Bắc Phố, khóm 026, thôn Bắc Phố, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 3 thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

18.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh ngày 05/9/1987 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 23-17, đường Đại Dũng Lộ Lâm, khóm 012, phường Giang Nam, khu Diêm Trình, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

19.

Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 28/7/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 83, đường Nhân Ái, khóm 019, phường Lục Giáp, khu Lục Giáp, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 578/1 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

20.

Lê Minh Châu, sinh ngày 02/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 430, đường Chính Khí Bắc, khóm 001, phường Phong Lạc, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 603A, Ấp Bắc, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

21.

Đặng Kim Oanh, sinh ngày 02/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 216, đường Phúc Kiến, khóm 032, phường Chủ Hòa, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

22.

Võ Thị Kiều Trang, sinh ngày 17/7/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 136-1, đường Mỹ Hoa, khóm 013, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

23.

Hoàng Thị Mạnh, sinh ngày 14/4/1982 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Số 65, đường Quang Minh, khóm 004, phường Quang Long, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

24.

Huỳnh Thị Diễm, sinh ngày 27/11/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 29, đường Trường Xuân, khóm 005, phường Văn Hóa, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

25.

Triệu Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/9/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 606 đường Ngũ Phòng, khóm 010, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 5 phường 4 TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

26.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 25/01/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 130-1, đường Thụy Trúc, khóm 001, thôn Phúc Điền, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 47 ấp Vĩnh Bình, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh ngày 28/4/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5-2, số 72, ngõ 1284, đường Quảng Đông, khóm 009, phường Sùng Lan, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trung Hưng, huyện Hồng Kỳ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

28.

Võ Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 09/12/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 266 đoạn 2 đường Bắc Nghi, khóm 003, phường Viên Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1 thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

29.

Trần Thị Tuyết Anh, sinh ngày 05/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 60 đường Cẩm Tú, khóm 024, phường Nhật Hưng, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

30.

Danh Thị Quyền, sinh ngày 01/02/1991 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 20 đường Đức An, khóm 004, phường Bội Ba, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Thành, xã Tân Long, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

31.

Nguyễn Thị Thùy Trinh, sinh ngày 04/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 306 đường Đỉnh Lực, khóm 009, phường Đỉnh Kim, khu Tân Dân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 1 phường 5 TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

32.

Vi Thị Hoa, sinh ngày 06/5/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 2, đường Cảng Phố 1, khóm 011, phường Hiệp Hòa, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

33.

Lê Thị Kim Vân, sinh ngày 22/6/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 127 đoạn 3 đường An Hòa, khóm 015, phường Vĩnh Bình, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chánh, xã Hiệp Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

34.

Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 20/7/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 336-15 Tiểu Cước Thoái, khóm 017, phường Đốc Nông, khu Liễu Doanh, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 578/14 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

35.

Bùi Kim Cúc, sinh ngày 20/5/1983 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, ngõ 652, đường Đại Hữu, khóm 015, phường Hội Kê, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 21/21 Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

36.

Ngô Thị Phượng, sinh ngày 25/10/1994 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 525, đoạn 6 đường Đông Quan, khóm 007, phường Đài Phúc, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

37.

Phan Thị Kim Cương, sinh ngày 28/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 360, Đại Phố Mỹ, khóm 013, phường Đại Mỹ, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

38.

Nguyễn Ngọc Nga, sinh ngày 19/01/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 639-4 đường Kiến Thành, khóm 005, phường Đông Kiều, khu Đông, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 95/94/6C Lê Văn Lương, khu phố 1, tổ 17, phường Tân Kiểng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

39.

Lê Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 26/9/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 10-1, số 97, đường Chấn Phúc, khóm 022, phường Tân Phúc, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 84/21 Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

40.

Phạm Thị Út, sinh ngày 02/01/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 398, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 009, phường Tân Hưng, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

41.

Lê Thị Thu, sinh ngày 28/9/1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 153-2, đường Đỉnh Liêu, khóm 007, phường Đỉnh An, khu Hậu Bích, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

42.

Huỳnh Thị Kiều Hoa, sinh ngày 03/02/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Số 4, đường Miếu Tiền, khóm 018, phường Chấn Hưng, quận Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Quang 1, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

43.

Lê Thị Kim Hương, sinh ngày 10/02/1996 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 25-2, đường Trung Thu, khóm 010, phường Quang Dân, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

44.

Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 16/9/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 267 đường Trung Bình, khóm 012 phường Tân Trang, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

45.

Trần Thị Hằng, sinh ngày 19/7/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 267, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 002, phường Quảng Hưng, khu Quan Âm, huyện Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Bình, xã Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

46.

Trần Huyền Trân, sinh ngày 10/10/1991 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 11 số 38, ngõ 344 đường Vạn Đại, khóm 019, phường Toàn Đức, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

47.

Trương Thị Kim Loan, sinh ngày 21/9/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 19 đường Võ Khánh 3, khóm 004, phường Phúc Khang, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

48.

Bế Huệ Hằng, sinh ngày 29/9/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3 số 92, đoạn 2 phố Trung Thuận, khóm 025, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 183/13 G đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

49.

Chúng Duy Phương, sinh ngày 27/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 86 Uyển Cảng, khóm 007, phường Uyển Cảng, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 58 phố 2, ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

50.

Cao Thị Kim Anh, sinh ngày 04/4/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 16 phố Thanh Tuyền, khóm 002, phường Chính Đức, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

51.

Lê Thúy Nhã, sinh ngày 13/9/1994 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 202 đường Hưng Đông, khóm 005, phường Hưng Đông, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

52.

Nguyễn Thị Mộng Thúy, sinh ngày 10/3/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 469, đường Văn Lâm, khóm 013, phường Tân Ba, khu Quan Âm, thành Phố Đào Viên, Đài Loan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 36/164, khu vực 5, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,

Giới tính: Nữ

53.

Võ Hồng Hạnh, sinh ngày 10/10/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3-1, số 2-6 ngõ 1 đường Đào Oanh, khóm 001, phường Kiến Quốc, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

54.

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 11/5/1994 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 21, đường Công Chuyên Nhất, khóm 003, phường Tân Cát, khu Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

55.

Trương Thị Thơm, sinh ngày 08/7/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, đường Tân Thố, khóm 005, phường Mã Minh, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 46/7A, khu vực 2, Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

56.

Hà Thị Bé Ba, sinh ngày 12/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 71-19, đường Thổ Khố, khóm 006, phường Thủy Tú, khu Diêm Thủy, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

57.

Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 20/02/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 2-1, ngách 16, ngõ 539, đường Tự Cường Nam, khóm 015, phường Tây Hưng, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

58.

Nguyễn Thị Phương Nam, sinh ngày 12/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 47, đường Kiến Hòa 1, khóm 029, phường Kiến Hòa, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 7, ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

59.

Nguyễn Thị Thà, sinh ngày 10/01/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 65, đường Lai Viên, khóm 005, phường Lai Viên, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Trường Thọ 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

60.

Lê Hoàng Tươi, sinh ngày 16/9/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 75, ngõ 82, đường Sùng Đức, khóm 030, phường Gia Nhân, khu An Lạc, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 941B, tổ 10, khu vực 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

61.

Lê Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 23/8/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 12 số 362 đoạn 2 đường Trung Hoa, khóm 015, phường Cựu Thành, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4 xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

62.

Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày 05/8/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 27, ngách 11, ngõ 261, đoạn 2, đường Phục Hưng, khóm 007, phường Trúc Lâm, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội

Giới tính: Nữ

63.

Nguyễn Thị Tuyết Giao, sinh ngày 25/10/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 195, lộ Trung Sơn, khóm 006, phường Vĩnh Tựu, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

64.

La Thị Mị, sinh ngày 21/5/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 143, đường Hòa Quang, khóm 012, phường Hòa Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Phụng C, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

65.

Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 15/5/1985 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 1 ngách 26 ngõ 16, đường Đông Phương, khóm 010, phường Phúc Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phúc, tỉnh Bình Phước

Giới tính: Nữ

66.

Háo Trần Ly, sinh ngày 16/02/1994 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 10, đoạn 1, đường Tam Dân, khóm 019, phường Phúc Bình, khu Nam, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 3 Tân Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

67.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 11/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22 ngách 28 ngõ 91 đường Kiến Quốc, khóm 013, phường Phúc Hưng, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

68.

Nguyễn Thị Nhiên, sinh ngày 16/12/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 81 đoạn 3 đường Trung Nghĩa, khóm 002, phường Bát Đức, khu Bắc, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Qưới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

69.

Hoàng Thị Thơ, sinh ngày 14/12/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 7 số 285-2, đường Khải Tuyền, khóm 012, phường Hải Dương, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 236/A 4, đường Hương lộ 14, phường 17, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

70.

Trần Thị Hồng Vân, sinh ngày 25/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 116 đường Công Viên, khóm 017, phường Tân Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu 6, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

71.

Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 19/8/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2-3 ngõ 138 phố Bình Trị, khóm 030, phường Chính Linh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

72.

Lê Thị Mến, sinh ngày 10/5/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 15, số 21-30, đường Tân Xương, khóm 013, phường Hạ Trang, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 68B/27 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

73.

Nguyễn Võ Thùy Trang, sinh ngày 04/7/1990 tại

TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 342, đoạn 1 đường Nam Kinh Đông, khóm 021, phường Đông Nam, quận Đông, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 143/4 Ô 5 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

74.

Nguyễn Thanh Lam, sinh ngày 12/12/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 280, đường Nam Thượng, khóm 003, phường Nam Mỹ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

75.

Phan Thị Diệu Ni, sinh ngày 24/10/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 182, đoạn 4 đường Đông Kỳ, khóm 004, phường Trung Khoa, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

76.

Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 12/12/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 34, đường Cầu Trường, khóm 020, phường Đại Hoa, quận Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

77.

Mai Thị Đinh Phương, sinh ngày 17/6/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 27, đường Trường Ức Nam 2, khóm 007, phường Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 148/11, ấp Bình Thuần, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

78.

Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 09/10/1994 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 59-3, đường Vĩnh An, khóm 015, thôn Tứ Mỹ, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Trung, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

79.

Đặng Thị Diễm, sinh ngày 24/4/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7-4, Số 80, đường Phục Hưng, khóm 017, phường Đông Sơn, khu Đào Viên, thành Phố Đào Viên, Đài Loan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Bình Thới 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Giới tính: Nữ

80.

Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 04/8/1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 23-69 đường Thuyền Đầu, khóm 017, phường Thuyền Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

81.

Nguyễn Thị Bé Phương, sinh ngày 06/9/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1093, đường Trung Chính, khóm 022 phường Thắng Lợi, TP. Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Lợi A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

82.

Huỳnh Thị Giao, sinh ngày 16/11/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20-22, đường Bạch Thụ Cước, khóm 020, thôn Phục Kim, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Giới tính: Nữ

83.

Nguyễn Như Thảo, sinh ngày 28/01/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 71-1 đoạn 2 đường Vĩnh Phúc, khóm 015, phường Nam Mỹ, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 93/51/3 đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

84.

Lâm Thị Kim Xuyến, sinh ngày 06/5/1995 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2 ngách 3 ngõ 567 đường Quốc Dân, khóm 013, phường Đại Lâm, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

85.

Trang Thị Mai Quyên, sinh ngày 16/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3 số 49, ngõ 71, đường Thế Giới, khóm 020, phường Thương Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

86.

Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 20/8/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 58 ngách 76, ngõ 166, đường Thiện Hóa, khóm 016, phường Nhân Hóa, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

87.

Đỗ Thị Lụa, sinh ngày 16/6/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 119, đường Trung Sơn Nam, khóm 008, phường An Khang, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

88.

Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 09/10/1993 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 13 đường Dụ Chính, khóm 005, phường Văn Thánh, khu Đông, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Sơn II, thị trấn núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

89.

Nguyễn Thị Ánh Tâm, sinh ngày 16/8/1984 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 100, đường Cam Thố, khóm 008, thôn Cam Thố, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

90.

Võ Thị Cẩm Nghi, sinh ngày 30/6/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 446-9, đường Đại Trường, khóm 003, thôn Trường Lưu, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8B/3 khu 2, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

91.

Phạm Thị Thơm, sinh ngày 21/5/1991 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 41, đường Đại Sơn, khóm 001, thôn Thượng Sơn, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

92.

