CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 184/TTr-CP ngày 03/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 80 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1343/QĐ-CTN ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)
1. Lê Minh Đức, sinh ngày 01.10.1999 tại Đức
Hiện trú tại Zschopauer Str.22, 09111 Chemnitz
Giới tính: Nam
2. Vũ Thanh Hiền, sinh ngày 20.02.1993 tại Đức
Hiện trú tại Hepkestr. 115a, 01277 Dresden

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

Giới tính: Nữ
3. Trần Đăng Khoa, sinh ngày 17.01.1995 tại Kiên Giang
Hiện trú tại Hinter dem Rathaus 9, 23966 Wismar
Giới tính: Nam
4. Bùi Đức Anh sinh ngày 19.02.1990 tại Đức
Hiện trú tại Wartiner Str.10, 13057 Berlin
Giới tính: Nam
5. Nguyễn Đức Thanh, sinh ngày 28.3.1966 tại Hải Dương
Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

6. Nguyễn Thị Việt Hà, sinh ngày 07.4.1971 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
Giới tính: Nữ
7. Nguyễn Bách, sinh ngày 16.8.1998 tại Đức
Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
Giới tính: Nam
8. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 26.02.2002 tại Đức
Hiện trú tại Leipziger Str.38, 04435 Schkeuditz
Giới tính: Nữ
9. Lê Ngọc Giang, sinh ngày 25.12.1994 tại Đức

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

Hiện trú tại Heinrich-Heine-Ring 121 a, 18435 Stralsund
Giới tính: Nữ
10. Đào Thị Thùy Dương, sinh ngày 12.10.1992 tại Đức
Hiện trú tại Teufelsgasse 3, 37671 Hoexter
Giới tính: Nữ
11. Đào Văn Duy, sinh ngày 01.5.1997 tại Đức
Hiện trú tại Teufelsgasse 3, 37671 Hoexter
Giới tính: Nam
12. Đỗ Phương Anh, sinh ngày 25.3.2001 tại Đức
Hiện trú tại Kniprodestr.111a, 10407 Berlin

>> Xem thêm:  Tranh chấp tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Mức tiền bồi thường khi thu hồi đất ?

Giới tính: Nữ
13. Ngô Xuân Tùng, sinh ngày 24.4.1997 tại Đức
Hiện trú tại Marienburger Str.48, 10405 Berlin
Giới tính: Nam
14. Nguyễn Phi Lâm sinh ngày 03.4.1964 tại Hà Nội
Hiện trú tại Sprengerstr.3, 31785 Hameln
Giới tính: Nam
15. Nguyễn Phượng Liên, sinh ngày 19.8.1998 tại Đức
Hiện trú tại Sprengerstr.3, 31785 Hameln
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Xử lý tranh chấp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ? Thủ tục chia lại đất khi có tranh chấp ?

16. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 31.3.2002 tại Đức
Hiện trú tại Sprengerstr.3, 31785 Hameln
Giới tính: Nam
17. Lê Hoàng Phương Anh, sinh ngày 18.11.1998 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại Weidendamm 27, 23966 Wismar
Giới tính: Nữ
18. Dương Như Minh Hoàng, sinh ngày 25.3.1968 tại TP. HCM
Hiện trú tại Seestr.26, 13353 Berlin
Giới tính: Nam
19. Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 05.4.1997 tại Đức

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?

Hiện trú tại Weisse Str.10, 48465 Schuettorf
Giới tính: Nữ
20. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25.5.1995 tại Đức
Hiện trú tại Ahrenshooper Str.30, 13051 Berlin
Giới tính: Nam
21. Nguyễn Thảo Vy, sinh ngày 28.6.2000 tại Đức
Hiện trú tại Ahrenshooper Str.30, 13051 Berlin
Giới tính: Nữ
22. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 08.10.1960 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại Goethestr.7, 31275 Lehrte

>> Xem thêm:  Tách sổ đỏ khi trong phần đất có tranh chấp được không ? Tranh chấp lối đi chung thế nào ?

Giới tính: Nữ
23. Phạm Thị Hương Giang, sinh ngày 20.7.1992 tại Phú Thọ
Hiện trú tại Ludwigstr.27, 04315 Leipzig
Giới tính: Nữ
24. Dương Minh Thảo, sinh ngày 23.9.1994 tại Đức
Hiện trú tại Willi-Budich-Str.65, 03044 Cottbus
Giới tính: Nữ
25. Nguyễn Thị Thu Hương, ngày 24.9.1968 tại TP. HCM
Hiện trú tại Rosengarten 6a, 22880 Wedel
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Có được sửa chữa trên nhà đang tranh chấp không ? Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đất ?

