ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1449/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦMNHÌN ĐẾN NĂM 2030”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lượcphát triển Bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chiếnlược phát triển Bóng đá tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vớinhững nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm

a) Phát triển bóng đá phong tràotheo hướng toàn diện và bền vững; chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo tàinăng bóng đá.

b) Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm pháthuy nội lực, huy động rộng rãi các nguồn lực và sự tham gia của xã hội cho pháttriển bóng đá, kết hợp với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của nhà nước.

c) Coi việc nâng cao thành tíchbóng đá vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bóng đá, đồng thời làcông cụ hữu hiệu để góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

d) Đổi mới phương thức quản lý,điều hành bóng đá theo cơ chế chuyên nghiệp trên cơ sở tăng cường quản lý nhànước về bóng đá và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội– nghề nghiệp trong lĩnh vực bóng đá.

2. Mục tiêu

a) Đổi mới và hoàn thiện hệ thốngbóng đá phong trào; tuyển chọn, đào tạo tài năng bóng đá; gắn kết đào tạo cáctuyến, các lớp vận động viên kế cận nhằm tạo nguồn cho các câu lạc bộ bóng đáphong trào và chuyên nghiệp.

b) Phát triển bóng đá thành tích caotheo định hướng chuyên nghiệp.

c) Xây dựng Liên đoàn Bóng đá LâmĐồng trở thành những tổ chức mạnh, có khả năng đảm nhận quản lý, tổ chức hầuhết các hoạt động bóng đá ở tỉnh Lâm Đồng.

d) Phát triển cơ sở vật chất, kỹthuật phục vụ hoạt động bóng đá; sẵn sàng đăng cai tổ chức các giải bóng đátrong nước và khu vực.

đ) Hình thành, mở rộng thị trườngkinh doanh, dịch vụ bóng đá, thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá.

e) Đưa bóng đá Lâm Đồng phát triển,trở thành một trong những trung tâm bóng đá mạnh của cả nước và khu vực.

3. Các chỉ tiêu chính

a) Giai đoạn 2014 – 2020:

- Đội bóng đá nam đứng trong tốp 15các đội mạnh quốc gia;

- Hoàn thiện hệ thống thi đấu bóngđá toàn tỉnh, bao gồm: Giải Vô địch bóng đá nam tỉnh, giải vô địch bóng đá nữtỉnh các giải thanh – thiếu niên – nhi đồng…

- Đăng cai 01 – 02 giải khu vựchoặc quốc gia.

- Số lượng câu lạc bộ bóng đá phongtrào năm 2020 đạt trên 300 câu lạc bộ.

- Liên đoàn Bóng đá tỉnh có cán bộ thamgia Ban chấp hành và các ban chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, có ítnhất 5 trọng tài chính, 15 trợ lý trọng tài đạt tiêu chuẩn trọng tài quốc gia.

b) Giai đoạn 2012 – 2030:

- Bóng đá nam, Bóng đá nữ đứngtrong nhóm có trình độ bóng đá hàng đầu ở Việt Nam.

- Số lượng vận động viên bóng đátrẻ được đào tạo tập trung đến năm 2030 đạt trên 100 vận động viên.

- Liên đoàn Bóng đá Lâm Đồng vữngmạnh về tổ chức, tự chủ về kinh phí, đảm nhiệm hầu hết các hoạt động bóng đá.

- Số lượng các câu lạc bộ bóng đáphong trào đến năm 2030 đạt trên 400 câu lạc bộ.

- Thành lập Trung tâm Bóng đá tỉnh.

4. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Phát triển bóng đá phong trào

- Xây dựng, triển khai dự án pháttriển bóng đá học đường; đưa môn bóng đá và bóng đá Futsal vào trường học cáccấp dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa.

- Từng bước tiêu chuẩn hóa hệ thốngcơ sở vật chất, sân bãi phục vụ hoạt động bóng đá học đường của các trườngtrong hệ thống giáo dục, trước mắt tập trung vào các trường điểm, trường đạtchuẩn quốc gia. Phát triển mạng lưới các câu lạc bộ bóng đá trường học, đến năm2020 đạt trên 100 hội viên.

