ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2010

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯDU LỊCH SINH THÁI Ở KHU RỪNG 960 HA THUỘC XÃ PHƯỚC THUẬN, HUYỆN XUYÊN MỘC

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ vàphát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý rừng ban hành kèm theoQuyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tưởng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành quy chế quản lý rừng;

Theo đề nghị của Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 145/TTr-SNN-LN ngày 29tháng 01 năm 2010,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, quy định tạm thời vềviệc quản lý các dự án đầu tư du lịch sinh thái ở khu rừng 960 ha thuộc xãPhước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tàinguyên và Môi trường, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộcvà các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHHồ Văn Niên

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU RỪNG 960 HA THUỘC XÃPHƯỚC THUẬN, HUYỆN XUYÊN MỘC(Ban hành kèm theo Quyết đinh số15/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - VũngTàu)

Chương I

NGUYÊN TẮC VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG DU LỊCHSINH THÁI

Điều 1. Nguyên tắc đầu tưphát triển du lịch sinh thái ở rừng phòng hộ Phước Thuận

1. Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc tiếp giáp khu vựcnuôi trồng thủy sản, cách sông Hỏa hơn 300 mét.

- Phía Nam cách đường venbiển đi tỉnh Bình Thuận khoảng 400 mét.

- Phía Đông gần tiếp giápTỉnh lộ 328 Bà Tô đi Hồ Tràm.

- Phía Tây giáp Sông Ray.

2. Diện tích:

Diện tích rừng phòng hộPhước Thuận được đầu tư phát triển du lịch sinh thái khoảng 960 ha, diện tíchchính xác sẽ được xác định trên cơ sở diện tích cụ thể cho từng dự án được phêduyệt.

3. Nguyên tắc đầu tư pháttriển du lịch sinh thái:

- Khu vực rừng phòng hộPhước Thuận được đầu tư phát triển thành công viên rừng, bao gồm hệ thực vật,hệ động vật ngập nước và trên cạn được bảo tồn, phát triển nhằm khai thác cácgiá trị cảnh quan và sản vật rừng tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc góp phầnphát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Giữ gìn, tôn tạo tàinguyên thực vật rừng, động vật rừng hiện có đáp ứng yêu cầu phòng hộ môi trườngrừng, vừa cải tạo cảnh quan và sản phẩm cho du lịch.

- Được thuê rừng để xây dựngcảnh quan du lịch sinh thái và trong đó được sử dụng một tỉ lệ nhất định diệntích đất rừng để xây dựng công trình phục vụ cho du lịch theo quy định.

- Việc tổ chức hoạt động kếthợp kinh doanh cảnh quan nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ phảicó dự án được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Mục tiêu và sảnphẩm du lịch sinh thái định hướng

1. Mục tiêu:

- Xây dựng khu vực rừngphòng hộ Phước Thuận thành một công viên rừng mang đậm tính chất đặc trưng củahệ sinh thái rừng ngập nước và rừng dòng ven biển thành khu du lịch sinh tháiđặc sắc mang đậm tính chất rừng nhiệt đới ven biển của miền Đông Nam Bộ.

- Giữ gìn, tôn tạo làm nổibật nét đẹp của cảnh quan thiên nhiên hiện có (như: rừng ngập mặn, sông hồ,rừng tràm nguyên sinh đặc trưng của vùng ngập mặn, các khu rừng tự nhiên tiêubiểu của đất cát ven biển....) vừa tạo dựng khu du lịch sinh thái hiện đạitrong môi trường tự nhiên; đồng thời kết hợp hài hoà các khu du lịch trong vùng.

2. Sản phẩm, định hướng:

- Dã ngoại cắm trại gia đình.

- Nghỉ dưỡng (Spa).

- Tham quan cảnh quan, hệsinh thái rừng:

- Mở các tuyến đường đi bộqua các hệ sinh thái rừng.

- Xây dựng các công viênrừng, vườn phong lan, hoa cây cảnh.

- Xây dựng khu nuôi động vậtrừng.

- Khu nuôi thú hoang dã (thúnhỏ) theo chủ đề phục vụ tham quan, săn bắn.

- Khu nuôi bướm.

- Khu nuôi chim.

- Xây dựng khu vui chơi thểthao.