Huỳnh Thị Lê, sinh ngày 12/6/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 52, đường Tứ Duy, khóm 012, phường Đông Môn, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

93.

Trần Thị Kim Trang, sinh ngày 10/01/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8, đường Minh Đức 3, khóm 015, phường Đổ Nam, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

94.

Lê Thị Bích Thanh, sinh ngày 09/9/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 306 Đường Đại Nhân, khóm 010, phường Quan Miếu, khu Quan Miếu, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Mỹ, xã Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

95.

Nguyễn Thị Khuyến, sinh ngày 14/6/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6-2, đường Côn Minh, khóm 001, phường Côn Minh, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

96.

Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 16/12/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36, ngách 22, ngõ 35, đường Tân Hưng, khóm 017, phường Khách Trang, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp B, xã Tiến Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

97.

Tô Thị Dương, sinh ngày 15/10/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 162-9, đoạn 1, đường Hướng Thượng Nam, khóm 010, phường Công Chính, khu Tây, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phong Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

98.

Trần Thị Sen, sinh ngày 22/4/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 301, đường Nam Hoa 1, khóm 013, thôn Nam Hoa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa Mỹ, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

99.

Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 25/12/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, đường Tân Hưng, khóm 019, phường Phước Dân, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

100.

Nguyễn Thị Minh, sinh ngày 05/10/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 25-3, ngõ 77, đường Quảng Đông 2, khóm 022, phường Lâm Hoa, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

101.

Từ Ngọc Linh, sinh ngày 06/4/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4, đường An Nam, khóm 001, thôn An Nam, xã Đông Thế, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 19/6 Nguyễn Đình Chiểu, phường 04, quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

102.

Ngô Kim Huyền, sinh ngày 01/6/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 115 đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 003, phường Hồ Đông, khu Nội Hồ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: X2 2/12 ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

103.

Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/10/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 88 đường Đông Hưng, khóm 20, phường Đại Minh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 11 khóm 5, thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

104.

Phùng Sĩ Bội, sinh ngày 08/9/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1 ngách 1 hẻm 29 ngõ 189 đoạn 2 đường Giới Thọ, khóm 009, phường Đại Hoa, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 173/50 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

105.

Trịnh Thị Chanh Đa, sinh ngày 14/7/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 88 đường Tùng Sơn, khóm 010, thôn Tùng Sơn, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

106.

Ngô Thị Út Nàng, sinh ngày 20/4/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 172, đoạn Lộ Thượng, đường Thượng Lâm, khóm 009, thôn Lộ Bình, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

107.

Đàm Thị Nga, sinh ngày 24/6/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 222, đường Lưu Cầu, khóm 027, phường Lưu Cầu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

108.

Phạm Thị Trúc Đào, sinh ngày 10/4/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 506 Liễu Tử Lâm, khóm 007, thôn Liễu Lâm, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

109.

Văn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 19/12/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 30-3, đường An Nam, khóm 019, phường An Chiêu, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 146/40 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

110.

Đỗ Thị Xuân Lan, sinh ngày 25/9/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 477, đoạn 2 đường Đại Đồng, khóm 009, phường Sùng Minh, khu Đông, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 71/A1 đường Mậu Thân, Phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

111.

Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 17/7/1970 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 6, đường Nội Phố, khóm 001, thôn Xã Khẩu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Vạn An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

112.

Trần Kim Tuyến, sinh ngày 10/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 125, đường Hữu Xương, khóm 004, phường Đại Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8 xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

113.

Đặng Thị Hằng, sinh ngày 11/5/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2 số 62 ngõ 89 đoạn 2 đường Trung Sơn, khóm 005, phường Ngọc Quang, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 4 thôn Quần Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thủy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

114.

Nguyễn Bảo Thanh Phương, sinh ngày 06/6/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 28-7, Luân Đỉnh, khóm 014, phường Cảng Hậu, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 186 tổ 3 khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

115.

Lê Thị Vấn, sinh ngày 19/3/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58-1, đường Tân Trang, khóm 006, phường Tân Trang, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

116.

Nguyễn Thị Kim Ly, sinh ngày 07/3/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58-24, đường Tân Lạc, khóm 019, phường Cương Sơn, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 11 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

117.

Nguyễn Minh Thùy, sinh ngày 20/9/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 13, đường Thành Công, khóm 001, phường Vĩnh Quang, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Thạnh, xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

118.

Lương Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 26/10/1983 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 13 đường Đỉnh Liêu, khóm 006, phường Đỉnh Liêu, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: G38 Mỹ Hòa 2 xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Mô, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

119.

Phan Thị Thanh Trà, sinh ngày 08/12/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngách 5, ngõ 520, đường Nam Thượng, khóm 002, phường Đại Khanh, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 5 thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

120.

Lê Hồng Thu, sinh ngày 02/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 196, đường Trung Phố 6, khóm 005, phường Minh Đức, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

121.

Nguyễn Thị Kim Nga, sinh ngày 27/7/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7-3, ngõ 265, đường Trung Hoa, khóm 012, phường Gia Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: C27 khu phố 5 phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

122.

Phạm Thị Bích Thủy, sinh ngày 07/5/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 131, đoạn 2, lộ Gia Đông, khóm 013, thôn Gia Đông, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

123.

Lâm Thị Tàu, sinh ngày 28/10/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4 số 490, đường Đại Trung 2, khóm 031, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3 thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

124.

Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 20/9/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 119-13 đường Thảo Lâm, khóm 015, thôn Thuận An, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trịnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

125.

Bùi Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 23/8/1994 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 330 đoạn 1 đường An Hòa, khóm 007, phường An Đông, khu An Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

126.

Cóc Kim Anh, sinh ngày 22/11/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 43 ngõ 7 đường Cựu Xa, khóm 001, phường Long Đông, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 53 tổ 6 khu phố 2 phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

127.

Nguyễn Thị Bích Như, sinh ngày 17/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10-8 ngõ Phương Bình, khóm 001, phường Hạ Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

128.

Lâm Thùy Trang, sinh ngày 07/02/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 270-15 ngõ Tiện Hành, đường Học Điền, khóm 017, phường Tam Hòa, khu Ô Nhật, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

129.

Huỳnh Thị Hồng Vân, sinh ngày 16/6/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 101 đường Đông Lan, khóm 004, phường Hưng Long, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 3 thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

130.

Trương Thị Thu Anh, sinh ngày 03/3/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 107 đường Ngũ Giáp Nam, khóm 010 phường Vĩnh An, khu Đại An, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1288/7 ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

131.

Trần Thị Hoàng, sinh ngày 12/12/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 109, đoạn 1, đường Đàm Hưng, khóm 018, phường Tụ Hưng, quận Đàm Tử, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

132.

Văn Thị Cẩm Giang, sinh ngày 03/8/1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 2, đường Quốc Phú 9, khóm 047, phường Quốc Phú, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 329 Ấp Phước Sơn, xã Phước Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

133.

Trần Thị Chúc Ly, sinh ngày 11/11/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 99/78 Hoan Nhã, khóm 8 phường Hoan Nhã, quận Giám Thủy, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

134.

Trần Diễm Thúy, sinh ngày 11/4/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 79 đoạn 1 đường Trung Chính, khóm 12 thôn Phúc Quy, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 240/6B, Quang Trung, khóm 4, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

135.

Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 09/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 26 ngõ 2 đường Thâm Ao Khang, khóm 13 phường Hiếu Hiền, quận Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 32B, tổ 36, khu vực 5, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

136.

Võ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 98 đường Diên Bình, khóm 2 phường Hạnh Phúc, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

137.

Nguyễn Thị Út Nhiển, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 30 ngõ 132 đường Trung Hiếu, khóm 1 phường Quảng Đức, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

138.

Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 19/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4 ngõ 34 đường Vĩnh Hòa, khóm 14 phường Phượng Ô, quận Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

139.

Huỳnh Ngọc Bội, sinh ngày 23/10/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 299 đường Dân An Tây, khóm 22 phường Quang Hoa, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16 lầu 03, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

140.

Hồ Thị Quyền Trang, sinh ngày 19/12/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 29/7 Bảo An Lâm, khóm 19 thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Hòa, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

141.

Trịnh Thị Ngọc Nhị, sinh ngày 24/9/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 8 ngách 4 ngõ 493 đoạn 2 đường Viên Tập, khóm 11 phường Thông Tạo, thị xã Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Định Bình, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

142.

Đỗ Thị Bích Thảo, sinh ngày 01/11/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 5 ngõ 145 đoạn 1 đường Tam Dân, khóm 18 phường Phổ Cán, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: C13/61 Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

143.

Lê Thị Lẹ, sinh ngày 18/10/1971 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/1 đường Trang Kính, khóm 4 phường Phúc Tường, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

144.

Lê Thị Chúc Ly, sinh ngày 01/7/1991 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 36/92 Nam Thế, khóm 1 phường Nam Thế, quận Ma Đậu, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

145.

Phạm Thị Hiền, sinh ngày 09/3/1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3, số 156 đường Trường Lạc, khóm 4 phường Trường Phúc, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

146.

Làu A Cắm, sinh ngày 14/12/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3 đường Dân Quyền, khóm 7 thôn Phong Lý, xã Thọ Phong, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố 4, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

147.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 23/8/1985 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4 ngách 3 ngõ 8 đường Hợp Thuận, khóm 23 phường Thụ Trang, quận Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

148.

Mai Trí Ngọc, sinh ngày 20/3/1994 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 6 số 17 ngõ 149 đoạn 1 đường Linh Vân, khóm 24 phường Thành Châu, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 23, khu Dân cư 2, ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

149.

Trần Thị Thắm, sinh ngày 04/6/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 174 đường Hòa Bình, khóm 8 phường Đông Hưng, khu Đông, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8/11 tổ 14, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

150.

Nguyễn Thị Thỏn Em, sinh ngày 02/01/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 2 Điền Trung, khóm 5 thôn Nội Loan, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

151.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 01/01/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 92 ngách 4 ngõ 164 đường Trung Sa, khóm 21 phường Tự Cường, quận Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

152.

Ngô Minh Thảo, sinh ngày 22/4/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 9, số 638 đường Đại Hữu, khóm 18 phường Hội Kê, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

153.

Trần Tú Hạnh, sinh ngày 06/01/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 63 Mỹ Luân, khóm 2 phường Quy Khổng, quận Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 554/15/14 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

154.

Lý Ngọc Cầm, sinh ngày 06/02/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 60 đoạn 1 đường Trung Thuận, khóm 7 phường Trang Thục, quận Văn Sơn, Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 223/331C Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

155.

Hỷ Chắn Lìn, sinh ngày 19/6/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6 số 343 đoạn 2 đường Minh Chí, khóm 1 phường Tân Minh, quận Thái Sơn, Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 974, đường Sông Thao, Bàu Hàm, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

156.

Tô Thị Tỉnh, sinh ngày 02/5/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 2 ngõ 68 đường An Thái, khóm 7 phường An Thái, quận Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

157.

Phan Chi Ngọc Thủy, sinh ngày 09/01/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Phòng số 2 lầu 3 số 63 ngõ 8 đường Bắc Viên, khóm 12 phường Nguyên Bảo, khu Bắc, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

158.

Cao Thị Diễm Xuân, sinh ngày 27/5/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 47 ngõ 87 đường Văn Lâm, khóm 39 phường Trang Hòa, thị xã Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

159.

Trương Huỳnh Yến, sinh ngày 19/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7 số 47 đường Cầu Đình, khóm 5 phường Yến Viên, quận Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 96/26 Phạm Đăng Giảng, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

160.

Lê Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 10/11/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 86 đường Trung Hoa, khóm 1 phường Gia Minh, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 872/2 ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

161.

Ung Thị Diễm, sinh ngày 18/7/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 10, số 52 đường Kim Phong 4, khóm 28 phường Nhân Mỹ, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 16, ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

162.

Lê Thị Huệ, sinh ngày 09/9/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Phòng số 2 lầu 15 số 101 đường Trung Sơn, khóm 1 phường Trung Sơn, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đông Gián, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

163.

Nghiêm Thị Thùy Trang, sinh ngày 13/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 72 ngõ 139 đường Hòa Bình, khóm 3 phường Tân Nha, khu Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 18/35A, đường Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

164.

Trương Thị Hồng Khanh, sinh ngày 03/4/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15 đường Long Bình, khóm 8 phường Ô Thục Lâm, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

165.

Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 17/11/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39/4 ngõ 75 đường Quốc Thái, khóm 13 phường Phúc Lộc, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Thọ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

166.

Lỷ Nàm Cấm, sinh ngày 20/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5 số 20 ngõ 179 đường Cương Sơn Đông, khóm 14 phường Thụy Xương, quận Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 34, phố 4, ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

167.

Nguyễn Thị Hoài Hương, sinh ngày 11/4/1989 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 11, số 166/12 đường Phụng Hóa, khóm 5 phường Phúc Hưng, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

168.

Lý Thị Hồng Lan, sinh ngày 29/3/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 35 đường Quốc Cường, khóm 9 phường Tân Xã, thị xã Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

169.

Dương Thị Bé, sinh ngày 29/12/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4 đường Hoa Vinh, khóm 1 phường Phúc Gia, quận Thạch Lâm, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chủa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

170.

Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh ngày 04/01/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 793 đường Trung Hoa, khóm 18 phường Thanh Hoa, quận Tân Ốc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Giới tính: Nữ

171.

Phan Kim Loan, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 745/1 đường Lược Thủy Bắc, khóm 8 phường Lược Thủy, quận Hương Sơn, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 381, ấp Thị Tứ, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

172.

Phạm Thị Liễu, sinh ngày 27/6/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 143/8 đường Phong Thục 5 khóm 3 phường Phong Phúc, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

173.

Nguyễn Thị Lĩnh, sinh ngày 29/8/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 2 đoạn 3 đường Trung Sơn, khóm 1 thôn Đại Kiều, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Chùa cũ, thôn Nội, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

174.

Vũ Thị Thêm, sinh ngày 04/10/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 115/4 Sơn Cam, khóm 10 phường Sơn Cam, thị trấn Phạm Lý, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

175.

Nguyễn Thị Ngọc Lam, sinh ngày 04/01/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 1 đường Tự Cường, khóm 9 phường Đại Tân, quận Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

176.

Tống Thị Lợi, sinh ngày 20/11/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 24 ngõ 86 đường Dân Hưởng, khóm 22 phường Quan Huệ, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

177.

Nguyễn Thị Nghị, sinh ngày 06/11/1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 2, số 196 đoạn 2 đường Bắc Thâm, khóm 34 phường Thâm Khang, quận Thâm Khang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

178.

Lê Thanh Ánh Quyên, sinh ngày 13/10/1985 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 62 đoạn 2 đường Hoàn Hà Nam, khóm 4 phường Liễu Hương, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

179.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 26/10/1976 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 8 ngõ Phượng Bằng, khóm 9 thôn Tú Phong, xã Lô Cốc, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

180.

Phạm Thị Út, sinh ngày 19/5/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 511 đoạn Bát Đức, đường Thánh Đình, khóm 15 phường Thánh Đức, quận Long Đàm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm An Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

181.

Nguyễn Văn Hưng, sinh ngày 09/01/1987 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 16 đường Đại Đồng Bắc, khóm 5 phường Trung Sơn, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

182.

Phạm Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 23/9/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 67/4 ngõ 43 đường Thể Dục, khóm 10 phường Trúc Khê, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4, phường Ngọc Xuyên, thị xã Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

183.

Nguyễn Hải Hưng, sinh ngày 30/5/2001 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17 ngõ 209 đường Quảng Châu, khóm 16 phường Phú Dân, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 308, lô V, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

184.

Nguyễn Hải Thịnh, sinh ngày 29/12/2002 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17 ngõ 209 đường Quảng Châu, khóm 16 phường Phú Dân, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 308, lô V, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

185.

Đỗ Khánh Ly, sinh ngày 25/3/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 25/1 Khang Lang, khóm 10 thôn Tứ Hồ, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Cụm 6, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Giới tính: Nữ

186.

Tạ Gia Thành, sinh ngày 23/11/2004 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 60 Nội Hồ, khóm 14 thôn Hạ Liêu, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 158/9 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

187.

Nguyễn Vĩnh Hiển, sinh ngày 10/12/2001 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4/1 ngõ 27 đường Dân Bản, khóm 10 phường Dân Hữu, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 6, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

188.

Nguyễn Đình Phương, sinh ngày 03/11/2002 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 2 đoạn 3 đường Trung Sơn, khóm 1 thôn Đại Kiều, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nam

189.

Lê Thị Trang, sinh ngày 01/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, tầng 6-1, ngõ 20, đường Đức An, khóm 034, thôn Quý Hòa, làng Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

190.

Trương Thị Len, sinh ngày 10/12/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 157, đường Trung Hoa, khóm 007, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

191.

Nguyễn Thị Hoa Bưởi, sinh ngày 22/7/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 146, đường Đông Khê, khóm 003, phường Trung Viên, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Phụng C, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

192.

Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 17/9/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7, số 220, đường Thượng Hải, khóm 020, phường Long Cương, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trạm Bom, xã Tân Phú, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

193.

Đặng Thị Quyên, sinh ngày 10/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngách 15, ngõ 168, đường Trung Hòa, khóm 041, phường Hòa Khánh, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

194.

Lâm Lê Dinh, sinh ngày 07/4/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1-6, ngõ 105, đường Tân Trung Bắc, khóm 020, phường Phổ Nhân, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 956/2 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

195.

Nguyễn Thị Chung, sinh ngày 30/01/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 78, ngõ 1541, đường Đại Oanh, khóm 001, phường Trung Tân, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Sông Lô, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

196.

Hồ Thị Na, sinh ngày 23/5/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 410, đường Tam Phúc 1, khóm 007, phường Thạch Bài, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

197.

Châu Niệm Quân, sinh ngày 18/9/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, ngách 14, ngõ 36, đoạn 3, đường Hưng Long, khóm 010, phường Hưng Đức, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 27G Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

198.

Phạm Thị Thắm, sinh ngày 30/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1096, đoạn 1, đường Lý Minh, khóm 016, phường Nam Đồn, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 84/4 ấp Long Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

199.

Nguyễn Thị Mỹ Hà, sinh ngày 24/12/1970 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, phố Nhất Thọ, khóm 011, phường Chương Tân, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8/9 Lưu Xuân Tín, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

200.

Phạm Thị Thêm, sinh ngày 29/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7-6, hẻm 41, ngõ 186, đường Tam Thành, khóm 013, phường Phúc Thành, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 14, ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

201.

Hoàng Thu Hương, sinh ngày 19/10/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 111, đường Dũng Quang, khóm 009, phường Dũng Quang, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Ái Quốc, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

202.

Nguyễn Thị Trúc Hà, sinh ngày 24/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 504-1, đoạn 2, đường Nam Khảm, khóm 002, phường Lư Trúc, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Hòa, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

203.

Lê Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/5/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 89, đường Văn Thánh, khóm 011, phường Phong Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

204.

Bạch Thị Yến, sinh ngày 09/8/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 249/60, đường Nguyên Viễn, khóm 025, phường Định An, khu Noãn Noãn, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 173 ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

205.

Nguyễn Thị Hồng Chi, sinh ngày 07/11/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6-1, hẻm 71, đoạn 2, đường Chí Viễn, khóm 020, phường Phúc Hưng, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Tiến, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

206.

Tào Thị Diễm Thúy, sinh ngày 22/4/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 90, đường Trung Chính, khóm 018, thôn Tân Cảng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

207.

Phù A Lìn, sinh ngày 29/11/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 16, đường Đại Minh, khóm 012, phường Hương Vân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20/4 khu 3, ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

208.

Dương Thị Thịnh, sinh ngày 12/01/1991 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9-2, ngách 38, ngõ 190, đường Từ Văn, khóm 002, phường Đông An, khu Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 33B, Minh Hà, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

209.

Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 18/7/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 7, số 18, ngõ 65, đường Nam Trung, khóm 002, phường Nam Trung, TP. Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

210.

Dương Thị Hương Giang, sinh ngày 15/9/1993 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 333, phố Trung Du, làng Tân Trang, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

211.

Phan Thị Quyên, sinh ngày 08/01/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 10/7, ngõ 32, đường Phúc An, khóm 002, phường Phụng Minh, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

212.

Mộc Sinh Liên, sinh ngày 05/8/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 39, ngõ 462, đường Tân Đô, khóm 009, phường Minh Lương, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 4B/1 khu 2, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bỏm, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

213.

Trần Thị Yến, sinh ngày 12/01/1972 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 180, đường Phục Hưng, khóm 007, phường Công Tây, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

214.

Liềng A Xuân, sinh ngày 07/3/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48-3, phố Đại Nhân, khóm 005, phường Thủy Tiên, khóm 005, Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 99, khóm 2, khu 6, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

215.

Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh ngày 03/8/1986 tại Kon Tum

Hiện trú tại: Số 44, hẻm 11, ngõ 46, đường Trung Hoa, khóm 006, phường Thông Minh, khu Trung Sơn, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 18, ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

216.

Hoàng Thị Nụ, sinh ngày 25/9/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 125, phố Phú Quốc, khóm 026, phường Đại Thành, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

217.

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 01/01/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 01, hẻm 74, đoạn 2, đường Tân Quang, khóm 021, phường Đại Chính, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 247/97 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

218.

Trần Lọc Nhì, sinh ngày 21/11/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 104, phố Trung Vinh, khóm 025, phường Trung Nguyên, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 13B, phố 4, ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

219.

Trần Ngọc Thơi, sinh ngày 19/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 53/17, hẻm Phúc Hưng 2, khóm 013, thôn Phúc Hưng, làng Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

220.

Từ Thị Thu, sinh ngày 21/10/1978 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 149, đoạn 2, đường Quốc Quang, khóm 035, phường Tân Lý, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

221.

Nguyễn Thị Phận, sinh ngày 18/4/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2-1, số 191, đường Thanh Giang, khóm 016, phường Thanh Giang, khu Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

222.

Tsằn Kiến Liên, sinh ngày 20/6/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 25-1, đường Tiểu Cảng Nhị, khóm 009, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

223.

Phan Thị Kim Hiền, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 550, đường Phúc Hưng 2, khóm 012, phường Trung Phúc, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 13, ấp Lân Thạnh, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

224.

Cao Thị Hải, sinh ngày 25/11/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 443, đường An Lạc, khóm 001, phường Vĩnh Lạc, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

225.

Vũ Thị Mai, sinh ngày 06/4/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 41, đường Phục Hoa 7, khóm 013, phường Phục Hoa, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

226.

Trần Thị Lền, sinh ngày 17/7/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 62, đường Phúc Đức, khóm 011, phường Phúc Đức, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

227.

Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 08/10/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 168, đoạn 1, đường Thủy Nguyên, khóm 015, phường Tự Cường, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 368 tổ 14, ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

228.

Trần Thị Ngà, sinh ngày 22/02/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 26, ngách 12, ngõ 61, đường Thiên Tuế, phường Châu Phúc, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

229.

Hà Cẩm Thảo, sinh ngày 16/6/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 66, phố Trạm Tiền, khóm 033, phường Vỹ Bắc, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

230.

Trần Dung Phương , sinh ngày 24/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4-1, số 15, ngõ 167, phố Công Học, khóm 024, phường Vĩnh Hưng Nam, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

231.

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 10/10/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngách 2, ngõ 110, đoạn 2, đường Thủy Nguyên, khóm 016, phường Bạch Vân, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Hòa B, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

232.

Trần Thị Mỹ Diệu, sinh ngày 08/9/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 100, đường Hiền Chính, khóm 039, phường Lộc Liêu, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 468C khu phố 7, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

233.

Nguyễn Thị Quế, sinh ngày 28/9/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 9-3, số 6, đường Ái Tam, khóm 006, phường Trường An, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

234.

Lê Ngọc Trân, sinh ngày 11/4/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 29, ngách 6, ngõ 423, đoạn 5, đường Trung Hiếu Đông, khóm 005, phường Phú Đài, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Lộc 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

235.

Nguyễn Tuấn Đức, sinh ngày 08/8/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 427, phố Tây Thịnh, khóm 019, phường Quang Hoa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 09/1 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Giới tính: Nam

236.

Phạm Quang Minh, sinh ngày 08/5/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 6, số 132, đường Trung Hưng Bắc, khóm 028, phường Trung Hưng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

237.

Lê Thị Thủy, sinh ngày 13/11/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 897 đường Kiến Quốc, khóm 026 phường Quảng Hưng khu Bát Đức huyện Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ngô Quyền huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

238.

Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 25/12/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 173 đường Quế Sơn, khóm 013, phường Quy Sơn, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

239.

Phạm Thị Chúc, sinh ngày 24/01/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49 ngõ 18 đường Thụy Bình, khóm 016, phường Tam Dân, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Định Mỹ, xã Đinh Môn, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

240.

Lê Văn Vì, sinh ngày 03/4/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 665 Trung Trang, khóm 008, thôn Trung Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

241.

Nguyễn Thị Thường, sinh ngày 12/8/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 327-2, đường Vĩnh Phong, khóm 026, phường Thái Bình, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

242.

Đồng Thị Lệ, sinh ngày 10/01/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3-1, ngõ 348, đường Tứ Đức, khóm 007, phường Bắc Liễu, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Phúc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

243.

Tô Thị Kim Oanh, sinh ngày 02/10/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 44, ngõ Ma Tổ Tam, khóm 008, thôn Tân Viên, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 10, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

244.

Phòng Sy Múi, sinh ngày 11/5/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 32-28 đường Viên Tập, khóm 009, thôn Thục Thủy, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

245.

Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 08/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 309, đường Bảo An, khóm 010, thôn Bảo Ninh, khu Vĩnh An, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

246.

Phạm Thúy An, sinh ngày 21/02/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27 đường Thái Bình 7, khóm 001, phường Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 176/2 ấp Trường Thọ, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

247.

Ngô Thanh Trúc, sinh ngày 07/7/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2 số 4 ngách 1 ngõ 78 đường Diên Cát, khóm 017, phường Diên Cát, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Chí, xã Long Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

248.

Phạm Thị Bích Vân, sinh ngày 02/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 6-1 số 10 ngõ 136 đường Văn Hiền khóm 003, phường Bắc Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: D8 khu phố 3 phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

249.

Vòng Lỷ Mùi, sinh ngày 20/6/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41-2 phố Dụ Dân, khóm 008, phường Dụ Dân, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 51 phố 3 ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

250.

Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 15/7/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 77 đường Tỉnh Cước, khóm 008, phường Tỉnh Cước, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Trung, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

251.

Nguyễn Thị Út Khuyến, sinh ngày 20/8/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 123 đường Đàm Bình, khóm 019, phường Đàm Đầu, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Bình, xã Hòa Lưu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

252.

Võ Thị Thu Cúc, sinh ngày 10/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 86 đoạn 1 đường Vạn Nguyên, khóm 001, phường Nguyên Đấu, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thị Tứ, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

253.

Hoàng Thị Hằng, sinh ngày 01/3/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 171 đường Trường Ý 6, khóm 010, phường Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

254.

Nguyễn Thị Cẩm Tiến, sinh ngày 09/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 141-2, đường Phục Hưng, khóm 022, phường Vĩnh Quán, quận Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Quới Lộ, xã Tân Bình, H. Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

255.

Trần Thị Hằng, sinh ngày 08/5/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 65, đường Điền Thổ 3, khóm 005, phường Văn Hiền, quận Nhân Đức, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

256.

Lý Thị Kiều, sinh ngày 16/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 73, ngõ 208, đường Quan Quang, khóm 001, phường Long Tân, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phương Thạnh, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

257.

Huỳnh Thanh Thảo, sinh ngày 20/6/1995 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngách 9, ngõ 170, đoạn 1 đường Thần Lâm, khóm 030, phường Viên Lâm, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

258.

Hoàng Thị Nhung, sinh ngày 21/6/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6, ngách 5, ngõ 97 đường Liên Đàm, khóm 001, phường Trung Nam, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

259.

Hoàng Mỹ Kim, sinh ngày 22/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 54 đường Hậu Trang, khóm 008, thôn Bắc Trấn, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 145/49 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

260.

Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 08/4/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 19, đường Đại Hoa, khóm 016, phường Nam Dương, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

261.

Bùi Thị Bích Ngọc, sinh ngày 10/9/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 7-2, số 191, đường Trùng Thượng, khóm 016, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

262.

Võ Thị Chi , sinh ngày 15/01/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2-39, đường Hưng Hóa Bộ, khóm 016, thôn Phú Thu, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

263.

Thái Thị Kim Chi, sinh ngày 28/8/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6-2, Số 11, ngõ 568, đường Văn Hóa, khóm 013, phường Thụy Bình, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Định Mỹ, xã Định Hòa, huyện Lai Vùng, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

264.

Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 01/9/1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 47-2 đường Du La, khóm 002, phường Phong Điền, khu Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

265.

Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 07/8/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5 số 15 ngõ 71, đường Thẩm Dương, khóm 014, phường Đạt Nhân, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phong Cốc, Huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

266.

Nguyễn Thị Bích Phương, sinh ngày 09/4/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30 ngách 1 ngõ 475, đường Tử Quan, khóm 018, phường Tử Tín, khu Tử Quan, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

267.

Đặng Thị Thúy Liểu, sinh ngày 12/10/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, đường Lâm Vỹ, khóm 005, thôn Lâm Mỹ, xã Tiều Khê, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

268.

Phạm Thị Thanh Nga, sinh ngày 09/02/1968 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 26-13, đường Lý Nam, khóm 007, phường Trung Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

269.

Văn Thị Hiếu, sinh ngày 19/3/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 112, đường Hạ Liêu, khóm 001, thôn Hồ Liêu, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16/30/7 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

270.

Ngô Thị Diễm Thu, sinh ngày 01/01/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 21 ngõ 6 đường Trung Sơn, khóm 024 thôn Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

271.

Nguyễn Xuân Hưởng, sinh ngày 10/5/1988 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 1 đường An Gia Tân Thôn 2, khóm 012, thôn Tân Bảo, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nam

272.

Biện Thị Mười, sinh ngày 06/11/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 74 đường Khê Càn Thố, khóm 006, thôn Khê Càn, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

273.

Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 11/12/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 45, đường Lập Tín 1, khóm 032, phường Lập Đình, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

274.

Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 26/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Phòng 204, số 52, đường Công Nghiệp 1, khóm 024, thônTrung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

275.

Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15, ngõ Đại Minh 2, đoạn 3 đường Nhã Hoàn, khóm 023, phường Viên Lâm, quận Đại Nhã, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

276.

Đoàn Thị Trang, sinh ngày 20/9/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 22 đường Viên Tử, khóm 002, thôn Tứ Hợp, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Bến Tắm, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

277.

Trần Thị Núi, sinh ngày 16/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5 số 2-41, đường Lục Hòa, khóm 018, phường Nội Khanh, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

278.

Nguyễn Thị Bé Tính, sinh ngày 10/5/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 84-3 phố Tự Lập, khóm 004, phường Tự Lập, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

279.

Bùi Thị Thủy, sinh ngày 16/4/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 8, ngách 27, ngõ 76 đoạn 3, đường Tự Cường, khóm 014, phường Vĩnh Cát, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4, khu Hòa Bình, phường trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

280.

Hỷ Phương Thanh, sinh ngày 13/4/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 14 đường Đại Quan, khóm 010, phường Chấn Hưng, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 23B phố 1, ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

281.

Văn Thị Thanh Ngân, sinh ngày 26/8/1991 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16-1, ngách 20, ngõ 99, đoạn 3, đường Vạn Thọ, khóm 014, phường Sơn Đức, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Long Tân, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

282.

Phan Thị Hạnh, sinh ngày 06/02/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 86 Nam Châu, khóm 001, phường Nam Châu, quận Sơn Thượng, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 7, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh

Giới tính: Nữ

283.

Lê Duy Tân, sinh ngày 18/4/1999 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 45-2, đường Giới Thọ, khóm 003, phường Phòng Lý, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nam

284.

Đào Thị Thu Hà, sinh ngày 14/4/1995 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 75, đường Hải Sa, khóm 003, phường Hải Khẩu, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh

Giới tính: Nữ

285.

Huỳnh Nguyễn Thanh Chức, sinh ngày 21/02/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Ngũ Mã, khóm 009, thôn Cộng Hòa, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 4, phường 7, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

286.

Bùi Thị Lĩnh, sinh ngày 17/8/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8-2, phố Bình Đông, khóm 002, thôn Sỹ Nhung, thị xã Diêm Phố, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

287.

Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 15/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20 ngõ 48, đường Từ An, khóm 003, phường Trung Hưng, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

288.

Nguyễn Thị Liễu Em, sinh ngày 27/10/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 157, đường Dân Tộc, khóm 023, phường Hương Dương, khu Quan Miếu, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Bình II, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

289.

Nguyễn Kim Thiêu, sinh ngày 06/3/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 115-2, đường Vĩnh Quang, khóm 005, phường Vĩnh An, TP. Đào Viên, huyện Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bà Phận, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

290.

Lý Cấm Múi, sinh ngày 16/01/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 56, đường Thanh Thủy Nham, khóm 006, thôn Sơn Hồ, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

291.

Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 26/9/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5-10 đường Cảng Hậu, khóm 018, phường Cảng Hậu, khu A Liên, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

292.

Ngô Thị Lan Anh, sinh ngày 27/8/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 90-1, đường Lê Minh, khóm 010, phường Thuận Thiên, TP. Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

293.

Trần Ngọc Lan, sinh ngày 23/4/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 78 đường Chiếu An, khóm 012, phường Chiếu An, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13/1, khu 4, ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

294.

Phạm Thị Lợi, sinh ngày 15/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 78, đường Quyến Liêu, khóm 006, phường Nhân Lý, khu Hậu Lý, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

295.

Lê Thị Diễm Hằng, sinh ngày 28/6/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 89-6, đường Thắng Lợi 2, khóm 020, phường Cam Giá, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11/8 Ấp Long Yên, xã Long Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Giới tính: Nữ

296.

Thái Thị Kim Thùy, sinh ngày 01/7/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 491, đường Ngư Trì, khóm 008, thôn Ngư Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh Xuân 3, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

297.

Bùi Thị Ngọc Lan, sinh ngày 02/02/1966 tại Đắc Lắk

Hiện trú tại: Số 312 đường Ngũ Giáp 2, khóm 012, phường Nhất Giáp, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

298.

Lý Thị Minh, sinh ngày 06/6/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 203, đường Hoàn Phúc, khóm 011, phường Ôn Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 02/27A Trường Phú, Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

299.

Trần Kim Ly, sinh ngày 12/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21-6, đường Lâm Hải 1, khóm 005, phường Phong Nam, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

300.

Nguyễn Thị Hồng Vui, sinh ngày 02/9/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 1586, đường Trung Chính Tây, khóm 007, phường Bạch Địa, TP. Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Hà Dương, xã Công Hiền, huyện Vinh Bảo, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

301.

Hoàng Thị Then, sinh ngày 06/12/1968 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 73, ngõ Đại Hạ, khóm 021, thôn Đại Trang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

302.

Hoàng Thị Hiền, sinh ngày 01/10/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 91, ngõ 35, đoạn 1, đường Tân Bình, khóm 009, phường Trung Hưng, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

303.

Phạm Thị Tuyết Đẹp, sinh ngày 21/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 38, ngõ 115, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 023, phường Quảng Phúc, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 326/3 khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

304.

Nguyễn Minh Nguyệt, sinh ngày 10/12/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 62, hẻm 2, ngõ 391, đường Dân Sinh, khóm 023, phường Cát Phong, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

305.

Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 29/10/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 19-6, ngõ 463, phố Kiến Tân, khóm 019, phường Phú Lâm, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trà Cuôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

306.

Dương Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 08/01/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, đường Tân Hưng Bắc, khóm 001, phường Chính Nghĩa, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đường Long, xã Thanh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

307.

Lê Nguyễn Trúc Phương, sinh ngày 26/6/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 53, ngõ 406, đoạn 1, đường Diên Bình, khóm 004, phường Nam Thế, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

308.

Đinh Thị Chinh, sinh ngày 13/3/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 102, đường Hoành Khê, khóm 012, phường Khê Bắc, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

309.

Nguyễn Thị Ngọc Ny, sinh ngày 18/8/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 348, đường Quang Hoa, khóm 021, đường Đại Trang, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

310.

Thái Thị Diễm Thúy, sinh ngày 11/11/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 803, đường Thập Giáp Đông, khóm 001, phường Đông Anh, khu Đông, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 5, khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

311.