- Phát triển các câu lạc bộ bóng đácơ sở ở phường, xã, làng, bản, thôn, ấp, khu dân cư, doanh nghiệp, đơn vị vũtrang, tổ chức đoàn thể… Hình thành hệ thống thi đấu bóng đá phong trào có sựhỗ trợ chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Lâm Đồng và cơ quan quản lý thể dục thểthao các cấp.

- Quy hoạch, đào tạo, phát triểnđội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá nghiệp dư (được cấpchứng chỉ chuyên môn).

- Định hướng, hỗ trợ phát triểnbóng đá Futsal, bóng đá đường phố.

b) Đổi mới, hoàn thiện hệ thốngtuyển chọn, đào tạo vận động viên bóng đá.

- Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánhgiá năng khiếu bóng đá (các độ tuổi từ 7 – 11 tuổi và từ 12 – 15 tuổi), làm căncứ để tổ chức kiểm tra, tuyển chọn năng khiếu bóng đá trên phạm vi toàn tỉnh,kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, phát triển tài năng bóng đá.

- Hoàn thiện hệ thống thi đấu bóngđá trẻ lứa tuổi (U11, U13, U15, U17, U19, U21) theo phương thức xã hội hóa;phát hiện và bổ sung lực lượng vận động viên cho các đội tuyển trẻ.

- Đa dạng hóa các phương thức đàotạo vận động viên bóng đá; khuyến khích các tổ chức kinh tế, tư nhân tham giađào tạo và cung cấp vận động viên cho các câu lạc bộ, đội bóng đá.

c) Nâng cao chất lượng và thànhtích của các đội tuyển bóng đá nam, nữ.

- Tăng cường đầu tư cho các độituyển, đội tuyển trẻ nam, nữ; bố trí huấn luyện viên giỏi, có trình độ chuyênmôn cao cho các đội tuyển.

- Đảm bảo các điều kiện về học vănhóa và tăng cường giáo dục đạo đức đối với vận động viên các đội tuyển bóng đá,đặc biệt là vận động viên trẻ.

- Chăm lo, giải quyết hài hòa cáclợi ích hợp pháp của các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển.

d) Phát triển bóng đá chuyênnghiệp, hoàn thiện và nâng cao chất lượng bóng đá chuyên nghiệp.

- Định hướng phát triển thị trườngđào tạo, chuyển nhượng cầu thủ một cách lành mạnh, minh bạch.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dụcnhằm phát huy tính chuyên nghiệp của tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia bóngđá chuyên nghiệp.

- Kiện toàn Ban trọng tài tỉnh;thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn đạo đức nghềnghiệp đối với đội ngũ trọng tài, giám sát, cán bộ tổ chức thi đấu.

đ) Phát triển hệ thống cơ sở vậtchất kỹ thuật phục vụ hoạt động bóng đá

- Kết hợp giữa đầu tư của nhà nước vớiđầu tư của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, câu lạc bộ và đóng góp của nhân dântrong việc xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường các điều kiện kỹ thuật phục vụyêu cầu phát triển của bóng đá.

- Từng bước tiêu chuẩn hóa các côngtrình, trang thiết bị phục vụ hoạt động huấn luyện và thi đấu bóng đá trên phạmvi toàn tỉnh.

- Nâng cấp, mở rộng trung tâm đàotạo bóng đá trẻ và các công trình phục vụ huấn luyện bóng đá tại các trung tâmhuấn luyện thể thao của tỉnh.

- Định hướng, khuyến khích pháttriển các cơ sở đào tạo, cơ sở hoạt động dịch vụ bóng đá do các tổ chức, doanhnghiệp, tư nhân đầu tư. Khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp, tư nhân tham gia xâydựng các sân bóng đá hoạt động theo hình thức kinh doanh dịch vụ..

- Hình thành, phát triển mạng lướicác sân vận động quy mô nhỏ, sân bóng đá đơn giản tại các trường đại học, caođẳng và các trường trung học phổ thông, xã, phường, liên thôn, khu đô thị, cụmdân cư, khu công nghiệp….

e) Phát triển nguồn nhân lực quảnlý, điều hành bóng đá

- Xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế lựachọn, bố trí cán bộ quản lý, điều hành hoạt động bóng đá có đủ năng lực, trìnhđộ và phẩm chất đạo đức, phù hợp với yêu cầu phát triển bóng đá trong từng giaiđoạn.