- Xây dựng các công trìnhkiến trúc: dịch vụ cho du khách, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

- Xây dựng các khu nghỉdưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp và hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên.

- Xây dựng tuyến tham quan,khám phá rừng ngập mặn.

Điều 3. Hoạt động du lịchsinh thái trong rừng phòng hộ Phước Thuận

1. Về sử dụng đất cho hoạtđộng du lịch sinh thái:

- Dựa hiện trạng tài nguyênrừng, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông: khu vực 960 ha được chia thànhnhững phân khu với các dự án thành phần tương ứng, tạo điều kiện thuận lợi choviệc quản lý, phối hợp và hỗ trợ giữa các dự án.

- Việc sử dụng đất đai trongkhu vực: nhà đầu tư được xây dựng công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng là 15%trên tổng diện tích thuê rừng, bao gồm: 5% xây dựng các công trình kiến trúc cơsở hạ tầng và 10% diện tích còn lại làm đường mòn, điểm dừng chân, bãi đỗ xe.

- Về hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thôngtrong khu vực:

+ Hệ thống giaothông trong khu vực 960 ha: nhà nước sẽ có kế hoạch đầu tư nâng cấp các tuyếnđường giao thông hiện có và các tuyến đường định hướng quy hoạch.

+ Các dự án hoạtđộng du lịch sinh thái có trách nhiệm đầu tư làm đường mòn không quá 02 m, điểmdừng chân trong nội vùng dự án nhằm tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnhliên kết các dự án với nhau để cùng hỗ trợ và phát triển.

+ Hệ thống cấpnước sinh hoạt: sử dụng các nguồn nước hiện có (ngoài việc không được khoangiếng nước ngầm trong rừng phòng hộ) tại khu vực để cung cấp cho các dự án đầutư hoạt động du lịch sinh thái.

+ Nước thải: nướcthải trong các khu vực dự án do chủ đầu tư du lịch sinh thái chịu trách nhiệmxử lý; nước gây ngập úng một số khu vực trong khu rừng 960 ha thì Nhà nước sẽ cógiải pháp xử lý để thải ra sông, ra biển.

+ Cấp điện: sửdụng nguồn điện lưới hiện hữu của huyện Xuyên Mộc và khuyến khích sử dụng cácnguồn năng lượng khác (gồm: năng lượng gió, năng lượng mặt trời,…) tạo ra điệnđể phục vụ nhu cầu tiêu thụ của vùng dự án.

+ Xây dựng cáccông trình kiến trúc cơ sở hạ tầng 5% trong các khu vực dự án: kiến trúc nhànghỉ du lịch sinh thái phù hợp cảnh quan của thiên nhiên, vật liệu thân thiệnvới môi trường và theo truyền thống của địa phương tại khu vực.

2. Đảm bảo tínhdu lịch sinh thái bền vững:

- Cần xác địnhkhu vực 960 ha rừng phòng hộ như là một dự án tổng thể với chức năng một khu dulịch sinh thái hiện đại, đặc sắc, độc đáo với hệ sinh thái rừng nhiệt đới ven biển.Vì vậy các dự án thành phần tương ứng với các phân khu; các công trình kiếntrúc tại khu vực này phải phù hợp cảnh quan chung và gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

- Bảo tồn, tôntạo cảnh quan, hệ sinh thái rừng, cây xanh trong khu vực nhằm bảo vệ môi trườngcảnh quan, phát triển bền vững.

- Tận dụng cáckhông gian ở khu rừng ngập mặn và kết nối với các công trình ở hệ sinh tháirừng trên cạn.

- Xác định cácmối liên hệ và kết nối khu vực 960 ha với các dự án khác trong khu vực

Chương II

THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Điều 4. Thủtục để xin chủ trương thoả thuận địa điểm đầu tư phát triển du lịch sinh thái

1. Nhà đầu tư phảithực hiện các thủ tục về xin chủ trương đầu tư phát triển du lịch sinh thái đốivới các dự án đầu tư tại khu rừng phòng hộ Phước Thuận.

