Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH SỐ 143/2003/QĐ-BTC
NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC
PHÁT HÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRUYỀN THỐNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng VụTài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiếttruyền thống áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thếQuyết định số 729 TC/QĐ/TCNH ngày 15/10/1997 của Bộ Tài chính về phát hành XSKTtruyền thống.

Vụ trưởng Vụ Tàichính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng cácđơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốcCông ty XSKT các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY CHẾ

TỔ CHỨC PHÁTHÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRUYỀN THỐNG

(Ban hành theoQuyết định số 143/2003/QĐ-BTC
ngày 9 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính)

Xổ số kiến thiếttruyền thống là loại hình XSKT quay số mở thưởng theo định kỳ. Để đảm bảo thihành đúng các quy định về thống nhất quản lý phát hành XSKT và pháp luật Nhànước, Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyềnthống để các công ty XSKT các tỉnh, thành phố trong cả nước có căn cứ tổ chứcthực hiện.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Mục đích phát hành xổ số kiến thiết truyền thống:

Phát hành XSKTnói chung, xổ số kiến thiết truyền thống nói riêng là một biện pháp tài chínhcủa Nhà nước để động viên phần thu nhập tiết kiệm trong dân cư vào ngân sáchNhà nước sử dụng cho các chương trình mục tiêu phúc lợi xã hội, thông qua hìnhthức vui chơi giải trí lành mạnh có thưởng.

Điều 2.Yêu cầu trong phát hành xổ số kiến thiết truyền thống:

- Phát hành xổsố kiến thiết truyền thống phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhànước về thống nhất quản lý phát hành XSKT, các luật pháp hiện hành và các quyđịnh trong quy chế này.

- Phát hành xổsố kiến thiết truyền thống phải đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền đểgiải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa phát hành xổ số, đóng góp củanhân dân thông qua tham gia mua vé XSKT và có các biện pháp thích hợp đấu tranhchống số đề lợi dụng.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.Vé xổ số kiến thiết truyền thống phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có kích thướcphù hợp với yêu cầu, phản ánh đủ các yếu tố cần thiết phục vụ cho người thamgia mua vé XSKT và đáp ứng được yêu cầu quản lý (có giá tiền, ký hiệu xê ri, sốdự thưởng, ngày mở thưởng, quy định về trả thưởng, quy định về ghi họ tên,chứng minh thư, địa chỉ của người sở hữu tờ vé trúng thưởng).

- Hình ảnh intrên tờ vé phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, trong đó chú ý đếnnhững hình ảnh giới thiệu các công trình xây dựng bằng nguồn thu xổ số để phụcvụ tuyên truyền vận động người tham gia XSKT.

- Vé in phải cócùi đáp ứng được yêu cầu trong quản lý vé phát hành và kiểm tra, kiểm soát vétrúng thưởng.

- Việc in véphải được thực hiện ở những cơ sở in của Nhà nước có tín nhiệm và có đủ điềukiện về kỹ thuật đảm bảo an toàn, chống làm giả.

Điều 4.Giá vé:

Giá vé XSKTtruyền thống được hình thành trên cơ sở đảm bảo cân đối hài hoà với các loạihình xổ số kiến thiết khác cùng phát hành theo nhiều mức, tương ứng với cácđợt, tối đa không quá 10.000 đồng/vé.

Điều 5.Cơ cấu giải thưởng:

- Tổng số tiềnđược bố trí phân bổ cho các giải thưởng trong mỗi đợt phát hành tối đa khôngquá 50% doanh thu kế hoạch của đợt phát hành đó.

- Tỷ trọngvà giá trị của giải cao nhất thực hiệntheo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 6.Tuyên truyền quảng cáo:

- Khi phát hànhxổ số kiến thiết truyền thống, Công ty XSKT phải tổ chức công tác tuyên truyềngiới thiệu các chương trình mục tiêu xã hội đã và sẽ được xây dựng bằng nguồnthu xổ số và các thông tin cần thiết liên quan đến công tác phát hành.

- Việc quảng cáophải được thực hiện có liều lượng, tập trung vào đáp ứng các nhu cầu cần biếtvề mỗi đợt phát hành phục vụ người tham gia XSKT như: cơ cấu giải thưởng, thểlệ tham gia và các thông tin khác về người trúng thưởng, số tiền trả thưởng, sốtiền đã được thu nộp ngân sách và sử dụng cho các mục tiêu phúc lợi xã hội.

Điều 7. Tổ chức phát hành:

- Công ty XSKT tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyềnthống song song với các loại hình xổ số khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thànhnhiệm vụ được giao và duy trì sự phát triển của các loại hình XSKT.