- Từng bước chuẩn hóa trình độ huấnluyện viên bóng đá các cấp đáp ứng các quy định chung của FIFA và AFC. Thườngxuyên đào tạo, trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, phương pháp huấn luyệnhiện đại cho đội ngũ huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên bóng đá.

- Phát triển số lượng trọng tài,tăng cường lựa chọn, cử các huấn luyện viên, trọng tài, giám sát tham gia các khóađào tạo của các tổ chức bóng đá quốc tế.

g) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học côngnghệ, y học thể thao trong quản lý, huấn luyện bóng đá

- Hiện đại hóa các cơ sở huấn luyệnbóng đá; trang bị các thiết bị công nghệ hỗ trợ huấn luyện và đánh giá trình độvận động viên bóng đá.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnhvề cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và năng khiếu bóng đá.

- Ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động quản lý bóng đá và trong các công tác huấn luyện vận động viên,tổ chức thi đấu bóng đá.

- Nâng cao năng lực của các cơ sởkhoa học thể dục thể thao; triển khai các đề tài nghiên cứu ; ứng dụng khoa họccông nghệ, y học thể thao vào công tác huấn luyện bóng đá.

- Khuyến khích các cơ sở huấn luyệnbóng đá ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụcông tác đào tạo, huấn luyện vận động viên.

- Phát triển lực lượng bác sỹ thểthao, cán bộ y học thể thao tại các trung tâm huấn luyện bóng đá và các câu lạcbộ bóng đá chuyên nghiệp.

h) Đổi mới cơ chế và nâng cao nănglực, hiệu quả quản lý hoạt động bóng đá.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quyphạm pháp luật, văn bản quản lý chuyên môn đối với hoạt động bóng đá.

- Xây dựng chế độ, chính sách phùhợp với đặc thù nghề nghiệp bóng đá nhằm động viên phát triển tài năng, khuyếnkhích thu hút nhân tài trong lĩnh vực bóng đá.

- Xây dựng, ban hành chính sách ưutiên, khuyến khích phát triển bóng đá, tập trung vào chính sách thuế, đất đai,tín dụng nhằm thu hút đầu tư và các chính sách khen thưởng, đãi ngộ đối vớihuấn luyện viên, vận động viên bóng đá.

- Rà soát, tăng cường phân cấp quảnlý hoạt động bóng đá; đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động bóngđá. Củng cố các cơ quan tham mưu, quản lý về bóng đá từ huyện tới tỉnh.

- Kiện toàn bộ máy, nhân sự, đổimới phương thức hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Lâm Đồng.

- Định hướng hình thành các tổ chứcxã hội – nghề nghiệp để bảo vệ quyền lợi của vận động viên, trọng tài và nhữngngười hành nghề trong lĩnh vực bóng đá.

- Tăng cường tuyên truyền, giáodục, nâng cao nhận thức về phát triển bóng đá trong môi trường chuyên nghiệp vàlành mạnh.

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp,cộng đồng trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý bóng đá với các cơ quan truyềnthông, diễn đàn của người hâm mộ bóng đá để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáodục, đấu tranh phòng, chống các hành vi tiêu cực trong bóng đá.

- Tăng cường quản lý và định hướnghoạt động của các hội cổ động viên. Phát huy vai trò của các hội cổ động viêntrong xây dựng văn hóa cổ động bóng đá lành mạnh.

- Ban hành và sửa đổi, bổ sung các quyđịnh về quản lý trọng tài, vận động viên và xử lý các hành vi tiêu cực trongbóng đá. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành trong giám sát, kiểm tra,xử lý các hành vi tiêu cực trong bóng đá.

i) Mở rộng hoạt động hợp tác quốctế về bóng đá

- Tích cực khai thác sự ủng hộ củacác tổ chức bóng đá quốc tế trong công tác quản lý, đào tạo cán bộ, huấn luyệnviên, trọng tài.

- Phát triển các quan hệ hợp tácvới các địa phương của các quốc gia có nền bóng đá phát triển.

- Hỗ trợ các câu lạc bộ bóng đáphát triển quan hệ hợp tác với các câu lạc bộ bóng đá nước ngoài, đặc biệt làtrong liên doanh, liên kết xây dựng các trung tâm đào tạo, học viện bóng đátrẻ.