26. Nguyễn Đê Linh San, sinh ngày 11.6.1999 tại Đức
Hiện trú tại Rosengarten 6a, 22880 Wedel
Giới tính: Nữ
27. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 10.3.1994 tại Đức
Hiện trú tại Goethestr.12, 04746 Hartha
Giới tính: Nam
28. Trịnh Tuyết Nhung, sinh ngày 26.4.1995 tại Đức
Hiện trú tại Muenchner Platz 6, 01187 Dresden
Giới tính: Nữ
29. Thân Khánh Vân, sinh ngày 06.10.1995 tại Đức

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Hiện trú tại Speckenreye 32 b, 22119 Hamburg
Giới tính: Nữ
30. Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 20.10.1992 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại Mary-Astell-Str.25, 28359 Bremen
Giới tính: Nữ
31. Nguyễn Thị Hoa (Thị Hoa Basener), sinh ngày 15.5.1993 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại Koppenstr.17, 10243 Berlin
Giới tính: Nữ
32. Văn Huy Linh, sinh ngày 07.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại Poststr.15, 08393 Meerane

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư

Giới tính: Nam
33. Trần Thị Thùy Linh, sinh ngày 02.01.1990 tại Hà Nam
Hiện trú tại Bamberger Weg 14, 96155 Buttenheim
Giới tính: Nữ
34. Trịnh Việt Hùng, sinh ngày 24.10.1995 tại Đức
Hiện trú tại Erich Weinert Str.15 B, 15711 Koenigs Wusterhausen
Giới tính: Nam
35. Phạm Inca, sinh ngày 25.02.1999 tại Đức
Hiện trú tại Koppenstr.19, 10243 Berlin
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất đai do nhận chuyển nhượng bằng miệng, giấy viết tay nhưng chưa có sổ đỏ ?

36. Nguyễn Ngọc Bình An, sinh ngày 08.01.2004 tại Đức
Hiện trú tại Ludwigstr.17, 27432 Bremervoerde
Giới tính: Nam
37. Quản Việt Cường, sinh ngày 19.8.1996 tại Đức
Hiện trú tại Bussardweg 11 A, 90599 Dietenhofen
Giới tính: Nam
38. Lê Thị Thu Vân, sinh ngày 12.02.1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại Pillenreuther Str.82, 90459 Nuernberg
Giới tính: Nữ
39. Lê Anh Nam, sinh ngày 18.02.2000 tại Đức

>> Xem thêm:  Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất về quyền bán đất là tài sản chung vợ chồng ?

Hiện trú tại D-Schaefersweg 9, 27777 Ganderkesee
Giới tính: Nam
40. Trần Quốc Cương, sinh ngày 18.10.1960 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Meller Str.52, 49082 Osnabrueck
Giới tính: Nam
41. Phạm Bá Xuân, sinh ngày 10.3.1962 tại Phú Thọ
Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
Giới tính: Nam
42. Nguyễn Thị Thanh Hưng, sinh ngày 13.11.1975 tại Phú Thọ
Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc tranh chấp đường đi giải quyết như thế nào ? Tranh chấp ranh giới thửa đất ?

Giới tính: Nữ
43. Phạm Phương Anh, sinh ngày 08.5.1998 tại Đức
Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
Giới tính: Nữ
44. Phạm Phương Linh, sinh ngày 20.10.2000 tại Đức
Hiện trú tại Peter-Cornelius-Str.20, 18069 Rostock
Giới tính: Nữ
45. Vũ Trung Quyết, sinh ngày 24.12.1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại Parchimer Str.14, 12619 Berlin
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả ? Thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

46. Đinh Thị Thu Hà, sinh ngày 25.12.1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại Am Sood 7-9, 22765 Hamburg
Giới tính: Nữ
47. Đào Tố Quỳnh, sinh ngày 09.12.1975 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại Hermannstr.69, 12049 Berlin
Giới tính: Nữ
48. Nguyễn Ngọc Phương My, sinh ngày 29.5.1996 tại Đức
Hiện trú tại Kaitzer Str.123, 01187 Dresden
Giới tính: Nữ
49. Đinh Mạnh Chiến, sinh ngày 12.9.1967 tại Thái Nguyên
Hiện trú tại Wuerffel Str.7, 21073 Hamburg)
Giới tính: Nam
50. Đinh Tiên Hoàng, sinh ngày 17.02.2003 tại Đức
Hiện trú tại Wuerffel Str.7, 21073 Hamburg
Giới tính: Nam
51. Phạm Bích Lan Jie Anh, sinh ngày 08.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại Schlehenweg 6, 27804 Berne
Giới tính: Nữ
52. Nguyễn Văn Ngọc, sinh ngày 12.11.1992 tại Đức
Hiện trú tại Isern Porte 4, 26871 Papenburg
Giới tính: Nam
53. Nguyễn Huy Tuấn, sinh ngày 15.7.1963 tại Nghệ An
Hiện trú tại Maratstr.118, 12683 Berlin
Giới tính: Nam
54. Phạm Ngọc Minh Tuấn, sinh ngày 23.7.1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại Alte Huttung 1, 03222 Luebbenau/Spreewald
Giới tính: Nam
55. Vũ Kim Cường, sinh ngày 25.11.1975 tại Hải Dương
Hiện trú tại Hansastr.11, 26723 Emden
Giới tính: Nam
56. Nguyễn Tất Trường, sinh ngày 13.8.1963 tại Hà Nội
Hiện trú tại Bautzenner Str.45, 01877 Bischoswerda
Giới tính: Nam
57. Nguyễn Ngọc Ly, sinh ngày 23.9.1998 tại Đức
Hiện trú tại Bautzenner Str.45, 01877 Bischoswerda
Giới tính: Nữ
58. Trần Thành Phú, sinh ngày 26.02.1997 tại Đức
Hiện trú tại Vetschauer Str.42, 01237 Dresden
Giới tính: Nam
59. Vũ Quang Hưng, sinh ngày 14.7.1999 tại Đức
Hiện trú tại Waltersdorfer Chaussee 39, 12355 Berlin
Giới tính: Nam
60. Lê Anh Đức, sinh ngày 26.11.1995 tại Đức
Hiện trú tại Weinkellerstr.24, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Giới tính: Nam
61. Phạm Hoàng Đức, sinh ngày 07.9.1991 tại Đức
Hiện trú tại Walsroder Str.9, 30851 Langenhagen
Giới tính: Nam
62. Nguyễn Hoàng Thảo Linh, sinh ngày 20.02.2000 tại Đức
Hiện trú tại Zeppelinstr.8, 14471 Potsdam
Giới tính: Nữ
63. Phạm Thị Thu Hà, sinh ngày 30.11.1995 tại Nam Định
Hiện trú tại Jaccopstr.39, 06110 Halle (Saale)
Giới tính: Nữ
64. Vũ Huyền Trang, sinh ngày 01.10.1996 tại Đức
Hiện trú tại Hauptstr.1, 03185 Peitz
Giới tính: Nữ
65. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 17.4.1995 tại Đức
Hiện trú tại Neuer Markt 11, 26721 Emden
Giới tính: Nữ
66. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 22.9.2002 tại Đức
Hiện trú tại Amanlisweg 12, 12685 Berlin
Giới tính: Nam
67. Ngô Đức Huy, sinh ngày 02.4.1999 tại Đức
Hiện trú tại Markt 6, 14913 Jueterbog
Giới tính: Nam
68. Phạm Quang Hiển, sinh ngày 26.5.1994 tại Đức
Hiện trú tại Steinstr.9, 14776 Brandenburg an der Havel
Giới tính: Nam
69. Hồ Phạm Ngọc Hân, sinh ngày 06.7.1977 tại TP. HCM
Hiện trú tại Westring 251, 24116 Kiel
Giới tính: Nữ
70. Đỗ Anh Phương, sinh ngày 04.10.1997 tại Đức
Hiện trú tại Eichendorffstr.17, 49429 Visbek
Giới tính: Nữ
71. Đỗ Việt Anh, sinh ngày 01.10.1999 tại Đức
Hiện trú tại Eichendorffstr.17, 49429 Visbek
Giới tính: Nam
72. Bùi Minh Đức, sinh ngày 24.9.1997 tại Đức
Hiện trú tại Dechant-Schulte-Str.81, 26871 Papenburg
Giới tính: Nam
73. Trần Thị Minh Hương, sinh ngày 08.02.1968 tại Hòa Bình
Hiện trú tại Langobardenstr.104, 01239 Dresden
Giới tính: Nữ
74. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 28.01.1972 tại Hà Nội
Hiện trú tại Frankfurt Allee 81, 10247 Berlin
Giới tính: Nam
75. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 22.4.1998 tại Đức
Hiện trú tại Frankfurt Allee 81, 10247 Berlin
Giới tính: Nữ
76. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 31.7.1995 tại Đức
Hiện trú tại Heckelberger Ring 6, 13055 Berlin
Giới tính: Nữ
77. Nguyễn Thúy Phượng, sinh ngày 16.11.1996 tại Đức
Hiện trú tại Heckelberger Ring 6, 13055 Berlin
Giới tính: Nữ
78. Phan Lê Vy, sinh ngày 07.01.1993 tại Đức
Hiện trú tại Allee der Kosmonauten 20 WEN 787250110, 10315 Berlin
Giới tính: Nữ
79. Đỗ Ý Nhi, sinh ngày 25.3.1996 tại Đức
Hiện Trú tại Werner-Seelenbinder-Ring 19, 03048 Cottbus
Giới tính: Nữ
80. Đỗ Phi Long, sinh ngày 13.10.2000 tại Đức
Hiện trú tại Werner-Seelenbinder-Ring 19, 03048 Cottbus.