- XSKT truyền thống được phát hành thông qua hệ thống đạilý xổ số và cộng tác viên là các tổ chức cơ quan đoàn thể có liên quan đến chươngtrình mục tiêu. Công ty XSKT tổ chức mạng lưới đại lý để phát triển rộng khắptrong phạm vi thị trường quy định, tham gia tích cực đấu tranh chống số đề.Việc giao vé của Công ty XSKT cho đại lý và tổ chức tiêu thụ được thực hiệntheo quy chế đại lý XSKT và các quy định có liên quan khác.

- Phát hành vé XSKT phải đảm bảo đủ số lượng vé như thôngbáo trong từng đợt phát hành và phải được kế hoạch hoá chặt chẽ trên cơ sở điềutra nhu cầu để tránh lãng phí; đồng thời công bố rộng rãi cho nhân dân biết đểtheo dõi kiểm tra giám sát hoạt động xổ số.

- Đối với các tỉnh đang thực hiện theo cơ chế thị trườngchung, Công ty XSKT trong khu vực được tổ chức trạm trung chuyển phát hành vé ởngoài tỉnh. Thủ tục thành lập và xin phép đặt trụ sở thực hiện theo quy địnhhiện hành. Trạm trung chuyển phát hành vé ngoài tỉnh là đơn vị trực thuộc Côngty XSKT có chức năng điều hoà phân phối vé XSKT, đôn đốc thu hồi công nợ củađại lý. Trạm này không được phép tổ chức hoạt động kinh doanh.

Điều 8. Thị trường tiêu thụ vé xổ số kiếnthiết truyền thống:

Thị trường tiêu thụ vé xổ số kiến thiết truyền thống làthị trường trong giới hạn địa bàn hành chính địa phương hoặc khu vực theo quyđịnh của Hội đồng liên kết được Bộ Tài chính phê duyệt.

Trường hợp tiêu thụ vé trên địa bàn khác ngoài quy địnhphải được thoả thuận bằng văn bản giữa 2 công ty và báo cáo Bộ Tài chính.

Điều 9. Thiết bị quay số mở thưởng:

- Công ty XSKT trước khi đưa máy quay hoặc lồng cầu, quảcầu vào sử dụng chính thức phải tổ chức kiểm tra quay số thử dưới sự kiểm tra,giám sát của Hội đồng giám sát XSKT. Các máy quay hoặc lồng cầu, quả cầu saukhi đã được kiểm tra quay số thử đảm bảo được yêu cầu khách quan trung thựcphải được lập biên bản mô tả cụ thể về kích thước, trọng lượng để làm căn cứkiểm tra giám sát và được bảo quản chu đáo, cẩn thận ngăn các tác động làm biếndạng.

- Công ty XSKT phải xây dựng, ban hành quy trình bảo quảnvà sử dụng các máy quay hoặc lồng cầu, quả cầu.

Điều10. Tổ chức quay số mở thưởngXSKT truyền thống thực hiện theo quy định sau:

- Công ty XSKT phải xây dựng, ban hành quy trình các bướccông việc phải thực hiện trong tổ chức quay số mở thưởng, nội quy hội trườngquay số mở thưởng, chức trách và nhiệm vụ cụ thể của giám đốc và nhân viên Côngty XSKT trong tổ chức quay số mở thưởng.

- Công ty XSKT chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụtốt cho việc tổ chức quay số mở thưởng. Hội trường quay số mở thưởng phải đảmbảo vệ sinh, nguồn điện, ánh sáng, thiết bị thông tin và an ninh trật tự trongquá trình quay số mở thưởng.

- Ngày mở thưởng thực hiện theo quy định của Bộ Tàichính.

- Hội đồng giám sát XSKT kiểm tra máy quay hoặc lồng cầu,quả cầu trước khi quay số mở thưởng chính thức.

- Việc quay số mở thưởng phải thực hiện công khai sau khiđã hoàn thành việc thu hồi vé bán không hết.

- Quay số mở thưởng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, kháchquan, trung thực và theo đúng ngày giờ, địa điểm ghi trên thông báo.

- Quá trình quay số mở thưởng nhất thiết phải có sự chứngkiến của Hội đồng giám sát quay số mở thưởng và thanh huỷ vé (dưới đây gọi tắtlà Hội đồng giám sát XSKT) do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập theoquy định của Bộ Tài chính. Kết quả quay số mở thưởng phải lập biên bản với đầyđủ chữ ký xác nhận của các thành viên Hội đồng giám sát XSKT và là cơ sở pháplý để ra thông báo kết quả XSKT.