- Tham gia đầy đủ các giải thi đấutrong nước, khu vực, châu lục.

k) Giải pháp tài chính

- Tranh thủ sự hỗ trợ tài chính củacác doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bóngđá.

- Đa dạng các hình thức quảng cáo,tài trợ nhằm tăng nguồn thu cho phát triển bóng đá.

- Tăng cường khai thác bản quyềnliên quan tới hoạt động bóng đá trên truyền hình, các phương tiện truyền thôngđa phương tiện, radio, internet.

- Đa dạng hóa các loại hình quỹphát triển bóng đá.

- Tăng cường tổ chức các hoạt độngthi đấu, giao lưu bóng đá, tăng nguồn thu từ tổ chức sự kiện bóng đá.

- Phát huy hiệu quả khai thác cơ sởvật chất, các công trình được nhà nước chuyển giao.

5. Chương trình hành động, dự ántrọng điểm

a) Giai đoạn 2013 – 2016:

- Hoàn thiện các văn bản pháp quy,văn bản quản lý, các chính sách đặc thù trong lĩnh vực bóng đá.

- Xây dựng quy hoạch phát triểnbóng đá Lâm Đồng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai thực hiệnchiến lược và thực hiện mục tiêu.

- Hoàn thiện cơ chế điều hành bóngđá chuyên nghiệp; tiếp tục mở rộng diện áp dụng quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

- Thử nghiệm và đưa vào áp dụng quytrình tuyển chọn, đào tạo, đánh giá trình độ của vận động viên bóng đá từ năngkhiếu đến đội tuyển tập trung.

- Triển khai thí điểm chương trìnhphát triển bóng đá học đường.

- Nâng cao chất lượng công tác quảnlý nhà nước đối với bóng đá; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liênđoàn bóng đá tỉnh Lâm Đồng.

- Thí điểm triển khai hoạt động đặtcược bóng đá; hình thành Quỹ phát triển bóng đá tỉnh.

- Triển khai quyết liệt, có hiệuquả công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá; tổ chức các giảithi đấu bóng đá lành mạnh, có chất lượng chuyên môn cao.

- Các dự án, Đề án trọng điểm:

+ Đề án phát triển bóng đá trẻ tỉnhLâm Đồng.

+ Đề án thí điểm đặt cược bóng đá.

+ Cơ sở dữ liệu bóng đá tỉnh.

+ Đề án thành lập Quỹ phát triểnbóng đá Lâm Đồng.

+ Dự án Đầu tư xây dựng khu liênhợp thể thao của tỉnh tại thành phố Đà Lạt.

+ Quy hoạch quỹ đất.

b) Giai đoạn 2016 – 2020:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản phápquy và các cơ chế, chính sách để tạo lập và phát triển thị trường bóng đáchuyên nghiệp ở Lâm Đồng.

- Triển khai trên diện rộng chươngtrình bóng đá học đường; mở rộng, nâng cao chất lượng bóng đá phong trào.

- Phát triển các tổ chức xã hội –nghề nghiệp bóng đá cấp quận, huyện và cấp cơ sở.

- Hoàn thiện hệ thống đào tạo vậnđộng viên trẻ ở tất cả các tuyến; đưa các giải thi đấu trẻ vào hệ thống thi đấubóng đá tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quảnlý bóng đá, đạt trình độ quản lý chuyên nghiệp.

- Hoàn thiện các Trung tâm đào tạobóng đá.

- Tổng kết thực hiện Chiến lược.

c) Giai đoạn 2021 – 2030: Cácchương trình, dự án trong giai đoạn này được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánhgiá kết quả thực hiện của các chương trình, dự án đã được triển khai giai đoạntrước.

6. Kinh phí triển khai thực hiệnChiến lược

Kinh phí triển khai thực hiện Chiếnlược bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và các địa phương theo phâncấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, cácsở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và các địa phương chủ động vận động sựtài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của phápluật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với các sở, ngành, liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóngđá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợptình hình thực hiện Chiến lược định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;tổ chức sơ kết vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiệnChiến lược; hướng dẫn các sở, ban, ngành địa phương sử dụng kinh phí đúng mụcđích và hiệu quả.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thựchiện các mục tiêu của chiến lược, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việcthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./-

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên