CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 185/TTr-CP ngày 03/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-CTN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)
1. Trần Hữu Phước, sinh ngày 06/4/2012 tại Hàn Quốc
Hiện trú tại: #4 Daegeum-ri, Jangmok-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nam
2. Đỗ Quốc Việt, sinh ngày 04/9/2009 tại Hàn Quốc
Hiện trú tại: #55-6 Bucheon-ro, 245Beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

Giới tính: Nam
3. Joo Min Jeong, sinh ngày 01/6/2013 tại Hàn Quốc
Hiện trú tại: #401ho, 104dong, Seok Villa 321-3 Misan-dong, Shiheung-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
4. Lê Gia Khang, sinh ngày 26/01/2012 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #314-824 San 15, Bukgye-ri, Jeongan-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nam
5. Đào Minh Quân, sinh ngày 11/6/2012 tại Hàn Quốc
Hiện trú tại: #36-4 Dogye-ri, Ilwol-myeon, Youngyang-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

6. Choy Eun Woo, sinh ngày 16/02/2011 tại Hàn Quốc
Hiện trú tại: #79 Simgok-ro 46beon-gil, Sasa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nam
7. Yu Min, sinh ngày 09/6/2004 tại Hàn Quốc
Hiện trú tại: #29 Pungseong-ro 55-gil, Gangdong-gu, Seoul
Giới tính: Nam
8. Shin Ji Chan, sinh ngày 05/8/2011 tại Khánh Hòa
Hiện trú tại: #390-853 969 Shinhyun-ri, Deoksan-myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nam
9. Nguyễn Song Minh, sinh ngày 10/6/2008 tại TP Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?

Hiện trú tại: #214-3 Yeongju-si, Samdong-myeon, Namhae- gun, Gyeongsangnam-do.
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở ? Tranh chấp đất đai khi sai lệch về diện tích ?