- Việc thông tin kết quả mở thưởng thực hiện theo hướngdẫn của Bộ Tài chính.

- Nội dung thông báo kết quả XSKT phải rõ ràng, chính xáccó đủ các yếu tố cần thiết như: Ngày và nơi quay số mở thưởng; số xêri pháthành; các giải thưởng, số trúng thưởng và số tiền trúng thưởng tương ứng vớimỗi giải; tên Công ty XSKT phát hành để phục vụ cho Công ty XSKT tổ chức trảthưởng và người tham gia mua vé XSKT so số trúng lĩnh thưởng.

Điều11. Thu hồi vé bán không hết(vé ế):

- Khi thu hồi và kiểm đếm vé bán không hết (vé ế) bao gồmcả vé do đại lý được phép trả lại và vé Công ty XSKT chưa đưa ra lưu thông củacùng đợt phát hành phải có sự chứng kiến của Hội đồng giám sát XSKT.

- Việc thu hồi vé bán không hết (vé ế) phải hoàn thànhxong trước 30 phút so với thời gian bắt đầu quay số mở thưởng.

- Trước khi thu nộp vé bán không hết (vé ế) đại lý phảitự cắt góc theo quy định và nộp số vé đã cắt góc cùng với bảng kê cho cán bộnghiệp vụ của Công ty XSKT để tiến hành kiểm tra thu hồi vé. Nếu vé thu nộp đãđáp ứng được yêu cầu vô hiệu hoá thì tiến hành kiểm đếm xác nhận số vé đã thuhồi. Trường hợp đại lý nộp vé chậm so với thời gian quy định, Công ty XSKT từchối không nhận vé bán không hết của đại lý đó.

Việc thu hồi cắt góc đối với số vé chưa đưa hết ra lưuthông đang quản lý tại Công ty XSKT (nếu có) cũng phải thực hiện theo quy địnhtrên. Công ty XSKT bố trí cán bộ tiến hành công việc này.

Công ty XSKT phải đăng ký điểm tổ chức thanh huỷ vé bánkhông hết với Sở Tài chính - Vật giá.

Điều 12. Tổ chức nhập kho lýu trữ vé thu hồi vàxác định doanh thu bán vé:

Sau khi kiểm tra đếm vé thu hồi, cán bộ thu hồi vé phảibao gói riêng vé thu hồi của từng đại lý và vé chưa đưa ra lưu thông tại Công ty XSKTtheo từng kỳ phát hành để làm thủ tục nhập kho lưu trữ; tổng hợp số lượng vébán không hết (vé ế), xác định số vé tiêu thụ và doanh thu bán vé trong kỳ, lậpthành biên bản có chữ ký xác nhận của các thành viên trong Hội đồng giám sátXSKT.

Công ty XSKT phải báo cáo với cơ quan tài chính, cơ quanthuế về số lượng, chủng loại vé đã phát hành, thực tế đã tiêu thụ và số lượngvé thanh huỷ theo quý, năm.

Điều13. Lưu trữ vé bán không hết(vé ế):

Thời gian lưu trữ vé bán không hết (vé ế) trong kho thựchiện theo quy định hiện hành. Hết thời gian lưu trữ Công ty XSKT kiểm tra lạisố lượng vé lưu trữ bán không hết báo Hội đồng giám sát XSKT xin thanh huỷ.

Điều14. Trả thưởng và quản lý vé đãtrả thưởng được quy định cụ thể như sau:

- Chỉ trả thưởng cho những vé còn nguyên hình, nguyênkhổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá và trong thời hạn lĩnh thưởngquy định trên tờ vé hoặc trong thông báo phát hành của Công ty XSKT.

- Trước khi tiến hành trả thưởng, cán bộ trả thưởng phảikiểm tra tờ vé trúng thưởng do người có vé xuất trình đảm bảo đúng và đủ yếu tốxác định là vé trúng thưởng hợp lệ theo quy định. Đối với những vé trúng thưởnggiải nhất và giải đặc biệt, khi lĩnh thưởng, người sở hữu vé nhận thưởng bắtbuộc phải ghi họ - tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân vào mặt sau tờ vé.Công ty XSKT chỉ trả thưởng theo đúng tên và địa chỉ đã ghi. Việc áp dụng ghihọ - tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân vào mặt sau tờ vé trúng thưởng từgiải nhì trở xuống do Công ty XSKT quyết định. Vé trúng thưởngđã trả thưởng phải được đục lỗ trên tờ vé.

