ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CỦA TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘITỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhàthầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Trung tâm Bảo trợxã hội tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-BTXH ngày 10/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Danh mục mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, vớinhững nội dung chủ yếu sau:

- Chủ đu tư:Trung tâm Bảo trợ xã hội Bắc Giang.

- Danh mục thiết bị (có biu chi tiết kèm theo).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trungtâm Bảo trợ xã hội tnh có trách nhiệm tổ chức mua sắm tàisản, trang thiết bị được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh,Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và các đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
-
VP: CVP, PVP.TKCT, KT, TH.
- Lưu: VT, vx.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH MỤC

MUASẮM THIẾT BỊ CỦA TRUNG TÂM BTXH TNH
(Kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh)

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐVT

SỐ LƯỢNG

1

Giường Inox

- Kích thước: D1800 x R900 x C540 ± 5mm

- Chất liệu: Inox

- Mỗi gường có một hòm ở dưới dát giường, lắp hòm khoét ra từ dát giường. Kích thước hòm: (R400xS500xC450)mm

Chiếc

100

2

Tủ đ đồ cá nhân Inox

- Kích thước: (C1600 x R900 x S450)mm

- Khung tủ hộp: 25 x 25 x 1

Chiếc

50

3

Bàn hội trường

- Kích thước: (D2200 x R495x C710) mm

- Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamin chống cháy

Chiếc

6

4

Ghế hội trường

- Kích thước: (C:1000x R:430x S:420)mm

- Chất liệu: Gỗ Sồi

Chiếc

40

5

Dát giường Inox

- Kích thước: 1800x800mm

- Chất liệu inox

Chiếc

12

6

Bộ Mixer liền công suất

- Gồm 12 đường + 16 chương trình vang kỹ thuật số

- 7 cần EQUALIZER công suất 1000W, 2 đường vào Stereo để kết nối đầu đĩa và các thiết bị khác

Chiếc

1

7

Cục công suất

- Công suất: 3500W

Chiếc

1

8

- Loa thùng toàn dải treo tường

- Công suất: 170 đến 400W

Chiếc

6

9

Micro không dây cầm tay

- Tần số cao cấp UHF không nhiễu sóng đi động, cự ly xa 150m

- Gồm một bộ thu + 02 mic cầm tay

Bộ

1

10

Micro cổ ngỗng

- Nguồn phantom 48V, không cần pin

Bộ

1

11

Dây loa chuyên dụng

Mét

80

12

Đầu đĩa Karaoke

Chiếc

1

13

Điều hòa nhiệt độ cây

Chiếc

2

- Loại 2 chiều nóng - lạnh

- Công suất 27.000BTU

- Công suất làm lạnh: 24.100 BTU/h

- Công suất làm nóng: 25.500 BTU/h

14

Tivi màn hình phng

- Kích thước màn hình: 51 inches

- Độ phân giải: (1.024 x 768)

Chiếc

3

15

Máy tạo oxi

- Công suất: 175 w

- Kích thước máy: 443 x 372 x 680mm

- Kích thước bao bì: 570 x 495 x 800mm

Chiếc

1

16

Máy hút dịch - bình

- Dung tích bình chứa: 1000ml

- Tỷ l hút: ± 35L/min

- Công suất hút: 18 lít/phút

Bộ

1

17

Tủ lạnh

- Tổng dung tích: 166 lít, dung tích sử dụng 152 lít

- Kích thước: C52.6 x R58.4 x S121.5 cm

Chiếc

3

18

Quạt trần

- Công suất: 77W

- Đường kính cánh: 1,4m

- Lưu lượng gió: 256 m3/phút

Chiếc

6

19

Quạt cây có điều khiển

- Công suất: 48W

- Đường kính cánh 400mm

- Lưu lượng gió: 62 m3/phút

Chiếc

5

20

Quạt treo tường

- Công suất: 48 W

- Đưng kính cánh: 400mm

- Lưu lượng gió: 62 m3/phút

Chiếc

6

21

Quạt đứng mini

- Công suất: 48 W

- Đưng kính cánh: 400mm

- Lưu lượng gió: 62 m3/phút

Chiếc

5

19

Máy tr thở: Bóng Ambu

+ Nhỏ gọn, dễ sử dụng

Chiếc

2

20

Bình thở Oxy

+ Dung tích: 10 lít

+ Kèm theo 1 van điều áp và 1 đồng hồ

Chiếc

2

21

Máy điện tim

- Kích thưc: 225x180x50 mm

- Trọng lượng: 1,2kg

- Kích thước giấy: 63mm x 30m

Chiếc

1

22

Giường kéo dãn đốt sống cổ, lưng

Chiếc

1

23

Xe, cáng chuyển bệnh nhân

+ Chất liệu: Inox

- Kích thước mặt cáng 55 x 200cm

- Xe cáng: Cao: 630-650 cm; Dài: 1800 cm; Ngang: 620 cm

Chiếc

1

24

Cân sức khỏe Tanita

- Kích thước: 300-325 mm

- Phm vi cân từ 1-130 KG

Chiếc

2