2. Hồ sơ đề nghịxin chủ trương đầu tư gồm:

a) Văn bản đềnghị của chủ đầu tư (gồm: tên công ty, địa điểm trụ sở, điện thoại, giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, nơi cấp, tên dự án đầu tư, chủ đầu tư, mục tiêu của dựán, hình thức đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng, đặcđiểm đất đai và thực trạng sử dụng đất, phương án xây dựng, tổng vốn đầu tư).

b) Báo cáo tómtắt ý tưởng đầu tư.

c) Bản sao hợp lệgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước; văn bản xácnhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài; bản sao giấy chứng minhnhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước; bản sao hộ chiếu (đang cònthời hạn hiệu lực) đối với nhà đầu tư là cá nhân người Việt Nam định cư ở nướcngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

3. Chủ đầu tư nộphồ sơ đề nghị xin chủ trương tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩmđịnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Thời gian đểhoàn thành việc xin chủ trương cho nhà đầu tư là 15 ngày làm việc, trong đó:

- Thời gian SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến của các ngành, thẩm tra hồ sơ vàcó văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét là 10 ngày làm việc.

- Thời gian Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ xin chủ trương, trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày được hồ sơđầy đủ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Điều 5. Trìnhtự, thủ tục hồ sơ xin thoả thuận địa điểm đầu tư phát triển du sinh thái tạirừng phòng hộ Phước Thuận

1. Nhà đầu tư nộphồ sơ thoả thuận địa điểm đầu tư tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồsơ gồm có:

a) Biên bản ghinhớ về thoả thuận địa điểm đầu tư;

b) Bản vẽ sơ đồvị trí;

c) Văn bản xinthoả thuận địa điểm của chủ đầu tư và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn giải quyết thủ tục thoả thuận địa điểm đầu tư và thựchiện trả kết quả cho nhà đầu tư tại Sở với thời gian không quá 10 ngày làm việckể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến các cơ quanliên quan).

Điều 6. Thựchiện đầu tư

- Các dự án đầutư du lịch sinh thái trong khu vực 960 ha cần phải ưu tiên đầu tư tạo ra cácsản phẩm du lịch được định hướng nêu tại Điều 2 của Quy định này.

- Quy mô dự ánđầu tư: mỗi dự án đầu tư có diện tích tối thiểu bình quân khoảng 40 ha tùythuộc vào diện tích của từng phân khu.

- Suất đầu tư:suất đầu tư của 01 dự án phải đạt tối thiểu từ 1,5 - 2,0 tỷ đồng bình quân cho01 ha.

- Nhà đầu tư cótrách nhiệm, nghĩa vụ ký quỹ đầu tư; thời gian ký quỹ và quản lý tiền ký quỹđầu tư được thực hiện theo quy định riêng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ NHÀĐẦU TƯ VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU RỪNG 960 HA

Điều 7. Tráchnhiệm của các sở, ban, ngành và nhà đầu tư về hoạt động du lịch sinh thái ởrừng phòng hộ Phước Thuận:

1. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn:

- Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dântỉnh trong việc quản lý nhà nước về các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triểnrừng.

- Các doanhnghiệp được cấp có thẩm quyền cho thuê rừng để kinh doanh cảnh quan, nghỉdưỡng, du lịch sinh thái phải tuân theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng và cácquy định của pháp luật về bảo vệ rừng. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hoạt động du lịch và các hoạtđộng khác liên quan đến khu rừng được thuê.

- Các hoạt độngdu lịch sinh thái ở rừng phòng hộ phải tuân theo quy hoạch tổng thể phát triểnlâm nghiệp của tỉnh và các dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái ở rừngphòng hộ.

- Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiệnthuận lợi để các hoạt động du lịch sinh thái ở rừng phòng hộ đạt kết quả tốt.

2. Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch:

- Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch là cơ quan chuyên ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việcquản lý nhà nước về các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Các doanhnghiệp phải tuân theo sự chỉ đạo và quản lý nhà nước về du lịch của Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch; đồng thời, có trách nhiệm báo cáo các hoạt động du lịchcho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ nhằm tạo mọiđiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động du lịch sinh thái vàtổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Các hoạt độngdu lịch sinh thái ở rừng phòng hộ phải tuân theo quy hoạch tổng thể phát triểndu lịch của tỉnh.

3. Sở Kế hoạch vàĐầu tư:

- Là cơ quan thẩmđịnh và trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư củadoanh nghiệp.