- Trước khi đưavé đã trả thưởng vào lưu trữ phải tổ chức kiểm tra lập biên bản xác định các tờvé đó là đúng quy định và lập bảng kê chi tiết số lượng vé, số tiền đã trảthưởng.

- Thời hạn lưutrữ vé trúng thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 15.Đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

Công ty XSKT tổchức màng lưới đại lý bán vé xổ số truyền thống. Đại lý xổ số truyền thống đượctuyển chọn phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

- Có nghiệp vụchuyên môn thành thạo (tuyên truyền, ghi chép, bán vé).

- Chấp hành đúngquy chế đại lý và các quy định cụ thể của công ty XSKT.

- Đại lý ứngtiền để mua vé hoặc đặt cọc bằng tiền mặt, hoặc thế chấp các chứng chỉ có giátrị (trái phiếu, kỳ phiếu, công trái) tương đương với giá trị vé nhận (trừ hoahồng bán vé).

- Đại lý phải kýkết hợp đồng đại lý bán vé với Công ty XSKT, trong hợp đồng đại lý phải quyđịnh rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất giữa đôi bên.

Điều 16.Hoa hồng đại lý:

Hoa hồng đại lýdo công ty XSKT quy định nhưng tối đa không quá 13% doanh thu bán vé (đối vớicác tỉnh đồng bằng và thành phố) và không quá 15% (đối với các tỉnh miền núi vàtây nguyên).

Điều 17.Đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền bán vé xổ số giữa Công ty XSKT và đại lý xổsố:

- Đại lý xổ sốchỉ được nhận vé khi đã hoàn thành thủ tục pháp lý về đảm bảo nghĩa vụ thanhtoán 100% đối với số vé được nhận hoặc phải thanh toán ngay trước khi nhận vétừ Công ty XSKT

- Việc sử dụngcác hình thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số với Công tyXSKT thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 18.Thanh toán tiền bán vé xổ số giữa đại lý xổ số và Công ty XSKT:

Đại lý xổ sốphải nộp đủ tiền bán vé xổ số cho Công ty XSKT theo đúng thời hạn ghi trong hợpđồng và theo quy định hiện hành có liên quan.

Điều 19.Công tác hạch toán kế toán:

- Toàn bộ hoạtđộng phát hành xổ số kiến thiết truyền thống phải được mở sổ và ghi sổ kế toántheo quy định của pháp luật về chế độ kế toán hiện hành.

- Các Công typhải thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo tài chính theo quy định hiệnhành.

Điều 20.Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước:

Công ty XSKTphải thực hiện đúng quy định của các luật thuế hiện hành và các khoản phải nộpkhác theo chế độ quy định của Nhà nước.

CHƯƠNG III
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21.Xử lý vi phạm quy chế:

Các trường hợp vi phạm các quy định tại quychế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý bằng các hình thức xử phạt hànhchính (bao gồm cả việc xem xét đình chỉ phát hành xổ số truyền thống) hoặc đềnghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 22.Xử lý những hành vi cố ý gian lận, cạo, sửa, in vé giả để lĩnh thưởng:

Đối với nhữnghành vi cố ý gian lận: cạo, sửa, in vé giả để lĩnh thưởng tuỳ theo mức độ viphạm phải bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23.Tổ chức thực hiện:

- Giám đốc Côngty XSKT có trách nhiệm rà soát các công việc liên quan đến phát hành XSKT đểsắp xếp, bố trí các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty XSKT thực hiện đúng các quiđịnh trong quy chế này.

- Hội đồng giámsát XSKT có trách nhiệm phân công các thành viên trong hội đồng giám sát kiểm tra việc tuân thủ cácqui định có liên quan trong quy chế này. Sở Tài chính - Vật giá là thành viênthường trực Hội đồng giám sát XSKT, có trách nhiệm tạo điều kiện cho Hội đồnggiám sát XSKT trong việc giám sát Công ty XSKT thực hiện nghiêm túc các quiđịnh tại Quy chế.

- UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức quản lý hoạt động XSKT trênđịa bàn theo đúng các qui định tại Quy chế.

- Bộ Tài chínhkiểm tra hoạt động XSKT và xử lý các vi phạm quy chế này trong phạm vi cảnước.

Điều 24.Hiệu lực thi hành:

Quy chế này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy chế phát hànhXSKT truyền thống ban hành kèm theo quyết định số 729 TC/QĐ/TCNH ngày15/10/1997 của Bộ Tài chính.

Trong quá trìnhthực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị và cá nhân cần phản ánh về BộTài chính để kịp thời nghiên cứu giải quyết.