Nguyễn Thị Kiều Nga, sinh ngày 20/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 28, ngõ 425, đường Nhân Ái, khóm 022, phường Từ Hựu, khu Tam Trung, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

312.

Tằng Nhục Múi, sinh ngày 10/10/1974 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 57, đường Ngũ Công 2, khóm 004, phường Phúc Hưng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 56, phố 3, ấp 3A, xã Phú Hoa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

313.

Vòng Vĩnh Phềnh, sinh ngày 21/9/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 116, đường Nhân Hòa, khóm 025, phường Tân Hưng, TP. Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 113, phố 2, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

314.

Phan Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 15/11/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 71, phố Dân Quyền, khóm 004, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Thạnh, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

315.

Nguyễn Thị Em, sinh ngày 24/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12-11, số 81, đường Đông Quang, khóm 027, phường Kiến Thành, khu Bắc, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1928, ấp Thới An, xã Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

316.

Nguyễn Lan Phương, sinh ngày 08/10/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12-3, số 45, đường Cát Lâm, khóm 013, phường Cát Tường, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 54, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

317.

Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 10/5/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9, ngách 9, ngõ 1, đường Minh Sơn, khóm 012, phường Viên Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 2, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

318.

Phan Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 06/10/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39-334, đường Kiến Quốc 4, khóm 004, phường Lam Kiều, khu Diêm Trình, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

319.

Hoàng Việt Hồng, sinh ngày 18/01/1992 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Lầu 11, số 237, đường Đồng Khánh, khóm 012, phường Nhân Phúc, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố Kiến Thiết, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

320.

Nguyễn Thị Khánh, sinh ngày 15/12/1976 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 4, số 8, ngõ 171, đoạn 1, đường Thành Thái, khóm 001, phường Thủy Tiêu, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

321.

La Thị Minh, sinh ngày 20/02/1949 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngõ 23, phố Phúc Viên, khóm 007, phường Phúc Dân, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 436A Cách mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

322.

Triệu Thị Thúy, sinh ngày 16/3/1973 tại Bắc Kạn

Hiện trú tại: Số 8-3, ngách 26, ngõ 46, đường Bảo Kiện, khóm 008, phường An Hòa, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Giới tính: Nữ

323.

Huỳnh Thị Ngọc Thu, sinh ngày 27/9/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 54/1, đường Lâm Viên, khóm 002, phường Quang Hoa, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 8, ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

324.

Lý Thị Thanh Thanh, sinh ngày 16/8/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77, đường Thời Lý, khóm 009, phường Thời Lý, TP. Mã Công, huyện Bành Hồ

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

325.

Đỗ Văn Tâm, sinh ngày 10/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 46, đoạn 1, đường Dân Nghĩa, khóm 007, phường Ngũ Cổ, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

326.

Dương Sính Cú, sinh ngày 25/8/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, đường Băng Sơn, khóm 001, phường Bành Sơn, khu Thạch Định, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu C2, ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

327.

Hồ Thị Ngọc Linh, sinh ngày 08/02/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 35, đường Minh Đức Bắc, khóm 039, phường Quảng Hưng, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 98, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

328.

Huỳnh Ngọc Hà, sinh ngày 16/02/1993 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 12, ngõ 518, đường Ngô Hưng, khóm 027, phường Huệ An, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Rạch Đùi, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

329.

Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 22/7/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2-2, số 259 đường Nam Xương, khóm 005 phường Nam Hưng, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

330.

Trần Ngọc Tùng, sinh ngày 15/11/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 52-10, Khách Trang, khóm 019 phường Khách Trang, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 49/2 Bông Sao, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

331.

Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 20/8/1995 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 342 đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 015, phường Cựu Thành, khu Bát Lý, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

332.

Phan Thị Như Ý, sinh ngày 09/6/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1-3 ngõ 162 đường Viên Thông, khóm 009, phường Lực Hành, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

333.

Nguyễn Ngọc Thanh, sinh ngày 10/7/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 7 ngõ 20 phố Trung Nguyên, khóm 017 phường Tân Lộ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Rạch Chanh, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

334.

Võ Thị Bích Lan, sinh ngày 18/10/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 126, ngõ 10 phố Kim Hoa, khóm 007, phường Kim Hoa, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Quới B, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

335.

Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 06/12/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Quang Huân, khóm 003, thôn Tứ Lý, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

336.

Ôn Thu Tâm, sinh ngày 23/6/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30 phố Văn Thiện, khóm 020 phường Lạc Thiện, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 269 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

337.

Hồ Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/8/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 71 đường Ngũ Hoa, khóm 005 phường Ngũ Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 135 ấp Phú Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

338.

Cóc Hy Văn, sinh ngày 29/11/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu số 9, số 83-1 đoạn 2, đường Đạm Kim, khóm 003 phường Phố Bình, khu Tam Chi, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

339.

Huỳnh Thị Kim Tình, sinh ngày 01/01/1974 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 136, phố Tân Hưng, khóm 012 phường Tân Hưng, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

340.

Võ Thị Ta, sinh ngày 16/7/1988 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 346, đoạn 1, đường Viên Thủy, khóm 016, phường Luân Nhã, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

341.

Vy Thị Ngọc Cúc, sinh ngày 01/6/1991 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 24 ngõ 21 phố Song Viên, khóm 012 phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, khu phố 10, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

342.

Hà Thị Mai Ly, sinh ngày 07/12/1985 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 8, số 143 đường Nam Xương, khóm 013 phương Nam Hưng, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

343.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 29/3/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 7, số 237 phố Tam Dân, khóm 030, phường Điền Trung, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 3, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

344.

Nguyễn Thị Yến Duy, sinh ngày 24/02/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 30-6 đường Trấn Nam, khóm 020 phường Thanh Thủy, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

345.

Trần Thị Hồng Nguyên, sinh ngày 18/8/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 14 ngách 20, ngõ 79, đường Thành Công, khóm 007, phường Phúc Đức, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, khu Đông Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

346.

Dương Thị Trúc Linh, sinh ngày 27/12/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 78 phố Đức Hoa, khóm 025 phường Trúc Lâm, khu Sa Lộc, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 48A/1 khu 3 ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

347.

Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 03/5/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 185, đoạn I, đường Trang Bân, khóm 015, thôn Đông Cảng, xã Trang Viên, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

348.

Phan Thị Nhung, sinh ngày 13/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 63, đường Đại Hoa 2, khóm 001, phường Mã Đông. khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

349.

Đỗ Thị Huyên, sinh ngày 28/01/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 46 Lưỡng Tọa Ốc, khóm 018, phường Bảo Sinh, khu Quân Âm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

350.

Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 22/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 266, đường Đại Liên 2, khóm 002 phường Tín Quang, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 12, ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

351.

Vương Thị Cứu Oanh, sinh ngày 15/7/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 22, đường Hoán Tây, khóm 005 phường Ngũ Phúc, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

352.

Đặng Thi Toan, sinh ngày 23/9/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 75, ngõ Hậu Trang, khóm 013, thôn Nhân Lý, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà số 10, ngách 7/31/128, phố Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

353.

Nguyễn Thị Thanh Thũy, sinh ngày 09/4/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15-4, phố Trường Lạc 4, khóm 011, phường Phục Hưng, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 2, phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

354.

Nguyễn Thị Bính Dần, sinh ngày 08/4/1986 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu số 6, số 24, ngách 79, ngõ 469, đường Liên Thành, khóm 025, phường Nhân Hòa, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

355.

Chử Thị Thu Hoan, sinh ngày 22/8/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 2 phố Kim Hải, khóm 011 phường Bân Hải, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

356.

Nguyễn Thị Út, sinh ngày 06/6/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 90 đường Cổ Sơn 2, khóm 008, phường Hưng Tôn, khu Cổ Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 9, ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

357.

Phạm Thị Quỳnh Giang, sinh ngày 15/12/1999 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 27, ngõ 53, đoạn 1, đường Hòa Bình Tây, khóm 005, phường Khê Hải, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

358.

Lương Thị Lan, sinh ngày 13/11/1967 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 152 đường Trung Sơn, thôn Trúc Kỳ, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

359.

Đặng Thị Lượng, sinh ngày 24/11/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 2 ngách 33 ngõ 106, đường Trung Sơn, khóm 010, phường Diên Sơn, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

360.

Vi Chân, sinh ngày 24/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 246, đường Phồn Hoa, khóm 012, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thanh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

361.

Nguyễn Thị Kim Hằng, sinh ngày 30/12/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 42 ngõ 449, đường Vinh Quang, khóm 014, thôn Nội Thành, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình An, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

362.

Biện Thị Huỳnh Như, sinh ngày 08/02/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77, đường Nam Kiều 2, khóm 001, phường Nam Kiều, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân Phước 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

363.

Trương Thị Cẩm Giang, sinh ngày 07/6/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 71, đường Trung Sơn, khóm 003, phường Quan Âm, khu Quan Âm, huyện Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A11 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

364.

Nguyễn Thị Cẩm Chân, sinh ngày 06/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50-07 đường Triều Thố, khóm 005, thôn Triều Thố, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

365.

Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 19/6/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 509 đoạn 3, đường Chương Hòa, khóm 010, phường Đại Hòa, thị Trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Thạnh A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

366.

Phạm Thị Mộng Kha, sinh ngày 16/9/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 86 đường Tuy Đông, khóm 008, phường Trung Liêu, thị Trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Định Yên, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

367.

Nguyễn Huỳnh Như , sinh ngày 01/01/1994 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 270 đường Tự Do, khóm 022, phường Đại Đông, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 18, xã Phong Thanh A, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

368.

Hà Băng Thanh, sinh ngày 01/8/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 179 đường Tả Doanh Tân, khóm 001, phường Vỹ Nam, khu Tả Doanh, TP. Cao Hùng, Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 9 ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnhVĩnh Long

Giới tính: Nữ

369.

Nguyễn Thị Kim, sinh ngày 13/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19 ngách 6 ngõ 117, đường Tam Dân, khóm 018, phường Bách Phúc, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

370.

Lê Thanh Dốn, sinh ngày 06/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 104, đường Củng Thố, khóm 006, phường Củng Thố, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2B, xã Tân Thuận, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

371.

Trương Thị Sa Rây, sinh ngày 12/10/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 12-5, số 14, đường Nam Hoa Hoành 1, khóm 005, phường Lê Minh, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Thuận, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

372.

Nguyễn Kim Hằng, sinh ngày 10/01/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 86 phố Kiến Thành, khóm 20, phường Kiến Quốc, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

373.

Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 20/5/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 469 đường Thụy Hưng, khóm 037, phường Hải Quang, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội

Giới tính: Nữ

374.

Thái Thị Kim Hoàng, sinh ngày 01/4/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 31 ngõ 165 phố Võ Đức, khóm 023, phường Thụy Tây, khu Tiền trấn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

375.

Sỳ Cẩm Mùi, sinh ngày 01/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 102 đường Nam Xương, khóm 008, phường Chính Nghĩa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

376.

Lầm Ngọc Linh, sinh ngày 28/8/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 57, thôn Thành Công Tân, khóm 025, phường Tiểu Tân, khu Thiện Hóa, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

377.

Võ Thị Hồng Liên, sinh ngày 01/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 100, đường Hưng An, khóm 008, thôn Hưng An, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông An 2, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

378.

Phu Tống Mùi, sinh ngày 22/3/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 43, đường Cát Thái, khóm 017, phường Tri Bản, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nam

379.

Nguyễn Thị Tuyết Đương, sinh ngày 28/7/1987 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 8-1 đường Quang Phục, khóm 016, phường Trung Sơn, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

380.

Võ Thị Kim Vi, sinh ngày 13/01/1980 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2-1, số 326, đoạn 1, đường Nam Khảm, khóm 014, đường Trường Hưng, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1B, xã Phước Hải, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

381.

Nguyễn Thị Chuộng, sinh ngày 10/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 33 đường Vĩnh Hưng, khóm 015, phường Lộc Trường, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Phúc Lộc 2, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

382.

Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 18/9/2000 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 21 đường Nhân Ái, khóm 006, thôn Lâm Trung, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 10, ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

383.

Nguyễn Thị Cẩm Tuyền, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 124 đường Quang Khải, khóm 010, thôn Thần Châu, xã Thần Cương, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

384.

Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 07/3/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 32 ngõ 147 đường Hưng Quốc, khóm 004, thôn Hưng Toàn, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

385.

Đỗ Thảo Quyên, sinh ngày 13/9/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 39 đường Bình Đỉnh, khóm 009, thôn Bình Đỉnh, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

386.

Phan Thị Thanh Hải, sinh ngày 01/4/1990 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 391 đoạn 2, đường Minh Thánh, khóm 005, thôn Kinh Khẩu, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Gia Tỵ, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

387.

Đoàn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 11/11/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12-1, đường Phiên Tử Lộ Khoa, khóm 006, thôn Đường Hưng, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực 5, phường 3, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

388.

Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 29/11/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 17 đường Phiên Xã, khóm 004, phường Trung Cảng, khu Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hương Mai, huyện Việt Vân, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

389.

Nguyễn Kim Hường, sinh ngày 01/10/1970 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 111, đường Quang Hưng, khóm 003, phường Đức Long, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 109/42 ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

390.

Lầu Sám Múi, sinh ngày 26/8/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25- 17 ngõ 746 đường Công Viên, khóm 017, phường Đại Hưng, khu Bắc, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 09 phố 3 ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

391.

Sín Ngọc Mai, sinh ngày 01/9/1994 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7-1, đường Luân Đỉnh, khóm 008, phường Trung Hòa, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 60 phố 5, ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

392.

Nguyễn Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 09/9/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 11-1 số 6 ngõ 59 đường Đàm Phú 2, khóm 011, phường Đại Phong, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 131 phố Trần Nam Phú, khu vực 2 phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

393.

Nguyễn Vân Lai, sinh ngày 26/6/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 28 ngõ 101, đường Long Châu, khóm 028, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

394.

Phạm Thị Bé Hai, sinh ngày 02/02/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 33 đường Trúc Nam, khóm 006, thôn Trúc Nam, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

395.

Trần Kim Lụa, sinh ngày 01/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 11 đường Thuận Tường 7, khóm 012, phường Bộ Tử, khu Bắc, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Định Tân, xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

396.

Giáp Thanh Tuyền, sinh ngày 30/6/1996 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 211 đường Phụng Minh khóm 016, phường Long Phụng, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Lợi, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

397.

Trần Thị Tuyết Dân, sinh ngày 02/11/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 1 đường Trung Hưng Nam, khóm 002, phường Thứ Cước, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

398.

Trần Thị Thúy Kiều Tuyên, sinh ngày 18/9/1994 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 12, số 275, đường Lâm Sâm, khóm 003, phường Phú Vinh, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

399.

Bùi Thị Nhớ, sinh ngày 05/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 82-6 đường Hưng Sản, khóm 017, thôn Quảng Hưng, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đất Mới, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

400.

Nguyễn Ngọc Giàu, sinh ngày 19/5/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 246 đường Thắng Lợi, khóm 014, phường Nhân Ái, khu Bắc, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 20, ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

401.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 28/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 366, đoạn 4, đường Trung Hoa, khóm 005, phường Ngưu Phố, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

402.

Nguyễn Thị Trúc Hồng, sinh ngày 20/8/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 677, đường Ngũ Giáp 2, khóm 006, phường Thiên Hưng, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Hưng, xã Thạch Lộc, huyện Vĩnh Thạch, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

403.

Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 10/01/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngõ 150, đường Trung Hưng, khóm 006, phường Trung Hưng, quận Tích Chỉ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 336/45A Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

404.

Hoàng Thị Hồng, sinh ngày 12/8/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 228 đoạn 3, đường Viện Nghiên Cứu, khóm 011, phường Cửu Như, khu Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

405.

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 23/3/1994 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 31, đường Công Hiệu, khóm 002, phường Hòa Điều, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

406.

Trần Thị Kiều Chinh, sinh ngày 08/10/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 65, đoạn 1, đường Điền Khanh, khóm 009, phường Thạch Bài, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

407.

Gịp Thị Liên, sinh ngày 19/6/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 548, đường Tây Tạng, khóm 018, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16/5 K1 ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

408.

Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 13/5/1995 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 9-1, số 152, đoạn 1, đường Trung Hiếu Đông, khóm 007 phường Hạnh Phúc, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

409.

Trần Thị Chúc Quyên, sinh ngày 10/6/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7-1 số 489-3 đoạn 2, đường Bắc Nghi, khóm 008, phường Viên Đàm, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

410.

Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 14/12/1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 2, số 4, ngõ 579, đường Hóa Thành, khóm 015, phường Phúc Cơ, khu Tân Trang, Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

411.

Lâm Thị Vui, sinh ngày 16/3/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 4, đường Quán Tiền, khóm 006, phường Trung Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

412.

Lỷ Mỹ Phồng, sinh ngày 11/3/1992 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Tầng 4, số 160, phố Phúc Thọ, khóm 012, phường Hòa Bình, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

413.

Trần Nhịt Sâu, sinh ngày 20/3/1995 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 5-3, hẻm 5, ngõ 26, phố Tự Cường, khóm 013, phường Tự Lập, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

414.

Trần Thị Bích Thùy, sinh ngày 22/02/1991 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 1396, đoạn 3, đường Tập Sơn, khóm 003, phường Trung Kỳ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Quới, xã An Thanh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

415.

Cọc Thị Kim Cúc, sinh ngày 24/10/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 132, đường Trung Sơn, khóm 013, phường Tây Cảng, khu Tây Cảng, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, khu 3, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

416.

Võ Thị Bích Truyền, sinh ngày 09/6/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 93, đường Đại Phong, khóm 03, phường Minh Đức, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

417.

Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 15/9/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, đường Kiến Hưng, khóm 015, phường Quốc Phong, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

418.

Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 05/01/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 202, đường Nhân Ái, khóm 018, phường Trung Khê, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trần Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

419.

Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 25/3/1988 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 383, đường Vinh Quang, khóm 014, thôn Nội Thành, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

420.

Lưu Thị Mẫn, sinh ngày 02/4/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7-2, số 18, hẻm 12, đường Học Sỹ, khóm 005, phường Học Sỹ, khu Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 4-11 lô D, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

421.

Nguyễn Thị Út, sinh ngày 30/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 60-14, hẻm 161, đường Áo Phong, khóm 004, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

422.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 16/8/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1-2, ngách 2, ngõ 11, đường Dân Bản, khóm 008, phường Dân Bản, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

423.

Nguyễn Thị Lê, sinh ngày 02/9/1971 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 11, đường Hưng Tam, khóm 018, phường Hưng Long, TP. Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

424.

Vòng Thín Kíu, sinh ngày 24/12/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, ngõ 260, đường Kim Môn, khóm 007, phường Khê Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 194/7 ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

425.

Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 08/11/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1-2, ngõ 5, hẻm 14, đường Dân Lợi, khóm 011, phường Dân An, khu Trung Hoa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

426.

Vòng Nhục Phoóng, sinh ngày 25/02/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 233, đường Quang Minh, đoạn 2, khóm 038, thôn Phúc Lạc, xã Dân Dùng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 159, ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

427.

Vương Thúy Lâm, sinh ngày 02/7/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 126, đường Bát Đức, khóm 013, phường Trung Giang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 385/25 Minh Phụng, phường 10, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

428.

Võ Thị Thu Cúc, sinh ngày 16/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, đường Hạnh Phúc 11, khóm 013, phường Hạnh Phúc, khu Qui Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 24E/8 Bình Đông, phường 14, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

429.

Giềng Thị Kim Xuân, sinh ngày 25/02/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số nhà 23, hẻm 260, đường Trung Anh, quận Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

430.

Lê Thị Ý Nhi, sinh ngày 25/7/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 15, số 456, đường Trung Chính, khóm 006, phường Tam Đa, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 225 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

431.

Bùi Bích Phương, sinh ngày 21/12/2001 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 206 phố Nam Phố 13, khóm 025 thôn Nhân Lý, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

432.

Phan Thị Nhung, sinh ngày 28/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9 ngách 350 đường Trình Quan, khóm 010, phường Đại Loan, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 301 ấp Nhơn Thọ I, xã Nhơn Ái, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

433.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 25/02/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34-22 đường Nhơn Phúc, khóm 023, phường Sùng Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

434.

Trần Thị Hằng, sinh ngày 20/02/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41, ngách 266 ngõ Tây, đoạn 1 đường Trung Sơn, khóm 001, thôn Sơn Cước, quận Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 342 Ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

435.

Nguyễn Thị Sinh, sinh ngày 01/01/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2-2 số 2, ngõ 33, đường Đông Quang Viên, khóm 006, phường Đông Kiều, khu Đông, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

436.

Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 18/8/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 6-1, số 203 đường Nam Phúc, khóm 002, phường Nam Hưng, khu Lư Trúc, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

437.

Bùi Thị Kim Liên, sinh ngày 21/11/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 18, đường Loan Lý, khóm 002, phường Loan Lý, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tràng Thọ 2, xã Trung Nhất, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

438.

Huỳnh Thị Thủy, sinh ngày 01/01/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4-1, số 19 đường Tinh Thành 28, khóm 009, phường Công Đức, khu Tây, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang

Giới tính: Nữ

439.

Lê Thị Diệu Thùy, sinh ngày 17/7/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7 số 149, phố Quế Giang, khóm 025, phường Quế Lâm, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thành Viên, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

440.

Nguyễn Kiều Trinh, sinh ngày 06/6/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13 đường Thống Lĩnh, khóm 001, phường Thống Lĩnh, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 420/2 ấp An Phú, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

441.

Hồ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 10/02/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 48 phố Cao Bình 68, khóm 014, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

442.

Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 19/9/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 161 phố Tam Thương, khóm 005, phường Phú Giáp, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Trường Thọ 2, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

443.

Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 19/10/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 93 đường Khải Tuyền 2, khóm 006, phường Đồng Khánh, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

444.

Nguyễn Thị Chính, sinh ngày 05/10/1980 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 55 đường Bảo Đẩu Thố Khanh, khóm 013, phường Gia Bảo, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

445.

Hứa Xí Ló, sinh ngày 10/10/1971 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 46 đường Khẩn Địa, khóm 004, phường Khẩn Địa, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

446.

Lê Kim Lý, sinh ngày 17/3/1992 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7-2 đường Trấn Hải, khóm 002, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phước A1, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

447.

Trần Thị Cẩm Lý, sinh ngày 10/6/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 96 đoạn 2 đường Trung Hưng, khóm 006, phường Cánh Liêu, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Lợi C, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

448.

Hoàng Văn Thám, sinh ngày 17/9/1984 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 40 đường Hòa Bình 1, khóm 011, phường Lâm Đức, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nam

449.

Trần Thị Huệ, sinh ngày 25/10/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số đường Thanh Thủy, khóm 002, phường Diệp Thố, khu Nội Hồ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

450.

Lý Thị Hồng Đào, sinh ngày 25/02/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 437 đường Trung Sơn, khóm 028, phường Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

451.

Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 26/12/1976 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 280 đường Nam Thượng, khóm 003, phường Nam Mỹ, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

452.

Trần Thị Hồng Liên, sinh ngày 06/11/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21 ngách 147, ngõ 39 đoạn 1 đường Phục Hưng, khóm 003, phường Mỹ Hoa, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Lân Thanh 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

453.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/6/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3-5, số 572-2 đoạn 2 đường Diên Bình, phường Kiều Chân, thị trấn Đấu Nam, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

454.

Dương Thị Hải Yến, sinh ngày 18/11/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 7 đường Trung Hiếu, khóm 002, thôn Vạn Kiến, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Giới tính: Nữ

455.

Dương Ngọc Nhi, sinh ngày 12/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 61 đường Văn Hóa, khóm 023, phường Bạch Vân, khu Gia Định, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

456.

Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 12/02/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 38 ngách 22 ngõ 23 đường Vương Sinh Minh, khóm 007, phường Sinh Minh, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2 B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

457.

Nguyễn Hồng Đẹp, sinh ngày 10/8/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 52 ngõ 121 đường Lâm Sâm, khóm 011, phường Nam Hòa, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 58 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 2, phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

458.

Võ Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 03/9/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4 số 7 ngõ 13 đường Cung An, khóm 011, phường Phụng Cung, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

459.

Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 09/02/1986 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 164 đường Tùng Lĩnh, khóm 012, phường Tùng Sơn, khu Danh Gian, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Giới tính: Nữ

460.

Đỗ Thị Thanh Hằng, sinh ngày 20/6/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 256, đường Công Chuyên, khóm 005, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/8 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

461.

Lê Thị Thương, sinh ngày 01/01/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4-5, số 486-1, đoạn 1 đường Bác Ái, khóm 009, phường Trùng Hưng, khu Tây, TP. Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 43/25 ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

462.

Trần Thị Yến Linh, sinh ngày 12/6/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 203 đường Trung Sơn, khóm 006, phường Ngạn Lý, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

463.

Nguyễn Thị Doan, sinh ngày 16/7/1983 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 7 đường Tam Dân, khóm 010, phường Sỹ Hòa, khu Kiều Đầu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

464.

Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/10/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 15-1 đường Thụ Đầu Phố, khóm 011, thôn Nghĩa Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

465.

Đinh Thị Ái Lê, sinh ngày 09/02/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 66 Nam Phòng, khóm 006, phường Phòng Lý, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 128/34 đường số 11, khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

466.

Thái Kim Tâm, sinh ngày 24/10/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, ngõ 2 đường Thụ Đức khóm 023, phường Trấn Hải, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

467.

Phạm Thị Bích Hà, sinh ngày 01/02/1972 tại Bình Định

Hiện trú tại: Lầu 5-2, số 141 đường Thanh Niên 1, khóm 001, phường Hòa Húc, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

468.

Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 01/01/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2-1, ngách 2, ngõ 247, đường Nam Công, khóm 013, phường Tam Hợp, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Thuận, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

469.

Trần Thị Ngọc Hương, sinh ngày 23/3/1993 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 9-1 ngõ Đỉnh Hồ, đường Trung Chính, khóm 005, thôn Thi Hồ, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lộc Hòa, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

470.

Vũ Thị Thiệp, sinh ngày 14/10/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 39 ngõ Côn Sơn Đông, khóm 005, phường Đàm Đế, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Láng Cáp, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

471.

Trần Thị Kiều Nga, sinh ngày 22/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 21 đường Bắc Xương 5, khóm 007, phường Trấn Bắc, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

472.

Nguyễn Thị Hánh, sinh ngày 04/12/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 714 Kỳ Tử Đầu, khóm 025, thôn Khoan Sỹ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

473.

Nguyễn Thị Ánh Phương, sinh ngày 24/10/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6 ngách 39, ngõ 66, đường Cảng Phố 3, khóm 012, phường Cảng Chủy, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

474.

Nguyễn Thị Mãi, sinh ngày 03/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, đường Diên Bình 1, khóm 014, phường Vĩnh Hòa, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 119 ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

475.

Võ Thị Thanh Bình, sinh ngày 15/6/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 434, đường Trung Hiếu, khóm 005, phường Đông Viên, khu Đông, TP. Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

476.

Nguyễn Duy Việt, sinh ngày 21/9/1970 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2-1, số1 ngõ 119 đường Võ Miếu, khóm 009, phường Chính Ngôn, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 46/3A đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

477.

Kim Thị Đa Ni, sinh ngày 20/10/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5-2, số 168 đường Từ Châu, khóm 039, phường Đàm Càn, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, Cầu Kè, tỉnh Trả Vinh

Giới tính: Nữ

478.

Đỗ Thị Ngọc Hân, sinh ngày 11/6/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 20, ngách 322, đường Thắng Lợi, khóm 015, phường Đàm Càn, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thời Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

479.

Nguyễn Thị Ni Ni, sinh ngày 10/10/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 192, đoạn 2, đường Thụy Quang, khóm 031, phường Đại Liên, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Bình, xã Phòng Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

480.

Vòng Sắt Múi, sinh ngày 16/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 433 đường Kiến Công, khóm 004, phường Chính Thuận, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 36 phố 2, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

481.

Nguyễn Thị Thanh Minh, sinh ngày 19/8/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 9-2, số 20, ngõ 62, đường Tân Quang, khóm 019, phường Ý Thành, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 10 xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

482.

Kim Thị Sang, sinh ngày 14/7/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 15 ngách 68 ngõ 540 đoạn 1 đường Thần Lâm, khóm 002, phường Viên Lâm, khu Đại Nhã TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lưu Cừ 11, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

483.

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 15/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 96 đường Bảo Nghĩa, khóm 002, phường Hậu Hồ, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

484.

Lâm Thị Bích Lan, sinh ngày 21/6/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 4-30 số 254 đường Hòa Bình 2, khóm 019, phường Trúc Bắc, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

485.

Trần Thị Khánh Linh, sinh ngày 22/8/1996 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 21 đường Bằng Nghĩa, khóm 009, phường Bình An, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phước, xã Tân Bình, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

486.

Ngô Thị Diễm Phúc, sinh ngày 10/5/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 93 đường Đông Căn, khóm 008, thôn Lục Căn, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

487.

Hoàng Thị Hoài, sinh ngày 26/02/1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: số 127-3 đường Tứ Duy, khóm 016, phường Minh Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

488.

Hoàng Mỹ Linh, sinh ngày 21/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 2 ngách 19 ngõ Công Viên 1, khóm 022 phường Tân Sinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 4/46 Phùng Tá Chu, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

489.

Trần Mỹ Quyên, sinh ngày 08/01/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 104 phố Trấn Đông, khóm 002, phường Trấn Đông, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 161D/106/20E Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

490.

Thái Thị Thúy Loan, sinh ngày 10/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 381 đường Tam Xã, khóm 003, phường Xã Nam, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Thành A, xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

491.

Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh ngày 20/11/2010 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3 số 37 đường Thái Bình 7, khóm 001, phường Vĩnh Thành, khu Thái Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

492.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 10/02/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 676 đường Luân Đỉnh, khóm 006, thôn Luân Đỉnh, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh An, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

493.

Lê Quốc Cường, sinh ngày 30/4/2000 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 812 đường Ngũ Phúc, khóm 020, phường Ngũ Phúc, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 362 tổ 9, khu 3, ấp 2, xã An Hòa, TP. Biêm Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

494.

Bùi Thị Út, sinh ngày 01/01/1997 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 51 Thảo Lĩnh, khóm 008, thôn Thảo Lĩnh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

495.

Lý Ngọc Thu, sinh ngày 04/8/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 100 đường Tân Sinh, khóm 021, phường Đại Thụ, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Xa Mau 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

496.

Nguyễn Quỳnh Trang, sinh ngày 26/02/1995 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 4, ngõ 852 đường Đông Quang, khóm 019, phường Tam Hòa, quận Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

497.

Nguyễn Thị Vàng, sinh ngày 15/9/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 133 ngách 1, ngõ 138, đoạn 2 đường Giới Thọ, khóm 015, phường Khê Nam, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

498.

Hà Thị Định, sinh ngày 07/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6 ngõ 173 đường Khải Trí, khóm 010, phường Thụ Nhân, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Vưc Trường Thọ 1 phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

499.

Phan Thị Kiều Loan, sinh ngày 08/8/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 131 đường Trung Hiếu Tây, khóm 016, phường Nhân Ái, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

500.

Nghiêm Thị Quỳnh, sinh ngày 09/5/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 103-3, đoạn 2, đường Công Viên, khóm 006, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

501.

Hoàng Thị Bích Nga, sinh ngày 24/02/1971 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 15-1, ngõ 3, phố Cảnh Phúc, khóm 011, phường Cảnh Nhân, khu Vân Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 251 khu 4, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

502.

Lưu Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/6/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 7, ngõ 147, đoạn 5, đường Dân Tộc, khóm 008, phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố Sản Xuất, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

503.

Trần Coỏng Lìn, sinh ngày 05/8/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 405, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 040, phường Bắc Môn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

504.

Vòng Sộc Hằng, sinh ngày 21/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 405, đoạn 1 đường Kiến Quốc, khóm 040 phường Bắc Môn, khu Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 214/7 ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

505.

Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh ngày 25/7/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 195, đoạn 3, đường Đông Quan, khóm 010 phường Nam Thế, khu Hòa Bình, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 17/6 ấp Tân Thuận, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

506.

Trương Kiều Thương, sinh ngày 01/02/1977 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Lầu 9 số 42-17, đường Tự Cường 1, khóm 043 phường Phục Hưng, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Giới tính: Nữ

507.

Lương Thị Cải, sinh ngày 28/8/1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 50 ngõ 200 đường Quốc Nghĩa, khóm 007, thôn Đông Môn, xã Phố Tâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

508.

Thàm Mai Thanh, sinh ngày 10/9/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5-2 ngách 29 ngõ 49, đường Trang Kính, khóm 007, phường Phúc Mỹ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

509.

Lê Thị Sương, sinh ngày 01/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 31 ngách 16 ngõ 366, đoạn I, đường Dân Phú, khóm 015, phường Thụy Nguyên, khu Dương Mai, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 160 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

510.

Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 14/8/1992 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 26/3 ngõ 90 phố Dân Hưởng, khóm 008, phường Minh Huệ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

511.

Bùi Thị Thắm, sinh ngày 10/4/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 30, đường Nguyên Danh, khóm 001, thôn Hỗ Trợ, xã Nhân Ái, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

512.

Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 18/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4-1, số 164, đường Công Thương, khóm 023, phường Dân Nghĩa, khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

513.

Nguyễn Giáng Kiều, sinh ngày 15/6/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1127, đường Văn Lâm, khóm 009, phường Phú Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

514.

Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/01/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 30, phố Bách Nhẫn, khóm 012, phường Phúc Đức, khu Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

515.

Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh ngày 29/9/1994 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 113, đường Nhật Tân, khóm 022, phường Thụ Tây, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Giới tính: Nữ

516.

Trần Thị Hoa, sinh ngày 01/5/1969 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 156, đoạn 4, đường Đông Đại, khóm 019, phường Nam Liêu, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lộc An, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

517.

Trương Đặng Minh Nguyệt, sinh ngày 23/9/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 82 phố Vĩnh Phúc, khóm 015 phường Đại Trung, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 84/10 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

518.

Lầm Mục Lìn, sinh ngày 10/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 43, phố Trường Hưng, khóm 011 phường Trung Hưng, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15/102/18 Hòa Bình, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

519.

Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 22/8/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7-10 số 588 đường Trung Chính, khóm 007 phường Phúc Hòa, khu Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 345/30/7 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

520.

Lồ Nhành In, sinh ngày 15/5/1992 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 120, đoạn 2, đường Chương Thảo, khóm 007, phường Trấn Bình, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

521.

Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 24/3/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 8 số 6 ngách 1 ngõ 69 đường Tứ Duy, khóm 034 phường Nam Dao, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

522.

Nguyễn Thị Mai Lan, sinh ngày 29/9/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19-1 ngõ 49 phố Minh Quang, khóm 020 phường Gia Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

523.

Nguyễn Thị Thưởng, sinh ngày 26/4/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 22 ngách 3 ngõ 91 đường Phú Tín, khóm 013 phường Phú Nguyên, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Giới tính: Nữ

524.

Đoàn Tú Trinh, sinh ngày 28/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 147-1 đoạn 1, đường Trung Hiếu, khóm 008 phường Bồi Đức, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 7B1 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

525.

Mai Thị Hằng, sinh ngày 17/9/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 8, Phong Phủ, khóm 001, thôn Hồ Đông, xã Tây Hồ, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

526.

Võ Thị Hồng Loan, sinh ngày 16/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 21 phố Trường Thọ, khóm 010 phường Thụ Đức, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

527.

Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 08/4/1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 6 ngách 18 ngõ 265, đoạn 2, đường Đại Âm, khóm 003 phường Phúc An, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

528.

Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 19/01/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 44-6 đường Tân Đông, khóm 004 phường Phong Phú, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 96 ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

529.

Nguyễn Thị Diễm My, sinh ngày 24/5/1996 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 156-13 Thượng Gia Đông, khóm 014 phường Thượng Gia Đông, khu Hậu Bích, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 7, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

530.

Nguyễn Mỹ Diện, sinh ngày 02/4/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 100 phố Tự Cường, khóm 009 phường Hán Quang, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Hòa A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

531.

Nguyễn Kim Hạnh, sinh ngày 26/3/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 6 đường Hoa Nguyên 3, khóm 017 phường Đong Tín, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

532.

Lê Bích Trâm, sinh ngày 07/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27 đường Phúc Đức khóm 007 phường Long Đàm, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 238, ngõ 6, ấp Lân Thạnh 1, xã Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

533.