- Phối hợp vớicác sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và các cơ quan liên khác trongviệc lưu chuyển hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

- Có trách nhiệmchỉ đạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư dulịch sinh thái ở rừng phòng hộ đạt kết quả tốt.

4. Sở Xây dựng:

- Là cơ quan thẩmđịnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựngcho các nhà đầu tư, cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư theo quy định hiệnhành.

- Có trách nhiệmchỉ đạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc đầu tư du lịch sinhthái ở rừng phòng hộ đạt kết quả tốt.

5. Sở Tài nguyênvà Môi trường:

- Là cơ quan thẩmđịnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Có trách nhiệmchỉ đạo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc đầu tư du lịch sinhthái ở rừng phòng hộ đạt kết quả tốt.

6. Với Ủy bannhân dân huyện Xuyên Mộc, Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận:

- Là cơ quan hànhchính các cấp chịu trách nhiệm bảo vệ rừng và đất rừng theo Quyết định số 2451/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tráchnhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của cơ quan hành chính cáccấp.

- Là cơ quanchính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý toàn diện về các mặt trên địabàn, trong đó có vấn đề quản lý dân cư và lao động sống gần rừng, ven rừngphòng hộ.

- Các doanhnghiệp được cấp có thẩm quyền cho thuê rừng để kinh doanh cảnh quan, du lịchsinh thái có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương đểthực hiện tốt các hoạt động du lịch.

- Có trách nhiệmphối hợp và giúp đỡ các doanh nghiệp trong các hoạt động du lịch sinh thái ởrừng phòng hộ.

7. Quyền và tráchnhiệm của các chủ đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái:

- Quyền hạn:

+ Chủ đầu tư thuêrừng phòng hộ để kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái được đầu tư theo nhữnghạng mục được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

+ Được sử dụngmôi trường rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn cho thuê rừng.

+ Được hưởng lợiích hợp pháp từ việc kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật.

+ Được Nhà nướcbảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp đối với môi trường rừng được thuê.

- Trách nhiệm:

+ Chịu tráchnhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa, cháy rừng trên lâmphần được thuê để kinh doanh du lịch sinh thái; tuyên truyền, phổ biến các quyđịnh của Nhà nước, pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho cánbộ, nhân viên và du khách.

+ Tuân theo cácquy định của pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, chịu sự giámsát và chấp hành các quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Xây dựng cơ sởhạ tầng phát triển du lịch sinh thái tuân theo quy định tại Thông tư số99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý rừng.

+ Không nuôi nhốtđộng vật hoang dã trái phép.

+ Các giải phápdu lịch phải gắn với các giải pháp bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn sự xâm phạm tàinguyên động, thực vật rừng, nhất là các loài quý hiếm, ngăn chặn những hành vigây cháy rừng và vi phạm quy chế quản lý rừng.

+ Chấp hành nghĩavụ về tài chính trong việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn cảnh quan rừng đểhoạt động du lịch bền vững và có chất lượng cao.

+ Chấp hành chếđộ báo các định kỳ với các sở, ngành có liên quan về các hoạt động du lịch vàcác hoạt động khác liên quan đến khu rừng được thuê.

+ Xây dựng kếhoạch, chương trình hành động, nội quy về an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháyrừng, bảo vệ rừng và môi trường của các dự án; tích cực phối hợp với cơ quanhữu quan và tuân thủ sự điều hành của cơ quan có thẩm quyền để khắc phục hậuquả do sự cố xảy ra.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, theodõi, đôn đốc thực hiện bản Quy định này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhtình hình thực hiện và những vấn đề phát sinh cần xử lý, sửa đổi, bổ sung.

- Chủ trì phốihợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch,Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, Ban Quản lý rừng phòng hộ và các cơ quan liênquan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính: đề xuất chủ trương đầu tư,thoả thuận địa điểm, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, đánhgiá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy rừng và cấp giấy phépxây dựng.

Điều 9.

Thủ trưởng các cơquan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnXuyên Mộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu tráchnhiệm thi hành bản Quy định này; đồng thời tổ chức phổ biến, triển khai đến cácdoanh nghiệp, các nhà đầu tư du lịch sinh thái tại rừng phòng hộ Phước Thuận đểcăn cứ thực hiện./.