Lê Thị Thúy Vân, sinh ngày 26/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5 Thủy Lưu Đông, khóm 010 phường Tam Dân, khu Phục Hưng, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tràng Thọ 3, xã Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

534.

Lê Hồng Thắm, sinh ngày 10/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, ngách 1, ngõ 206, đường Đỉnh Khám, khóm 008 phường Bác Ái khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

535.

Nguyễn Thị Diễm Trang, sinh ngày 20/10/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 19 ngõ 4 đường Đại Trí, khóm 017 phường Quái Sơn, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

536.

Nguyễn Thị Bé Thơ, sinh ngày 15/5/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 16 ngõ 249 đoạn II đường Mai Sư, khóm 017, phường Thụy Bình, thị xã Dương Mai, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

537.

Nguyễn Hồng Dân, sinh ngày 01/01/1992 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5-1 ngõ 50, đường Tửu Tuyền, khóm 015, phường Chí Thánh, khu Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

538.

Đào Thị Mai, sinh ngày 03/4/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 27 đường Hậu Lý, khóm 020 phường Hậu Lý, khu Hậu Lí, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 5, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

539.

Đặng Thị Quỳnh, sinh ngày 12/01/1984 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 3-1 số 9-7 đường Viễn Phúc, khóm 013 phường Vương Điền, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Giới tính: Nữ

540.

Trần Ngọc Lan Phương, sinh ngày 15/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 61, đường An Lâm, khóm 005 phường Lâm Thố, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 65/21A Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

541.

Lưu Trang Phượng, sinh ngày 22/01/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3 ngách 5 ngõ 140 đường Trung Chính I, khóm 008 phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp xóm lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

542.

Lê Mộng Thi, sinh ngày 19/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3 ngách 65 ngõ 140 đường Trung Chính I, khóm 008, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

543.

Nguyễn Thị Thuân, sinh ngày 15/10/1993 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 253, đoạn I đường Hoàn Thị, khóm 017 phường Đại Thố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đức Châu, huyên Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

544.

Nguyễn Thị Hồng Thơ, sinh ngày 30/12/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4 số 55-4 phố Bát Đẩu, khóm 007 phường Bát Đẩu, khu Trung Chính, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

545.

Lê Thị Kim Em, sinh ngày 20/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 81-1 đường Đăng Lâm, khóm 012 phường Phúc Đức khu Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Quan A, xã Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

546.

Trần Thị Thanh Nhất, sinh ngày 16/7/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số3, ngõ 1171 đường Long Bình, khóm 011, phường Tưởng Hòa, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 1, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

547.

Nhỉn Chẻng Mùi, sinh ngày 20/01/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 92-3, đường Thất Thập Phần, khóm 020, thôn Trung Bình, xã Đồng La, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 154 khu dân cư 5, ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

548.

Trần Tú Linh, sinh ngày 08/10/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngõ 96, đường Tín Nghĩa Bắc, khóm 007, phường Quy Nhân, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 7/72A đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

549.

Trương Mỹ Trinh, sinh ngày 21/12/1954 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 45, ngõ 313, đường Vạn Thọ, khóm 027, phường Lãnh Đỉnh, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 45A/4 Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

550.

Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 08/7/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 86, đường Thực Tiễn, khóm 025, phường Thực Tiễn, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

551.

Vũ Thị Sáng, sinh ngày 17/8/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 57-1, ngõ 60, đường Hạnh Phúc, khóm 013, phường Hạnh Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

552.

Ngô Thị Út, sinh ngày 27/02/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 18 đường Long Từ, khóm 016, phường Hậu Liêu, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

553.

Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 08/11/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 97, phố Tự Cường, khóm 045, phường Trang Kính, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

554.

Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 14/6/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 264, phố Trúc Vi, khóm 010, phường Trúc Hưng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 7C Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

555.

Dương Thị Thùy Linh, sinh ngày 06/9/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 148, đường Trường Xuân, khóm 026, phường Đông Hồ, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22/3 khu phố 3, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

556.

Nguyễn Thị Yến Linh, sinh ngày 25/12/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, ngõ 4, đường Phúc Hưng, khóm 001 phường Hưng Vượng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: B45/3A8 khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

557.

Nguyễn Thị Yến Oanh, sinh ngày 25/12/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 4, đường Phúc Hưng, khóm 001, phường Hưng Vượng, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

558.

Huỳnh Thị Ngọc Hân, sinh ngày 09/7/1995 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 13, đường Hải Phong, khóm 012 phường Phan Bá, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thị I, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

559.

Tsằn Sám Mùi, sinh ngày 20/3/1989 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 5-2, ngách 3, ngõ 48, phố Tự Cường, khóm 014, phường Tự Lập, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

560.

Nguyễn Thị Phúc Lộc, sinh ngày 25/12/1976 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 58, đường Vĩnh An, khóm 015 phường Bắc Danh, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 310/4 Dốc Mơ 3, xã Gia Tân I, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

561.

Vũ Anh Dũng, sinh ngày 04/02/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 3, số 13, ngõ 72, phố Quốc Khải, khóm 033, phường Bành Hưng, khu Thụ Lâm, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Cống Khê, xã Kim Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

562.

Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 29/9/2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4, số 15, phố Trung Hoa, khóm 004, phường Sùng Đức, khu Tịnh Chỉ, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 84, tổ 3A, phố mới Ga, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nam

563.

Nguyễn Văn Quốc, sinh ngày 21/7/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 103-3, đoạn 2, đường Công Viên, khóm 006, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

564.

Nguyễn Văn Khởi, sinh ngày 17/5/2005 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 103-3, đoạn 2, đường Công Viên, khóm 006, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

565.

Hoàng Thị Nghi, sinh ngày 20/10/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 71 phố Hòa Nghĩa, khóm 006, phường Minh Hiếu, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

566.

Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 20/4/1995 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 14 ngách 78 ngõ 14 phố Thương Cảng, khóm 002, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

567.

Trần Thị Khánh Hòa, sinh ngày 15/02/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 75 đường Diêm Châu, khóm 027, thôn Diêm Phố, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Thọ 2, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

568.

Trình Minh Phong, sinh ngày 19/10/2013 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3-2 số 112 đường Phúc Nhất, khóm 006, phường Đổ Bắc, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 12 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nam

569.

Đỗ Ngọc Thái Hằng, sinh ngày 05/5/2006 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18 ngách 70 ngõ 360 đường Thanh Phong 2, khóm 019, phường Đông Ninh, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

570.

Trương Thị Huyền Chân, sinh ngày 08/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26-4 đường Dân An, khóm 018, phường Gia Tân, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

571.

Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 16/11/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 79 đường Đại Loan 7, khóm 016, phường Bắc Loan, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 111/10 Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang

Giới tính: Nữ

572.

Lê Thị Liễu, sinh ngày 12/6/1996 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 100, đường Kim Hoa 1, khóm 012, phường Minh Hưng, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Hòa 11, xã Vĩnh Hòa, Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

573.

Đinh Đoàn Trung, sinh ngày 25/4/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 29, đường Trọng Nghĩa, khóm 017, phường Hiệp Hòa, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nam

574.

Bùi Thị Thanh Ngân, sinh ngày 18/8/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 218, đoạn 2 đường Quốc Tế, khóm 002, phường Văn Trung, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 80, khóm 004, khu 1, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

575.

Trần Thị Thức, sinh ngày 25/02/1975 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3-2, số 13 ngõ 102 đường Kiến Nam, khóm 010, phường Văn Hoa, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

576.

Phạm Thị Loan, sinh ngày 10/7/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 98 ngách 99 ngõ 484 đoạn 1, đường Kim Hoa, khóm 007, phường Phủ Nam, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

577.

Nguyễn Thị Dêm, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 68, đường Vạn Toàn, khóm 003, phường An Đông, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp 7, xã Thuận Hưng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

578.

Ngô Thị Cẩm Kiều, sinh ngày 15/3/1995 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Số 380-16, đường Cảng Khẩu, khóm 013, phường Cảng Khẩu, khu An Định, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Giới tính: Nữ

579.

Lê Minh Hiếu, sinh ngày 15/01/2001 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 315-3 đường Phụng Lâm 3, khóm 007, phường Hội Xã, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nam

580.

Lê Thị Kim Phụng, sinh ngày 11/02/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6-1, ngõ 17, đường Dục Anh, khóm 003, phường Cảnh Mỹ, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

581.

Chiêm Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 03/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 1, số 23, ngõ 156, đường Hòa Giang, khóm 015, phường Thượng Quản, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 244A/7 khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

582.

Trần Thị Ngọc Huỳnh, sinh ngày 12/4/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 65, ngõ 430, đường Long Nam, khóm 028, phường Đông An, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

583.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 15/10/1994 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 40 ngõ 187 đường Vạn Đại, khóm 012, phường Tân An, khu Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 102 ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

584.

Võ Thị Hà, sinh ngày 04/12/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4-3, số 611, đoạn 3, đường Thái Nguyên, khóm 012, phường Thủy Cảnh, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Hữu, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

585.

Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 12/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 443, đoạn Bát Đức, đường Thánh Đình, khóm 010, phường Thánh Đức, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

586.

Hoàng Quang Thùy, sinh ngày 07/01/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 9-12, số 182, đoạn 4, đường Văn Tâm, khóm 027, phường Lại Vương, khu Bắc, TP. Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nam

587.

Lê Thị Yến Oanh, sinh ngày 01/01/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4-7, số 1385, đường Trung Chính, khóm 008, phường Bắc Phố, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

588.

Cao Thị Kim Thi, sinh ngày 09/7/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, Huỳnh Lê Viên, khóm 001, phường Lộc Minh, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Quới, xã Thanh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

589.

Nguyễn Thị Tường Vi, sinh ngày 06/01/1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 7, đường Điền Liều, khóm 001, thôn Gia Hưng, xã Đại Bì, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

590.

Đinh Văn Trường, sinh ngày 01/12/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 5, số 109, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 041, phố Đầu, khu Tam Chi, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giới tính: Nam

591.

Nguyễn Thị Mỹ Hà, sinh ngày 25/01/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Số 117, ngõ 10, đường Quá Cảng, khóm 027, phường Quá Cảng, khu Noãn Noãn, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 148G Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

592.

Sỳ Sắt Mùi, sinh ngày 15/4/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 4, phố Thái Hòa, khóm 013, phường Quảng Tân, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

593.

Chống Zin Chấn, sinh ngày 29/8/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 10-2, phố Kiến Dân, khóm 004, phường Quảng Châu, khu Nam, TP. Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

594.

Lý Yến Loan, sinh ngày 17/01/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 5, số 40-1, đường Đại Nghĩa, khóm 014, phường Tân Nghĩa, khu Đạm Thủy, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 29/39 Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

595.

Trần Thị Ngọc Trâm, sinh ngày 24/4/1996 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 181, đường Trấn Đông, khóm 008, phường Thiết Sơn, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

596.

Lai Minh Lễ, sinh ngày 04/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 753, đoạn 1, đường Viên Sơn, khóm 004, thôn Thượng Đức, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 29B, đường số 15, phường 18, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

597.

Lê Thúy Vân, sinh ngày 01/12/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 46, phố Trung Thái, khóm 002, phường Nhân Vũ, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

598.

Võ Thị Thùy Hương, sinh ngày 03/4/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 392, đường Quang Phục Tây, khóm 011, phường Hán Quang, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 290/13/5 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

599.

Vũ Thị Dung, sinh ngày 07/5/1993 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 136, ngõ 550, đoạn 3, đường Trung Sơn, thôn Đông Hưng, thị trấn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thông Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

600.

Cao Thị Kim Tơ, sinh ngày 22/01/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 98, đường Trường An, khóm 003, phường Trung Nghĩa, TP. Lư Châu, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

601.

Trương Ngọc Phỉ, sinh ngày 25/5/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 58, phố Hợp Giang, khóm 006, phường Châu Phục, khu Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

602.

Bùi Thị Tuyết, sinh ngày 03/5/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 118, đường Thâm Mỹ, khóm 022, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Cường, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

603.

Nguyễn Thị Kim Huyền, sinh ngày 10/12/2007 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 79, đường Hòa Bình, khóm 020, phường Vĩnh Quán, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Hiếu, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

604.

Đoàn Anh Kiệt, sinh ngày 02/9/2007 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 343, đường Tùng Long, khóm 001, phường Vĩnh Cát, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đông Tác, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Giới tính: Nam